Leasing samochodu - co powinieneś o nim wiedzieć

Ostatnia aktualizacja: 2018-01-18  |  Średni czas czytania: 04:09
Leasing samochodu jest najpopularniejszą formą umowy leasingu. Taki sposób finansowania samochodu jest szczególnie popularny wśród przedsiębiorców i dlatego leasing auta najczęściej kojarzy się z samochodem firmowym. Sprawdź, na czym polega leasing samochodowy, jakie są jego rodzaje oraz wady i zalety.
Leasing samochodu - co powinieneś o nim wiedzieć

Czym jest leasing samochodowy?

Leasing ogólnie, jako forma umowy nazwanej, jest umową, która polega na odpłatnym używaniu rzeczy przez określony czas. W przypadku leasingu samochodowego, leasingodawca, zwany też finansującym, zawiera umowę z leasingobiorcą, zwanym korzystającym, której przedmiotem jest samochód do użytkowania go przez określony w tej umowie czas i odpowiednie wynagrodzenie. Samochód, który został przedmiotem umowy może być każdego typu. Niezależnie więc od tego, czy jest to samochód osobowy, dostawczy, czy ciężarowy, każdy z nich możesz „wziąć w leasing”.

Warto wiedzieć, że na ratę leasingową składają się raty kapitałowe (odzwierciedlające wartość początkową samochodu) oraz raty odsetkowe z tytułu finansowania. Oprócz rat, należy również spodziewać się konieczności uiszczenia opłaty wstępnej i ewentualnie końcowej.

Kto może być stroną umowy leasingu samochodu?

Jeżeli chodzi o leasingodawcę, to najczęściej usługi leasingu świadczy wyspecjalizowana w tej dziedzinie firma lub bank. Leasingobiorcą może natomiast być zarówno przedsiębiorca, jak i osoba prywatna.

Leasing samochodowy dedykowany jest przede wszystkim firmom, niezależnie od ich formy prawnej. Jednak auto w leasing mogą wziąć także osoby prywatne - wówczas mamy do czynienia z leasingiem konsumenckim.

Rodzaje leasingu samochodowego

W każdym leasingu, tak i w leasingu samochodu, wyróżnia się dwa rodzaje:

 • leasing operacyjny (działa na zasadach podobnych do dzierżawy lub najmu) - przedmiot leasingu, czyli w tym wypadku samochód, pozostaje częścią majątku leasingodawcy i to on może z tego tytułu dokonywać odpisów amortyzacyjnych, stanowiących koszt uzyskania przychodów, w które wlicza się wpłatę początkową oraz całość comiesięcznej wpłaty.
 • leasing finansowy (przypomina sprzedaż na raty) - od leasingu operacyjnego zasadniczo różni się tym, że przedmiot umowy zostaje przypisany do majątku leasingobiorcy. Wtedy to leasingobiorca odpisy amortyzacyjne i odsetki od rat leasingowych może zaliczać do swoich kosztów uzyskania przychodów. Cechą charakterystyczną jest również to, że okres trwania umowy wynosi krócej niż czas gospodarczego zużycia przedmiotu leasingu.

Zasadnicze różnice pomiędzy leasingiem operacyjnym, a leasingiem finansowym przedstawia poniższa tabela:

Leasing operacyjny Leasing finansowy
Przedmiot leasingu Pozostaje w majątku leasingodawcy Przechodzi do majątku leasingobiorcy
Odpisy amortyzacyjne Może dokonywać leasingodawca Może dokonywać leasingobiorca, wlicza się do nich
Koszty uzyskania przychodów Odpisy amortyzacyjne stanowią wpłaty początkowe i wpłaty miesięczne Odpisy amortyzacyjne i odsetki od rat leasingowych
Podatek VAT Opłacany adekwatnie do każdej raty leasingowej Opłacany w całości z góry

Auto w leasingu a podatek VAT

Podatek VAT w leasingu samochodu w przypadku leasingu operacyjnego jest opłacany adekwatnie do każdej raty leasingowej, natomiast w leasingu finansowym opłacany jest w całości z góry. Niezależnie od tego, leasing samochodu osobowego pozwala na rozliczenie VAT-u w zależności od celu, w jakim użytkowany jest pojazd.

Użytkowanie samochodu zarówno w celach prywatnych, jak i do prowadzenia działalności gospodarczej pozawala podatnikowi na odliczenie 50% kwoty podatku VAT od wszystkich rat leasingowych. Ograniczenie to dotyczy również wydatków związanych z bieżącym zużyciem samochodu, a także kosztów paliwa.

Jeżeli natomiast samochód wykorzystywany jest wyłączenie do prowadzenia działalności gospodarczej, to podatnik ma prawo odliczyć pełny podatek VAT. Bezwzględnym wymogiem w tym przypadku jest:

 • zgłoszenie pojazdu jako samochodu firmowego do urzędu skarbowego na formularzu VAT-26,
 • bieżąca ewidencja przebiegu pojazdu w celach rozliczania podatku VAT, tzw. „kilometrówka”,
 • obowiązkowe jest również przyjęcie regulaminu wykorzystywania samochodu w firmie.

Jak wybrać najlepszą firmę leasingową?

Popularność leasingu samochodowego wpłynęła na rozwinięcie konkurencji na rynku. Przed podjęciem decyzji o wyborze konkretnej firmęy z którą zawrzesz umowę leasingu, powinieneś wziąć pod uwagę kilka czynników, które pozwolą Ci wybrać najlepszą firmę leasingową.

Przed wyborem firmy leasingowej, warto zwrócić uwagę na:

 • ceny - korzystne raty leasingowe są ważne z punktu widzenia Twojej kondycji finansowej. Oferta musi być dla Ciebie odpowiednia tak, aby uiszczanie opłat w odpowiednim terminie nie wiązało się ze szczególnym utrudnieniem.
 • oferowane promocje - przed wyborem odpowiedniej firmy leasingowej sprawdź, czy oferuje ona promocje na określone modele samochodów. Być może uda Ci się znaleźć satysfakcjonujący Cię samochód w okazyjnych warunkach.
 • rabaty w ratach leasingowych - poza promocjami na określone modele samochodów, warto również sprawdzić, czy dana firma leasingowa oferuje rabaty w ratach leasingowych. Ze względu na dużą konkurencję na rynku, firmy leasingowe konkurują ze sobą w maksymalnym stopniu i oferują coraz bardziej atrakcyjne warunki spłaty rat leasingowych.
 • ewentualne dodatkowe koszty - sprawdź za co dodatkowo musisz płacić np. specyfika uezpieczenia samochodu, czy naprawy są w cenie czy też za jakieś prace musisz płacić z własnej kieszeni itp.
 • wysokość limitów - ustal czy są ustalone, a jeśli tak to jakie, limity przejechanych kilometów w skali miesiąc, roku czy czasu trwania umowy

Kluczową rzeczą na którą musisz zwrócić uwagę jeśli chcesz wziąć auto w leasing to okres finansowania oraz warunki spłaty. Dłuższy okres leasingu wiąże się z niższymi ratami miesięcznymi, jednak w całokowitym rozliczeniu spowoduje wyższy kosztu całej transakcji. Dodatkowo ustal wysokość ewentualnej opłaty początkowej, którą będziesz zobowiązany wpłacić na początku umowy oraz jakie są warunki wykupu samochodu.

Na co zwrócić uwagę w umowie leasingu samochodu?

Decydując się na zawarcie umowy leasingu na samochód, musisz zwrócić uwagę na wiele kwestii, które będą miały później wpływ na wywiązywanie się z warunków podpisanej umowy. Przede wszystkim należy dokładnie zapoznać się z treścią umowy, ale szczególnie należy zwrócić uwagę na:

 • wysokość opłat leasingowych i możliwość zmiany ich stawki
 • sposób rozliczenia szkody całkowitej samochodu
 • możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy
 • dodatkowe koszty, na przykład kary umowne
 • ograniczenia korzystania z samochodu
 • zakres dodatkowego pakietu usług
 • wysokość ubezpieczenia samochodu
 • wysokość ewentualnej opłaty serwisowej

W ramach umowy leasingu samochodu klient coraz częściej otrzymuje dodatkowy pakiet usług jak na przykład: darmowy serwis, darmowe okresowe i bieżące przeglądy, kartę paliwową, samochód zastępczy w razie awarii czy też wymianę opon.

Zalety i wady leasingu samochodowego

Leasing samochodu stał się jedną z najpopularniejszych metod finansowania samochodu firmowego oraz dobrą alternatywą dla firm, które nie mogą uzyskać kredytu bankowego lub nie chcą wydawać gotówki na zakup auta. Jednak leasing samochodowy ma swoje wady i zalety, które warto poznać zanim zdecydujesz się na zawarcie umowy leasingowej.

Zalety leasingu samochodowego:

 • procedura zawierania umowy jest znacznie mniej utrudniona niż w przypadku kredytu
 • płaci się jedynie za używanie samochodu
 • możliwość uzyskania zniżki na niektóre modele samochodów
 • ubezpieczenie auta opłaca leasingodawca
 • zarejestrowany samochód zostaje szybko wydany
 • leasingodawca czasami oferuje pokrycie kosztów napraw i przeglądów samochodu

Wady leasingu samochodowego:

 • zwykle wkład własny musi wynosić około 5-20% wartości samochodu
 • nie zyskujesz zniżek ubezpieczeniowych, ponieważ to nie Ty zawierasz umowę ubezpieczeniową, a leasingodawca
 • uzyskanie odszkodowanie w przypadku kolizji często nie jest możliwe bez zgody leasingodawcy
 • opóźnienie wpłat rat leasingowych może spowodować rozwiązanie umowy
 • w samochodzie nie można dokonywać trwałych modyfikacji
 • samochód może być zajęty przez wierzycieli firmy leasingowej, ponieważ formalnie to ona jest jego właścicielem

Auto w leasingu jest korzystnym rozwiązaniem, które jest specyficzne i odróżniające się od zwykłego nabycia samochodu. Przede wszystkim wzięcie auta w leasing wiąże się z tym, że nie stajemy się jego właścicielem, a jedynie użytkownikami, co może powodować ograniczenia w korzystaniu z niego. Jednak leasing samochodowy może być dobrą alternatywą dla osób, które nie mogą uzyskać kredytu, ponieważ umowa leasingu jest znacznie prostsza od umowy kredytu a zabezpieczenie jest zazwyczaj jedynie weksel.

Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do  Urzędu Pracy  ›

Oceń ten artykuł:


Zobacz także artykuły podobne:

Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do   Urzędu Pracy  ›

Przydatne linki: