Kiedy warto, a kiedy nie warto zakładać spółkę cywilną?

Ostatnia aktualizacja: 2020-03-27  |  Średni czas czytania: 03:21
Spółka cywilna to najprostsza forma prowadzenia działalności ze wspólnikiem. Zastanawiasz się nad założeniem spółki cywilnej, ale nie wiesz czy jest to dobra forma prawna dla Ciebie? W tym artykule podpowiadamy kiedy warto, a kiedy nie warto zakładać spółki cywilnej.
Kiedy warto, a kiedy nie warto zakładać spółkę cywilną?

Co musisz wiedzieć, zanim zdecydujesz się na założenie spółki cywilnej

Przed założeniem spółki cywilnej musisz zapoznać się z podstawowymi informacjami, które wiążą się z prowadzeniem i funkcjonowaniem tego typu spółki. Dzięki temu będziesz mógł się przekonać, czy spółka cywilna jest formą prowadzenia działalności odpowiednią dla Ciebie biorąc pod uwage jej zalety, wady oraz specyfikę prawną.

 1. Podmiotowość spółki cywilnej

  W rozumieniu przepisów prawa handlowego, spółka cywilna nie jest „spółką”. Jest ona uregulowana w Kodeksie cywilnym. Spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej, co oznacza, że podmiotem praw i obowiązków związanych z jej działalnością są wspólnicy spółki. Na zewnątrz - w stosunku do kontrahentów - to właśnie wspólnicy podejmują czynności. Spółce nie przysługuje również status przedsiębiorcy - przedsiębiorcami są wyłącznie wspólnicy spółki.

 2. Wspólnicy spółki

  Wspólnikami spółki cywilnej mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne. Obie te grupy mogą się również łączyć i tworzyć spółkę cywilną składających się i z osób fizycznych i z osób prawnych. Wspólnicy spółki tworzą ją przez zawarcie ze sobą umowy spółki cywilnej, przez którą zobowiązują się do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w oznaczony sposób, w szczególności przez wniesienie wkładów.

 3. Odpowiedzialność wspólników

  Wniesione do spółki wkłady tworzą majątek spółki cywilnej, który jest majątkiem wspólników (tzw. współwłasność łączna). Wynika to z braku osobowości prawnej samej spółki. Również w związku z tym za zobowiązania spółki odpowiadają wspólnicy - solidarnie całym swoim majątkiem, w tym także majątkiem odrębnym od majątku spółki.

 4. Założenie spółki cywilnej

  Spółkę cywilną zakłada się przez zawarcie umowy spółki cywilnej. Do jej powstania nie jest konieczny wpis do żadnego rejestru. To wspólnicy muszą mieć status przedsiębiorców, dlatego też to oni podlegają wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. We wniosku o wpis do CEIDG wspólnicy wpisują w jakiej spółce cywilnej uczestniczą (można być wspólnikiem w więcej niż jednej spółce cywilnej).

 5. Opodatkowanie spółki cywilnej

  Jako że spółka nie jest podmiotem prawa, nie jest również podatnikiem podatku dochodowego. Podatek dochodowy płaci oddzielnie każdy ze wspólników od osiągniętego dochodu osiągniętego ze spółki. Mogą oni wybrać w jakiej formie chcą obliczać podatek dochodowy - nie jest jednak dopuszczalne, aby część wspólników objęta była ryczałtem, a część korzystała z opodatkowania na zasadach ogólnych lub podatku liniowego.

 6. Prowadzenie spraw spółki

  Prowadzenie spraw spółki i jej reprezentacja jest prawem i obowiązkiem wszystkich wspólników. W przypadku czynności zwykłego zarządu wymagana jest zgoda większości wspólników, natomiast w czynnościach przekraczających zakres zwykłego zarządu wymagana jest zgoda wszystkich wspólników.

Kiedy warto założyć spółkę cywilną?

Spółka cywilna ze względu na specyficzny sposób funkcjonowania nie nadaje się niestety dla każdej działalności gospodarczej.

Spółkę cywilną warto założyć, gdy:

 1. Chcesz szybko założyć spółkę

  Spółka cywilna z uwagi na jej prostotę, jest szybka i łatwa do założenia. Jeżeli więc chcesz szybko podjąć działalność gospodarczą wraz z zaufaną osobą, spółka cywilna nadaje się do tego idealnie. Wystarczy spisać umowę spółki cywilnej, a następnie zarejestrować się w CEIDG.

 2. Przewidujesz, że Twoja działalność będzie prowadzona przez krótki czas

  Jeżeli chcesz założyć działalność gospodarczą wspólnie z inną osobą na krótki czas, spółka cywilna jest w tym przypadku dobrą formą - przede wszystkim dlatego, że jej założenie jest proste i szybkie, a także jej rozwiązanie. Ponadto spółka cywilna może się rozwiązać, gdy zostanie osiągnięty cel gospodarczy, do którego dążyli wspólnicy.

 3. Chcesz prowadzić spółkę, ale nie masz kapitału

  Zakładając spółkę cywilną nie potrzebujesz kapitału początkowego. Co prawda, zgodnie z umową spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego, w szczególności przez wniesienie wkładów, ale nie muszą to być koniecznie wkłady pieniężne. Wkładem do spółki cywilnej może być bowiem własna praca.

Kiedy nie warto zakładać spółki cywilnej?

Wiesz już kiedy warto założyć spółkę cywilną. Czas więc na sprawdzenie, kiedy spółka cywilna nie jest idealnym rozwiązaniem.

Spółki cywilnej nie warto zakładać, jeżeli:

 1. Chcesz ograniczyć swoja odpowiedzialność za długi zaciągnięte w związku z działalnością firmy

  Spółka cywilna nie chroni żadnego wspólnika przed odpowiedzialnością za długi spółki. Wspólnicy spółki cywilnej ponoszą taką odpowiedzialność całym swoim majątkiem solidarnie ze sobą. Oznacza to, że w przypadku egzekucji wierzyciel może żądać spłacenia długu przez wszystkich wspólników wspólnie, jak i przez każdego z osobna. Spółka cywilna jest więc nieodpowiednią formą prawną dla działalności, które mają być prowadzone na dużą skalę i wiążą się z ryzykiem nieprzewidzianych zdarzeń.

 2. Masz zamiar prowadzić biznes z osobami, których nie znasz

  Podstawową zasadą w biznesie jest zasada ograniczonego zaufania, w szczególności gdy masz zamiar go prowadzić z nieznanymi osobami. Z uwagi na pełną odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki, warto wiedzieć z kim tworzysz firmę i mieć do tych osób zaufanie. Ponadto nie znając poziomu wiedzy, doświadczenia, lojalności oraz statusu majątkowego zwiększasz ryzyko biznesowe.

 3. Chcesz prowadzić działalność o większym ryzyku niepowodzenia

  Większe ryzyko niepowodzenia działalności wiąże się również z większymi zobowiązaniami finansowymi. Spółka cywilna nie ułatwia prowadzenia takiej działalności z uwagi na pełną odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki. Dotyczy to również działalności na większą skalę, gdzie im większa działalność, tym wyższy przepływ gotówki i zobowiązania.

W powyżej wskazanych przypadkach założenie spółki cywilnej nie jest dobrym rozwiązaniem. Należy wówczas rozważyć założenie działalności w formie, która zapewni Ci ochronę przed długami zaciąganymi przez spółkę oraz ograniczy w pewnym stopniu ryzyko biznesowe.

To, czy warto lub nie warto założyć spółkę cywilną zależy od wielu czynników. Wybierając formę prawną działalności gospodarczej musisz wziąć pod uwagę rozmiary swojej przyszłej działalności, ryzyko w niej podejmowane oraz chęć przyjęcia na siebie odpowiedzialności za firmowe zobowiązania. Jeżeli Twoje potrzeby wpisują się w zasady funkcjonowania spółki cywilnej, ten rodzaj działalności jest dla Ciebie.

Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do  Urzędu Pracy  ›

Oceń ten artykuł:


Zobacz także artykuły podobne:

Znajdź urząd

Lista urzędów dla wybranych miejscowości

Baza kodów PKD

(Aktualna Polska Klasyfikacja Działalności)

Kody PKD ›
Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do   Urzędu Pracy  ›

Przydatne linki: