6krokow.pl - Kody PKD

Twoje pierwsze kroki w biznesie

Czyli wszystko krok po kroku, co powinieneś wiedzieć
o zakładaniu oraz skutecznym prowadzeniu własnej firmy.

‹ Wróć do lista kodów PKD

Kod PKD: Sekcja R, PKD 93.29.Z

Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna


Podklasa ta obejmuje pozostałą działalność rozrywkową i rekreacyjną, gdzie indziej niesklasyfikowaną (z wyłączeniem działalności wesołych miasteczek i parków rozrywki), taką jak:
  • eksploatacja automatów do gier zręcznościowych, nawet na monety,
  • działalność parków rekreacyjnych (bez zakwaterowania),
  • transport rekreacyjny, np. działalność przystani jachtowych,
  • obsługa stoków narciarskich,
  • wypożyczanie sprzętu rekreacyjnego stanowiącego integralną część obiektu rekreacyjnego,
  • działalność jarmarków i widowisk o charakterze rekreacyjnym
  • działalność plaż, włączając wynajmowanie przebieralni, szafek na ubrania, wypożyczanie leżaków, itd.
  • działalność miejsc do tańczenia (np. dyskoteki, sale taneczne),
  • działalność producentów i sponsorów przedstawień na żywo, innych niż artystyczne lub sportowe, w obiektach lub poza nimi

sekcja-R, PKD-93: Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna

Dział ten obejmuje:
  • działalność w zakresie rekreacji, rozrywki i sportu, z wyłączeniem działalności muzeów, ochrony miejsc historycznych, działalności ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz rezerwatów przyrody, działalności w zakresie gier losowych i zakładów wzajemnych.

Przydatne linki: