Ponowne otwarcie działalności gospodarczej

Ostatnia aktualizacja: 2017-08-28  |  Średni czas czytania: 05:49
Prowadziłeś już własną firmę, którą z różnych przyczyn byłeś zmuszony zamknąć? Myślisz o ponownym założeniu własnej działalności gospodarczej? Jeśli tak, to musisz wiedzieć, że z likwidacją firmy wiążą się pewne długotrwałe skutki, które mogą rzutować na Twoją przyszłość. Aby dowiedzieć się więcej na temat zakładania firmy po raz drugi przeczytaj niniejszy artykuł.
Ponowne otwarcie działalności gospodarczej

Możliwość ponownego rozpoczęcia działalności gospodarczej

Sukcesy i porażki - z tym spotyka się każdy przedsiębiorca. Jeżeli prowadziłeś już swój biznes, który z różnych przyczyn byłeś zmuszony zamknąć, musisz wiedzieć, że nadal masz możliwość ponownego rozpoczęcia działalności gospodarczej. Ważne jest jednak, aby nie zniechęcać się wcześniejszymi niepowodzeniami. Jak mawiał bowiem były premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill: „Sukces nigdy nie jest ostateczny. Porażka nigdy nie jest totalna. Liczy się tylko odwaga”.

Jeśli więc masz w sobie dosyć odwagi, a oprócz tego posiadasz przemyślany plan działania i wiesz, jaki cel chcesz osiągnąć, nic nie stoi na przeszkodzie, by wznowić działalność gospodarczą po jej zamknięciu.

Czy warto zakładać firmę po raz drugi

Przed podjęciem decyzji o założeniu firmy po raz drugi powinieneś wpierw rozważyć wszystkie za i przeciw - nie chcesz bowiem powtórzyć błędów popełnionych w przeszłości. W tym celu warto odpowiedzieć sobie na kilka ważnych pytań:

  • Dlaczego zdecydowałeś się na zamknięcie poprzedniej działalności gospodarczej?
  • Co było głównym powodem takiej decyzji?
  • Czy problemem okazał się nietrafiony pomysł, brak płynności finansowej, zbyt wygórowana cena produktu? A może był to skutek niskiej siły przebicia lub po prostu rynek nie był jeszcze gotowy na Twój produkt?
  • W jaki sposób naprawisz błędy popełnione za pierwszym razem?

Odpowiedź na wyżej postawione pytania powinna być pierwszym krokiem, jaki podejmiesz przed próbą ponownego rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Jak założyć firmę po raz drugi

Jak już zapewne wiesz, założenie własnej firmy należy rozpocząć od zarejestrowania jej w Urzędzie Gminy lub miasta, składając wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG). Musisz jednak pamiętać, że przy zakładaniu firmy po raz drugi, będziesz zobowiązany podać numer REGON, który nadano Ci przy poprzednim rejestrowaniu działalności. Jego prawidłowość zostanie automatycznie zweryfikowana przez Główny Urząd Statystyczny. Jeśli natomiast z jakiegoś powodu nie pamiętasz swojego numeru, to nie masz się czym przejmować - system CEIDG podpowie Ci go na etapie wypełniania wniosku lub przypomni tuż po przeprowadzeniu weryfikacji.

Warto wiedzieć!
Zgodnie §6 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej (Dz. U. z 1999 r. nr 69, poz. 763 ze zm.), zarówno likwidacja, jak i ponowne rozpoczęcie działalności gospodarczej przez osobę fizyczną, nie powodują nadania nowego numeru identyfikacyjnego REGON.

Pozytywną wiadomością jest to, że prowadzenie nowej działalności gospodarczej możesz rozpocząć już w dniu złożenia wniosku o wpis do CEIDG. Jeżeli jednak będziesz potrzebować więcej czasu na przygotowania związane z ponownym uruchomieniem własnej firmy, masz możliwość określenia późniejszej daty podjęcia działalności gospodarczej.

Przy zakładaniu firmy po raz drugi, ważną kwestią jest również wskazanie jej nazwy. Nic nie stoi na przeszkodzie, by nowa firma funkcjonowała pod tą samą nazwą, co poprzednia działalność, o ile w czasie, gdy była ona wykreślona z CEIDG, nie pojawiło się na rynku przedsiębiorstwo o takiej samej nazwie. Musi ona bowiem dostatecznie odróżniać się od nazw innych firm działających na tym samym rynku docelowym.

Kiedy ponownie założyć działalność gospodarczą

Przy ponownym zakładaniu działalności gospodarczej Szczególnie istotna w tym zakresie jest regulacja zawarta w art. 14a ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, z której wynika, że firmę można rejestrować od nowa, gdy została ona zlikwidowana przez właściciela lub była zawieszona dłużej niż 24 miesiące - tyle bowiem wynosi obecnie maksymalny czas zawieszenia działalności, po którym zostaje ona automatycznie wykreślona z CEIDG.

Po spełnieniu powyższego warunku możesz w zasadzie w każdej chwili otworzyć na nowo działalność gospodarczą. Musisz jednak wiedzieć, że od czasu, jaki upłynął od likwidacji do ponownego założenia firmy, zależą ulgi podatkowe, które mogą Ci przysługiwać, w związku z rozpoczęciem nowej działalności. Dlatego też, decyzja o czasie wznowienia działalności gospodarczej po jej zamknięciu powinna być starannie przemyślana. Od niej może bowiem zależeć Twoje „być albo nie być”.

Ponowne rozpoczęcie działalności a preferencyjna stawka ZUS

Osoba zakładająca własną działalność gospodarczą posiada możliwość skorzystania ze specjalnej preferencyjnej stawki ZUS. Polega ona na tym, że przez pierwsze 24 miesiące, liczone od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, przedsiębiorca płaci preferencyjne, zmniejszone składki ZUS (tzw. mały ZUS), w kwocie nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Należy jednak podkreślić, że preferencyjny ZUS nie przysługuje wszystkim. Osoby pragnące założyć firmę po raz drugi muszą wiedzieć, że zgodnie z zapisem w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, z preferencyjnej stawki ZUS mogą skorzystać jedynie te osoby, które w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej, nie prowadziły działalności pozarolniczej. Oznacza to zatem, że preferencyjny ZUS przysługuje dopiero po pięciu latach od zakończenia prowadzenia ostatniej działalności.

Ponadto ze skorzystania z tej ulgi wykluczeni są również: wspólnicy spółki jawnej, komandytowej i partnerskiej, jednoosobowi założyciele spółki z o.o., a także twórcy i artyści. ZUS preferencyjny nie przysługuje też przedsiębiorcom świadczącym w ramach swojej działalności te same usługi na rzecz byłego pracodawcy, które świadczyli w ciągu dwóch lat przed dniem rozpoczęcia tej działalności.

Ponowne rozpoczęcie działalności a zwolnienie z podatku VAT

Każda osoba zakładająca nową firmę ma również możliwość skorzystania z ulgi, jaką jest zwolnienie z podatku od towarów i usług, czyli podatku VAT. Zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi przedsiębiorca nie musi bowiem płacić podatku VAT, jeśli jego przychody za poprzedni rok nie przekraczają 200 000 zł. Przedsiębiorcy korzystający z tego zwolnienia nie muszą naliczać VAT od realizowanej sprzedaży oraz są zwolnieni z obowiązku rejestrowania się jako czynny podatnik VAT.

Czy zatem zakładając firmę po raz drugi również można liczyć na taką ulgę? Owszem, można. Niestety, jeśli zamierzasz ponownie rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, a byłeś wcześniej podatnikiem VAT, musisz zaczekać rok, licząc od końca roku, w którym utraciłeś prawo do zwolnienia lub z niego zrezygnowałeś, aby móc ponownie z niego skorzystać.

Oto przykład:
Osoba fizyczna prowadziła jednoosobową działalność gospodarczą od lutego 2014 r. do kwietnia 2016 r., korzystając ze zwolnienia z płacenia podatku VAT. 21 kwietnia 2016 r. zlikwidowała ona firmę, jednak od stycznia 2017 r. zamierza kolejny raz rozpocząć swoją działalność w tej samej formie prawnej. W związku z tym, że nie upłynął rok, licząc od końca roku, w którym osoba ta zrezygnowała ze zwolnienia, będzie ona zobowiązana do rozliczania podatku VAT. Ponowne skorzystanie z ulgi będzie możliwe, jeśli osoba fizyczna zarejestruje firmę nie wcześniej niż z datą 1 stycznia 2018 r.

Dotacja na ponowne założenie firmy

Wielu przedsiębiorców rozważających założenie firmy po raz drugi, pragnie ubiegać się o państwowe dofinansowanie, które zapewniłoby im odpowiednie wejście na rynek. Otrzymanie dotacji na ponowne założenie firmy jest w takim przypadku jak najbardziej możliwe, ale tylko pod warunkiem, że nie została ona pobrana podczas zakładania pierwszej działalności gospodarczej. W takiej sytuacji ubieganie się o ponowne przyznanie tej samej dotacji nie przyniesie żadnego skutku, nawet jeśli spełniasz wszystkie pozostałe warunki, które w tym zakresie zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lutego 2010 r.

Pamiętaj o tym, że zawsze możesz starać się o pozyskanie środków z innych źródeł. Warto na przykład zastanowić się nad skorzystaniem z niskoprocentowych pożyczek z Funduszów Pożyczkowych. Nie zapomnij również o możliwości składania wniosków o dotacje unijne.

Ponowne rozpoczęcie działalności a kasa fiskalna

W przypadku wielu firm prowadzenie kasy fiskalnej jest koniecznością. Jeżeli wcześniej prowadziłeś tego typu biznes i myślisz o ponownym rozpoczęciu działalności gospodarczej, powinieneś wiedzieć, czy zainstalowanie kasy fiskalnej będzie wymagane. Jej brak może bowiem wiązać się z nałożeniem mandatu lub grzywny.

Do ewidencjonowania sprzedaży na kasach fiskalnych zobowiązani są przedsiębiorcy, którzy dokonują sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. Jak się okazuje od tej reguły istnieje jednak pewne odstępstwo. Mianowicie podatnik, którego obrót ze sprzedaży nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym 20 000 zł, jest zwolniony z konieczności prowadzenia kasy fiskalnej. W sytuacji przedsiębiorców, którzy rozpoczęli działalność w trakcie trwania roku, limit tych obrotów wyliczany jest proporcjonalnie do okresu prowadzenia sprzedaży. Obowiązek założenia kasy fiskalnej powstaje po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym podatnik przekroczył limit.

Warto wiedzieć!
Limit obrotów związany ze zwolnieniem z ewidencji sprzedaży na kasie fiskalnej dotyczy zarówno podatników zwolnionych z VAT, jak i czynnych podatników VAT.

Zwolnienie z kasy fiskalnej obejmuje także niektóre ściśle określone czynności, niezależnie od tego, czy przekraczany jest limit obrotów. Jedno z takich zwolnień dotyczy przedsiębiorców prowadzących np. sprzedaż towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi). Muszą oni jednak spełnić dwa podstawowe warunki: otrzymywać wszystkie zapłaty za pośrednictwem banku, poczty itp. oraz prowadzić ewidencję i posiadać dowody zapłaty wskazujące przedmiot dostawy wraz z danymi nabywcy.

Jak natomiast wygląda sytuacja w przypadku zakładania firmy po raz drugi? Myśląc o wznowieniu działalności gospodarczej po jej zamknięciu musisz wiedzieć, że jeżeli podczas prowadzenia swojej pierwszej firmy zainstalowałeś już kasę fiskalną i w żadnym z wymienionych wyżej przypadków nie byłeś zwolniony z tego obowiązku, nie masz już możliwości skorzystania z takiego zwolnienia. Oznacza to, że jeżeli przekroczyłeś limit 20 000 zł w uprzednio prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej, po czym ją zlikwidowałeś i ponownie otworzyłeś firmę świadczącą ten sam rodzaj usługi, to nie możesz kolejny raz wykorzystać limitu zwalniającego Cię od zakupu kasy fiskalnej. Jej założenie powinno natomiast odbyć się zanim dokonasz swojej pierwszej sprzedaży.

Jak widzisz zatem używanie kasy fiskalnej niesie ze sobą trwałe skutki w kontekście ponownego zakładania działalności gospodarczej. Pamiętaj jednak, że zwolnienie z tego typu ewidencji przysługuje wszystkim osobom, które w czasie wykonywania poprzedniej działalności nie przekroczyły ustalonego w ustawodawstwie limitu obrotów.

Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do  Urzędu Pracy  ›

Oceń ten artykuł:


Zobacz także artykuły podobne:

Znajdź urząd

Lista urzędów dla wybranych miejscowości

Baza kodów PKD

(Aktualna Polska Klasyfikacja Działalności)

Kody PKD ›
Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do   Urzędu Pracy  ›

Przydatne linki: