Jak rozliczać przychód z udzielania korepetycji?

Ostatnia aktualizacja: 2017-05-08  |  Średni czas czytania: 01:40
Artykuł reklamowy
W ciągu ostatnich lat narosło wokół tego tematu wiele sporów. Czy świadczenie usług korepetytorskich w sposób zorganizowany i ciągły może być uznane jako prowadzenie działalności gospodarczej? Nie jest to do końca jednoznaczne. Sądy administracyjne (patrz np. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi [sygn. akt I SA/Łd 1273/11] z dnia 26 stycznia 2012 r.) stanęły na stanowisku, że korepetytor sam powinien podjąć decyzję jak zakwalifikować przychody ze świadczenia swoich usług. Możemy zatem pokusić się o stwierdzenie, że korepetytor może swobodnie wybrać spośród dwóch opcji - działalności wykonywanej osobiście lub działalności gospodarczej. Jakie są różnice pomiędzy nimi?
Jak rozliczać przychód z udzielania korepetycji?

Działalność wykonywana osobiście

Świadczenie usług korepetycji można zaliczyć jako działalność wykonywaną osobiście, o ile korepetytor świadczy usługi osobiście, bez zatrudniania kogokolwiek, kto nawet częściowo wykonywałby te usługi za niego. Art. 13 ustawy o Pit w dość precyzyjny sposób określa jakie źródła przychodów mogą zostać zakwalifikowane jako przychody z działalności wykonywanej osobiście, a są to między innymi:

„przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych”

Co cechuje tę formę działalności?

Po pierwsze - taka forma nie wymaga rejestracji w żadnym urzędzie.

Po drugie - brak elastyczności w wyborze zasady opodatkowania, w tym przypadku podatnik ma jedną możliwość rozliczania się - na zasadach ogólnych. Obowiązują tutaj standardowe progi podatkowe i 32% oraz ustawowa kwota wolna od podatku. Od przychodów z działalności wykonywanej osobiście należy w ciągu roku odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy oraz należy dodatkowo złożyć zeznanie roczne PIT-36.

Obowiązkowe także jest odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne (z wyłączeniem sytuacji, w której korepetytor jest na umowie o pracę - w takim przypadku składki płaci za niego pracodawca).

Forma działalności wykonywanej osobiście zasługuje dodatkowo na uwagę ze względu na fakt możliwości pomniejszenia podstawy wyliczenia podatku dochodowego o (tzw. koszty uzyskania przychodów).

Działalność gospodarcza

Ta forma działalności jest niewątpliwie znacznie bardziej rozbudowana.
Przede wszystkim przedsiębiorca ma do wyboru kilka form opodatkowania:

Wybór formy opodatkowania powinna być bardzo skrupulatnie przemyślana. Głównymi czynnikami determinującymi jej wybór powinny być szacowane przychody i koszty prowadzenia działalności.

Jaką zatem ostatecznie formę prowadzenia działalności wybrać?

Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Każdą z opcji należy dokładnie przemyśleć i mądrze dopasować do swojej sytuacji. W praktyce jednak, często za sprawą osiągania relatywnie niskich przychodów jak i kosztów z tytułu świadczenia usług korepetycji, najkorzystniejszą formą okaże się działalność wykonywana osobiście. Natomiast gdy korepetytor jest rozchwytywany przy wysokich stawkach godzinowych, a dodatkowo zdarza mu się świadczyć usługi firmom - warto w takim przypadku rozważyć działalność gospodarczą.

Autor artykułu:
Przemysław Pochroń
Redaktor serwisu ogłoszeniowego www.korepetycje24.com.

korepetycje24

Oceń ten artykuł:


Zobacz także artykuły podobne:

Przydatne linki: