Ile trwa otwarcie konta firmowego dla nowo zakładanej firmy?

Ostatnia aktualizacja: 2020-04-21  |  Średni czas czytania: 05:53
Aktualnie prowadzenie działalności gospodarczej jest praktycznie niemożliwe bez posiadania firmowego konta bankowego. W stosunku do większości przedsiębiorców posiadanie rachunku firmowego jest wymagane - na przykład do celów płatności oraz zwrotu podatku VAT. W niniejszym artykule dowiesz się, jakie są sposoby oraz ile trwa zakładanie konta bankowego dla nowo powstającej firmy.
Ile trwa otwarcie konta firmowego dla nowo zakładanej firmy?

Konto Firmowe w procesie zakładania firmy

Procedurę zakładania działalności gospodarczej można opisać w 6 krokach:

 1. Wybór formy prawnej działalności gospodarczej
 2. Wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej
 3. Wybór kodów PKD
 4. Znalezienie właściwego biura rachunkowego
 5. Zarejestrowanie działalności gospodarczej w odpowiedniej ewidencji
 6. Założenie firmowego konta bankowego

Założenie firmowego konta bankowego jest więc jednym z ważnych elementów w procesie zakładania własnej działalności gospodarczej. Wielu początkujących przedsiębiorców zastanawia się, czy dla celów działalności gospodarczej nie wykorzystywać swojego rachunku osobistego. Jest to możliwe, ale tylko wtedy, gdy nie zatrudniają oni pracowników i nie rozliczają podatku VAT. Dodatkowym warunkiem jaki należy spełnić, aby móc wykorzystywać rachunek osobisty do rozliczeń firmowych jest to, że taki rachunek musi mieć jednego posiadacza.

Korzystanie z rachunku osobistego co prawda posiada pewne zalety z uwagi na niższe opłaty i prowizje, które dla kont firmowych są często wyższe.

Wykorzystywanie rachunku osobistego do prowadzenia firmy ma również wady - przede wszystkim:

 • pomieszanie wydatków prywatnych i firmowych, co utrudnia kontrolę nad finansami, zwłaszcza tymi firmowymi. Ponadto należy pamiętać, że każdy wydatek związany z działalnością gospodarczą powinien być udokumentowany, dlatego też warto oddzielić je od wydatków prywatnych,
 • podatek Belki - środki na rachunku osobistym podlegają podatkowi od dochodów kapitałowych,
 • współpraca z kontrahentami - ze względu na pojawienie się płatności podzielonej (tzw. split payment) wiele firm unika współpracy w osobami nie posiadającymi rachunku firmowego,
 • regulamin banku może zastrzegać, że konto osobiste nie może być wykorzystywane do rozliczeń w działalności gospodarczej.

Warto również pamiętać, że poza mikroprzedsiębiorcami (tj. przedsiębiorcami, którzy co najmniej w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniali mniej niż 10 pracowników i osiągnęli roczny obrót netto nieprzekraczający 2 milionów euro), małe, średnie i duże przedsiębiorstwa mają obowiązek posiadania firmowego konta bankowego.

Ponadto obowiązek rozliczania się za pomocą rachunku bankowego istnieje, gdy stroną transakcji jest inny przedsiębiorca oraz jednorazowa wartość transakcji (bez względu na liczbę wynikających z niej płatności) przekracza równowartość 15 000 zł.

Jak założyć firmowe konto bankowe?

Założenie firmowego konta bankowego jest dość proste. Musisz jednak odpowiednio się do tego przygotować. Czego potrzebujesz do założenia firmowego konta bankowego?

Dokumenty potrzebne do założenia firmowego konta bankowego

Do założenia firmowego konta bankowego niezbędne będą pewne dokumenty. Jakie konkretnie? Zależy to od formy prawnej, w jakiej prowadzisz swoją działalność gospodarczą, jak również od banku, w którym zdecydowałeś się założyć konto dla swojej firmy. Bardzo wygodną metodą jest możliwość założenia firmowego konta bankowego przez Internet. Jednak zazwyczaj formularze online dostępne są głównie dla jednoosobowych działalności gospodarczych.

Wybór odpowiedniej oferty

Pierwszym krokiem do założenia firmowego konta bankowego jest wybór odpowiedniej oferty konta bankowego dla Twojej firmy. Praktycznie wszystkie banki działające na rynku zawierają w swojej ofercie konta bankowe dla przedsiębiorców.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze właściwej oferty

 • opłaty za otwarcie i prowadzenie rachunku
 • koszty przelewów, wpłat i wypłat gotówki w oddziałach banku
 • możliwość korzystania z kart płatniczych
 • dostęp do bankomatów i wpłatomatów
 • ilość i lokalizacja placówek banku
 • opłaty za wypłaty i wpłaty gotówki w kasie banku
 • możliwość obsługi konta przez Internet i/lub telefon
 • dostępność dodatkowych usług - na przykład kredytów dla firm, subkont, kont walutowych

Wybierając właściwą dla siebie ofertę, możesz skorzystać z rankingów kont bankowych. Dzięki porównaniu będziesz mógł ocenić jaka oferta będzie dla Ciebie najlepsza. Przez kilka ostatnich miesięcy w czołówce rankingów znajdował się Santander Bank Polska ze swoją promocją promującą zakładanie konta firmowego online. Promocja skierowana jest do jednoosobowych działalności gospodarczych.

Czego potrzebujesz do założenia konta firmowego?

W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej będziesz potrzebował tylko dowodu osobistego - pod warunkiem, że Twoja firma znajduje już się w rejestrze Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i posiada kompletny wpis.

Natomiast w przypadku innych form działalności gospodarczej będziesz potrzebował:

 • dowodu osobistego,
 • umowy spółki lub statutu stowarzyszenia czy innego dokumentu potwierdzającego formę prowadzonej działalności gospodarczej
 • wpis do CEIDG (w przypadku spółki cywilnej) lub w KRS (w przypadku innych spółek); nie będziesz natomiast potrzebował zaświadczeń potwierdzających nadania numerów NIP i REGON

Załóż konto bankowe przez Internet lub udaj się do oddziału banku

Gdy wybrałeś już bank z atrakcyjna dla Ciebie ofertą, w którym chcesz założyć konto bankowe czas na założenie rachunku. Możesz to zrobić w placówce banku lub przez internet poprzez wypełnienie wniosku online.

Przykładowo we wspomnianym wcześniej Santander Bank Polska możesz założyć konto firmowe bez względu na to, czy jesteś klientem banku czy nie. W przypadku gdy masz już konto osobiste, możesz rozpocząć zakładanie konta dla firmy przez usługi bankowości internetowej (przez obecne konto bankowe). Natomiast gdy do tej pory nie korzystałeś z usług banku, możesz skorzystać z wniosku online. Po jego wypełnieniu konieczne jest potwierdzenie Twojej tożsamości i to możesz również zrobić online - poprzez wideoweryfikację.

Do potwierdzenia tożsamości będziesz potrzebował dowodu osobistego. Po wypełnieniu wniosku, za pomocą wideo połączysz się z doradcą w celu weryfikacji Twojej tożsamości. Jest bardzo prosta i szybka procedura dzięki której możesz założyć konto firmowe nie ruszając się z domu! Po zakończeniu rozmowy Twoje konto będzie od razu aktywne.

Dla innych form prawnych konto możesz założyć osobiście w oddziale banku jednak wizyta w placówce będzie zazwyczaj konieczna. Czas zakładania w ten sposób konta firmowego trwa około pół godziny, o ile masz ze sobą wszystkie odpowiednie dokumenty. Pracownik banku na miejscu wprowadza odpowiednie dane do systemu bankowego oraz przekazuje Ci numer konta dla Twojej firmy.

Założenie działalności gospodarczej wraz z założeniem konta bankowego

Istnieje również możliwość założenia firmy jednocześnie z założeniem firmowego konta bankowego.  Usługa ta jest dostępna w czterech bankach w Polsce w tym we wspomnianym Santander Bank Polska.

Ta usługa jest skierowana do osób, które:

 • mają obywatelstwo polskie i adres zamieszkania w Polsce
 • mają pełną zdolność do czynności prawnych i posiadają ważny dowód osobisty
 • nie mają orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia działalności gospodarczej
 • nie mają zarejestrowanej działalności gospodarczej w CEIDIG

Założenie firmy w ten sposób jest bardzo proste - razem z kontem bankowym dokonasz tego w trzech prostych krokach. Wystarczy tylko:

 1. zalogować się do serwisu Santander Internet. Tam w zakładce „Oferta Banku” znajdziesz formularz „Działalność gospodarcza dla firm i bankowością Mini Firma”
 2. wypełnić wniosek o założenie działalności gospodarczej oraz otwarcie konta dla firm z bankowością elektroniczną
 3. podpisać wniosek za pomocą Profilu Zaufanego. Bank prześle go do CEIDG i poinformuje Cię o potwierdzeniu rejestracji

Wypełnienie wniosku jest bardzo proste. Jednak aby poszło Ci sprawnie, musisz się do tego odpowiednio przygotować.

Przed przystąpieniem do zakładania firmy i konta bankowego przygotuj następujące informacje:

 • nazwa firmy i skrócona nazwa działalności - nazwa przedsiębiorcy jednoosobowego powinna zawierać Twoje imię i nazwisko, ale możesz do niego również dodać do tych danych dodatkowe oznaczenie, na przykład wskazujące na przedmiot działalności Twojej firmy
 • dane kontaktowe firmy - chodzi tutaj przede wszystkim o adres do korespondencji, adres wykonywania działalności gospodarczej, adres e-mail czy numer telefonu. Do lokali, których adresy podasz, powinieneś mieć tytuły własności - np. umowa najmu, dzierżawa czy prawo własności
 • kody PKD działalności - we wniosku musisz wskazać kody PKD, czyli kody wskazujące na przedmiot działalności Twojej firmy. We wniosku składanym na platformie banku dostępna jest lista z kodami PKD, niemniej jednak musisz wiedzieć jakie kody wskazać
 • data rozpoczęcia działalności - musisz wskazać w dzień, w którym faktycznie chcesz rozpocząć swoją działalność gospodarczą. Jest to ważne, ponieważ od tego dnia jesteś zobowiązany do płacenia ZUS-u i podatków. Sugerujemy rozpocząć działalność z 2-3 dniowym opóźnieniem ponieważ urzędy muszą mieć czas na nadanie numeru NIP i REGON.
 • sposób opodatkowania swojej firmy - jest to najważniejsza kwestia przy zakładaniu firmy. Decydując się już na złożenie wniosku o wpis do CEIDG musisz wiedzieć według jakich zasad chcesz rozliczać należności podatkowe. Przed podjęciem tej decyzji możesz skontaktować się z księgową lub doradcą podatkowym
 • forma wpłaty zaliczek na podatek i właściwy urząd skarbowy - zaliczki na podatek możesz wpłacać miesięcznie lub kwartalnie. Zaliczki wpłaca się do urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce Twojego zamieszkania. Warto zatem wcześniej ustalić, który urząd skarbowy jest właściwy dla Ciebie
 • księgowość - we wniosku o wpis do CEIDG musisz podać miejsce przechowywania dokumentacji księgowej. Jest to jednoznaczne z decyzją co do sposobu prowadzenia księgowości - samodzielnie czy z pomocą biura rachunkowego. Decyzję warto podjąć wcześniej aby nie aktualizować później wpisu w ewidencji

Wszystkie powyższe dane są niezbędne do wypełnienia wniosku o wpis Twojej firmy do CEIDG. Warto przygotować je wcześniej, aby wypełnianie samego wniosku poszło sprawnie.

Jeżeli wniosek o rejestrację firmy złożysz za pomocą platformy Santander Bank Polska, który jednocześnie jest wnioskiem o założenie firmowego konta - nie będziesz musiał aktualizować wpisu CEIDG o numer rachunku.  Twój wniosek trafi automatycznie do rejestru a po nadaniu przez urzędy numeru NIP i REGON otrzymasz dostęp do rachunku firmowego. Z kolei jego numer zostanie automatycznie uzupełniony we wpisie CEIDG.

‎Jeśli założysz firmę za pośrednictwem Santander Banku wraz z kontem firmowym wówczas Twój rachunek firmowy będzie aktywny do 48 godzin. Czas oczekiwania wynika ze względu na konieczny czas nadania Twojej firmie NIPu oraz numeru REGON. Dlatego warto wskazać datę faktycznego rozpoczęcia działalności gospodarczej o kilka dni późniejszą niż datę złożenia wniosku.

Zgłoszenie założenia konta firmowego

Założenie firmowego konta bankowego już po zarejestrowaniu działalności gospodarczej w odpowiedniej ewidencji wiąże się z obowiązkiem zgłoszenia tego faktu do rejestru, w którym zarejestrowana jest Twoja firma.

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą jednoosobowym i zarejestrowałeś swoją firmę w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), nie musisz składać oddzielnych informacji o założeniu rachunku bankowego do ZUS-u i urzędu skarbowego. Tę sprawę możesz załatwić za pomocą formularza aktualizacyjnego wpis do CEIDG. Zmiany zostaną automatycznie przekazane do odpowiednich urzędów, dzięki czemu nie będziesz musiał udawać się do nich osobiście.

Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą w formie spółki zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), informację o nowym numerze rachunku bankowego musisz złożyć do urzędu skarbowego na formularzu NIP-8. W przypadku spółki cywilnej należy to zrobić na formularzu NIP-2.

Jeżeli konto firmowe założysz jeszcze przez zarejestrowaniem firmy możesz od razu wpisać przydzielony Ci numer konta we wniosku o wpis do CEIDG.

Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do  Urzędu Pracy  ›

Oceń ten artykuł:


Zobacz także artykuły podobne:

Znajdź urząd

Lista urzędów dla wybranych miejscowości

Baza kodów PKD

(Aktualna Polska Klasyfikacja Działalności)

Kody PKD ›
Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do   Urzędu Pracy  ›

Przydatne linki: