6krokow.pl -
Krok 5 z 6

Skąd wziąć pieniądze na założenie firmy?

Ostatnia aktualizacja: 2017-10-14  |  Średni czas czytania: 15:21
Przed założeniem firmy, każdy zastanawia się nad fundamentalną kwestią - skąd wziąć pieniądze na biznes? Może to zabrzmi banalnie i nieprawdopodobnie, ale pieniądze leżą wręcz na ulicy. Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej czy dotacje na otwarcie firmy możesz otrzymać z różnych źródeł i wcale nie jest to takie trudne. W tym kroku dowiesz się skąd wziąć pieniądze na firmę.
Skąd wziąć pieniądze na założenie własnej firmy?

Poniżej zestawiliśmy źródła finasowania własnej firmy. Podzielone zostały one na pięć grup:

Dotacje i dofinansowania Organizacje pozarządowe Pożyczki i kredyty Zewnętrzne finansowanie Inne
Dotacje na założenie firmy z Urzędu Pracy (Funduszu Pracy) Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości (OIiP) Pożyczka z banku Finansowanie społecznościowe (crowdfunding) Konkursy
Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej z Unii Europejskiej Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Kredyty z EFI Fundusze Venture Capital Własne oszczędności
Dotacje z PROW dla mieszkańców wsi i małych miast Fundusze pożyczkowe Rządowe programy pożyczkowe Znalezienie wspólnika  
Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Anioły biznesu Pożyczka od rodziny i znajomych    
    Pożyczka społecznościowa    

Dotacje i dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Dotacje na założenie firmy z Urzędu Pracy (Funduszu Pracy)

Obok pieniędzy unijnych dotacje na założenie firmy z Urzędu Pracy są najczęściej druga opcja wybierana przez młodych przedsiębiorców. Fundusz Pracy zasilany jest z comiesięcznych składek przelewanych przez pracowników do ZUS-u. Pieniądze te przeznaczane są na walkę z bezrobociem, szkolenia, staże oraz właśnie jako dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Uwaga! Jeśli nie uda Ci się za pierwszym razem, nic straconego. Ten sam wniosek o dotację na założenie firmy w Urzędzie Pracy możesz składać kilkakrotnie - urzędy prowadzą kilka naborów w ciągu roku.

Jest to opcja wyłącznie dla bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy. Nie ma żadnych wytycznych dotyczących tego, jak długo trzeba być bezrobotnym. Jednak na pieniądze nie mogą liczyć osoby, które:
 • już wcześniej dostały dotację z Funduszu Pracy lub ze środków unijnych
 • w ciągu ostatnich 12 miesięcy prowadziły swoje przedsiębiorstwo
 • jako bezrobotny odmówiły propozycji pracy

Ubiegając się o dotację na założenie firmy w Urzędzie Pracy, musisz pamiętać o poręczeniach. Mogą nimi być:

 • poręczenie
 • weksel z poręczeniem wekslowym
 • gwarancja bankowa
 • zastaw na prawach lub rzeczach
 • blokada rachunku bankowego
 • akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika

Procedura rozpoczyna się od złożenia wniosku w powiatowym urzędzie pracy. Jako osoba ubiegająca się o dotacje powinieneś wziąć także udział w szkoleniu z przedsiębiorczości. Jeśli Twój wniosek zostanie zaakceptowany przez Powiatowy Urząd Pracy, podpisujesz umowę ze starostą. Obowiązuje ona co najmniej 12 miesięcy. Potem na Twoje konto przelewana jest jednorazowa dotacja. Jest ona bezzwrotna, jeśli firma utrzyma się na rynku przez rok. W ciągu 2 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej musisz rozliczyć się z otrzymanej dotacji. Jeśli złamiesz umowę musisz oddać pieniądze w ciągu 30 dni od otrzymania wezwania.

Ile możesz dostać dotacji?
Maksymalna kwota dotacji z Urzędu Pracy zmienia się z roku na rok. Wysokość dotacji jest uzależniona od przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw i wynosi od 4-ro do 6-ciokrotności takiego wynagrodzenia (zazwyczaj jest w granicach 15 000 - 24 000 zł).

Możesz również zapoznać się poniżej z pełną listą Urzędów Pracy:

Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej z Unii Europejskiej

Unia Europejska to w wyobraźni młodego przedsiębiorcy studnia bez dna, do której w razie potrzeby zawsze możemy sięgnąć. Warto jednak zorientować się wcześniej, jakie dokładnie daje nam możliwości. W zakresie wsparcia z UE nasz dwie możliwości dofinansowania - dotacje lub mikropożyczkę.

To, z jakiego skorzystasz programu będzie zależeć zarówno od Twojej obecnej sytuacji (wieku, statusu itp.) oraz miejsca realizacji inwestycji. Znajdź dotacje, która w Twoim przypadku wydaje się najbardziej korzystna. Wszelkie informacje znajdziesz w Wojewódzkim Urzędzie Pracy, Urzędzie Marszałkowskim, regionalnej jednostce wdrażanie programów unijnych albo Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich.

Uwaga! Nigdy nie rejestruj swojej firmy zanim nie zorientujesz się, z jakich programów możesz skorzystać i nie złożysz wniosku. Wiele z nich przeznaczonych jest dla osób, które dopiero chcą założyć własną firmę, ale jeszcze nie mają zarejestrowanej działalności gospodarczej.

Wniosku o dotacje nie możesz niestety złożyć, kiedy tylko przyjdzie Ci na to ochota. Zazwyczaj wyznaczane są na to konkretne daty np. od 1 do 30 kwietnia. Często w ciągu roku organizowany jest tylko jeden nabór, więc jeśli w wyznaczonym terminie nie zdążysz złożyć dokumentów następną szanse możesz mieć dopiero za rok. Terminy zależą także od konkretnego rejonu Polski. Dlatego jeśli Ci naprawdę zależy, staraj się na bieżąco śledzić sytuacje.

Dla kogo środki unijne?
O środki unijne może się starać osoba pełnoletnia i niemająca w ciągu ostatniego roku zarejestrowanej żadnej działalności gospodarczej. Największe szanse mają osoby, dla których sytuacja na rynku pracy nie jest zbyt korzystna, czyli długotrwale bezrobotne, kobiety powracające do pracy po urlopie macierzyńskim i wychowawczym, osoby przed 25 rokiem życia oraz po 45 roku życia, jak również osoby zamieszkałe na wsi.

Cały proces pozyskania dotacji na start z Unii Europejskiej składa się najczęściej z kilku etapów:

 1. Wybór odpowiedniego programu
 2. Przygotowanie dokumentacji
 3. Złożenie projektu (wniosku, biznesplanu)
 4. Rozmowa kwalifikacyjna
 5. Pozytywna decyzja w sprawie przyznania dotacji bądź pożyczki
 6. Podpisywanie umowy
 7. Realizacja projektu (np. zakup sprzętu)
 8. Rozliczenie projektu (przedstawienie instytucji przyznającej dotację faktur zakupu itp.)

Przedsiębiorcy, którzy otrzymają na starcie swojej działalności dotację lub mikropożyczkę od pośredników, objęci są systemem szkoleń przygotowujących ich do prowadzenia swojej firmy. Takie szkolenia są bezpłatne.

To wszystko może trwać od miesiąca do nawet roku. Warto przewidzieć plan awaryjny, na wypadek, gdyby Twoja działalność wystartowała w późniejszym czasie, niż to zaplanowałeś.

A teraz najważniejsza sprawa - ile? Wysokość maksymalnej dotacji na założenie firmy wynosi około 40 000 zł. Dodatkowo można otrzymać tzw. wsparcie pomostowe w wysokości do 1 100 zł przez 6-12 miesięcy na pokrycie bieżących kosztów działalności, czyli między innymi opłacenie składek ZUS, czynszu itp. Dotacja w wysokości 40 000 zł jest zasadniczo bezzwrotna, o ile utrzymasz swoja działalność, co najmniej przez rok. W przeciwnej sytuacji, będziesz musiał zwrócić otrzymaną dotację wraz z naliczonymi przez ten czas odsetkami.

W przypadku programów unijnych często wymagany jest minimalny wkład własny, choć istnieją również dotację, w których nie jest on konieczny. Wysokość wymaganego wkładu uzależniona jest od programu, w jakim staramy się o dotacje. Najczęściej jest to 15%-50%.

Jeśli pula pieniędzy przeznaczonych na dotacje jest już wyczerpana, zastanów się nad mikropożyczką.
W przeciwieństwie od dotacji podlega ona zwrotowi. Program skierowany jest głównie do studentów, absolwentów studiów i pracowników naukowych, jednak w praktyce o pieniądze może starać się każdy.
Wysokość pożyczki może wynosić maksymalnie 50 000 zł. Pożyczka może być przyznana na okres nie dłuższy niż 60 miesięcy. Oprocentowanie mikropożyczki jest preferencyjne, co oznacza ze nie może przekroczyć 8,91%. Pośrednikiem przy tego rodzaju pożyczce są fundusze pożyczkowe wybierane przez urzędy marszałkowskie i wojewódzkie urzędy pracy.

Zabezpieczenie może stanowić:

 • weksel in blanco,
 • poręczenie przez osoby trzecie,
 • przewłaszczenie własności dóbr Pożyczkobiorcy lub dóbr innych osób,
 • cesja z polisy ubezpieczeniowej,
 • inne zabezpieczenie majątkowe

W większości przypadków to czy otrzymasz wsparcie ze środków unijnych zależy od programu, w ramach, którego weźmiesz udział, Twojej pomysłowości oraz dobrze przygotowanego biznesplanu. Dotacje nie należą się każdemu – trzeba się o nie trochę postarać.

Perspektywa 2014-2020 stwarza wiele nowych możliwości, zwłaszcza dla sektora MŚP (Małe i Średnie Przedsiębiorstwa).

Głównymi celami jakie wyznaczyły instytucje zarządzające funduszami strukturalnymi to:

 • innowacje
 • automatyka
 • energetyka
 • eksport
 • wzmocnienie badań naukowych
 • zwiększenie konkurencyjności

Jeśli jesteś właścicielem niewielkiej firmy, warto zainteresować się współpracą z innymi podobnymi jednostkami. W nowej perspektywie jednostki decyzyjne interesować się będą wszelkiego rodzaju powstającymi klastrami czy też konsorcjami.

Główne procedury, jakie obowiązywały w poprzedniej perspektywie pozostały bez zmian. Jednak zmianom uległo kilka ważnych kwestii, o których warto wiedzieć. Przede wszystkim przekształcona została struktura Programów Operacyjnych.

PO Innowacyjna Gospodarka zastąpiony został przez PO Inteligentny Rozwój. Zmianie nie uległa za to łączna kwota dofinansowania jakie poświęciła UE. Program ten skierowany jest głównie do małych i średnich firm, wspiera także powstawanie start up-ów. Finansowanie w ramach POIR dotyczy raczej większych projektów. Jeśli Twoja inwestycja nie wymaga wielkich nakładów, to może powinieneś poszukać wsparcia w Regionalnych Programach Operacyjnych.

PO Kapitał Ludzki, który skończył się w 2015 roku przekształcono w Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Jest to Program uruchomiony w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (poziom krajowy), z którego poświecone będzie na ten cel 34% całej puli dofinansowania. Reszta kwoty rozdzielona pozostanie na 16 Programów Regionalnych (poziom regionalny).

Jeżeli jesteś mieszkańcem jednego z województw lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego lub warmińsko-mazurskiego a Twój pomysł na biznes jest nowy i innowacyjny możesz liczyć też na uzyskanie dofinansowania w ramach PO Polska Wschodnia, który operować będzie Platformami startowymi dla osób chcących rozpocząć własną działalność. PO WP nastawiony jest na rozwój Makroregionu Polski Wschodniej pod względem konkurencyjności i innowacyjności. Szczególnie w zakresie rozwoju transportowego i kolejowego oraz internacjonalizacji polskich marek.

Przyjmuje się również podział dostępności programów ze względu na wiek beneficjentów. Osoby do 30 roku życia będą mogły się starać o pieniądze na firmę w Programie Operacyjnym Wiedza, Edukacja, Rozwój. Trzydziestolatkowie i osoby starsze będą mogły liczyć na wsparcie programów regionalnych. Kapitał na start up-y i przedsięwzięcia innowacyjne będą czekały w programie Inteligentny Rozwój, zaś osoby w wieku do lat 35, szczególnie studenci i absolwenci mieszkający na wschodzie kraju będą mogły skorzystać z funduszy programu Polska Wschodnia.

Najbliższa perspektywa wiele obiecuje dla osób poszukujących kapitału na rozpoczęcie działalności biznesowej. Większość konkursów ogłaszana będzie w niedalekiej przyszłości. Wtedy też poznamy dokładniejsze dane na temat tego, na jaką sumę będzie mógł liczyć pojedynczy beneficjent. Wszystkie informacje aktualizowane będą na serwisach Programów Operacyjnych, dla tego warto na bieżąco śledzić sytuację, aby wybrać dla siebie najkorzystniejszą opcję.

Poniżej znajdziesz przykładową listę kontaktów do Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w Polsce

Dotacje z PROW dla mieszkańców wsi i małych miast (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich)

Jeśli jesteś mieszkańcem wsi lub jesteś ubezpieczony w KRUS, możesz ubiegać się o dotacje na założenie firmy z programu operacyjnego "Rozwój obszarów wiejskich" (PROW).

Żeby otrzymać dotacje z PROW, trzeba spełnić kilka warunków:
 • siedziba firmy musi znajdować się na terenie gminy wiejskiej, miejsko-wiejskiej lub miejskiej (z wyłączeniem miejscowości powyżej 5 000 mieszkańców)
 • dzięki nowej firmie powinno powstać co najmniej jedno miejsce pracy
 • dotacji nie może dostać osoba, która w okresie ostatnich 24 miesięcy korzystała z pomocy w ramach innego działania

Uwaga! Przy tego typu dotacjach konieczny jest wkład własny. Środki z PROW mogą pokryć od 40-70% wydatków.

W ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" można otrzymać do 100 000 zł. W działaniu "Rozwój mikroprzedsiębiorstw" - do 300 000 zł. W tym wypadku wysokość dotacji różni się w zależności od liczby tworzonych miejsc pracy. Im więcej osób zamierza zatrudnić nowy przedsiębiorca, tym więcej pieniędzy dostanie. Np. przy 1-2 pracownikach dotacja wynosi do 100 000 zł, przy 3 lub 4 - 200 000 zł, zatrudniając 5 i więcej osób przedsiębiorca może otrzymać 300 000 zł.

Jeśli jesteś zainteresowany i spełniasz wymagane warunki, wniosek możesz wypełnić w generatorze wniosków (na stronie www.arimr.gov.pl) wydrukować, podpisać i złożyć wraz z wymaganymi załącznikami w oddziale regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Aplikację możesz złożyć osobiście, przez osobę upoważnioną lub listem poleconym.

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Na dofinansowanie z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej mogą liczyć osoby z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności i statusem osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy. Aktualna kwota wynosi około 60 000 zł, choć w praktyce uzyskanie tak wysokiego wsparcia jest dość trudne.

Wzór wniosku o wypłatę dofinansowania z PFRON określa rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.

Wniosek na dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej należy złożyć do starosty właściwego ze względu na miejsce zarejestrowania osoby niepełnosprawnej jako bezrobotnej albo poszukującej pracy. Wniosek jest sprawdzany pod względem rachunkowym oraz formalnym. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości otrzymujesz informację o nieprawidłowościach oraz wezwanie do ich usunięcia. Niepełnosprawny ma na to dwa tygodnie od dnia doręczenia wezwania. Jeżeli nie dopełni tego obowiązku, wniosek pozostanie bez rozpatrzenia.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia starosta poinformuje o swojej decyzji oraz wezwie do negocjacji warunków umowy.

Cielawym rozwiazaniem jest założenie spółdzielni socjalnej. Jest to roziwązanie dla grupy osób bezrobotnych lub niepełnosprawnych, które chcą sami stworzyć sobie miejsce pracy. Jest szereg profitów, jakie założyciele mogą uzyskać w celu ułatwienia im startu z własną firmą, np. nie muszą płacić za wpisanie firmy do KRS oraz mogą wystąpić o refundację opłat ZUS na okres 2 lat. Członkowie mogą uzyskać kwotę od 10 000 zł do 50 000 zł z Funduszu Pracy lub Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Organizacje pozarządowe wspierające inkubację przedsiębiorczości

Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości (OIiP) - organizacje pozarządowe

Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości (OIiP) działają w Polsce praktycznie od początku przemian gospodarczych. Realizują one wsparcie w zatresie inkubacji i rozwoju przedsiębiorczości. dostarczają wsparcie w zakresie infrastruktury, doradztwa, wsparcia finansowego jak i transferu wiedzy. Wśród ośrodków można spotkać stowarzyszenia, fundacje, jak również spółki prawa handlowego.
Można je podzielić na kilka grup:

Ośrodki Przedsiębiorczości Ośrodki Innowacji Pozabankowe instytucje finansowe
Ośrodki szkoleniowo-doradcze Parki technologiczne, naukowe, naukowo-technologiczne, przemysłowo-technologiczne, techno-parki Regionalne i lokalne fundusze pożyczkowe
Ośrodki przedsiębiorczości Inkubatory technologiczne Fundusze poręczeń kredytowych
Centra biznesu Centra transferu technologii Fundusze kapitału zalążkowego
Preinkubatory Akademickie inkubatory przedsiębiorczości Sieci Aniołów Biznesu
Inkubatory przedsiębiorczości Centra innowacji  

Grupa pierwsza - ośrodki przedsiębiorczości - to instytucje zajmujące się szeroko pojętą promocją i inkubacją przedsiębiorczości ukierunkowaną na tworzenie podmiotów gospodarczych i miejsc pracy, dostarczaniem usług wsparcia do małych firm i aktywizacją rozwoju regionów peryferyjnych lub dotkniętych kryzysem strukturalnym.

Grupa druga - ośrodki innowacji - to podmioty podobnie jak ośrodki przedsiębiorczości zajmujące się szeroko pojętą promocją i inkubacją przedsiębiorczości wyodrębnione w oparciu o ukierunkowanie ich działalności na rozwój innowacyjnych podmiotów gospodarczych.

Grupa trzecia - pozabankowych instytucji finansowych - znalazły się w niej instytucje zajmujące się dystrybucją zwrotnych i bez zwrotnych instrumentów finansowych zasilane środkami z Unii Europejskiej oraz środkami ze źródeł prywatnych.

Poniżej znajdziesz listę ośrodków innowacji i przedsiębiorczości w Polsce


Poniżej znajdziesz szczegółowe opisy wybranych ośrodków:

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości

To organizacje, które skupiają w sobie młodych przedsiębiorców - studentów i absolwentów uczelni wyższych. Ich oferta jest bardzo atrakcyjna - oferują pomoc ekspertów i minimum formalności przy zakładaniu firmy.
Swoja firmę w inkubatorze może założyć osoba, która nie ukończyła 30 lat i chce założyć własny biznes, który nie wymaga uzyskania licencji i zezwoleń.
Firmy zakładane są na zasadzie pionu AIP, za pośrednictwem preinkubacji. Nie trzeba zakładać własnej działalności gospodarczej, dzięki czemu koszty, biurokracja i ryzyko jest dosyć ograniczone.

Zakładając firmę w ten sposób otrzymujesz osobowość prawną, przez co nie ma konieczności rejestrowania oddzielnej działalności i ponoszenia związanych kosztów ZUS-u czy księgowości. Firmę można prowadzić płacąc 250 zł miesięcznie. Aby zgłosić się do AIP należy wypełnić wniosek (na stronie internetowej bądź w regionalnej siedzibie Inkubatorów). W ciągu 5 dni jest on rozpatrywany przez Dyrektora Regionalnego Inkubatora. Jeśli decyzja jest pozytywna, zostaje podpisana umowa o współpracy. Procedura rejestracyjna kończy się podpisaniem umowy i wniesieniem pierwszej opłaty (250 zł).

Niektórzy przedsiębiorcy jako wadę działalności w inkubatorze wskazują brak autonomii i swobody działania. Jednak korzyści takie jak niskie ryzyko, wsparcie biurowe i marketingowe (każdy Inkubator ma swój dział marketingu, który pomaga reklamować Twój projekt) to czynniki, nad którymi warto się zastanowić.

Jednym z projektów realizowanym w 10 wybranych inkubatorach przedsiębiorczości jest Scale Up finansowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Program ten jest skierowany głównie do młodych przedsiębiorców mających innowacyjne pomysły na stworzenie start-upów. Oprócz zastrzyku finansowego (nawet do 250 000 zł) właściciel może liczyć na pomoc na każdym etapie rozwoju: od pracy nad samym pomysłem poprzez tworzenie biznesplanu aż do urzeczywistnienia swojej idei. Osoby biorące udział w projekcie mogą korzystać z doświadczenia przedstawicieli skarbu państwa i funduszy Venture Capital.

Fundusze pożyczkowe

Kolejnym miejscem gdzie, jako przyszły przedsiębiorca możesz znaleźć wsparcie, są regionalne fundusze pożyczkowe finansowane z regionalnych programów operacyjnych. W każdym regionie można znaleźć kilkanaście takich funduszy. Każdy z nich rządzi się własnymi regułami. Dlatego najlepiej znaleźć kilka funduszy w swoim województwie i sprawdzić samodzielnie co oferują.

Możesz uzyskać od nich środki na cele związane z podjęciem, prowadzeniem i rozwojem działalności gospodarczej, między innymi na: finansowanie inwestycji, wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych, zakup maszyn i urządzeń, rozbudowę, adaptację lub modernizację obiektów produkcyjnych, handlowych, usługowych, zakup materiałów i surowców niezbędnych do realizacji założonego przedsięwzięcia gospodarczego.

Kwota pożyczki wynosi maksymalnie do 120 000 zł na jeden cel. Okres spłaty takiej pożyczki to maksymalnie 36 miesięcy od momentu podpisania umowy. Dopuszczalny jest 6 miesięczny okres karencji w spłacie kapitału.

Minimalny wkład własny wynosi 20% wartości przedsięwzięcia.

Z tytułu zabezpieczenia pożyczki ustanawiane jest zabezpieczenie w postaci weksla in blanco lub w innej indywidualnie ustalanej formie.

Listę funduszy pożyczkowych możesz znaleźć na stronie Krajowego Systemu Usług: www.ksu.parp.gov.pl.

Anioły biznesu

Jeśli twój pomysł jest innowacyjny i wyróżnia się na tle branży, w której masz zamiar działać, możesz zwrócić się o pomoc do Aniołów Biznesu. To przedsiębiorcy, którzy inwestują w Twój projekt na początku w zamian za część udziałów. Służą nie tylko pieniędzmi, ale także doświadczeniem i wsparciem.

Przykładową instytucją zrzeszającą anioły jest sieć Amber, skupiające 59 inwestorów. Do tej porty zrealizowali zainwestowali oni 10 000 000 zł. Inną instytucją jest Lewiatan Business Angels, która doprowadziła do 20 inwestycji.

W internecie istnieje wiele stron dających możliwość dotarcia do firm pośredniczących w łączeniu kontaktów, np. www.symultana.pl czy www.aniolybiznesu.org. Wystarczy zgłosić swój projekt i czekać na odzew Anioła.

Pożyczki i kredyty na założenie firmy

Pożyczka z banku

Wybierając tę opcje, od samego początku bądź przygotowany na trudności. Większość banków, szczególnie jeśli jesteś osobą młodą bez zaplecza finansowego, może zamknąć Ci drzwi przez nosem.

Banki nowym przedsiębiorcom proponują zaledwie 10 000 - 20 000 zł kredytu. Oprocentowanie pożyczki sięga niekiedy nawet 20%. Ponadto przygotuj się na koszty prowizji, ubezpieczenia i opłaty przygotowawczej. Oczywiście im dłuższa obecność na rynku tym większe możliwości, firmy działającą od 6 do 12 miesięcy mogą liczyć nawet na milionowe pożyczki.

Ciężko podać przykłady konkretnych ofert, ponieważ banki zasady pożyczek dla nowych firm ustalają indywidualnie. W tym celu musiałbyś osobiście wybrać się do kilku siedzib banków aby porównać ich propozycje.

Uwaga! Bardzo dokładnie czytaj wszystkie dokumentu. Poproś o wzór umowy, abyś mógł ją przeczytać w domu. Jeżeli umowa odnosi się do zewnętrznych regulaminów to poproś o ich dostarczenie (często niekorzystne zapisy są dodawane przez banki właśnie w regulaminach a nie w samej umowie). Pytaj o wszystkie niejasne zapisy i koszty, również te ukryte, warunki wcześniejszej spłaty, czy wiążą się z tym jakieś dodatkowe opłaty oraz o wymagane zabezpieczania. Kieruj się zasadą bardzo ograniczonego zaufania. Obecnie na rynku finansowym jest sporo osób, które trafiły tam zupełnie przypadkowo i nie mają często merytorycznej wiedzy, a to co mówi „Pani z okienka” trzeba zawsze sprawdzić. Pamiętaj to ty podpisujesz umowę!

Kredyty z EFI

Możesz starać się również o kredyt dla nowych firm z poręczeniem Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego. W całej Europie EFI prowadzi program mikrofinansowy „Progress". EFI podpisuje umowy z wybranymi bankami, które podejmą się rozdysponowania środków. W Polsce są nimi: Pekao SA i NestBank (stara nazwa BizBank). Kredyty udzielane są w wysokości od kilku tysięcy do ok. 20 000 zł. Mogą starać się o nie osoby, które dopiero zamierzają otworzyć działalność gospodarczą albo prowadzą ją nie dłużej niż 12 miesięcy.

O tym, który wniosek zostanie objęty poręczeniem decyduje bank. Program sprowadza wszelkie formalności do minimum, niekiedy wystarczy sam podpis wnioskodawcy. Możesz zapomnieć o przygotowaniu biznesplanu czy analizy finansowej dla swojej firmy. I co najważniejsze - nie potrzebujesz także dodatkowych zabezpieczeń.

Rządowe programy pożyczkowe

Również rząd stara się wspierać przedsiębiorców. Jednym z takich projektów jest „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”, realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Program skierowany jest do absolwentów szkół średnich i wyższych (w okresie 48 miesięcy od otrzymania dyplomu) oraz do studentów ostatniego roku. Taka osoba nie musi być zarejestrowana jako osoba bezrobotna w Urzędzie Pracy.
Biorąc udział w tym programie możesz otrzymać pożyczkę na bardzo preferencyjnych warunkach - maksymalnie 78 853,40 zł. Dodatkowo możesz dostać pożyczkę na stworzenie miejsca pracy dla osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Urzędzie Pracy. Na spłatę masz 7 lat.

Pieniądze możesz otrzymać głównie na otwarcie indywidualnej działalności gospodarczej. O pożyczkę mogą starać się także osoby, które prowadziły firmę, a od momentu jej zamknięcia nie minęło mniej niż 12 miesięcy.

Możesz składać także wnioski w ramach „Funduszu pożyczkowego dla kobiet”, prowadzonego przez Polską Agencje Rozwoju Przedsiębiorczości. Program jak sama nazwa wskazuje jest skierowany jedynie do kobiet.

Na pożyczkę mogą liczyć panie zamierzające założyć działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej. Warunki są bardzo korzystne, gdyż oprocentowanie pożyczki wynosi tylko 2% w skali roku, a co najważniejsze istnieje możliwość karencji w jej spłacie (popularnie nazywanej wakacjami kredytowymi). Karencja może trwać maksymalnie 12 miesięcy, a czas w jakim trzeba spłacić uzyskaną kwotę wynosi 5 lat.

Maksymalna wysokość pomocy może wynieść 40 000 zł, ale nie może być ona niższa niż 20 000 zł, przy czym wypłacona kwota może stanowić maksymalnie 95% wydatków kwalifikowanych. Tak więc drogie Panie, do dzieła!

Pożyczka od rodziny i znajomych

Jeśli sam nie posiadasz zbyt dużo oszczędności to może pomoże Ci rodzina? Podobno wychodzi się z nią najlepiej tylko na zdjęciach, ale czasami warto zaryzykować i zwrócić się do najbliższych o pomoc – może ukochana babcia zamiast trzymać pieniądze w skarpetach może podejmie to ryzyko i zainwestuje w Twój pomysł? Jeśli nie chcesz być zbyt bezpośredni, po prostu opowiedz im o swoim pomyśle, zaraź optymizmem, zapytaj o zdanie i wspomnij, ile pieniędzy brakuje Ci do spełnienia marzeń. Może widząc w Twoim pomyśle potencjał, sami zaproponują wsparcie finansowe. Możesz podejść do tego także z innej strony: opracuj wstępny plan pożyczki - w ten sposób przedstawiasz najbliższym konkretne informacje o oczekiwanym terminie spłaty. Jeśli okaże się jednak, że nie mogą wesprzeć Cię finansowo, spróbuj poprosić ich o inny rodzaj pomocy np. przy remoncie lokalu.

Pożyczka społecznościowa

Na założenie własnej firmy możesz pożyczyć pieniądze nie tylko od rodziny, ale również od prywatnych osób, które są w stanie wesprzeć cię finansowo. Do tego służy np. portal kokos.pl. Sam ustalasz, ile czasu potrzebujesz na spłatę długu - na tej podstawie jest wyliczana rata, której wysokość zależy w dużej mierze od długości okresu spłaty pożyczki. Jako osoba dopiero zaczynająca swoją przygodę z kokosem możesz wziąć 5 000 zł pożyczki. Kwota ta może wzrosnąć do 25 000 zł - warunkiem jest jednak posiadanie „dobrej” historii współpracy z serwisem. Sam też możesz udzielać innym pożyczek i czerpać zyski z prowizji.

Zewnętrzne finansowanie założenia własnej firmy

Finansowanie społecznościowe - crowdfunding

W Polsce to zjawisko stosunkowo nowe, ale z dnia na dzień zyskujące coraz większą popularność.

Finansowanie społecznościowe, zwane inaczej crowdfunding daje możliwość pozyskania środków pieniężnych na realizacje przedsięwzięć społecznych, kulturalnych i biznesowych.

Na czym to polega? Swój projekt wraz z opisem zamieszczasz na jednym z portali crowdfundingowych (np. polakpotrafi.pl albo wspólnyprojekt.pl). Jednocześnie ustalasz kwotę, jaką chciałbyś uzyskać.

Ustalasz także nagrody dla wspierających. Każdy kto dokona wpłaty na Twoje konto, w ramach podziękowania otrzymuje od Ciebie różnego typu bonusy, np. bilet, gadżety, płyty czy książki.

Taki rodzaj finansowania jest całkowicie legalny. Zanim wybierzesz portal, warto zwrócić uwagę, który z nich oferuje najlepsze warunki. Różnią się one pobieranymi prowizjami czy stosowanymi rozwiązaniami prawnymi.

Wszystko zależy od Twojego zaangażowania i kreatywności - żeby otrzymać wpłaty musisz porwać serca internautów. Liczy się każda złotówka w ten sposób możesz zebrać naprawdę sporą sumę, aby rozwinąć swój biznes i spełnić marzenia.

Poniżej znajdziesz przykładową listę serwisów crowdfundingowych

Fundusze Venture Capital

Jest to jedna z odmian private equity, tzn. finansowania firm na niepublicznym rynku kapitałowym (firm nie notowanych na giełdzie). Inwestycje takie na ogół dotyczą firm będących na początkowym etapie rozwoju, lub bardziej rozwiniętych w celu poprawy ich działania.

Firma chcąca uzyskać takie wsparcie powinna złozyć odpowiednie dokumenty do odpowiedniej instytucji w wybranym funduszu i czekać na rozpatrzenie wniosku. Jeżeli projekt zostanie przezeń zaakceptowany, wówczas Fundusz - w zamian za udziały w firmie - staje się inwestorem mającym duży wpływ na decyzje w finansowanej firmie, przyświecają mu te same cele, co pierwotnym właścicielom oraz ciąży na nim to samo ryzyko. Wysokość inwestycji może osiągać od kilkuset tysięcy do kilkudziesięciu milionów euro.

Każdy Inwestor który działa na polu VC ma określone różne reguły dotyczące udzielania wsparcia finansowego firmom. Spis firm, informacje na temat Private equity/Venture Capital, oraz przepisy prawne regulujące taką działalność można znaleźć na stronie PSIK www.psik.org.pl.

Poniżej znajdziesz przykładową listę Funduszy Venture Capital w Polsce

Znalezienie wspólnika

Masz świetny plan na biznes, ale nie masz odpowiedniej ilości gotówki? Może warto zastanowić się nad znalezieniem wspólnika, który dokapitalizuje Twoje przedsięwzięcie. Powinna to być osoba, która będzie podzielała Twój zapał i cele biznesowe. Może ktoś ze znajomych ma odpowiednie zaplecze finansowe i chciałby założyć z Tobą firmę. Możecie założyć spółkę cywilną i razem pracować nad sukcesem waszej firmy. Warto również pamiętać, że w takim przypadku jesteście w stanie uzyskać podwójne dofinansowanie z Unii Europejskiej. Ciekawym rozwiązaniem jest założenie spółki komandytowej - jest ona idalnym rozwiązaniem dla wspólnika, który chce wnieść kapitał, ale nie chce mieszać się w bieżące prowadzenie spraw spółki.

Inne źródła finansowania własnej działalności gospodarczej

Konkursy

Wiele organizacji i stowarzyszeń organizuje co jakiś czas konkursy dla firm. Oczywiście jest to opcja dodatkowa i awaryjna, bo nie możesz przewidzieć swojej wygranej. Nagrody, jakie można uzyskać w tego typu konkursach nie są tak duże jak np. dofinansowania z funduszy europejskich, ale dają szanse na prestiż i cenne kontakty.

Jednym z takich konkursów jest Mikroprzedsiębiorca Roku, organizowany przez Fundację Kronenberga przy merytorycznym wsparciu Microfinance Centre for Central and Eastern Europe oraz Koalicji na rzecz mikroprzedsiębiorczości.

Mogą do niego przystąpić przedsiębiorcy zatrudniający mniej niż 10 pracowników, a roczny obrót lub całkowity bilans roczny ich przedsiębiorstw nie przekracza 2 milionów euro.

W konkursie są 4 kategorie, ich zwycięzcy otrzymają 10 000 złotych, a zwycięzca całego konkursu otrzyma nagrodę w wysokości 40 000 zł oraz możliwość używania tytułu Mikroprzedsiębiorca Roku.

Innym konkursem tego typu jest konkurs na najlepszy biznesplan "Zapal się do biznesu" organizowany przez Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości. Każdego roku z pośród nadesłanych prac wybieranych jest 50 najlepszych, które mają możliwość przetestowania swoich pomysłów w ramach Inkubatorów. Zwycięzca otrzymuje nagrodę w wysokości 10 000 zł.
Warto śledzić tego typu konkursy, bo jak głosi stara zasada - żeby wygrać trzeba grać.

Własne oszczędności

W sumie od tego powinniśmy zacząć wylicznie źródeł finansowania własnej firmy - jest to podstawowe i domyślne źródło pozyskania pieniędzy dla Twojej przyszłej działalności. Oszczędności to dobre rozwiązanie, jeśli nie myślisz o założeniu firmy, która nie potrzebuje dużej ilości kapitału - nie planujesz zakupu maszyn, lokalu czy floty samochodów. Jeśli jednak na założenie firmy potrzebujesz dużego kapitału, własne oszczędności mogą czesto nie wystarczyć. Oczywiście zdaża się, że ktoś na założenie swojej firmy oszczędzał długie lata albo po prostu jest szczęściarzem i dostał spadek po wujku z Ameryki. Jednak bądźmy szczerzy - nie każdy może pozwolić sobie, aby ot tak wyciągnąć z kieszeni kilkadziesiąt tysięcy złotych tym bardzie, że można takie środki pozyskać z innych źródeł. Biznes zawsze obarczony jest ryzykiem, dlatego warto zastanowić się czy warto ryzykować swoje oszczędności.

Podsumowanie

Zadając pytanie: Skąd wziąć pieniądze na założenie własnej firmy? - możliwych odpowiedzi jest całkiem sporo. Jeśli wierzysz w sukces swojego pomysłu i potencjał planowanego biznesu to pieniądze dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej nie będą stanowiły dla Ciebie przeszkody. Wszystko zależy od Twojego zaangażowania i determinacji. Jeśli nie otrzymasz ich z jednego źródła, próbuj gdzie indziej. Możliwości jest wiele, dlatego prędzej czy później musi Ci się udać.

Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do  Urzędu Pracy  ›

Oceń ten artykuł:


Zobacz także artykuły podobne:

Znajdź urząd

Lista urzędów dla wybranych miejscowości

Baza kodów PKD

(Aktualna Polska Klasyfikacja Działalności)

Kody PKD ›
Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do   Urzędu Pracy  ›

Przydatne linki: