Jak wystawić fakturę?

Ostatnia aktualizacja: 2019-08-14  |  Średni czas czytania: 01:47
Artykuł reklamowy
Wystawianie faktur może wydawać się banalnie proste. Skoro jednak wpisałeś w wyszukiwarkę „jak wystawić fakturę?” i trafiłeś na ten tekst, to masz pewnie wątpliwości z tym związane. Znajdziesz tu wszelkie podstawowe informacje, które powinieneś wiedzieć podczas wystawiania faktur.
Jak wystawić fakturę?

Zgodnie z przepisami

Dokument transakcji handlowej w postaci faktury musi być wystawiony zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług. Powinien być wygenerowany w dwóch egzemplarzach. Jeden dla usługodawcy, drugi dla nabywcy. Nie ma już obowiązku umieszczania nagłówka z nazwą, że jest to „Faktura VAT”, ani dopisku informującego o tym czy jest to „oryginał” czy „kopia” faktury (od 2014 roku nie jest to wymagane). Termin wystawienia faktury liczy się do 15 dni od daty sprzedaży lub 30 dni przed datą transakcji. W przypadku rachunku za media, faktura może być wystawiona bez ograniczeń czasowych, ale koniecznie przed terminem płatności. Natomiast za prace budowlane, do 30 dni od daty wykonania usługi.

Uwzględniając niezbędne dane

Na fakturze powinno się umieścić datę wystawienia dokumentu oraz datę transakcji – zakończenia usługi, przywiezienia towaru, zakupu (jeśli ta różna jest od daty wystawienia faktury). Unikalny numer nadany wedle własnej serii numeracji, oczywiście w ustalonej kolejności – po to, żeby łatwiej zidentyfikować konkretny dokument spośród wielu. Dane sprzedawcy i nabywcy (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adresy i NIP), nazwa sprzedawanego towaru lub usługi oraz jego ilość. Należy wprowadzić cenę jednostkową netto towaru, kwotę podatku i stawkę VAT. Jeśli widnieje więcej niż jedna pozycja na fakturze, należy zsumować kwoty netto, z podziałem na stawki podatku lub sprzedaż wolną od VAT, podać sumę kwoty podatku również z podziałem na poszczególne stawki, a na końcu należność ogółem. Uwaga! Jeśli faktura jest nieobjęta podatkiem VAT, np. gdy podatnikiem jest nabywca, nie trzeba uwzględniać stawki ani kwoty podatku w dokumencie.

Samodzielnie lub przez usługobiorcę

Odbiorcą faktury jest kontrahent, który korzysta z Twoich usług. Klientem może być firma, ale też osoba fizyczna – tu jednak wystawia się fakturę na jej życzenie. Nabywca samodzielnie może wystawić fakturę, za zgodą usługodawcy. Powinien on również na takim dokumencie napisać, że jest to „samofakturowanie”, a jeżeli sam również rozlicza VAT z tej faktury należy uwzględnić wyrażenie: „odwrotne obciążenie”.

W specjalnym programie

Ułatwieniem w pracy przedsiębiorcy jest narzędzie w postaci programu do faktur. Darmową jego wersję możesz użytkować online, z poziomu przeglądarki internetowej. Streamsoft Firmino jest darmowym programem do faktur, w którym bardzo łatwo wygenerujesz każdy rodzaj dokumentu: fakturę VAT, fakturę marżę, fakturę zaliczkową, fakturę walutową, fakturę eksportową czy fakturę korygującą. Aplikacja jest zgodna z obecnymi ustawami, a w przypadku ewentualnych zmian w przepisach, aktualizowana na bieżąco. Automatyczne faktury cykliczne, przelicznik walutowy zgodnie z bieżącym kursem NBP i baza danych kontrahentów zaciągana ze źródła GUS. Co ważne, wygenerowana w programie faktura może zostać wydrukowana i przekazana w wersji papierowej lub pozostać w wersji elektronicznej i przesłana klientowi w formacie XML.

Masz już podstawową wiedzę, jak wystawić fakturę. Ponadto znasz sposób na ułatwienie swojej pracy przez użytkowanie darmowego programu do fakturowania. Po więcej szczegółowych informacji najlepiej sięgnąć do źródła, czyli do ustawy o podatku VAT z 2004 r.

Oceń ten artykuł:


Zobacz także artykuły podobne:

Przydatne linki: