Jak założyć firmę bez pieniędzy i własnego wkładu finansowego?

Ostatnia aktualizacja: 2020-04-19  |  Średni czas czytania: 05:09
Brak pieniędzy to główna przyczyna z której rezygnujemy z założenia własnego biznesu. Niewątpliwie na rozpoczęcie każdej działalności gospodarczej potrzebujesz pieniędzy. Nie chcesz się jednak zadłużać w banku, a nie masz pomysłu skąd wziąć pieniądze na rozpoczęcie biznesu? W tym artykule przeczytasz o tym jak założyć firmę bez pieniędzy i własnego wkładu finansowego.
Jak założyć firmę bez pieniędzy i własnego wkładu finansowego?

O ile sama rejestracja własnej firmy może być bezpłatna, to jej założenie i późniejsze prowadzenie wiąże się jednak z koniecznością ponoszenia kosztów. Koszty prowadzenia firmy związane są z koniecznością zakup sprzętu biurowego, maszyn, prokuktów czy też opłacania składek na ubezpieczenia społeczne.

Koszty założenia działalności gospodarczej

Koszty samego założenia działalności gospodarczej są różne - zależą przede wszystkim od formy prawnej, w jakiej chcesz prowadzić swoją firmę. Założenie działalności to tak naprawdę jej formalne zarejestrowanie w odpowiednim rejestrze. Również to, do jakiego rejestru musisz wpisać swoją firmę, zależy od formy prawnej, w jakiej będziesz ją prowadzić. Szczegły możesz poznać w dalszej części artykułu.

Jednoosobowa działalność gospodarcza i spółka cywilna

Jednoosobowe działalności gospodarcze oraz wspólnicy spółki cywilnej podlegają rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Sama rejestracja firmy w tym rejestrze odbywa się poprzez złożenie druku CEIDG-1 bezpośrednio w wybranym urzędzie gminy lub przez Internet.

Uwaga! Rejestracja jednoosobowej działalności gospodarczej oraz spółki cywilnej jest bezpłatna.

Spółki handlowe

Spółki handlowe, do których należą spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka akcyjna, podlegają rejestracji w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). W przeciwieństwie do rejestracji firmy w CEIDG, rejestracja w KRS podlega opłacie.

Wpis do KRS to koszt 500 zł opłaty sądowej plus 100 zł za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Poza opłatą za wpis, założenie spółki handlowej wiąże się również z innymi opłatami. Zakładając spółkę, zawiera się umowę spółki - w formie umowy cywilnoprawnej bądź aktu notarialnego. Wówczas do kosztów założenia firmy należy doliczyć koszty związane z umową - podatku od czynności cywilnoprawnych, który wynosi 0,5% od wartości wkładów wniesionych do spółki. W przypadku aktów notarialnych doliczyć trzeba także wynagrodzenie dla notariusza.

Koszty prowadzenia działalności gospodarczej

Zakładając firmę, musisz mieć świadomość, że samo jej zarejestrowanie to nie wszystko. Nie na tym bowiem kończą się wydatki związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej. Wydatki związane z działalnością firmy można podzielić na dwa rodzaje: opłaty administracyjno-skarbowe oraz bieżące koszty prowadzenia firmy.

Opłaty administracyjno-skarbowe są opłatami obowiązkowymi. Należy je opłacać w regularnych odstępach czasu. Do opłat tych zalicza się:

 • podatek dochodowy
 • podatek od towarów i usług (VAT)
 • koszty składek na ubezpieczenia społeczne (ZUS)
 • wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)
 • inne opłaty - na przykład rejestracja samochodu zakupionego na firmę

Bieżące koszty prowadzenia firmy to koszty, które wiążą się z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa. Jakie to będą koszty, zależeć będzie przede wszystkim od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, jednak do tych podstawowych zaliczyć można:

 • opłaty związane z funkcjonowaniem biura lub lokalu - na przykład opłata za czynsz, media, abonament za telefon i internet, wyposażenie biura
 • zakup urządzeń technicznych
 • szkolenia
 • materiały reklamowe
 • koszty utrzymania bankowego konta firmowego
 • koszty związane z zatrudnianiem pracowników
 • koszty obsługi księgowej

Skąd pozyskać pieniądze na założenie firmy?

Wiesz już, że założenie firmy praktycznie bez pieniędzy i własnego wkładu finansowego jest możliwe, ale będziesz potrzebował pieniędzy na dalsze prowadzenie działalności. Zanim więc zdecydujesz się na założenie działalności gospodarczej, sprawdź skąd możesz pozyskać pieniądze na założenie firmy, które pozwolą Ci na rozwinięcie własnej działalności.

Dotacje ze środków unijnych

Popularnym sposobem pozyskiwania funduszy na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej są dotacje ze środków unijnych. Finanse na start są przeznaczone nie tylko dla osób młodych, ale również tych powyżej 30 roku życia, które pozostają w trudnej sytuacji finansowej.

Firma dla młodych

Firma dla młodych - z tego wsparcia mogą skończyć osoby, które nie ukończyły jeszcze 30 lat, nie uczą się i nie pracują. Przed ich otrzymaniem, w pierwszej kolejności zostaniesz poddany analizie pod kątem Twojej sytuacji oraz indywidualnych predyspozycji. Na podstawie przeprowadzonej analizy zostanie opracowany indywidualnie dla Ciebie plan działania i z pakietu dostępnych form pomocy zostanie wybrana dla Ciebie ta, która będzie najodpowiedniejsza. W ramach funduszy możesz liczyć nie tylko na pomoc finansową, ale również szkolenia i doradztwo, a także porady w początkowych etapach działania Twojej firmy.

Wsparcie dla osób powyżej 30 lat

Wsparcie dla osób powyżej 30 lat - dofinansowanie na firmę dla osób powyżej 30 roku życia jest możliwe, jednak często jest ono uzależnione od spełnienia dodatkowych kryteriów, które mogą się różnić w zależności od województwa, w którym chcesz ubiegać się o dofinansowanie. Pomoc ta mimo wszystko jest dostępna dla:

 • mężczyzn po 50 roku życia
 • kobiet
 • osób z niepełnosprawnościami
 • osób o niskich kwalifikacjach
 • osób długotrwale bezrobotnych

W przypadku, gdy nie wpisujesz się w żadną kategorię wymienionych osób, w ramach środków unijnych możesz starać się o pożyczkę na założenie firmy. Pożyczka ta jest zwrotna, ale znacznie łatwiej dostępna, a ponadto można ją dużo szybciej otrzymać niż dotację. Również kwota, którą możesz dostać jest znacznie większa.

Dotacje z urzędu pracy

O dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej możesz ubiegać się również w urzędzie pracy. Dotacje z urzędu pracy są skierowane do osób:

 • bezrobotnych
 • poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu lub niewykonujących innej pracy zarobkowej opiekunów osoby niepełnosprawnej
 • absolwentów centrum integracji społecznej oraz absolwentów klubów integracji społecznej zainteresowanych rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej, w tym polegającej na prowadzeniu żłobka lub klubu dziecięcego z miejscami integracyjnymi lub polegającej na świadczeniu usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych

Po otrzymaniu dotacji jesteś zobowiązany we wskazanym w umowie terminie do założenia działalności gospodarczej, a otrzymane pieniądze musisz wykorzystać zgodnie ze złożonym wnioskiem. Twoim obowiązkiem po otrzymaniu dotacji jest również prowadzenie działalności gospodarczej przez okres 12 miesięcy bez jej zawieszania. W tym czasie nie możesz również podejmować żadnego innego zatrudnienia. Naruszenie tych obowiązków będzie skutkować koniecznością zwrócenia otrzymanych dotacji.

Pożyczka na start w biznesie

Jednym ze sposobów na pozyskanie pieniędzy na rozpoczęcie działalności gospodarczej jest program „Pożyczka na start w biznesie”. Program ten skierowany jest do absolwentów szkół (w tym szkół zawodowych) lub uczelni w okresie 48 miesięcy od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego, studentów ostatniego roku oraz osób bezrobotnych. W ramach pożyczki na start możesz ubiegać się o niskoprocentową pożyczkę, której oprocentowanie wynosi poniżej 1% rocznie.

Dotacje dla rolników

Opcją na pozyskanie funduszy na rozpoczęcie działalności dla rolników są tzw. premie na rozpoczęcie działalności. Jest to fundusz dla rolników ubezpieczonych w KRUS i którzy planują rozpoczęcie własnego biznesu. Dofinansowanie wynosi nawet 100 000 zł, a wniosek o jego uzyskanie możesz złożyć w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Inicjatywa JEREMIE

Osoby, które rozpoczynają działalność (startup), nie posiadają historii kredytowej oraz zabezpieczeń o wystarczającej wartości mogą skorzystać z instrumentów finansowych, takich jak pożyczki, kredyty i poręczenia, dostępne w ramach inicjatywy JEREMIE. Jest to program Unii Europejskiej. Z tej inicjatywy możesz skorzystać, jeżeli chcesz otworzyć swoją firmę w jednym z podanych województw:

 • zachodniopomorskie
 • pomorskie
 • wielkopolskie
 • dolnośląskie
 • łódzkie
 • mazowieckie

Fundusze kapitału zalążkowego

Dla działalności mających duży potencjał innowacyjny, ale brak pieniędzy na start przeznaczone są fundusze kapitału zalążkowego, czyli fundusze kapitału podwyższonego ryzyka (venture capital - VC). Rozwiązanie to pozwala nie tylko otrzymanie środków na rozwój firmy, ale również profesjonalne wsparcie oraz dostęp do rynków zbytu i kontaktów biznesowych. Inwestor udzieli Ci wsparcia, ale w zamian za możliwość ingerencji w Twój biznes. Zaletą tego rozwiązania jest to, że możesz rozwijać swoje pomysły. Zdecydowaną wadą jest to, że praktycznie oddajesz kontrolę nad swoją firmą inwestorowi, który wchodzi w nią ze swoją strategią. Z funduszy tych najczęściej korzystają startupy.

Anioły Biznesu

Instytucją podobną do funduszy kapitału zalążkowego są Anioły Biznesu, które często są zgrupowane w Instytucjach Otoczenia Biznesu. Aniołowie Biznesu to osoby, które dysponują kapitałem i chciałyby go przeznaczyć na finansowanie zewnętrznych przedsiębiorstw i pomysłów. Osoby, które otrzymują takie wsparcie w zamian dają Aniołom Biznesu pakiet udziałów w swojej firmie.

Crowdfunding

Mając pomysł na biznes, ale nie masz środków na jego zrealizowanie, możesz skorzystać z tzw. crowdfundingu. Polega on na tym, że pomysłodawca projektu prosi o wsparcie finansowe internautów, w zamian oferując określone korzyści. W sieci istnieje kilka popularnych serwisów, które udostępniają każdemu możliwość ogłoszenia swojego pomysłu i zbierania pieniędzy na jego realizację.

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości

Jednym ze sposobów na założenie własnej firmy bez pieniędzy jest skorzystanie z Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości (AIP). Prowadzenie firmy w ramach AIP pozwala na nieopłacanie miesięcznych składek ZUS. Od samego początku możesz korzystać z osobowości prawnej Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości, przez co jesteś pełnoprawnym przedsiębiorcą bez konieczności rejestracji swojej firmy. Do wystawiania faktur i zawierania umów używa się danych rejestrowych Inkubatora.

Jak założyć firmę bez pieniędzy - podsumowanie

Założenie firmy bez pieniędzy i własnego wkładu finansowego jest możliwe. Istnieje bowiem wiele funduszy, które mają na celu wsparcie początkujących i młodych przedsiębiorców. Niektóre z nich pozwalają na prowadzenie firmy praktycznie bez żadnych wkładów finansowych, inne dają pieniądze na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej, a jeszcze inne udzielają zwrotnych pożyczek na działalność. W zależności od Twoich potrzeb oraz kryteriów, które spełniasz w tym zakresie możesz znaleźć odpowiednie wsparcie, które pozwoli Ci na założenie firmy bez własnego wkładu finansowego.

Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do  Urzędu Pracy  ›

Oceń ten artykuł:


Zobacz także artykuły podobne:

Znajdź urząd

Lista urzędów dla wybranych miejscowości

Baza kodów PKD

(Aktualna Polska Klasyfikacja Działalności)

Kody PKD ›
Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do   Urzędu Pracy  ›

Przydatne linki: