6krokow.pl - Kody PKD

Twoje pierwsze kroki w biznesie

Czyli wszystko krok po kroku, co powinieneś wiedzieć
o zakładaniu oraz skutecznym prowadzeniu własnej firmy.

erp-xt
‹ Wróć do lista kodów PKD

Kod PKD: Sekcja F, PKD 42.11.Z

Roboty związane z budową dróg i autostrad


Zobacz wykres koniunktury.Zobacz jaka koniunktura panuje w tej sekcji PKD (sekcja F).Podklasa ta obejmuje:
  • roboty związane z budową autostrad, ulic, dróg, chodników, ścieżek dla pieszych i rowerzystów,
  • roboty nawierzchniowe na autostradach, ulicach, drogach, mostach, wiaduktach lub w tunelach:
    • układanie nawierzchni bitumicznych na drogach,
    • malowanie oznakowania poziomego i pozostałych oznaczeń na drogach itp.,
    • instalowanie barier drogowych, znaków drogowych itp.,
  • roboty związane z budową pasów startowych oraz płyt lotniskowych.

sekcja-F, PKD-42: Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej

Dział ten obejmuje roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej.
We wszystkich grupowaniach niniejszego działu mieszczą się roboty budowlane związane ze wznoszeniem, rozbudową odbudową, przebudową, remontem, montażem budynków z elementów prefabrykowanych o charakterze stałym lub tymczasowym.

Dział ten obejmuje budowę takich obiektów inżynierii lądowej i wodnej, jak: autostrady, drogi, ulice, mosty, tunele, wiadukty, estakady, drogi szynowe, płyty lotniska, porty oraz obiekty inżynierii wodnej, systemy irygacyjne, systemy kanalizacyjne, sieci wodno-kanalizacyjne, obiekty przemysłowe, rurociągi oraz linie elektroenergetyczne, odkryte obiekty sportowe itp.

Roboty takie mogą być wykonywane na rachunek własny lub na zlecenie.
Część robót lub czasami praktycznie cały zakres robót może być zlecony podwykonawcom.

Przydatne linki: