Jak wykorzystać faktoring w trudnych czasach?

Ostatnia aktualizacja: 2020-04-27  |  Średni czas czytania: 03:15
Artykuł reklamowy
Faktoring jest coraz chętniej wybieraną formą finansowania przez przedsiębiorstwa, szczególnie w obecnych okolicznościach związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa Wielu właścicieli firm boryka się z wydłużonym terminem płatności za wystawione faktury, który wynosi 60, 90, a nawet 120 dni.
Jak wykorzystać faktoring w trudnych czasach?

W takich sytuacjach przedsiębiorcy mogą mieć problem z utrzymaniem płynności finansowej. Niewątpliwie koronawirus przyczyni się do zwiększenia problemów z terminowym regulowaniem zobowiązań, zatorów płatniczych i finalnie - niewypłacalności wielu przedsiębiorstw. Na szczęście firmy faktoringowe oferując usługi faktoringu, pomagają w zachowaniu płynności finansowej Faktoring pełny czy wydłużenie okresu Przedłużonego Tolerowanego Opóźnienia to rozwiązania stawiające na stabilność Twojego biznesu w tym trudnym dla przedsiębiorców czasie.

Czym jest faktoring?

Faktoring to usługa polegająca na przyśpieszeniu płatności faktur. Przedsiębiorca mający wielu klientów, którym wystawia faktury z odroczonym terminem płatności, może borykać się z zatorami płatniczymi, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, gdzie wielu właścicieli firm ma problemy z odzyskaniem środków od kontrahenta. Faktoring jest usługą oferowaną przez firmy faktoringowe polegającą na wykupie faktur od klienta, który jest wykonawcą usług lub dostawcą towarów na rzecz kontrahenta. Dzięki temu przedsiębiorca od razu otrzymuje należności z faktur od faktora, przez co unika zatorów płatniczych.

Na rynku możemy znaleźć coraz więcej firm oferujących usługi faktoringowe. Warto wybierać te, które będą również partnerem przedsiębiorców, prowadząc ich przez drogę finansowych trudności i zapewnią bezpieczeństwo. Można mieć wtedy pewność, że oprócz finansowania faktur, faktorzy zapewnią zarządzanie wierzytelnościami czy też zajmą się szczegółową weryfikacją kontrahenta.. Dzięki temu przedsiębiorcy korzystanie z tego typu usług mogą wliczyć do kosztów uzyskania przychodu i odliczyć je od podatku. W obecnym czasie warto skorzystać z faktoringu pełnego, który polega na pozbyciu się ryzyka braku zapłaty za fakturę, uwalniając jednocześnie pieniądze tu i teraz.

Uczestnicy faktoringu

W ramach faktoringu klient przekazuje do sfinansowania faktury firmie świadczącej usługi faktoringu. Uczestnikami tego typu transakcji są:

  • Przedsiębiorca, zwany także faktorantem. Jako klient firmy świadczącej usługi faktoringu oddaje do realizacji faktury, które wystawił swoim kontrahentom.
  • Instytucja finansowa nazywana również faktorem. Taką instytucją może być bank lub wyspecjalizowana firma, oferująca usługi faktoringowe. Nabywa ona wierzytelności i przelewa na wskazany przez klienta rachunek środki w postaci zaliczki (około 80-90% wartości faktury). Dobrze jest wybierać firmy, które staną się dla przedsiębiorców parterem, prowadzącym przez zawiłości finansowe a oprócz tego będą doradzać rozwijać się w branży żeby odnieść sukces.
  • Kontrahent, czyli dłużnik faktoringowy zobligowany do zapłaty za fakturę w określonym terminie.

Na czym polega faktoring?

Faktoring zachodzi wtedy, gdy przedsiębiorca przekazuje faktorowi wybrane przez siebie faktury przed terminem ich płatności. Faktor finansuje faktury klienta – wypłaca środki za faktury bezpośrednio na konto klienta. Kontrahent zobowiązany jest do zapłaty należności na konto faktora.

Jest to świetny sposób dla przedsiębiorstw poszukujących bezpiecznych źródeł finansowania. Pieniądze za faktury klient otrzymuje zazwyczaj w tym samym dniu, w którym przekazał je faktorowi. Dzięki temu właściciele firm mogą planować swój budżet z wyprzedzeniem, uwzględniając w nim oprócz comiesięcznych zobowiązań również rozwój marki. Co więcej, usługi faktoringowe gwarantują bezpieczeństwo i stabilność w biznesie. W trudnym okresie związanym z pandemią koronawirusa zostają wzmocnione czynności mające na celu potwierdzanie faktury przed jej sfinansowaniem. Działanie to zapewnia jeszcze większe bezpieczeństwo i pewność, że faktura zostanie opłacona. Równolegle działa monitorowanie kontrahenta, w którym faktorzy pozostają z nim w ciągłym kontakcie.

Rodzaje faktoringu

Można wyróżnić kilka rodzajów usług faktoringowych. Faktoring dzielimy ze względu na:

Charakter zobowiązania

Faktoring wierzytelnościowy (zakupowy i sprzedażowy) – najpopularniejsza forma faktoringu. W tym wypadku faktor przelewa na rachunek klienta 80-90% wartości faktury, która została mu przekazana przez przedsiębiorcę. Kontrahent musi spłacić wierzytelność, którą nabył faktor.

Faktoring dłużny (odwrócony) zachodzi w sytuacji, gdy przedsiębiorca zaciąga dług w firmie świadczącej usługi faktoringu. Musi on zostać uregulowany w określonym terminie.

Faktoring odwrócony ma zastosowanie w sytuacji, w której klient wskazuje faktorowi podmioty, które zaopatrują go w produkty czy wykonują usługi. W tym modelu faktor przekazuje należny środki wtedy, gdy przedsiębiorca potwierdzi, że wywiązał się ze wszystkich uzgodnionych warunków zamówienia oraz przedstawi mu fakturę. W następnej kolejności kwota wykupu musi zostać spłacona przez faktoranta w określonym czasie. Dzięki temu przedsiębiorca ma możliwość zamówienia większej ilości artykułów czy usług, potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania firmy i jej rozwoju, nie płacąc za nie od razu.

Przejęcie ryzyka niewypłacalności kontrahenta

Faktoring pełny (właściwy, bez regresu) przenosi całkowitą odpowiedzialność za ewentualną niewypłacalność dłużnika na faktora. W sytuacji, gdy kontrahent nie wywiąże się z płatności, to faktor musi wszcząć postępowanie windykacyjne. Przedsiębiorca nie bierze udziału w odzyskiwaniu należności od dłużnika. Zawsze faktor weryfikuje zarówno klienta, jak i jego kontrahentów, by ryzyko niewypłacalności było jak najmniejsze. W niektórych przypadkach może odmówić finansowania.

Faktoring niepełny (niewłaściwy, z regresem) polega na wykupie przez faktora wierzytelności od przedsiębiorcy bez przejęcia odpowiedzialności za ewentualną niewypłacalność kontrahenta. Jeśli dojdzie do takiej sytuacji, to na przedsiębiorcy będzie spoczywał obowiązek zapłaty oraz dochodzenie należności od dłużnika.

Moment zawiadomienia dłużnika o zawarciu umowy faktoringowej

Faktoring jawny jest najpopularniejszą formą usług faktoringowych w Polsce. W tej usłudze jedna ze stron (faktor lub faktorant) musi powiadomić kontrahenta o dokonaniu cesji wierzytelności. Przed zawarciem umowy faktor dokładnie weryfikuje klienta i kontrahentów, dlatego też faktoring jawny jest najtańszą usługą spośród wszystkich, ze względu na bardzo niewielkie ryzyko niewypłacalności kontrahentów.

Korzyści płynące z usług faktoringowych

Faktoring pozwala przede wszystkim zachować płynność finansową, która jest niezwykle ważna w prowadzeniu przedsiębiorstwa. Zatory płatnicze potrafią doprowadzić nawet do upadku firmy. Aby się przed tym ustrzec, coraz więcej osób prowadzących działalność gospodarczą wybierają faktoring. Pewność i gwarancja otrzymania środków w terminie wpływa na bezpieczeństwo przedsiębiorstwa. Sam faktoring wpływa również na budowanie wizerunku solidnej firmy i rzetelnego partnera w biznesie.

Zapoznaj się ze wszystkimi rodzajami faktoringu i dobierz model, który będzie najbardziej pasował do struktury Twojego przedsiębiorstwa.

Zostaw swoje dane - bezpłatnie znajdziemy dla Ciebie najlepszą ofertę faktoringu:

Oceń ten artykuł:


Zobacz także artykuły podobne:

Przydatne linki: