Wystawienie faktury online czy offline?

Ostatnia aktualizacja: 2020-04-01  |  Średni czas czytania: 05:24
Artykuł reklamowy
Na prowadzenie księgowości online decyduje się coraz więcej przedsiębiorstw. Po programy do fakturowania działające w Internecie sięgają nie tylko mikroprzedsiębiorcy, ale też duże firmy. Programy te pozwalają na samodzielne dbanie o finanse i księgować biznesy. Aplikacje wyposażone są w rozmaite funkcje. Jedną z nich east możliwość wystawiania faktur online. Czym jest ten typ faktur i czemu warto z nich korzystać?
Wystawienie faktury online czy offline?

Czym jest faktura online?

Od 4 sierpnia 2005 roku na podstawie rozporządzenia Ministerstwa Finansowców z dn. 14 lipca 2005 roku przedsiębiorcy mają możliwość korzystania z faktur on-line, które powszechnie funkcjonują pod nazwą e-faktur. E-faktura jest ą standardową, czyli taka jaką wystawia się offline. Jedyne co różni te dwa dokumenty to to, że fakturę on-line można sporządzać i przesyłać w wersji elektronicznej.

Wystawienie faktury online niczym nie różni się od sporządzania dokumentu w wersji standardowej – papierowej. Konieczne jest więc zawarcie wszystkich danych wymienionych w art. 106e. ustawy o podatku VAT. Przy wystawianiu faktury online trzeba podać:

 • numer, data wystawienia,
 • dane dostawcy i odbiorcy,
 • nazwa towaru lub usługi, ilość, cena, wartość,
 • dane do rozliczenia obowiązujących podatków,
 • podsumowania cyframi i słownie,
 • termin i forma zapłaty.

Faktury elektroniczne rządzą się też takimi samymi prawami co tradycyjne, jeśli chodzi o przechowanie. Każdy przedsiębiorca zobowiązany jest do przechowania dokumentów księgowych w takiej formie, w jakiej zostały wystawione i dostarczone kontrahentowi. Na żądanie organów podatkowych i organów kontrolnych musi je okazać. Przy fakturach wystawianych o-line najlepiej gromadzić je w programie, w którym są wystawianie. Pozwoli to zachować ciągłość. Dokumenty zgodnie z prawem należy archiwizować przez 5 lat.

Zobacz także: Programy do wystawiania faktur online ranking.

Kto może wystawić faktury online?

Wystawianie faktur online jest dostępne dla każdego przedsiębiorcy. Powinien on jednak uzyskać zgodę kontrahenta na otrzymanie faktury w takiej formie. Trzeba jednak zaznaczyć, że przepisy nie określają, jak taka zgoda ma być wyrażona. Najczęściej za zgodę kontrahenta uznaje się opłacenie faktury przesłanej w formie elektronicznej.

Dlaczego warto zrezygnować z faktur offline?

Rezygnacja z wystawiania faktur off-line niesie za sobą wiele korzyści. Do tych głównych zalicza się:

 • łatwość w przechowywaniu,
 • dostępność w każdym miejscu poza siedzibą firmy,
 • oszczędność,
 • szybkość w dostarczeniu do kontrahenta,
 • ułatwienie w przygotowaniu deklaracji.

Jak wystawiać faktury on-line?

Wystawianie faktur on-line nie jest trudne. Można to zrobić z pomocą internetowych aplikacji do księgowości. Aplikacje tego typu pozwolą na wystawianie faktur elektronicznych różnego typu: VAT, proformy, zaliczki itp. dokument generuje się praktycznie automatycznie po dodaniu danych kontrahenta oraz kwoty, do zapłaty. Wiele programów pozwala na wczytywanie danych klientów bezpośrednio z GUS tylko na podstawie podanego numeru NIP. To jednak tylko jedna z wielu opcji sprawnego prowadzenia firmowej księgowości, które proponują programy do wystawiania faktur online.

Czym jest faktura online?

Od 4 sierpnia 2005 roku na podstawie rozporządzenia Ministerstwa Finansowców z dn. 14 lipca 2005 roku przedsiębiorcy mają możliwość korzystania z faktur on-line, które powszechnie funkcjonują pod nazwą e-faktur. E-faktura jest ą standardową, czyli taka jaką wystawia się offline. Jedyne co różni te dwa dokumenty to to, że fakturę on-line można sporządzać i przesyłać w wersji elektronicznej.

Wystawienie faktury online niczym nie różni się od sporządzania dokumentu w wersji standardowej – papierowej. Konieczne jest więc zawarcie wszystkich danych wymienionych w art. 106e. ustawy o podatku VAT. Przy wystawianiu faktury online trzeba podać:

 • numer, data wystawienia,
 • dane dostawcy i odbiorcy,
 • nazwa towaru lub usługi, ilość, cena, wartość,
 • dane do rozliczenia obowiązujących podatków,
 • podsumowania cyframi i słownie,
 • termin i forma zapłaty.

Faktury elektroniczne rządzą się też takimi samymi prawami co tradycyjne, jeśli chodzi o przechowanie. Każdy przedsiębiorca zobowiązany jest do przechowania dokumentów księgowych w takiej formie, w jakiej zostały wystawione i dostarczone kontrahentowi. Na żądanie organów podatkowych i organów kontrolnych musi je okazać. Przy fakturach wystawianych o-line najlepiej gromadzić je w programie, w którym są wystawianie. Pozwoli to zachować ciągłość. Dokumenty zgodnie z prawem należy archiwizować przez 5 lat.

Kto może wystawić faktury online?

Wystawianie faktur online jest dostępne dla każdego przedsiębiorcy. Powinien on jednak uzyskać zgodę kontrahenta na otrzymanie faktury w takiej formie. Trzeba jednak zaznaczyć, że przepisy nie określają, jak taka zgoda ma być wyrażona. Najczęściej za zgodę kontrahenta uznaje się opłacenie faktury przesłanej w formie elektronicznej.

Dlaczego warto zrezygnować z faktur offline?

Rezygnacja z wystawiania faktur off-line niesie za sobą wiele korzyści. Do tych głównych zalicza się:

 • łatwość w przechowywaniu,
 • dostępność w każdym miejscu poza siedzibą firmy,
 • oszczędność,
 • szybkość w dostarczeniu do kontrahenta,
 • ułatwienie w przygotowaniu deklaracji.

Jak wystawiać faktury on-line?

Wystawianie faktur on-line nie jest trudne. Można to zrobić z pomocą internetowych aplikacji do księgowości. Aplikacje tego typu pozwolą na wystawianie faktur elektronicznych różnego typu: VAT, proformy, zaliczki itp. dokument generuje się praktycznie automatycznie po dodaniu danych kontrahenta oraz kwoty, do zapłaty. Wiele programów pozwala na wczytywanie danych klientów bezpośrednio z GUS tylko na podstawie podanego numeru NIP. To jednak tylko jedna z wielu opcji sprawnego prowadzenia firmowej księgowości, które proponują programy do wystawiania faktur online.

Czym jest faktura online?

Od 4 sierpnia 2005 roku na podstawie rozporządzenia Ministerstwa Finansowców z dn. 14 lipca 2005 roku przedsiębiorcy mają możliwość korzystania z faktur on-line, które powszechnie funkcjonują pod nazwą e-faktur. E-faktura jest ą standardową, czyli taka jaką wystawia się offline. Jedyne co różni te dwa dokumenty to to, że fakturę on-line można sporządzać i przesyłać w wersji elektronicznej.

Wystawienie faktury online niczym nie różni się od sporządzania dokumentu w wersji standardowej – papierowej. Konieczne jest więc zawarcie wszystkich danych wymienionych w art. 106e. ustawy o podatku VAT. Przy wystawianiu faktury online trzeba podać:

 • numer, data wystawienia,
 • dane dostawcy i odbiorcy,
 • nazwa towaru lub usługi, ilość, cena, wartość,
 • dane do rozliczenia obowiązujących podatków,
 • podsumowania cyframi i słownie,
 • termin i forma zapłaty.

Faktury elektroniczne rządzą się też takimi samymi prawami co tradycyjne, jeśli chodzi o przechowanie. Każdy przedsiębiorca zobowiązany jest do przechowania dokumentów księgowych w takiej formie, w jakiej zostały wystawione i dostarczone kontrahentowi. Na żądanie organów podatkowych i organów kontrolnych musi je okazać. Przy fakturach wystawianych o-line najlepiej gromadzić je w programie, w którym są wystawianie. Pozwoli to zachować ciągłość. Dokumenty zgodnie z prawem należy archiwizować przez 5 lat.

Kto może wystawić faktury online?

Wystawianie faktur online jest dostępne dla każdego przedsiębiorcy. Powinien on jednak uzyskać zgodę kontrahenta na otrzymanie faktury w takiej formie. Trzeba jednak zaznaczyć, że przepisy nie określają, jak taka zgoda ma być wyrażona. Najczęściej za zgodę kontrahenta uznaje się opłacenie faktury przesłanej w formie elektronicznej.

Dlaczego warto zrezygnować z faktur offline?

Rezygnacja z wystawiania faktur off-line niesie za sobą wiele korzyści. Do tych głównych zalicza się:

 • łatwość w przechowywaniu,
 • dostępność w każdym miejscu poza siedzibą firmy,
 • oszczędność,
 • szybkość w dostarczeniu do kontrahenta,
 • ułatwienie w przygotowaniu deklaracji.

Jak wystawiać faktury on-line?

Wystawianie faktur on-line nie jest trudne. Można to zrobić z pomocą internetowych aplikacji do księgowości. Aplikacje tego typu pozwolą na wystawianie faktur elektronicznych różnego typu: VAT, proformy, zaliczki itp. dokument generuje się praktycznie automatycznie po dodaniu danych kontrahenta oraz kwoty, do zapłaty. Wiele programów pozwala na wczytywanie danych klientów bezpośrednio z GUS tylko na podstawie podanego numeru NIP. To jednak tylko jedna z wielu opcji sprawnego prowadzenia firmowej księgowości, które proponują programy do wystawiania faktur online.

Czym jest faktura online?

Od 4 sierpnia 2005 roku na podstawie rozporządzenia Ministerstwa Finansowców z dn. 14 lipca 2005 roku przedsiębiorcy mają możliwość korzystania z faktur on-line, które powszechnie funkcjonują pod nazwą e-faktur. E-faktura jest ą standardową, czyli taka jaką wystawia się offline. Jedyne co różni te dwa dokumenty to to, że fakturę on-line można sporządzać i przesyłać w wersji elektronicznej.

Wystawienie faktury online niczym nie różni się od sporządzania dokumentu w wersji standardowej – papierowej. Konieczne jest więc zawarcie wszystkich danych wymienionych w art. 106e. ustawy o podatku VAT. Przy wystawianiu faktury online trzeba podać:

 • numer, data wystawienia,
 • dane dostawcy i odbiorcy,
 • nazwa towaru lub usługi, ilość, cena, wartość,
 • dane do rozliczenia obowiązujących podatków,
 • podsumowania cyframi i słownie,
 • termin i forma zapłaty.

Faktury elektroniczne rządzą się też takimi samymi prawami co tradycyjne, jeśli chodzi o przechowanie. Każdy przedsiębiorca zobowiązany jest do przechowania dokumentów księgowych w takiej formie, w jakiej zostały wystawione i dostarczone kontrahentowi. Na żądanie organów podatkowych i organów kontrolnych musi je okazać. Przy fakturach wystawianych o-line najlepiej gromadzić je w programie, w którym są wystawianie. Pozwoli to zachować ciągłość. Dokumenty zgodnie z prawem należy archiwizować przez 5 lat.

Kto może wystawić faktury online?

Wystawianie faktur online jest dostępne dla każdego przedsiębiorcy. Powinien on jednak uzyskać zgodę kontrahenta na otrzymanie faktury w takiej formie. Trzeba jednak zaznaczyć, że przepisy nie określają, jak taka zgoda ma być wyrażona. Najczęściej za zgodę kontrahenta uznaje się opłacenie faktury przesłanej w formie elektronicznej.

Dlaczego warto zrezygnować z faktur offline?

Rezygnacja z wystawiania faktur off-line niesie za sobą wiele korzyści. Do tych głównych zalicza się:

 • łatwość w przechowywaniu,
 • dostępność w każdym miejscu poza siedzibą firmy,
 • oszczędność,
 • szybkość w dostarczeniu do kontrahenta,
 • ułatwienie w przygotowaniu deklaracji.

Jak wystawiać faktury on-line?

Wystawianie faktur on-line nie jest trudne. Można to zrobić z pomocą internetowych aplikacji do księgowości. Aplikacje tego typu pozwolą na wystawianie faktur elektronicznych różnego typu: VAT, proformy, zaliczki itp. dokument generuje się praktycznie automatycznie po dodaniu danych kontrahenta oraz kwoty, do zapłaty. Wiele programów pozwala na wczytywanie danych klientów bezpośrednio z GUS tylko na podstawie podanego numeru NIP. To jednak tylko jedna z wielu opcji sprawnego prowadzenia firmowej księgowości, które proponują programy do wystawiania faktur online.

Artykuł powstał we współpracy z serwisiem: wFirma.

Oceń ten artykuł:


Zobacz także artykuły podobne:

Przydatne linki: