Zalety i wady różnych form działalności gospodarczej

Ostatnia aktualizacja: 2017-07-01  |  Średni czas czytania: 03:36
Myślisz o założeniu własnej działalności gospodarczej ale nie wiesz jaką formę prawną wybrać? Koniecznie przeczytaj ten artykuł, w którym zostały wskazane najważniejsze fakty dotyczące poszczególnych form biznesu, a także zalety i wady różnych działalności gospodarczych.
Zalety i wady różnych form działalności gospodarczej

Zalety i wady jednoosobowej działalności gospodarczej

Jest to najprostsza i najtańsza forma prowadzenia działalności gospodarczej. Rejestracja nic nie kosztuje i jest bardzo prosta, obowiązuje w niej zasada jednego okienka, czyli wszystkie formalności możesz załatwić w jednym urzędzie, w krótkim czasie. Jednoosobowa działalność gospodarcza, jak sama nazwa wskazuje, ma tylko jednego właściciela, niezależnie od liczy pracowników, których zatrudnia. Rejestruje się ją w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Przy tej formie prowadzenia działalności gospodarczej nie istnieją żadne wymagania kapitałowe, czyli nie jest określony minimalny próg pieniędzy, które musisz posiadać, żeby rozpocząć swój biznes. Właściciel jest sam sobie sterem, żeglarzem i okrętem, dlatego też za wszystkie zobowiązania firmy odpowiada całym swoim majątkiem, bez ograniczeń.

Zalety:

 • niskie koszty założenia działalności gospodarczej
 • nie ma progu kapitału, który trzeba mieć żeby założyć firmę
 • szybkość i prostota w założeniu i likwidacji firmy
 • możliwość wyboru spośród wszystkich form opodatkowania

Wady:

 • odpowiedzialność całym swoim majątkiem za zobowiązania związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
 • ograniczone zasoby majątkowe i rzeczowe
 • istnienie i rozwój firmy oparte jest na jednej osobie

Zalety i wady spółki cywilnej

Jest to umowa pomiędzy przedsiębiorcami jednoosobowymi, przez którą Ci przedsiębiorcy chcą zrealizować jakiś wspólny cel gospodarczy, np. sprzedaż określonych produktów. Jest to forma prowadzenia działalności gospodarczej odpowiednia dla ludzi, którzy darzą się wzajemnym zaufaniem, np. dla firm rodzinnych. W tym przypadku również rejestracja następuje w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nie ma wymaganego kapitału minimalnego. Żeby zarejestrować spółkę cywilną najpierw każdy ze wspólników musi zarejestrować jednoosobową działalność gospodarczą.

Zalety:

 • Niski koszt rejestracji
 • Łatwość i szybkość rejestracji spółki
 • Większy kapitał – dzięki połączeniu sił wspólników
 • Każdy ze wspólników ma prawo do prowadzenia spraw spółki i jej reprezentacji
 • Możliwość wyboru wszystkich form opodatkowania
 • Swoboda w formułowaniu umowy spółki

Wady:

 • Wspólnicy odpowiadają razem, każdy ze wspólników całym swoim majątkiem za zobowiązania powstałe w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej
 • Skład osobowy właścicieli jest stały – nie można sprzedać swojego udziału w spółce cywilnej

Zalety i wady spółki jawnej

Jest to spółka handlowa, czyli uregulowana w kodeksie spółek handlowych. Jest to spółka osobowa, czyli jej funkcjonowanie opiera się na osobach wspólników tworzących tę spółkę. Tę formę prowadzenia działalności gospodarczej rejestruje się w Krajowym Rejestrze Sądowym. W przypadku spółki jawnej nie istnieje wymóg minimalnego kapitału koniecznego do rozpoczęcia jej działalności. Wspólnicy spółki jawnej za jej zobowiązania również odpowiadają całym swoim majątkiem, solidarnie z innymi wspólnikami i spółką. Jednak w tym przypadku spółka posiada swój majątek odrębny i to z tego majątku w pierwszej kolejności będą zabierane pieniądze w przypadku długów.

Zalety:

 • Każdy ze wspólników może prowadzić sprawy spółki i ją reprezentować
 • Elastyczność i swoboda w formułowaniu treści umowy spółki, można na przykład niektórych wspólników pozbawić prawa do reprezentowania spółki na zewnątrz
 • Nie ma minimalnego kapitału na start
 • Możliwość korzystania ze zryczałtowanych form opodatkowania

Wady:

 • Odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki
 • Obowiązek corocznego sporządzania sprawozdania finansowego
 • Wyższy koszt rejestracji firmy niż w przypadku spółki cywilnej lub jednoosobowej działalności gospodarczej

Zalety i wady spółki partnerskiej

Jest to specyficzna forma prowadzenia działalności gospodarczej, zarezerwowana jedynie dla tzw. wolnych zawodów, czyli np. lekarzy, księgowych, pielęgniarek, adwokatów. Spółka ta funkcjonuje podobnie jak spółka jawna, z tą różnicą, że partner nie będzie ponosił odpowiedzialności za działania innych partnerów i osób przez nich zatrudnionych.

Zalety:

 • Ograniczenie odpowiedzialności za zobowiązania powstałe w wyniku działalności innych partnerów
 • Brak wymagań kapitałowych
 • Partnerzy mogą powołać zarząd, który będzie w ich imieniu prowadził sprawy spółki
 • Możliwość korzystania z uproszczonej księgowości

Wady:

 • Spółkę tę mogą założyć jedynie osoby wykonujące wolny zawód
 • Spółka partnerska nie może być prowadzona jednoosobowo
 • Odpowiedzialność partnerów za zobowiązania spółki

Zalety i wady spółki komandytowej

Spółka komandytowa jest to spółka pozwalająca na wnoszenie kapitału przez wspólników, którzy mogą wyłączyć całkowitą odpowiedzialność za zobowiązania spółki. Wspólnikami są komplementariusze, którzy prowadzą sprawy spółki, reprezentują ją oraz w pełni ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki oraz komandytariusze, którzy nie mają prawa do reprezentowania spółki i prowadzą jej sprawy w ograniczonym stopniu, za to odpowiadają za długi spółki jedynie do wysokości sumy pieniężnej określonej w umowie spółki (suma komandytowa).

Zalety:

 • Możliwość ograniczenia odpowiedzialności za zobowiązania spółki, jeżeli występuje się w roli komandytariusza
 • Nie ma określonych wymagań co do wysokości sumy komandytowej

Wady:

 • Umowa spółki musi być sporządzona w formie aktu notarialnego, co pociąga za sobą dodatkowe koszty
 • Nieograniczona odpowiedzialność komplementariuszy

Zalety i wady spółki komandytowo-akcyjnej

Ta forma prowadzenia działalności gospodarczej funkcjonuje na podobnej zasadzie co spółka komandytowa, z tą różnicą, że zamiast komandytariuszy mamy do czynienia z akcjonariuszami. Ponadto określony jest minimalny kapitał potrzebny do założenia spółki komandytowo–akcyjnej, który wynosi 50 000 zł. Spółka ta nabywa dla siebie kapitał poprzez emisję akcji.

Zalety:

 • Brak odpowiedzialności za zobowiązania spółki przez akcjonariusza
 • Możliwość pozyskania kapitału na rozwój spółki przez emisję akcji

Wady:

 • Wysoki minimalny kapitał na założenie działalności gospodarczej (50 000 zł)
 • Konieczność sporządzenia statutu spółki w formie aktu notarialnego, co generuje dodatkowe koszty
 • Trzeba prowadzić pełną księgowość (co zwiększa koszty prowadzenia firmy)

Zalety i wady spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Jest to jedna z częściej wybieranych w Polsce form prowadzenia działalności gospodarczej. Spółka ta jest spółką kapitałową, co oznacza że nie opiera się na osobach wspólników, lecz na kapitale, który dzielony jest na udziały, którymi, co do zasady, można swobodnie obracać. Ponadto już nie sami wspólnicy, ale spółka odpowiada za swoje zobowiązania. Znaczy to, że jeżeli spółka ma długi to jej wierzyciele, co do zasady, mogą domagać się zwrotu tych długów tylko i wyłącznie z majątku spółki, nie mogą sięgnąć po zwrot pieniędzy do kieszeni wspólników, jak miało to miejsce w przypadku spółek osobowych.

Zalety:

 • Wyłącznie odpowiedzialności wspólników za zobowiązania powstałe w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej
 • Możliwość pozyskania kapitału przez włączenie nowego wspólnika lub sprzedaż udziałów w spółce

Wady:

 • Obowiązek prowadzenia pełnej księgowości
 • Kosztowna procedura rejestracyjna
 • Podwójne opodatkowanie dochodów – spółka płaci podatek CIT a jej wspólnicy podatek PIT od osiągniętych dochodów
 • Minimalny próg pieniędzy potrzebnych do założenia spółki (5 000 zł)

Zalety i wady spółki akcyjnej

Spółka akcyjna jest przeznaczona do prowadzenia działalności gospodarczej na dużą skalę, jej rejestracja jest kosztowna, a wprowadzenie spółki na giełdę czasochłonne.

Zalety:

 • Możliwość pozyskania kapitału na giełdzie poprzez emisję lub sprzedaż akcji
 • Brak odpowiedzialności akcjonariuszy za zobowiązania spółki
 • Większa wiarygodność – dzięki szeregowi wymogów stawianych przez dopuszczenie do wejścia na giełdę
 • Łatwość zmian właścicielskich i kapitałowych

Wady:

 • Wysoki minimalny kapitał zakładowy (100 000 zł)
 • Kosztowny i czasochłonny czas rejestracji i wprowadzenia spółki na giełdę
 • Mniejsi akcjonariusze nie mają wpływu na funkcjonowanie spółki
 • Pełna księgowość i obowiązki sprawozdawcze wobec akcjonariuszy
 • Podwójne opodatkowanie dochodów – spółki podatkiem CIT oraz zysku akcjonariuszy.
Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do  Urzędu Pracy  ›

Oceń ten artykuł:


Zobacz także artykuły podobne:

Znajdź urząd

Lista urzędów dla wybranych miejscowości

Baza kodów PKD

(Aktualna Polska Klasyfikacja Działalności)

Kody PKD ›
Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do   Urzędu Pracy  ›

Przydatne linki: