Firma dla studenta, firma na studiach

Ostatnia aktualizacja: 2020-03-21  |  Średni czas czytania: 04:17
Wiele młodych ludzi myśli o założeniu własnej firmy jeszcze na studiach lub zaraz po ukończeniu studiów. Czy student może założyć działalność gospodarczą? Co ze składkami ZUS? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w tym artykule.
Firma dla studenta, firma na studiach

Założenie działalności gospodarczej przez studenta

Zakładanie działalności gospodarczej przez studenta w niczym nie różni się od zakładania firmy przez każdą inną osobę. W takiej sytuacji musisz złożyć wniosek o założenie działalności gospodarczej i dokonać bezpłatnej rejestracji firmy.

Wniosek rejestracyjny jednoosobowej działalności gospodarczej składa się na formularzu CEIDG-1, w którym podaje się najważniejsze dane osobowe, datę rozpoczęcia działalności oraz numer rachunku bankowego.

Obecnie formularz CEIDG-1 poza główną funkcja jaką spełnia, czyli zarejestrowanie działalności gospodarczej, jest równocześnie:

 • wnioskiem o uzyskanie numeru REGON,
 • zgłoszeniem identyfikacyjnym do urzędu skarbowego,
 • oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym,
 • zgłoszeniem płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Oznacza to, że za pomocą jednego wniosku możesz załatwić wszystkie formalności związane z podejmowaniem działalności gospodarczej. Wszystkie te sprawy załatwisz w jednym urzędzie - urzędzie gminy albo drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej CEIDG (prod.ceidg.gov.pl).

Opodatkowanie firmy dla studenta

Jako student przedsiębiorca masz prawo do wyboru, w jaki sposób będzie opodatkowany dochód z Twojej firmy. Brak podjęcia decyzji w tej kwestii oznaczać będzie, że rozliczeń podatkowych będziesz dokonywał na zasadach ogólnych, to znaczy według skali podatkowej, w której obowiązują dwa progi podatkowe. Jest to najpowszechniejsza forma opodatkowania, która daje możliwość skorzystania z ulg podatkowych i licznych preferencji.

Jeżeli nie chcesz rozliczać swoich dochodów na zasadach ogólnych, możesz wybrać inną formę opodatkowania. W takim przypadku o swoim wyborze musisz poinformować urząd skarbowy najpóźniej w dniu uzyskania przychodów.

Wśród innych form opodatkowania do wyboru masz:

Dofinansowanie dla studenta na firmę

Brak funduszy na rozkręcenie własnej działalności gospodarczej to największa przeszkoda jaka stoi na drodze do studenckiego biznesu. W przypadku gdy nie masz odłożonych pieniędzy na założenie własnej firmy, trzeba poszukać dofinansowań zewnętrznych. Rozwiązaniem mogą być dotacje unijne na założenie firmy lub dotacje z urzędu pracy.

Uwaga! Dotacji z urzędu pracy nie otrzymasz, jeżeli jesteś studentem uczącym się trybie dziennym. Opcja ta jest dostępna dla osób posiadających status bezrobotnego, czyli zarejestrowanych w urzędzie pracy. Możliwość otrzymania dofinansowania mają natomiast studenci studiów zaocznych.

Z kolei dofinansowania z projektów unijnych kierowane są do szerszego kręgu odbiorców. Dlatego też studenci dzienni mogą tam szukać funduszy na własną firmę. Dofinansowanie na założenie firmy na studiach można się starać w ramach Działania 6.2. PO KL Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Warunkiem jaki trzeba spełnić, to między innymi nieprowadzenie działalności w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu.

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości (AIP)

Jednym z rozwiązań do założenia firmy dla studenta są Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości. Są to fundacje, które działają przy wyższych uczelniach w celu udzielania wsparcia przy zakładaniu i prowadzeniu firm.

Dzięki skorzystaniu z pomocy AIP:

 • nie musisz rejestrować własnej działalności gospodarczej,
 • możesz skorzystać z pomieszczenia przeznaczonego do prowadzenia firmy,
 • otrzymujesz pomoc w promocji i reklamie swojej firmy,
 • możesz otrzymać porady prawne i podatkowe,
 • otrzymasz pomoc w uzyskaniu dotacji.

Prowadzenie firmy dla studenta w ramach Inkubatorów Przedsiębiorczości dodatkowo ogranicza koszty prowadzenia firmy.

Firma studenta a składki ZUS

Każdy, kto prowadzi własną działalność gospodarczą podlega obowiązkowi comiesięcznego opłacania składek ZUS. Bowiem zgodnie z przepisami ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym nie podlegają obowiązkowo uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz studenci do 26 roku życia. Jednak dotyczy to tylko umów agencyjnych i umów zlecenia. Przepisy nie wskazują, że dotyczy to także działalności gospodarczej, co oznacza, że student będący przedsiębiorcą nie może liczyć na zwolnienie z płacenia składek ZUS.

Do obowiązkowych składek ZUS należą:

 • składka emerytalna - 19,52%
 • składka rentowa - 8%
 • składka chorobowa - 2,45%
 • składka wypadkowa - zależna od profilu działalności. Dla małych firm wynosi 1,8%

Ulga na start

Zakładając firmę jako student możesz skorzystać z preferencji dotyczących składek ZUS, jeżeli spełniasz określone warunki.

W pierwszej kolejności możesz skorzystać z tzw. ulgi na start, która została wskazana w ustawie - Prawo przedsiębiorców.

Przepis ustawy wskazuje, że z ulgi na start może skorzystać:
Przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który po raz pierwszy podejmuje działalność gospodarczą albo podejmuje ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia i nie wykonuje jej na rzecz byłego pracodawcy, u którego przed rozpoczęciem działalności gospodarczej wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej, nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej.

Ulga na start dotyczy tylko składek na ubezpieczenie społeczne. Oznacza to, że dalej masz obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne. Skorzystanie z ulgi na start jest dobrowolne. Jeżeli więc nie chcesz z niej skorzystać, to nie musisz oraz w każdym momencie możesz z niej zrezygnować.

Preferencyjny ZUS

Inną ulgą w składkach na ubezpieczenie społeczne jest tzw. preferencyjny ZUS. Jest to ulga dla firm, z której można korzystać przez 2 lata. Chodzi tutaj o obniżenie wysokości składek na ubezpieczenie społeczne przez kolejne 24 miesiące - w tym czasie podstawa wymiaru składek może stanowić kwota nie niższa niż 30% minimalnego wynagrodzenia. Podstawa jest więc obniżona, ponieważ w normalnych warunkach wynosi minimum 60% minimalnego wynagrodzenia.

Z tej ulgi możesz skorzystać na takich samych warunkach jak z ulgi na start. Również nie stoi nic na przeszkodzie aby najpierw skorzystać z ulgi na start, a później przejść na ZUS preferencyjny. Dzięki temu z niższego ZUS-u w rzeczywistości można korzystać przez 30 miesięcy.

Firma studenta bez składek ZUS

Jeżeli jesteś studentem i chcesz w swojej firmie zaoszczędzić na składkach ZUS, masz jeszcze jedno wyjście. Chodzi o Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, które działają przy tworzących je uczelniach wyższych.

Inkubator Przedsiębiorczości „użycza” młodemu przedsiębiorcy swojej osobowości prawnej. Dzięki temu nie musisz rejestrować firmy w urzędzie gminy. Twoja działalność nie ma więc ani numeru NIP, ani numeru REGON. Skutkuje to również brakiem obowiązku opłacania składek ZUS. Taki stan rzeczy wynika z tego, że Twoja firma działa jako komórka wewnątrz Inkubatora Przedsiębiorczości. Za możliwość takiej działalności należy oczywiście zapłacić, jednak są to kwoty zdecydowanie niższe niż w przypadku składek ZUS, dlatego wielu studentów decyduje się na założenie firmy w ten sposób.

Firma dla studenta działająca w ramach Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości ma pewną samodzielność - może podpisywać umowy, wystawiać faktury i dysponować zarobionymi pieniędzmi. Z kolei firma taka nie może zatrudniać pracowników na podstawie umów o pracę oraz zaciągać długoterminowych zobowiązań.

Wydatki na naukę jako koszty firmy

Prowadząc firmę jako student, możesz w jej koszty wliczyć czesne opłacane za studia. Jednak możesz to zrobić tylko wtedy, gdy edukację zacząłeś już po założeniu działalności, a nie odwrotnie. Ponadto do kosztów możesz zaliczyć taki wydatek, jeżeli kierunek studiów związany jest z branżą, w której działa Twoja firma. Najczęściej wątpliwości nie budzą kierunki studiów takie jak zarządzanie, marketing czy finanse i rachunkowość, ale zawsze warto mieć dobre argumenty przemawiające za tym, że dokształcanie się w tych kierunkach rzeczywiście wpływa na rozwój Twojej firmy.

Decydując się na wliczanie do kosztów firmy wydatków na studia, możesz również rozliczyć wydatki dojazdu na uczelnię oraz materiałów, które potrzebne są Ci do nauki. To samo dotyczy kursu językowego - o ile wykażesz, że nauka języka obcego posłużyła Ci do rozwoju firmy.

Pamiętaj, że możliwość zaliczenia wydatków do kosztów firmy istnieje tylko wówczas, gdy na dane wydatki posiadasz rachunki lub faktury.

Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do  Urzędu Pracy  ›

Oceń ten artykuł:


Zobacz także artykuły podobne:

Znajdź urząd

Lista urzędów dla wybranych miejscowości

Baza kodów PKD

(Aktualna Polska Klasyfikacja Działalności)

Kody PKD ›
Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do   Urzędu Pracy  ›

Przydatne linki: