6krokow.pl -
Krok 1 z 6

Opracuj misję i wizję Twojej firmy

Ostatnia aktualizacja: 2016-08-16  |  Średni czas czytania: 05:44
Chcesz zbudować pozytywny wizerunek własnej firmy? Zacznij od początku, czyli od zbudowania misji i wizji Twojej firmy. Pewnie pomyślisz sobie, „po co mi to potrzebne” lub „szkoda czasu na głupoty” - lecz pamiętaj z budowaniem firmy jest trochę jak z przegotowanie się do podróży – jeśli nie wiesz, jaki jest cel podróży i gdzie chcesz dotrzeć to nie ważne, jaki środkiem lokomocji będziesz podróżować i tak nie będziesz wiedzieć czy zmierzasz w dobrym kierunku.

Po co tworzyć misję i wizję firmy?

misja i wizja firmy

Jaki jest sens stworzenia misji i wizji firmy? Przecież zakładam własną firmę i wystarczy, że dążę do tego, aby osiągnąć sukces i wiem, że muszę sam na niego zapracować. Po co komu wydumana misja i wizja?

To prawda, że nie masz obowiązku określać misji i wizji firmy, ale prawda jest taka, że nikt nie doszedł na szczyt Mont Everest zabłądziwszy na spacerze! Pamiętaj o tym. Twoje działania muszą być zaplanowane, a dobrze skonstruowana misja i wizja firmy nadaje ramy, w których działasz.

To jak Ty będziesz myślał o sobie i jak będziesz postrzegał swoją własną firmę ma ogromny wpływ na to jak będą postrzegać Cię Twoi klienci.

Samo wymyślenie nazwy i logo oraz określenie zakresu działalności nie wystarczy. Ważne, żebyś wiedział, co chcesz osiągnąć oraz jak zbudować wizerunek firmy.

Czym jest misja firmy?

Misja firmy to zestaw pewnych wartości akcentujący rolę danej organizacji na rzecz otoczenia i uzasadniających jej istnienie.

Mówiąc prościej, misja mówi o tym, co Twoja firma może wnieść na rynek i w jaki sposób może oddziaływać na życie Twoich klientów i pracowników.

Jak stworzyć misję firmy?

W celu stworzenia misji firmy musisz najpierw odpowiedz sobie na pytania:

 • Po co istnieje Twoje przedsiębiorstwo?
 • Do czego dążysz?
 • Jaką wartość możesz dać swoim klientom?

Jeżeli odpowiesz sobie już na te pytania możesz przejść do stworzenia misji swojej firmy.

Misja firmy powinna być sformułowana w taki sposób, by jej realizacja była możliwa, jednocześnie nie może być ona zbyt szczegółowa, by nie utrudniała wprowadzania zmian, kiedy zmienią się warunki funkcjonowania danego przedsiębiorstwa. Musi też być zrozumiała dla każdego pracownika, nawet pracującego na najniższym szczeblu hierarchii, tak by rzeczywiście wskazywała sposób postępowania.

Weź pod uwagę następujące rzeczy:

 • Zwięzłość - nie rozpisuj się. Im krótsza forma tym większa siła przekazu.
 • Elastyczność - możliwość zmian.
 • Oryginalność - nie kopiuj pomysłów. To, co jest dobre dla kogoś nie znaczy, że będzie dobre dla Ciebie.

Żeby zobrazować jak może wyglądać misja firmy popatrz na te przykłady:

Misja Grupy Żywiec:
Dzięki pasji pracowników będziemy rozwijać trwałe relacje z klientami i konsumentami odkrywając przed nimi "czar piwa".

Misja LOT:
„LOT w najbardziej efektywny i innowacyjny sposób zaspokaja potrzeby transportowe korporacyjnych i indywidualnych klientów latających z i do Polski pod względem jakości i wartości usługi, dzięki czemu staje się „przewoźnikiem pierwszego wyboru”. Lojalność klientów gwarantuje ciągły wzrost przychodów z działalności i maksymalizację zwrotu z kapitału zainwestowanego przez właścicieli”.

Misja firmy KAMIS - producenta przypraw:
KAMIS to życie ze smakiem!

Misja Coca Cola Company:
- Chcemy dawać światu orzeźwienie.
- Chcemy inspirować i wywoływać uśmiech szczęścia.
- Chcemy się wyróżniać poprzez budowanie trwałych wartości.

Misja PepsiCo:
Naszą misją jest pozycja światowego lidera branży spożywczej, specjalizującego się w produkcji żywności i napojów. Naszym celem jest generowanie zysku dla inwestorów oraz zapewnianie możliwości rozwoju i podnoszenia standardu życia naszym pracownikom, partnerom biznesowym i społecznościom, w których działamy. We wszystkim, co robimy, staramy się postępować uczciwie, przestrzegając wysokich standardów etycznych.

Misja sieci restauracji Sfinks:
Szybkie i prawidłowe żywienie w miłej atmosferze.

Jak widzisz dobrze sformułowana misja powinna:

 • Wskazywać pożądaną kulturę organizacji
 • Stanowić punkt odniesienia dla pracowników, co sprzyja ich identyfikacji z organizacją
 • Stworzyć podstawy do mobilizowania zasobów organizacji
 • Zapewnić jednolitość zamierzenia strategicznego w obrębie organizacji
 • Ułatwiać przekształcenie celów w strategię i inne przedsięwzięcia
 • Nie określać sposobu realizacji zadania

Czym jest wizja firmy?

Wyobraź sobie swoją własną firmę za 5 lub 10 lat. W którym miejscu chciałbyś się znaleźć? Co chciałbyś osiągnąć? Jakie miejsce na rynku chciałbyś zajmować? Jak widzisz swoją firmę? To jest właśnie wizja Twojej firmy - kierunek działania, marzenie, sytuacja, w jakiej przedsiębiorstwo chciałoby się znaleźć w przyszłości.

Wizja firmy wytycza ogólny kierunek działania, ale jest czymś dynamicznym, co może ulec zmianie. Wizja powinna oddziaływać na emocje, pobudzać kreatywność oraz stanowić bodziec do osiągnięcia wyznaczonych celów, apelować do wyobraźni i motywować pracowników do lepszej pracy.
Wizja wychodzi od przyszłości do teraźniejszości. Wizja jest czymś, czego firma nie może osiągnąć obecnie, ale ten cel mobilizuje ją do działania i rozwoju.

Istota wizji polega na:

 • Wskazywaniu kierunków, o których się wie, ale nie ich granic
 • Tym, co powołuje ona do życia, ale czego nie kończy
 • Stawianiu pytań, ale nie dawaniu na nie odpowiedzi

Jak stworzyć wizję firmy?

Pomyśl o swojej firmie, jak będzie wyglądała za jakiś czas? Co chciałabyś osiągnąć? Teraz przejdź do sformułowania swojej wizji.

Warunki prawidłowo sformułowanej wizji:

 • Wyznacza kierunek i dotyczy przyszłości
 • Wyraża marzenia i wyzwania, które stają się udziałem pracowników
 • Proces jej realizowania jest wiarygodny

Jak stworzyć wizję firmy? Będzie Ci łatwiej, jeżeli popatrzysz na przykłady wizji różnych firm:

Wizja Grupy Żywiec:
„Być najbardziej cenioną firmą piwowarską w Polsce, z dumą budowaną na unikalnym dziedzictwie.”

Wizja Grupy Żywiec:
„Być najbardziej cenioną firmą piwowarską w Polsce, z dumą budowaną na unikalnym dziedzictwie.”

Wizja Coca - Cola Company:
Ludzie: chcemy być wspaniałym miejscem pracy, które inspiruje ludzi do najlepszego wykorzystania swego potencjału.
Portfolio produktów: chcemy oferować marki napojów wysokiej jakości, które wyprzedzają i zaspokajają pragnienia i potrzeby ludzi.
Partnerzy: chcemy budować trwałe wartości poprzez nieustanne rozwijanie, doskonalenie i utrzymywanie sprawdzonej sieci klientów oraz dostawców.
Planeta: chcemy być odpowiedzialną firmą, angażując się w budowanie i wspieranie społeczności lokalnych.
Zysk: chcemy maksymalizować długoterminowy zwrot dla naszych udziałowców, działając zarazem w zgodzie z naszymi ogólnymi zobowiązaniami.
Wydajność: chcemy być wysoce skuteczną, elastyczną i szybko rozwijającą się organizacją.

Wizja Sfinksa:
Multibrandowa sieć restauracji o zasięgu międzynarodowym.

Wizja LOT:
LOT jest przewoźnikiem pierwszego wyboru dla klientów podróżujących z i do Polski.

Ważnym zadaniem przy odpowiedzi na pytanie: jak stworzyć wizję firmy jest odwołanie się do najczęściej preferowanych wartości, takich jak:

 • Bycia najlepszym
 • Ważności szczegółów wykonania
 • Ważności pracowników jako ludzi
 • Wysokiej jakości produktów i usług
 • Innowacyjności większości pracowników
 • Ważności wzrostu ekonomicznego i rentowności

Jak wykorzystać misję i wizję firmy w budowaniu jej wizerunku?

Misja i wizja firmy wpływa bezpośrednio na jej kierownictwo i pracowników. W jaki jednak sposób może wpłynąć na wizerunek firmy „na zewnątrz”, czyli wśród klientów i kontrahentów?

Przykładowo: misja firmy cateringowej może brzmieć: zmieniamy nawyki żywieniowe społeczności lokalnej.

Co to stwierdzenie mówi o twojej firmie potencjalnemu klientowi? Bardzo dużo!

Po pierwsze, że identyfikujesz się ze społecznością lokalną, chcesz wśród niej zaistnieć i stać się jej częścią.
Po drugie: widzisz złe nawyki żywieniowe.
Po trzecie: masz misję zmiany złych nawyków, czyli chcesz walczyć, czyli będziesz aktywny.
Po czwarte: uważasz się za eksperta w określonej dziedzinie; jesteś świadomy twego, iż sfera żywienia lokalnej społeczności nie wpisuje się w nurt zdrowego żywienia, na którym najbardziej ci zależy, a nadto wiesz w jaki sposób przeprowadzić zmiany i zachęcić grupę docelową do podjęcia wyzwania.

Jak widzisz, całkiem sporo można przekazać za pomocą dobrze sformułowanej i przedstawionej misji. Misja natychmiast tworzy wizerunek firmy i kierunki działań eksperckich, promocyjnych itd. Podobnie jest z dobrze napisaną wizją firmy. Oprócz tego, że zachęca do działania Ciebie i Twoich pracowników, może być zachętą do współpracy dla Twoich kontrahentów, partnerów biznesowych czy inwestorów.

Jak widzisz, warto stworzyć misję i wizję firmy nie tylko ze względu na to, że będzie stanowiła mobilizację dla Ciebie i Twoich pracowników, ale może również bardzo skutecznie oddziaływać na wizerunek Twojej firmy w Twoim otoczeniu.

Misja i wizja firmy a społeczna odpowiedzialność biznesu

Mówiąc o znaczeniu wizji i misji, warto wspomnieć również o coraz większym znaczeniu koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (ang., corporate social responsibility - CSR). Według niej, przedsiębiorstwa na etapie budowania strategii dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne, ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesu. Krótko mówiąc, przyjmuje się, że mają one pewne zobowiązania wobec społeczności, w której działają. Społeczną odpowiedzialność biznesu warto podkreślić już na etapie tworzenia misji i wizji firmy.

Popatrz na przykład wizji PepsiCo:

Naszą wizję realizujemy poprzez programy i działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego, zapewniania korzyści dla społeczeństwa i budowania wartości dla akcjonariuszy poprzez zrównoważony rozwój PepsiCo,

Ważnym elementem w kreowaniu wizerunku staje się prowadzona przez firmy działalność sponsoringowa i charytatywna. Polega ona na wsparciu finansowym lub organizacyjnym sportu, kultury, sfery społecznej, nauki, ekologii i mediów. Takie działania to ważny element w budowie pozytywnego wizerunku i dobrych relacji z lokalna społecznością.

Wspierając akcje charytatywne nasza firma i my jesteśmy widoczni. Jesteśmy bliżej ludzi i ich problemów, dzięki czemu wiemy, jakie mają potrzeby i czego im brak. Ludzie widząc nasze zaangażowanie, nabierają do nas zaufania i zaczynają postrzegać nas w pozytywnym świetle. Zainwestowanie w tego typu działalność często potrafi diametralnie zmienić wizerunek danego przedsiębiorstwa wśród lokalnej społeczności. Za przykład może służyć działalność Grupy Azoty, która koncentruje się na produkcji nawozów chemicznych. Ogólnie produkcja chemii może zagrażać zdrowiu, a w razie wybuchu lub wycieku danej substancji, nawet życiu ludzi mieszkających niedaleko fabryki. Dzięki programom sfinansowania budowy specjalistycznego szpitala zajmującego się poparzeniami, wspieraniu lokalnych drużyn sportowych, oraz stworzeniu wielu miejsc pracy Grupa Azoty jest bardzo pozytywnie postrzegana przez lokalne społeczności, w których działa. Jak widzisz, społeczna odpowiedzialność biznesu to kwestia, którą powinieneś wziąć pod uwagę tworząc misję i wizję firmy.

Stworzyłem misję i wizję firmy i co dalej?

Pamiętaj misja nie jest czymś, co ustalasz raz na całe życie. Tak samo jak ewoluuje Twoja firma dostosowując się do zmieniającego się rynku tak Ty powinieneś również dostosowywać i aktualizować misję firmy.

Niestety, przedsiębiorstwa często zapominają o wyznaczonych na przyszłość celach i o misji, którą zadeklarowały spełniać wobec swoich klientów. Bez tej świadomości decyzje zarządcze w firmie często bywają przypadkowe, a codzienna praca sprowadza się do mniej lub bardziej mechanicznego realizowania zadań. Zanika profesjonalizm, pasja i przywiązanie do pracy. Misja i wizja zamieniają się w puste slogany wyryte na materiałach reklamowych czy na ścianach biura.

Pamiętaj, że powinny to być słowa, pod którymi szczerze może się podpisać kierownictwo jak i każdy z pracowników firmy.

Oczywiście jeżeli już określiłeś misje to musisz iść o krok dalej i opracować sposób jej realizacji. Misja i wizja mają stanowić kręgosłup Twojej firmy. Ten kręgosłup trzeba jeszcze oblec w ciało, czyli określić konkretną strategię i cele realizacji Twoich zamierzeń i planów.

Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do  Urzędu Pracy  ›

Oceń ten artykuł:


Zobacz także artykuły podobne:

Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do   Urzędu Pracy  ›

Przydatne linki: