Jak założyć zakład fryzjerski lub kosmetyczny?

Ostatnia aktualizacja: 2019-11-11  |  Średni czas czytania: 08:56
Zakład fryzjerski lub kosmetyczny to w dzisiejszych czasach salony zajmujące się profesjonalną i kompleksową obsługą, oferujące szeroki zakres usług osobom, które z nich korzystają. Marzysz o własnej firmie świadczącej usługi w zakresie piękna? W tym artykule dowiesz się jak założyć zakład fryzjerski lub kosmetyczny.
Jak założyć zakład fryzjerski lub kosmetyczny?

Na czym polega prowadzenie zakładu fryzjerskiego lub kosmetycznego?

Prowadzenie zakładu fryzjerskiego to nic innego jak świadczenie usług, w zakresie których mieści się regeneracja, pielęgnacja i upiększanie włosów. Fryzjerstwo to także wyrób peruk. Fryzjer to zawód, który wymaga stworzenia linii zaufania z klientem, bowiem klient powierza fryzjerowi swój wygląd. Fryzjer zajmuje się:

 • pielęgnacją i stylizacją włosów kobiet i mężczyzn,
 • goleniem i przycinaniem brody,
 • masażem twarzy, manicurem i pedicurem,
 • inne zabiegi kosmetyczne, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Z kolei prowadzenie zakładu kosmetycznego polega na świadczeniu usług w zakresie regeneracji i upiększania ciała. Kosmetyczka zajmuje się bowiem masażem twarzy, manicurem i pedicurem, robieniem makijażu oraz pozostałymi zabiegami kosmetycznymi.

Zarówno zawód fryzjera, jak i kosmetyczki należy do grupy zawodów usługowych. Do ich świadczenia trzeba posiadać odpowiednie umiejętności, często potwierdzane odpowiednimi certyfikatami. Bez odbytych szkoleń i posiadanych umiejętności nie zdobędziesz klientów, chociaż zakład fryzjerski lub kosmetyczny może otworzyć praktycznie każdy. Nie są to bowiem zawody, których wykonywanie wymaga wpisu do działalności regulowanej, ani nie trzeba uzyskiwać licencji, koncesji i zezwoleń.

Wymagania lokalowe dla salonu fryzjerskiego lub kosmetycznego

Przystosowanie lokalu do wymogów przewidzianych dla zakładu fryzjerskiego lub kosmetycznego to jeden z kroków, które musisz podjąć, zanim zarejestrujesz swoją działalność gospodarczą. Obecnie nie ma żadnego aktu prawnego, który regulowałby kwestię wymogów salonu fryzjerskiego lub kosmetycznego, jednak w celu ustalenia, jakie warunki powinien spełniać lokal na taką działalność gospodarczą można posiłkować się przepisami prawa budowlanego oraz nieobowiązującym już Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnych, jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuaży i odnowy biologicznej.

Zakład fryzjerski lub kosmetyczny powinien być zlokalizowany w odrębnym budynku lub lokalu albo stanowić wyodrębnioną część budynku lub lokalu. Wejście do lokalu może być wspólne dla wszystkich jego użytkowników i prowadzić z dróg komunikacji ogólnej, ale nie może prowadzić przez pomieszczenia nie związane z zakresem wykonywanych usług.

Zarówno w zakładzie fryzjerskim, jak i zakładzie kosmetycznym powinny być wydzielone:

 • pomieszczenia, w których świadczone są usługi wyposażone w umywalki z ciepłą i zimną wodą,
 • pomieszczenie do spożywania posiłków oraz szatnia dla osób zatrudnionych w zakładzie, wyposażona w szafki do przechowywania odzieży własnej i ochronnej,
 • poczekalnia lub miejsce dla klientów z wydzielonym wieszakiem na odzież wierzchnią,
 • pomieszczenia sanitarno-higieniczne dla osób korzystających z usług i zatrudnionych w zakładzie, wyposażone w miskę ustępową, umywalkę z ciepłą i zimną wodą, w zasięgu ręki dozownik zawierający mydło w płynie (w razie potrzeby dozownik ze środkiem do dezynfekcji rąk) oraz ręczniki jednorazowego użytku,
 • miejsce do przechowywania sprzętu do utrzymania czystości, wyposażone w zamontowany na wysokości 0,5m od podłogi zlew lub w przypadku więcej niż 3 stanowisk dopuszcza się wydzielenie miejsca wyposażonego w zawór ze złączką do węża i wpust podłogowy z syfonem.

Ponadto w zakładzie kosmetycznym lub zakładzie fryzjerskim musi zostać wydzielone miejsce na:

 • przechowywanie preparatów kosmetycznych,
 • przechowywanie czystej i brudnej bielizny,
 • bieliznę jednorazowego lub wielokrotnego użytku,
 • brudną bieliznę oraz brudną odzież roboczą,
 • przechowywanie pojemników na odpady.

Zobacz gotowe, przykładowe biznesplany

Biznesplan: Barber
Cena: 49 zł

Biznesplan: Barber

Zobacz więcej biznesplanów w kategorii: Branża beauty

Jak założyć zakład fryzjerski lub kosmetyczny?

Marzysz o założeniu własnego zakładu fryzjerskiego lub kosmetycznego? Dowiedz się jak to zrobić w sześciu krokach.

Krok 1. Forma prawna działalności gospodarczej

Zakład fryzjerski lub kosmetyczny to jeden z pomysłów na prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Pierwszym krokiem do założenia własnej firmy jest wybór formy prawnej działalności.

Usługi fryzjerskie lub kosmetyczne możesz wykonywać w formie:

Działalność nierejestrowa

Działalność nierejestrowa dotyczy wyłącznie drobnej działalności zarobkowej osób fizycznych. Jednak nie zwalnia ona z odprowadzania podatku dochodowego. Jeżeli zdecydujesz się na prowadzenie zakładu fryzjerskiego lub kosmetycznego w formie działalności nierejestrowej, nie będziesz musiał dopełniać formalności związanych z rejestracją firmy, bowiem taka działalność nie jest uznawana za działalność gospodarczą.

Zakład fryzjerski lub kosmetyczny w formie działalności nierejestrowej możesz prowadzić tylko wtedy, gdy nie wykonywałeś działalności gospodarczej w ciągu ostatnich 60 miesięcy (5 lat), a przychody z tej działalności nie przekroczą w każdym miesiącu 50% minimalnego wynagrodzenia. W 2019 r. kwota ta nie może przekroczyć więc 1 125 zł miesięcznie. Jeżeli nie spełniasz tego warunku albo gdy jesteś wspólnikiem spółki cywilnej lub spółki wpisanej do KRS, nie możesz prowadzić działalności nierejestrowej.

Zarejestrowana działalność gospodarcza

Twój zakład fryzjerski lub kosmetyczny możesz również prowadzić w dowolnej formie prawnej działalności - poza spółką partnerską, która przeznaczona jest dla przedstawicieli tzw. wolnych zawodów.

Swoją firmę możesz zarejestrować w jednej z następujących form prawnych:

Jednoosobowa działalność gospodarcza - jest to najprostsza forma prowadzenia działalności gospodarczej. Tworzy ją jedna osoba, która za zobowiązania swojej firmy odpowiada całym swoim majątkiem bez ograniczenia. Jednoosobowa działalność może zatrudniać pracowników, co umożliwia rozwój firmy na większą skalę. Forma ta polecana jest szczególnie małym przedsiębiorcom.

Spółka cywilna - tworzą ją osoby fizyczne, które są przedsiębiorcami. Spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej, nie ma także zdolności prawnej, przez co to wspólnicy odpowiadają za jej zobowiązania całym swoim majątkiem solidarnie ze sobą oraz samodzielnie prowadzą sprawy spółki. Spółka powstaje na mocy umowy spółki cywilnej.

Spółka jawna - ten rodzaj spółki mogą utworzyć zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne. Nie jest wymagany kapitał zakładowy, a wspólnicy odpowiadają za zobowiązania spółki solidarnie ze wspólnikami i spółką.

Spółka komandytowa - spółkę komandytową mogą utworzyć co najmniej jedna osoba, z których jedna musi być komplementariuszem, a druga komandytariuszem. Komplementariusz odpowiada za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem, a komandytariusz tylko do wysokości sumy komandytowej (gdy nie wniósł żadnego wkładu do spółki). Kapitał zakładowy nie jest wymagany do założenia spółki.

Spółka komandytowo-akcyjna - podobnie jak spółkę komandytową, tak i spółkę komandytowo-akcyjną mogą utworzyć co najmniej dwie osoby, z których jedna musi być komplementariuszem, a druga akcjonariuszem. Komplementariusz odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczeń, solidarnie z innymi komplementariuszami i spółką. Z kolei akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki. Do założenia tego rodzaju spółki konieczny jest kapitał zakładowy w wysokości 50 000 zł.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - jest najpopularniejszą formą spółki handlowej w Polsce. Z chwilą wpisu do rejestru KRS zyskuje osobowość prawną, co oznacza, że spółka w swoim imieniu może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Dzięki temu też spółka sama odpowiada za swoje długi. Spółkę mogą założyć osoby prawne i fizyczne - nawet jednoosobowo, z tym że jednoosobowej spółki z o.o. nie może założyć inna jednoosobowa spółka z o.o. Do założenia spółki wymagany jest kapitał zakładowy w wysokości m.in. 5 000 zł.

Spółka akcyjna - tak jak i spółka z o.o., spółka akcyjna posiada osobowość prawną. Może być założona przez osoby fizyczne i prawne, w tym jednoosobowo. Spółka za swoje zobowiązania odpowiada samodzielnie, akcjonariusze nie ponoszą żadnej odpowiedzialności. Kapitał do założenia spółki to min. 100 000 zł. Jest to forma prawna dla dużych przedsiębiorstw, które planują wejście na giełdę.

Krok 2. Sposób opodatkowania działalności gospodarczej

Jeżeli wybrałeś już formę prawną, w jakiej chcesz prowadzić swój zakład fryzjerski lub kosmetyczny, czas na wybór sposobu opodatkowania działalności gospodarczej. Opłacanie podatku z uzyskiwanych dochodów to obowiązek przedsiębiorców prowadzących firmę, a także osób fizycznych prowadzących działalność nierejestrową.

Zakład fryzjerski lub kosmetyczny możesz opodatkować w jeden z następujących sposobów:

Opodatkowanie na zasadach ogólnych

Opodatkowanie na zasadach ogólnych jest podstawową formą opodatkowania dochodów. Oznacza to, że obowiązuje wtedy, gdy nie zdecydujesz się na inną formę opodatkowania. Pozostając przy tym sposobie opodatkowania dochodów zapłacisz podatek w wysokości 17% (stan na 2020 r.) obliczanego od dochodu po obniżeniu go o kwotę wolną od podatku. Przekroczenie progu podatkowego, który wynosi 85 528 zł zobowiąże Cię do zapłaty podatku w wysokości 17% oraz 32% od nadwyżki osiągniętej po przekroczeniu pierwszego progu podatkowego.

Korzystając z opodatkowania na zasadach ogólnych możesz obniżyć kwotę podatku o ulgi podatkowe i odliczenia, z których możesz skorzystać. Ponadto, od podstawy opodatkowania możesz obliczyć zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Z opodatkowania na zasadach ogólnych korzystasz również wtedy, gdy prowadzisz działalność nierejestrową.

Podatek liniowy

Podatek liniowy polega na opodatkowaniu dochodów stałą stawką, która obecnie wynosi 19% (stan na 2020 r.). Formę takiego opodatkowania możesz wybrać już przy rejestrowaniu swojej firmy, bądź później składając oświadczenie o wyborze tej formy do urzędu skarbowego. Jest to szczególnie opłacalna forma dla tych przedsiębiorców, których dochody roczne przekraczają pierwszy próg podatkowy. Pamiętaj jednak, że decydując się na tę formę opodatkowania, nie będziesz mógł korzystać z ulg podatkowych.

Ryczałt ewidencjonowany

Ryczałt ewidencjonowany to uproszczona forma rozliczania podatku w oparciu o osiągnięte przychody. Stawka podatku w przypadku zakładu fryzjerskiego lub kosmetycznego wynosi 8,5%. Rozliczanie na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego pozbawia Cię prawa do rozliczania wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko oraz nie możesz odliczać ulgi na dzieci. Przysługują Ci natomiast inne ulgi - takie jak odliczanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Karta podatkowa

Karta podatkowa jest formą opodatkowania przeznaczoną dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (działalność jednoosobowa) oraz spółek cywilnych osób fizycznych. Kartę podatkową możesz zastosować na wniosek złożony podczas rejestracji w CEDIG lub złożony później na formularzu PIT-16 do urzędu skarbowego. Kiedy naczelnik urzędu skarbowego uwzględni Twój wniosek, wyda decyzję ustalającą wysokość podatku dochodowego. Decyzja taka jest wydawana odrębnie na każdy rok podatkowy. Wysokość podatku do zapłaty ustalana jest w oparciu o liczbę mieszkańców w miejscowości, w której prowadzić swój zakład fryzjerski lub kosmetyczny oraz o liczbę zatrudnianych w nim pracowników.

W 2019 r. wysokość stawek miesięcznych podatku dochodowego jest następująca:

Usługi fryzjerskie dla kobiet i dziewcząt
Oznaczenia stawek (według liczby pracowników) Miejscowość o liczbie mieszkańców
do 5 000 od 5 000 do 50 000 powyżej 50 000
0 122 142 164
1 331 371 412
2 458 515 553
3 553 594 646
4 594 646 698
5 721 824 932

Usługi fryzjerskie dla mężczyzn i chłopców
Oznaczenia stawek (według liczby mieszkańców) Miejscowość o liczbie mieszkańców
do 5 000 ponad 5 000 do 50 000 powyżej 50 000
0 122 122 142
1 264 309 349
2 412 458 515
3 515 553 594
4 526 578 620
5 659 721 824

Usługi kosmetyczne
Oznaczenia stawek (według liczby pracowników) Miejscowość o liczbie mieszkańców
do 5 000 od 5 000 do 50 000 zł powyżej 50 000 zł
0 pracowników 124 144 166
1 pracownik 336 377 419
2 pracowników 485 543 576
3 pracowników 576 630 683
4 pracowników 618 670 733
5 pracowników 670 733 838

Podatek CIT

Wybierając prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki kapitałowej - czyli spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej - będzie wiązało się również z opodatkowaniem dochodów spółki podatkiem CIT.

Krok 3. Kody Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)

Zakładając zakład fryzjerski lub kosmetyczny, czyli działalność gospodarczą, jesteś zobowiązany również do określenia kodu PKD działalności, który będzie Ci towarzyszył na każdym etapie prowadzenia firmy. Wyboru kodów musisz dokonać już na etapie rejestracji firmy w CEIDG lub sporządzania umowy spółki kapitałowej, dlatego też warto przygotować je odpowiednio wcześniej.

Zakładając działalność gospodarczą polegającą na prowadzeniu gabinetu kosmetycznego, użyj następującego numeru PKD:

 • PKD 96.02.Z - Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne
 • PKD 96.04.Z - Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej
 • W przypadku zakładu fryzjerskiego możesz również użyć następującego kodu - PKD 32.99.Z, który dotyczy produkcji pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowanych. Kod ten ma zastosowanie, jeśli na przykład wytwarzasz peruki.

Krok 4. Księgowość Twojej firmy

Prowadzenie własnego salonu fryzjerskiego lub kosmetycznego, tak jak każdej innej działalności gospodarczej, wiąże się z obowiązkiem prowadzenia księgowości w firmie.

Księgowość firmową możesz prowadzić w następujących formach:

 • księgowość pełna, czyli prowadzenie ksiąg rachunkowych - jest najbardziej precyzyjnym i szczegółowym systemem ewidencji księgowych firmy i jednocześnie najbardziej skomplikowane. Obowiązek ich prowadzenia mają spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne;
 • księga przychodów i rozchodów - jest to uproszczona forma księgowości, która pozwala na obliczanie zobowiązań podatkowych na zasadach ogólnych. Księga przychodów i rozchodów mają obowiązek prowadzić osoby wykonujące jednoosobową działalność gospodarczą, spółki cywilne, spółki jawne i partnerskie - jeżeli ich właścicielami są osoby fizyczne, a wartość ich przychodów netto nie przekroczyła równowartości 1 200 000 euro w poprzednim roku;
 • ryczałt ewidencjonowany - jest to również forma uproszczona księgowości firmowej przeznaczona dla jednoosobowych działalności gospodarczych, spółek cywilnych i jawnych - jeżeli wybrały jako formę opodatkowania ryczałt ewidencjonowany i które w poprzednim roku uzyskały przychody nie przekraczające 150 000 euro;
 • karta podatkowa - to najbardziej uproszczony model księgowości, która służy podmiotom gospodarczym płacącym podatki dochodowe na zasadach karty podatkowej. Podmioty takie nie muszą prowadzić księgowości ani ewidencji przychodów, jednak mają one obowiązek wystawiać paragony oraz faktury na żądanie klienta.

Prowadzeniem księgowości swojej firmy możesz się zająć osobiście albo powierzyć to zadanie księgowej albo biuru rachunkowemu. Jeżeli chcesz to robić samodzielnie, musisz liczyć się z tym, że często jest to czasochłonne i wymagające odpowiedniej wiedzy z zakresu księgowości. Nietrudno również o pomyłkę, szczególnie jeżeli zatrudniasz pracowników oraz Twoja firma rozrosła się do większych rozmiarów.

Swoje sprawy księgowe możesz powierzyć do prowadzenia w biurze rachunkowym, które w Twoim imieniu będzie rozliczać Twoje podatki, wpływy i wydatki. Co prawda za takie usługi trzeba zapłacić, ale dzięki temu zaoszczędzisz czas i zminimalizujesz ryzyko błędów w finansach Twojej firmy. Obecnie istnieje wiele biur rachunkowych online, z którymi współpraca odbywa się przez Internet, co pozwoli na zaoszczędzenie jeszcze większej ilości czasu. Ponadto internetowa biura rachunkowe często w pakiecie swoich usług oferują również programy do wystawiania faktur i inne programy księgowe, które mogą być przydatne w firmie.  

Program do faktur - porównanie internetowych programów księgowych

W ramach programów do wystawiania faktur masz dwie możliwości: albo wybierzesz program, który zainstalujesz lokalnie na Twoim komputerze, albo program który działa online (w chmurze). Ze względu na to, że to drugie rozwiązanie bardzo szybko rośnie na popularności poniżej znajdziesz funkcje, jakie oferuje kilka najpopularniejszych na rynku systemów do wystawiania faktur online. Poniższe porównanie ofert powinno pomóc Ci w podjęciu decyzji jaki program do fakturowania wybrać.

Jaki dobry i prosty program do fakturowania online wybrać? Praktycznie każdy program do wystawiania faktur vat online ma w ofercie darmowy okres testowy. W zależności od programu może to być 14, 30 dni lub nawet kilka miesięcy. Tak więc warto założyć konto w kilku aplikacjach i porównać ich funkcjonalności. Dzięki temu możesz wybrać program, który najbardziej będzie pasował do Twoich potrzeb.

Program
Cena
Dane kontrahenta
Limit wystawiania faktur
Możliwość edycji faktur
Możliwość wystawiania różnych dokumentów sprzedażowych
Przejrzysty interfejs
Aplikacja mobilna
Integracja z innymi programami
Wsparcie w obsłudze
Waluta i języki
Indywidualizm
Wysyłanie faktur
www
FakturaXL 0 zł - 10 faktur/mc Dane kontrahenta pobierane z bazy GUS-u przez nr NIP, REGON, KRS. Weryfikacja kontrahenta w wykazie Podatników VAT (Biała Księga) oraz weryfikacja numeru konta na Białej Liście Podatników MF. Fakturowanie do 10 faktur w miesiącu bezpłatnie lub bez limitu w abonamencie Możliwość poprawiania wszystkich danych na fakturze Przejrzysty i bardzo intuicyjny Tak Brak - system działa online, automatycznie rozpoznaje urządzenia mobilne i dostosowuje interfejs Posiada open API, integracja z systemami płatności PayU, Przelewy24, PayPal Bezpłatna pomoc z zespołem wsparcia 24/7 przez e-mail i chat oraz infolinia: pn-pt od 10 do 17 Możliwość wystawiania faktur w dowolnej walucie i dwuwalutowych. Faktury w 7 wersjach językowych i dwujęzyczne. Interfejs programu również w języku angielskim. Możliwość wybrania szablonu faktury, dostosowania kolorystyki, umieszczenia własnego logo i dodatkowego elementu graficznego na dole szablonu (np. pieczęć) Bezzałącznikowy i załącznikowy system wysyłania faktur do kontrahenta na e-mail lub smsem! bezpośrednio z programu. Również automatycznie dla faktur cyklicznych. fakturaxl.pl
Uwaga - specjalna oferta dla czytelników 6krokow.pl!
Podczas zakładania konta w platformie FakturaXL podaj kod "6krokow", otrzymasz wówczas jednorazowy rabat w wysokości 30%.
Fakturownia Abonament od 0 zł do 3 faktur/mc Dane kontrahenta pobierane są z listy kontrahentów oraz bazy GUS-u przez nr NIP, REGON, KRS Faktury nielimitowane Możliwość poprawiania danych Tak System dosyć prosty w obsłudze Dostępna w systemie iOS i Android Integracja z systemami płatności automatycznych tj. PayU, PayPal, dotPay, przelewy24, bankowością online i sklepami internetowymi; posiada open API Możliwość bezpłatnego kontaktu z zespołem wsparcia: telefonicznie, e-mail, czat Możliwość wystawiania faktur w w około 30 językach Możliwość wybrania szablonu faktury (7 dostępnych) lub stworzenia własnego szablonu oraz umieszczenia własnego logo Droga elektroniczna fakturownia.pl
Streamsoft Firmino Abonament 0 zł Dane kontrahenta pobierane z bazy GUS-u przez nr NIP, REGON, KRS, weryfikacja kontrahenta w wykazie Podatników VAT Faktury nielimitowane Możliwość poprawiania wszystkich danych Tak Przejrzysty i intuicyjny w obsłudze W przygotowaniu Integracja z innymi programami, API umożliwiające dowolne integracje Bezpłatne wsparcie mailowe i telefoniczne Możliwość wystawiania faktur w dowolnej walucie wg. Kursu NBP, wielojęzyczne wydruki dokumentów Logo na fakturze oraz możliwość wyboru szablonu i kolorystyki faktury Wysyłanie faktur mailowo bezpośrednio z systemu firmino.pl
COMARCH ERP XT od 15 zł/mc za moduł Faktury do 95 zł/mc z obsługą Księgowości i Magazynu Dane kontrahenta pobierane z bazy GUS-u przez nr NIP. Weryfikacja kontrahenta w wykazie Podatników VAT (Biała Księga) Brak limitu w abonamencie, 10 faktur (lub dokumentów księgowych) w wersji testowej Bez ograniczenia, dostępny graficzny edytor wydruków Możliwość wystawiania różnych faktur i dokumentów sprzedażowych Przejrzysty i bardzo intuicyjny Tak - iOS oraz Android Integracja z systemami bankowymi: poprzez wymianę plików i mechanizmy Webservice. Integracja z aplikacją mobilną do obsługi klientów detalicznych (POS) oraz narzędziem analitycznym BI POINT i mechanizmem do rozpoznawania faktur kosztowych (OCR) Bezpłatna Asysta telefoniczna i mailowa w dni powszednie od 8:00 do 18:00 i w soboty od 9:00 do 14:00 Możliwość wystawiania faktur w innych walutach. Interfejs programu w języku: angielskim, francuskim i niemieckim Pełna modyfikacja szablonów wydruków (wraz z możliwością wstawiania logo na wydruki) oraz możliwość edycji skrótów na pulpicie aplikacji Możliwość automatycznej wysyłki faktur drogą mailową erpxt.pl
iFirma 0 zł do 3 faktur/mc Dane kontrahenta pobierane są z bazy GUS-u przez nr NIP Fakturowanie do 3 faktur w miesiącu bezpłatnie lub bez limitu z abonamentem, 30-dniowy okres testowy Możliwość poprawiania danych Tak Rozbudowany interfejs, dużo zbędnych elementów Dostępna w systemie iOS i Android Integracja z bankowością online Możliwość kontaktu z zespołem księgowym telefonicznie, e-mail, czat Możliwość wystawiania faktur w obcej walucie Możliwość umieszczenia własnego logo Droga elektroniczna lub zlecenie wysyłki tradycyjnej iFirma.pl
Faktura.pl 0 zł, wersja premium do 13 zł/mc Dane kontrahenta pobierane z listy kontrahentów oraz z bazy GUS-u przez nr NIP, REGON, KRS. 3 dokumenty przychodowe w pakiecie bezpłatnym na zawsze, w wersji premium bez ograniczeń Edycja danych bez ograniczeń Tak Tak - wystawienie trwa nawet 30 sekund Brak - system działa online, automatycznie rozpoznaje urządzenia mobilne i dostosowuje interfejs Płatność on-line we wspołpracy z Blue Media, brak open API. Integracja z faktoringiem i windykacją Bezpłatna pomoc z zespołem wsparcia poprzez e-mail oraz infolinię: pn-pt: 9.00-17.00 Możliwość wystawiania faktur w dowolnej walucie. Faktury w 1 wersji językowej. Interfejs programu wyłącznie PL. Możliwość utworzenia nowego schematu numeracji, opcje dokumentu zapisywane jako szablony, dzięki czemu wystawianie trwa kilka chwil. Można wstawić własne logo oraz stopkę. Wysyłka dokumentów w formie emaila (załącznik). Klient widzi w systemie czy udało się dostarczyć e-mail do kontrahenta oraz ma możliwość wysyłki do kontrahentów SMSów. faktura.pl
mOrganizer Finansów Abonament od 0 zł Dane kontrahenta pobierane z bazy GUS-u przez NIP. Weryfikacja kontrahenta w wykazie Podatników VAT oraz weryfikacja numeru konta na Białej Liście Podatników MF Faktury nielimitowane Edycja danych bez ograniczeń Tak Intuicyjny, daje możliwość szybkiej obsługi Dostępna w systemie iOS i Android Integracja z bankowością online, windykacja należności, bramka płatnicza Bezpłatna pomoc techniczna oraz kontakt z zespołem księgowym przez e-mail, chat oraz infolinię: pn-pt od 9-17 Możliwość wystawiania faktur w dowolnej walucie, wydruk w języku polskim lub polsko-angielskim Logo na fakturze oraz możliwość wyboru szablonu i kolorystyki faktury Wysyłanie faktur mailowo bezpośrednio z systemu. Również automatycznie dla faktur cyklicznych morganizerfinansow.pl
ING Księgowość Abonament za 0 zł z gwarancją ceny przez 2 lata Dane kontrahenta pobierane są z bazy GUS oraz VIES przez nr NIP Faktury nielimitowane Możliwość edycji wszystkich danych na fakturze - bez dodatkowych opłat Tak, możliwość wystawiania faktur cyklicznych Intuicyjny, przejrzysty interfejs, tworzony razem z klientami Dostępna w systemie iOS i Android Finansowanie Faktur, Windykacja należności, Bramka płatnicza - iMoje, Open Api, Bankowość internetowa: Moje ING, ING Business, MultichashPL Bezpłatna pomoc z zespołem wsparcia infolinia, chat, e-mail: pon - pt od 8 do 18, chatbot dostępny 24/7 Możliwość wystawiania faktur w dowolnej walucie, faktury w 4 wersjach językowych i dwujęzyczne, interfejs programu również w języku angielskim Możliwość umieszczenia własnego logo, personalizacji faktury, możliwość oznaczania GTU na produktach Wysyłka dokumentów w formie e-maila. Klient widzi w systemie czy udało się dostarczyć fakturę oraz czy została odczytana przez kontrahenta ingksiegowosc.pl

Krok 5. Rejestracja działalności gospodarczej

Ostatnim krokiem do założenia własnego zakładu fryzjerskiego lub kosmetycznego jest rejestracja firmy w odpowiednim rejestrze.

Rejestracja w CEIDG

Rejestracja w CEIDG dotyczy jednoosobowych działalności gospodarczych oraz wspólników spółek cywilnych. Z dniem złożenia wniosku możesz rozpocząć działalność gospodarczą. Wniosek o wpis do CEIDG składa się na formularzu CEIDG-1 i możesz go złożyć na trzy sposoby:

 • podczas wizyty w urzędzie,
 • listownie - wniosek musi być wówczas podpisany z poświadczeniem notarialnym,
 • elektronicznie - za pomocą bankowości elektronicznej lub profilu zaufanego.

Rejestracja w CEIDG jest bezpłatna.

Rejestracja w KRS

Rejestracja w KRS dotyczy spółek prawa handlowego. Jeżeli więc zdecydujesz się na spółkę jawną, komandytową, komandytowo-akcyjną, z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjną, będziesz musiał zarejestrować ją w KRS.

Wpis do KRS dokonywany jest zasadniczo na wniosek, który składa się na urzędowym formularzu. Jaki to będzie formularz, zależeć będzie od rodzaju spółki, którą chcesz zarejestrować. Wniosek możesz złożyć tradycyjnie w papierowej formie albo elektronicznie - przy użyciu kwalifikowanego podpisu albo profilu zaufanego. W przeciwieństwie do wpisu do CEIDG, wniosek o wpis do KRS podlega opłacie. Należy to zrobić od razu, przy składaniu wniosku. Jeżeli wpis do KRS podlega ogłoszeniu, należy również uiścić opłatę za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Wniosek o wpis do KRS powinieneś złożyć nie później niż w terminie 7 dni od dnia zdarzenia, które uzasadnia wpis do rejestru. Niedopełnienie obowiązku rejestracyjnego grozi karą grzywny, a nawet rozwiązaniem spółki.

Krok 6. Załóż firmowe konto bankowe

Prowadząc zakład fryzjerski lub kosmetyczny, zasadniczo nie masz obowiązku prowadzenia firmowego konta bankowego. W praktyce jednak takie rozwiązanie może się okazać dla Ciebie bardzo korzystne. Jeżeli zdecydujesz się na oddzielne konto dla Twojej firmy, warto utworzyć je jeszcze przed zarejestrowaniem firmy, ponieważ na wniosku rejestracyjnym od razu będziesz mógł wskazać numer rachunku bankowego.

Aby założyć konto firmowe dla swojego salonu fryzjerskiego lub kosmetycznego, musisz udać się do oddziału wybranego banku i złożyć tam następujące dokumenty:

 • zaświadczenie o wpisie do CEIDG,
 • dowód osobisty,
 • pieczątkę firmową,
 • wzór podpisów osób dysponujących kontem.

Posiadanie konta firmowego jest obowiązkowe, gdy stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz jednorazowa wartość transakcji (bez względu na liczbę wynikających z niej płatności) przekracza równowartość 15 000 zł.

Ranking najtańszych i darmowych firmowych kont bankowych

W poniższym rankingu firmowych kont bankowych pod uwagę zostały wzięte przede wszystkim koszty prowadzenia konta bankowego. Jako kolejne kryterium przyjęto różne promocje i bonusy, z których można skorzystać otwierając firmowe konto bankowe. Pamiętaj jednak, że musisz wziąć pod uwagę swoje indywidualne potrzeby i specyfikę branży w jakiej prowadzisz działalność.

Ranking darmowych/najtańszych kont firmowych czerwiec 2024:

 1. Nest Bank BIZNest Konto
 2. Santander Bank Polska Konto Firmowe Online
 3. Bank Pekao Konto Przekorzystne Biznes
 4. Alior Bank iKonto Biznes
 5. Millennium Bank Konto Firmowe Mój Biznes
 6. Bank PKO BP konto firmowe
 7. City Bank konto Firmowe CitiKonto

Ranking opracowany w oparciu o elementy: jakość, promocja, cena w promocji, cena po okresie promocyjnym.

1. Nest Bank BIZNest Konto

0 zł
Prowadzenia konta
0 zł
Utrzymania karty
0 zł / 6 zł
Wypłaty z bankomatów
0 zł
Opłata za przelewy
Otwórz konto ›

Promocja: pakiet korzyści do 4400 zł i 25% zwrotu za zakupy na stacjach paliw

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, oragnizacja pozarządowa, spółka akcyjna

 • opłata za założenie konta: 0 zł
 • opłata za prowadzenie konta: 0 zł
 • karta płatnicza: brak opłat za wydanie i używanie karty płatniczej
 • wypłata gotówki w bankomatach: Euronet 0 zł, pozostałe bankomaty 6 zł, wypłata za granicą 5 zł + 3% prowizji za przewalutowanie
 • przelew krajowy: 0 zł
 • przelew natychmiastowy: 5 zł
 • przelewy do ZUS i US: 0 zł
 • przelew europejski SEPA: 0 zł
 • przelew zagraniczny SWIFT: 20 zł
 • polecenie zapłaty: 5 zł
 • konto walutowe: dodatkowe bezpłatne rachunki walutowe EUR, USD, GBP, CHF, CZK, DKK, HUF, JPY, NOK, RON, SEK
 • aplikacja mobilna

2. Santander Bank Polska Konto Firmowe Online

0 zł
Prowadzenia konta
0 zł
Utrzymania karty
0 zł
Wypłaty z bankomatów
0 zł
Opłata za przelewy
Otwórz konto ›

Promocja: Do 2700 zł za aktywność + bezterminowy brak opłat za konto

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, stowarzyszenie

 • opłata za założenie konta: 0 zł
 • opłata za prowadzenie konta: 0 zł (bezterminowo) jeśli otworzysz konto w ramach aktualnej promocji
 • karta płatnicza: wydanie karty 0 zł, miesięczna opłata za kartę 0 zł (bezterminowo) jeśli otworzysz konto w ramach aktualnej promocji
 • wypłata gotówki w bankomatach: w Polsce 0 zł prowizji (wszystkie bankomaty w Polsce darmowe przez 2 lata), następnie 0 zł (bankomaty Santander Bank Polska), pozostałe bankomaty 3,5%, min. 5 zł. Wypłata gotówki w bankomatach za granicą 4%, min. 10 zł +2,8% opłaty za przewalutowanie
 • przelew krajowy: 0 zł
 • przelew natychmiastowy: 0 zł (10 pierwszych przelewów w miesiącu, każdy kolejny 10 zł)
 • przelew europejski SEPA: 0 zł (10 przelewów/mc potem 1,30 zł)
 • przelew zagraniczny SWIFT: 0,25%, min. 25 zł maks. 200 zł
 • przelewy do ZUS i US: 0 zł
 • zlecenie stałe i polecenie zapłaty: 0 zł
 • opracej kasowe w placówce banku: wpłata lub wypłata gotówki w oddziale banku 0,65%, min. 20 zł
 • konta walutowe: można założyć dodatkowe konto walutowe w 17 walutach - w ramach promocji 1 konto walutowe jest bezpłatnie (USD, EUR, GBP) w przypadku innych walut konto płatne 25 zł (CHF, CZK, DKK, NOK, SEK, AUD, CAD, HUF, JPY, CNY, RON, RUB, MXN, TRY) do niektórych walut konieczna jest pozytywna decyzja Banku
 • usługi dodatkowe: dostęp do portalu Santander Trade, mobilny terminal płatniczy, dostepne są również dodatkowe usługi płatne (eKsięgowość, eUmowy, eWadia, eFaktoring, eWindykacja, eLeasing, eZdrowie)

3. Bank Pekao Konto Przekorzystne Biznes

0 zł / 9 zł
Prowadzenia konta
0 zł / 8 zł
Utrzymania karty
0 zł / 2% min. 5 zł
Wypłaty z bankomatów
0 zł/1,50 zł
Opłata za przelewy
Otwórz konto ›

Promocja: do 2 000 zł premii w tym 200 zł na start, 0 zł za wystawianie faktur online bez limitu na platformie księgowej, 0 zł przez 2 lata za dzierżawę terminala POS

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, oragnizacja pozarządowa (fundacja, stowarzyszenie), spółka akcyjna

 • opłata za założenie konta: 0 zł
 • opłata za prowadzenie konta: przez pierwszy rok 0 zł, potem 9 zł/mc, jednak opłata może wynieść 0 zł jeżeli w miesiącu zostanie spełniony jeden z warunków: na konto wpłynie minimum 2000 zł, zostanie wykonany przelew do ZUS lub US, będzie co najmniej 1 transakcja zrealizowana za pomocą terminala płatniczego (wydanego przez Bank Pekao S.A.), zrealizowana zostanie płatność na rzecz Pekao Leasing lub zostanie wykonana co najmniej 1 transakcja wymiany walut w Banku Pekao S.A.
 • karta płatnicza: brak opłat za kartę przez 2 lata, potem 8 zł, chyba, że w danym miesiącu będzie wykonana transakcja kartą na kwotę minimum 500 zł
 • wypłata gotówki w bankomatach: Banku Pekao 0 zł, w innych bankomatach bezpłatne 2 wypłaty, kolejne wypłaty 2%, min. 5 zł, wypłata gotówki w bankomatach za granicą: 2% min. 5 zł
 • przelew krajowy: 0 zł na inne konta Banku Pekao oraz 15 darmowych przelewów miesięcznie do innych banków, potem 1,50 zł/szt.
 • przelew natychmiastowy: 10 zł
 • przelewy do ZUS i US: 0 zł
 • przelew zagraniczny SWIFT: 0,25% min 30,00 zł max 120,00 zł (tryb zwykły), 0,25% min 80,00 zł max 170,00 zł (tryb pilny), 0,25% min 110,00 zł max 200,00 zł (tryb ekspres)
 • konto walutowe: możliwość uruchomienia bezpłatnego konta pomocniczego w 20 walutach
 • atrakcyjny program rabatowy Galeria Rabatów dla firm
 • aplikacja mobilna PeoPay

4. Alior Bank iKonto Biznes

0 zł
Prowadzenia konta
0 zł / 8 zł
Utrzymania karty
0 zł / 3% min. 5 zł
Wypłaty z bankomatów
0 zł
Opłata za przelewy
Otwórz konto ›

Promocja: nawet 2850 zł premii w ciągu roku 350 zł na start - podczas zakładania konta użyj kodu PROMO350, do 1000 zł zwrotu za paliwo z kartą z Plusem (do 200 zł/ mies.), do 1500 zł premii - bankuj regularnie i zyskuj

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza

 • konto przeznaczone jest dla firmy jednoosobowej
 • opłata za założenie konta: 0 zł
 • opłata za prowadzenie konta: 0 zł
 • wydanie karty: 0 zł
 • miesięczna opłata za kartę: 8 zł, jednak przy co najmniej 4 transakcjach miesięcznie brak opłat
 • wypłata gotówki w bankomatach: Alior Banku 0 zł, w bankomatach Euronet, Planet Cash oraz innych banków 0 zł przy pierwszych 5 wypłatach w miesiącu, potem każda kolejna wypłata 2 zł, wypłata gotówki w bankomatach za granicą 3%, min. 8 zł
 • przelew krajowy: 0 zł
 • przelew do ZUS i US: 0 zł
 • przelew natychmiastowy Express Elixir: pierwszy przelew w miesiącu 0 zł, kolejne 10 zł, w systemie Blue Cash 10 zł
 • przelew europejski SEPA: 0 zł za pierwsze 5 przelewów, potem 5 zł/przelew
 • przelew zagraniczny SWIFT: 20 zł
 • zlecenie stałe: 1 zł za realizację przelewu
 • polecenie zapłaty: 0 zł, 1 zł odwołanie polecenia
 • konto walutowe: możliwość założenia rachunku w 19 walutach
 • autodealing: całodobowy system wymiany walut

5. Millennium Bank Konto Firmowe Mój Biznes

0 zł
Prowadzenia konta
0 zł / 7 zł
Utrzymania karty
0 zł / 1 zł / 3% min. 5 zł
Wypłaty z bankomatów
0 zł / 1 zł
Opłata za przelewy
Otwórz konto ›

Promocja "Konto firmowe z premią dla Twojej działalności”: premia do 1500 zł za aktywność. Prowadzenie Konta za 0 zł przez aż 2 lata

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna

 • opłata za założenie konta: 0 zł
 • opłata za prowadzenie konta: 0 zł przez 2 lata; potem 20 zł chyba, że w poprzedni miesiącu wpływy wyniosą min. 1000 zł lub z rachunku zrealizowany został przelew do ZUS, US - wówczas 0 zł
 • wydanie karty: 0 zł
 • miesięczna opłata za kartę: 7 zł, jednak opłata wyniesie 0 zł jeżeli w miesiącu zostaną zrealizowane transakcje min. 500 zł
 • wypłata gotówki w bankomatach: Banku Millennium 0 zł, 1 zł w sieci Planet Cash i Santander, pozostałe bankomaty 3% min. 5 zł, wypłata gotówki w bankomatach za granicą 2,5% min. 9 PLN
 • przelew krajowy: 0 zł za 20 pierwszych przelewów, każdy następny - 1 zł, przelew do ZUS i US 0 zł
 • przelew natychmiastowy: 10 zł
 • przelew europejski SEPA: 0 zł za 20 pierwszych przelewów, 1 zł za każdy następny
 • przelew zagraniczny SWIFT: 0,25% min. 17 zł max. 170 zł
 • zlecenie stałe: 4 zł za realizację przelewu
 • polecenie zapłaty: 3 zł - zlecenie, modyfikacja, odwołanie; 1 zł - realizacja polecenia
 • konto walutowe: możliwość założenia bezpłatnego rachunku walutowego w 4 walutach: EUR, USD, GBP i CHF

6. Bank PKO BP konto firmowe

0 zł / 12 zł
Prowadzenia konta
0 zł / 10 zł
Utrzymania karty
0 zł / 3,5%, min. 5 zł
Wypłaty z bankomatów
0 zł / 1 zł
Opłata za przelewy
Otwórz konto ›

Promocja: "Tankuj, ładuj i zyskaj z kartą VISA" - zyskaj do 1200 zł zwrotu za wydatki na stacjach paliw (do 200 zł/mc)

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka jawna, spółka z o.o., spółka partnerska, oragnizacja pozarządowa (fundacja, stowarzyszenie), spółka akcyjna

 • opłata za założenie konta: 0 zł
 • opłata za prowadzenie konta: 0 zł jeśli odnotowano wpływy w danym m-cu w wysokości 2000 zł, w przeciwnym wypadku 12 zł/mc
 • karta płatnicza: 0 zł jeśli został wykonanych min 5 transakcji w m-cu, jeśli nie to opłata za kartę wynosi 10 zł/mc
 • wypłata gotówki w bankomatach: 0 zł w bankomatach PKO BP, pozostałe 3,5% min 5 zł
 • przelew krajowy: przelewy elixir 0 zł za 10 pierwszych przelewów przez bankowość internetową i 10 przez aplikację za darmo potem 1 zł/przelew
 • przelew express elixir: 10 zł/przelew
 • przelew zagraniczny SEPA: przelew SEPA (europejski) 0 zł - przelewy wliczają się do limitu 10 darmowych przelewów potem 1 zł
 • przelew do ZUS i US: 0 zł
 • polecenie zapłaty: 1 zł (0 zł dla przelewów na rachunki w PKO BP, dodanie nowego 0 zł, modyfikacja 7,50 zł)
 • opracej kasowe w placówce banku: 0,6% min 20 zł
 • wpłata we wpłatomacie: 0 zł do 50 000 zł powyżej 0,5% wpłacanej kwoty
 • SMS-y autoryzacyjne 0 zł
 • dodatkowe usługi: e-księgowość, kantor internetowy, terminal płatniczy, faktoring

7. City Bank konto firmowe CitiKonto

0 zł / 20 zł
Prowadzenia konta
9 zł
Utrzymania karty
0 zł / 2%, min. 9 zł
Wypłaty z bankomatów
0 zł / 1,50 zł
Opłata za przelewy
Otwórz konto ›

Promocja: Zyskaj do 1500 zł premii i 0 zł za prowadzenie konta

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółki, fundacja, stowarzyszenie rejestrowe, spółdzielnia

 • opłata za założenie konta: 0 zł
 • opłata za prowadzenie konta: 20 zł, opłaty unikniesz, jeśli co miesiąc na rachunek wpłynie min. 2000 zł lub gdy prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą i dodatkowo posiadasz konto osobiste w Citi Handlowym zwolnione z opłaty za prowadzenie
 • karta płatnicza: Mastercard Business
 • opłata za wydanie karty: 0 zł
 • miesięczna opłata za kartę: 9 zł
 • wypłata gotówki w bankomatach: w Polsce 0 zł za wypłaty w bankomatach Citi, 2%, min. 9 zł z pozostałych bankomatów, za granicą 0 zł za wypłaty w bankomatach Citi, 2%, min. 9 zł z pozostałych bankomatów
 • wpłata gotówki we wpłatomacie: 0 zł w wpłatomatach City Handlowy 0,6%, min. 9 zł z innych wpłatomatów
 • przelewy internetowe: pierwsze 60 przelewów za 0 zł, każdy następny 1,50 zł (w danym miesiącu)
 • przelew do ZUS i US: 0 zł
 • przelew natychmiastowy: 10 zł
 • przelew europejski SEPA: pierwsze 60 przelewów za 0 zł, każdy następny 1,50 zł (w danym miesiącu)
 • przelew zagraniczny SWIFT: 0,35% min. 20 zł, maks. 100 zł
 • zlecenie stałe: 0 zł
 • polecenie zapłaty: 0 zł
 • konto walutowe: możliwość uruchomienia rachunku walutowego (dostępne konta prowadzone w 11 walutach: EUR, USD, GBP, CHF, AUD, CAD, DKK, NOK, SEK, CZK i HUF)
 • dostępność kredytów firmowych do kwoty nawet 3 000 000 złotych

Powyższe wyliczenia oraz parametry mogą się różnić od ostatecznej decyzji banku, tym samym nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93, z późniejszymi zmianami).

Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do  Urzędu Pracy  ›

Oceń ten artykuł:


Zobacz także artykuły podobne:

Znajdź urząd

Lista urzędów dla wybranych miejscowości

Baza kodów PKD

(Aktualna Polska Klasyfikacja Działalności)

Kody PKD ›
Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do   Urzędu Pracy  ›

Przydatne linki: