Jak założyć firmę informatyczną?

Ostatnia aktualizacja: 2019-11-10  |  Średni czas czytania: 06:15
Branża informatyczna to jedna z dziedzin biznesu, które rozwijają się najbardziej dynamicznie i nie brakuje w niej zleceń dla programistów czy administratorów systemów. Praca w firmie informatycznej to również dobre zarobki. Chcesz założyć firmę informatyczną? Sprawdź jak to zrobić w 6 krokach.
Jak założyć firmę informatyczną?

Na czym polega prowadzenie firmy informatycznej?

Zanim zdecydujesz się na założenie własnej firmy informatycznej, sprawdź czym zajmuje się tego rodzaju działalność. Firma informatyczna może świadczyć usługi przede wszystkim z zakresu:

 • budowania stron internetowych,
 • zarządzania własnymi i zakupionymi systemami informatycznymi,
 • administrowania i konfiguracji systemów,
 • zarządzania bezpieczeństwem sieci komputerowej,
 • archiwizacja danych.

Firma informatyczna nie zajmuje się więc naprawą komputerów, stacji roboczych i serwerów, chociaż często jest tak postrzegana.

Do założenia własnej firmy informatycznej nie potrzebujesz koncesji ani zezwolenia. Jedyne co musisz zrobić to zarejestrowanie firmy w ten sam sposób, co każdą inną działalność gospodarczą. Jako właściciel firmy informatycznej jesteś zobowiązany do przestrzegania prawa autorskiego, zwłaszcza w zakresie korzystania i udostępniania licencjonowanych programów.


Zobacz gotowe, przykładowe biznesplany

Zobacz więcej biznesplanów w kategorii: e-commerce

Zakładanie firmy informatycznej w 6 krokach

Krok 1. Wybierz formę prawną działalności gospodarczej

Każda działalność gospodarcza jest prowadzona w jakiejś określonej formie prawnej, która oznacza sposób jej funkcjonowania w obrocie gospodarczym. Każda forma bowiem ma swoje odmienności. Firmę informatyczną możesz prowadzić jako:

Jednoosobową działalność gospodarczą - jest to najprostsza forma działalności gospodarczej. Opiera się na działalności jednej osoby, która jest zarówno jej właścicielem, jak i pracownikiem. Nie oznacza to jednak, że nie można zatrudniać w niej pracowników. Właściciel firmy odpowiada za zobowiązania zaciągnięte w związku z prowadzoną działalnością całym swoim majątkiem.

Spółkę cywilną - tą formę działalności możesz otworzyć wspólnie z co najmniej jedną osobą. Spółkę cywilną tworzy się na podstawie umowy spółki. Nie ma ona osobowości prawnej, co oznacza, że nie może w swoim imieniu wykonywać praw i obowiązków. Robią to w jej imieniu wspólnicy, które za działania związane z działalnością spółki odpowiadają całym swoim majątkiem.

Spółkę osobową prawa handlowego - są to spółki, które z chwilą wpisu do KRS zyskują zdolność prawną, przez co mogą występować w obrocie gospodarczym samodzielnie. Wspólnicy spółki odpowiadają za jej zobowiązania całym swoim majątkiem, ale dopiero wtedy gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna. Do spółek osobowych, w których możesz założyć firmę informatyczną, należą:

Spółkę kapitałową prawa handlowego - są to spółki, które z chwilą wpisu do rejestru zyskują osobowość prawną. Oznacza to, że samodzielnie zaciągają zobowiązania, nabywają prawa i obowiązki oraz ponoszą za nie odpowiedzialność. Wspólnicy spółek kapitałowych nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Ponadto spółki kapitałowe mogą być zakładane jednoosobowo. Firmę informatyczną możesz założyć w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółki akcyjnej.

Firmę informatyczną możesz prowadzić również w formie działalności nierejestrowej, która nie jest uznawana za działalność gospodarczą. Co prawda nie zwalnia ona z opłacania podatku, ale nie trzeba opłacać składek na ubezpieczenie społeczne. Działalność nierejestrową możesz wykonywać, jeżeli w ciągu ostatnich 60 miesięcy nie wykonywałeś działalności gospodarczej oraz przychody z działalności w żadnym miesiącu nie przekroczą kwoty 50% minimalnego wynagrodzenia (to jest 1 125 zł miesięcznie).

Krok 2. Wybierz formę opodatkowania firmy informatycznej

Nieodłącznym elementem prowadzenia działalności gospodarczej jest opłacania podatku. Jako przyszły przedsiębiorca prowadzący pozarolniczą działalność jesteś objęty podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Oznacza, że wszystkie dochody jakie uzyskasz z prowadzenia firmy informatycznej podlegają opodatkowaniu. Jeżeli zdecydujesz się na założenie firmy informatycznej, możesz ja opodatkować w zasadzie dowolną formą opodatkowania obowiązującymi w Polsce.

Opodatkowanie na zasadach ogólnych - to podstawowa forma opodatkowania dochodów. Jeżeli nie wybierzesz innej formy, będziesz rozliczał się na tej podstawie. Forma ta odznacza się dwoma stawkami (tzw. progami podatkowymi). Pierwszy obowiązuje do wysokości dochodów 85 528 zł - stawka dla takich dochodów wynosi 17%. Drugi próg dotyczy nadwyżki osiągniętej powyżej pierwszego progu podatkowego - wówczas podatek płaci się w wysokości 14 839,02 zł + 32% od osiągniętej nadwyżki. W rozliczaniu podatku na tych zasadach uwzględnia się kwotę zmniejszającą podatek oraz można skorzystać z ulg podatkowych.

Podatek liniowy - charakteryzuje się stałą stawką w wysokości 19% (stan na 2020 r.), która jest niezmienna bez względu na wysokość osiąganego dochodu. Podatek liniowy można zastosować tylko do źródeł dochodów osiągniętych z prowadzonej działalności gospodarczej. Jeżeli zdecydujesz się na tą formę opodatkowania, musisz poinformować o tym urząd skarbowy. Forma ta wyklucza skorzystania z większości ulg podatkowych.

Ryczałt ewidencjonowany - jest to uproszczona forma rozliczania, ponieważ opodatkowaniu podlega przychód według określonych stawek ryczałtowych. Dla firmy informatycznej stawki te są następujące:

8,5% - dla świadczenia usług informatycznych

17% - dla czynności:

 • związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego,
 • związanych z oprogramowaniem,
 • objętych grupowaniem „Oryginały oprogramowania komputerowego”,
 • związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania,
 • w zakresie instalowania oprogramowania,
 • związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi.

Karta podatkowa - jest to najprostszy sposób rozliczania podatku dochodowego, który jest przeznaczony dla niewielkich zakładów usługowych, wytwórczo-usługowych i handlowych. Wysokość podatku ustala naczelnik urzędu skarbowego na każdy rok, biorąc pod uwagę liczbę zatrudnianych pracowników i liczbę mieszkańców miejscowości, w której prowadzisz swoją działalność. Kartę podatkową mogą wybrać osoby fizyczne, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę cywilną.

Krok 3. Wybierz odpowiednie kody PKD

W zakładaniu działalności ważne jest również wybranie odpowiednich kodów PKD, które opiszą czym zajmuje się Twoja firma. Kody PKD należy wskazać już na etapie rejestracji firmy, dlatego tez warto przygotować je odpowiednio wcześniej. Pozwoli Ci to na sprawne uzupełnienie wniosku rejestracyjnego. Pamiętaj, żeby wpisując kody PKD zacząć od tego, który w najszerszym stopniu określa Twoją działalność.

Dla firmy informatycznej możesz zastosować następujące kody PKD:

 • 47.19.Z - pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
 • 47.78.Z - sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.91.Z - sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
 • 62.01.Z - działalność związana z oprogramowaniem
 • 62.02.Z - działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
 • 62.03.Z - działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
 • 62.09.Z - pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
 • 63.11.Z - przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

Krok 4. Zajmij się księgowością Twojej firmy informatycznej

Prowadzenie własnej firmy informatycznej to również prowadzenie jej księgowości. Zanim więc formalnie zarejestrujesz swoją działalność, musisz też zdecydować w jakiej formie chcesz prowadzić swoją księgowość.

Podstawową formą prowadzenia księgowości w firmie jest podatkowa księga przychodów i rozchodów. Mają ją obowiązek prowadzić osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą oraz spółki cywilne (poza tymi rozliczającymi się kartą podatkową i ryczałtem ewidencjonowanym) oraz spółki osobowe. W przypadku wyboru prowadzenia działalności w formie spółki kapitałowej, obowiązkowe jest prowadzenie pełnej księgowości w formie ksiąg rachunkowych.

Tak więc, jeżeli nie posiadasz odpowiedniej wiedzy z zakresu księgowości, samodzielne prowadzenie finansów firmy może być dla Ciebie pracochłonne, wymagające dużej ilości czasu oraz ryzykiem pomyłki. Warto więc zastanowić się nad zatrudnieniem księgowego lub skorzystanie z usług biura rachunkowego.

Zatrudnienie księgowego jest na pewno dodatkowym kosztem w firmie. Dlatego też nie poleca się tego nowo otwartym firmom, z uwagi na niepewność osiąganych przychodów, przez co nie wiadomo czy firmę od razu stać na dodatkową osobę. Rozkręcenie biznesu zaczyna się najczęściej od właścicieli firmy.

Jeśli nie chcesz prowadzić księgowości samodzielnie, na początku działalności warto rozważyć skorzystanie z usług biura rachunkowego. Do wyboru masz:

 • tradycyjne biuro rachunkowe, z którym współpraca najczęściej polega na przekazywaniu faktur i dokumentów sprzedażowych do biura, które za Ciebie sporządzi odpowiednią dokumentację. Biuro informuje Cię o wysokości podatków, które masz do zapłacenia, składa w Twoim imieniu deklaracje VAT, przechowuje sporządzoną dokumentację oraz reprezentuje Cię w razie kontroli podatkowej.
 • biuro rachunkowe online - obecnie jest to najpopularniejsza forma prowadzenia księgowości. Jej zaletą jest to, że jest zdecydowanie tańsza od usług oferowanych przez tradycyjne biura rachunkowe. Ponadto biura te oferują dodatkowe usługi, typu program do fakturowania online i księgowości wraz z kompleksową obsługą księgową.

Program do faktur - porównanie internetowych programów księgowych

W ramach programów do wystawiania faktur masz dwie możliwości: albo wybierzesz program, który zainstalujesz lokalnie na Twoim komputerze, albo program który działa online (w chmurze). Ze względu na to, że to drugie rozwiązanie bardzo szybko rośnie na popularności poniżej znajdziesz funkcje, jakie oferuje kilka najpopularniejszych na rynku systemów do wystawiania faktur online. Poniższe porównanie ofert powinno pomóc Ci w podjęciu decyzji jaki program do fakturowania wybrać.

Jaki dobry i prosty program do fakturowania online wybrać? Praktycznie każdy program do wystawiania faktur vat online ma w ofercie darmowy okres testowy. W zależności od programu może to być 14, 30 dni lub nawet kilka miesięcy. Tak więc warto założyć konto w kilku aplikacjach i porównać ich funkcjonalności. Dzięki temu możesz wybrać program, który najbardziej będzie pasował do Twoich potrzeb.

Program
Cena
Dane kontrahenta
Limit wystawiania faktur
Możliwość edycji faktur
Możliwość wystawiania różnych dokumentów sprzedażowych
Przejrzysty interfejs
Aplikacja mobilna
Integracja z innymi programami
Wsparcie w obsłudze
Waluta i języki
Indywidualizm
Wysyłanie faktur
www
FakturaXL 0 zł - 10 faktur/mc Dane kontrahenta pobierane z bazy GUS-u przez nr NIP, REGON, KRS. Weryfikacja kontrahenta w wykazie Podatników VAT (Biała Księga) oraz weryfikacja numeru konta na Białej Liście Podatników MF. Fakturowanie do 10 faktur w miesiącu bezpłatnie lub bez limitu w abonamencie Możliwość poprawiania wszystkich danych na fakturze Przejrzysty i bardzo intuicyjny Tak Brak - system działa online, automatycznie rozpoznaje urządzenia mobilne i dostosowuje interfejs Posiada open API, integracja z systemami płatności PayU, Przelewy24, PayPal Bezpłatna pomoc z zespołem wsparcia 24/7 przez e-mail i chat oraz infolinia: pn-pt od 10 do 17 Możliwość wystawiania faktur w dowolnej walucie i dwuwalutowych. Faktury w 7 wersjach językowych i dwujęzyczne. Interfejs programu również w języku angielskim. Możliwość wybrania szablonu faktury, dostosowania kolorystyki, umieszczenia własnego logo i dodatkowego elementu graficznego na dole szablonu (np. pieczęć) Bezzałącznikowy i załącznikowy system wysyłania faktur do kontrahenta na e-mail lub smsem! bezpośrednio z programu. Również automatycznie dla faktur cyklicznych. fakturaxl.pl
Uwaga - specjalna oferta dla czytelników 6krokow.pl!
Podczas zakładania konta w platformie FakturaXL podaj kod "6krokow", otrzymasz wówczas jednorazowy rabat w wysokości 30%.
Fakturownia Abonament od 0 zł do 3 faktur/mc Dane kontrahenta pobierane są z listy kontrahentów oraz bazy GUS-u przez nr NIP, REGON, KRS Faktury nielimitowane Możliwość poprawiania danych Tak System dosyć prosty w obsłudze Dostępna w systemie iOS i Android Integracja z systemami płatności automatycznych tj. PayU, PayPal, dotPay, przelewy24, bankowością online i sklepami internetowymi; posiada open API Możliwość bezpłatnego kontaktu z zespołem wsparcia: telefonicznie, e-mail, czat Możliwość wystawiania faktur w w około 30 językach Możliwość wybrania szablonu faktury (7 dostępnych) lub stworzenia własnego szablonu oraz umieszczenia własnego logo Droga elektroniczna fakturownia.pl
Streamsoft Firmino Abonament 0 zł Dane kontrahenta pobierane z bazy GUS-u przez nr NIP, REGON, KRS, weryfikacja kontrahenta w wykazie Podatników VAT Faktury nielimitowane Możliwość poprawiania wszystkich danych Tak Przejrzysty i intuicyjny w obsłudze W przygotowaniu Integracja z innymi programami, API umożliwiające dowolne integracje Bezpłatne wsparcie mailowe i telefoniczne Możliwość wystawiania faktur w dowolnej walucie wg. Kursu NBP, wielojęzyczne wydruki dokumentów Logo na fakturze oraz możliwość wyboru szablonu i kolorystyki faktury Wysyłanie faktur mailowo bezpośrednio z systemu firmino.pl
COMARCH ERP XT od 15 zł/mc za moduł Faktury do 95 zł/mc z obsługą Księgowości i Magazynu Dane kontrahenta pobierane z bazy GUS-u przez nr NIP. Weryfikacja kontrahenta w wykazie Podatników VAT (Biała Księga) Brak limitu w abonamencie, 10 faktur (lub dokumentów księgowych) w wersji testowej Bez ograniczenia, dostępny graficzny edytor wydruków Możliwość wystawiania różnych faktur i dokumentów sprzedażowych Przejrzysty i bardzo intuicyjny Tak - iOS oraz Android Integracja z systemami bankowymi: poprzez wymianę plików i mechanizmy Webservice. Integracja z aplikacją mobilną do obsługi klientów detalicznych (POS) oraz narzędziem analitycznym BI POINT i mechanizmem do rozpoznawania faktur kosztowych (OCR) Bezpłatna Asysta telefoniczna i mailowa w dni powszednie od 8:00 do 18:00 i w soboty od 9:00 do 14:00 Możliwość wystawiania faktur w innych walutach. Interfejs programu w języku: angielskim, francuskim i niemieckim Pełna modyfikacja szablonów wydruków (wraz z możliwością wstawiania logo na wydruki) oraz możliwość edycji skrótów na pulpicie aplikacji Możliwość automatycznej wysyłki faktur drogą mailową erpxt.pl
iFirma 0 zł do 3 faktur/mc Dane kontrahenta pobierane są z bazy GUS-u przez nr NIP Fakturowanie do 3 faktur w miesiącu bezpłatnie lub bez limitu z abonamentem, 30-dniowy okres testowy Możliwość poprawiania danych Tak Rozbudowany interfejs, dużo zbędnych elementów Dostępna w systemie iOS i Android Integracja z bankowością online Możliwość kontaktu z zespołem księgowym telefonicznie, e-mail, czat Możliwość wystawiania faktur w obcej walucie Możliwość umieszczenia własnego logo Droga elektroniczna lub zlecenie wysyłki tradycyjnej iFirma.pl
Faktura.pl 0 zł, wersja premium do 13 zł/mc Dane kontrahenta pobierane z listy kontrahentów oraz z bazy GUS-u przez nr NIP, REGON, KRS. 3 dokumenty przychodowe w pakiecie bezpłatnym na zawsze, w wersji premium bez ograniczeń Edycja danych bez ograniczeń Tak Tak - wystawienie trwa nawet 30 sekund Brak - system działa online, automatycznie rozpoznaje urządzenia mobilne i dostosowuje interfejs Płatność on-line we wspołpracy z Blue Media, brak open API. Integracja z faktoringiem i windykacją Bezpłatna pomoc z zespołem wsparcia poprzez e-mail oraz infolinię: pn-pt: 9.00-17.00 Możliwość wystawiania faktur w dowolnej walucie. Faktury w 1 wersji językowej. Interfejs programu wyłącznie PL. Możliwość utworzenia nowego schematu numeracji, opcje dokumentu zapisywane jako szablony, dzięki czemu wystawianie trwa kilka chwil. Można wstawić własne logo oraz stopkę. Wysyłka dokumentów w formie emaila (załącznik). Klient widzi w systemie czy udało się dostarczyć e-mail do kontrahenta oraz ma możliwość wysyłki do kontrahentów SMSów. faktura.pl
mOrganizer Finansów Abonament od 0 zł Dane kontrahenta pobierane z bazy GUS-u przez NIP. Weryfikacja kontrahenta w wykazie Podatników VAT oraz weryfikacja numeru konta na Białej Liście Podatników MF Faktury nielimitowane Edycja danych bez ograniczeń Tak Intuicyjny, daje możliwość szybkiej obsługi Dostępna w systemie iOS i Android Integracja z bankowością online, windykacja należności, bramka płatnicza Bezpłatna pomoc techniczna oraz kontakt z zespołem księgowym przez e-mail, chat oraz infolinię: pn-pt od 9-17 Możliwość wystawiania faktur w dowolnej walucie, wydruk w języku polskim lub polsko-angielskim Logo na fakturze oraz możliwość wyboru szablonu i kolorystyki faktury Wysyłanie faktur mailowo bezpośrednio z systemu. Również automatycznie dla faktur cyklicznych morganizerfinansow.pl
ING Księgowość Abonament za 0 zł z gwarancją ceny przez 2 lata Dane kontrahenta pobierane są z bazy GUS oraz VIES przez nr NIP Faktury nielimitowane Możliwość edycji wszystkich danych na fakturze - bez dodatkowych opłat Tak, możliwość wystawiania faktur cyklicznych Intuicyjny, przejrzysty interfejs, tworzony razem z klientami Dostępna w systemie iOS i Android Finansowanie Faktur, Windykacja należności, Bramka płatnicza - iMoje, Open Api, Bankowość internetowa: Moje ING, ING Business, MultichashPL Bezpłatna pomoc z zespołem wsparcia infolinia, chat, e-mail: pon - pt od 8 do 18, chatbot dostępny 24/7 Możliwość wystawiania faktur w dowolnej walucie, faktury w 4 wersjach językowych i dwujęzyczne, interfejs programu również w języku angielskim Możliwość umieszczenia własnego logo, personalizacji faktury, możliwość oznaczania GTU na produktach Wysyłka dokumentów w formie e-maila. Klient widzi w systemie czy udało się dostarczyć fakturę oraz czy została odczytana przez kontrahenta ingksiegowosc.pl

Krok 5. Zarejestruj działalność gospodarczą

Zarejestrowanie działalności jest równoznaczne z formalnym rozpoczęciem prowadzenia firmy. Swoją firmę informatyczną możesz zarejestrować w CEDIG lub KRS, w zależności od formy działalności, którą wybrałeś.

Rejestracja w CEIDG

Rejestracji w CEIDG podlegają jednoosobowe działalności gospodarczej oraz spółki cywilne. Aby uzyskać wpis w CEIDG, wypełnij formularz CEIDG-1 i złóż go we właściwym urzędzie gminy. Jest to formularz uniwersalny, ponieważ służy również w przypadku konieczności zmiany wpisu w ewidencji, zawieszenie, wznowienia oraz zakończenia działalności gospodarczej. Wniosek stanowi również zgłoszenie do ZUS albo KRUS, Głównego Urzędu Statystycznego oraz urzędu skarbowego. Wraz z wnioskiem należy złożyć oświadczenie o braku orzeczonych wobec Ciebie zakazów - na przykład w postaci zakazu prowadzenia działalności gospodarczej. Dopiero z dniem złożenia wniosku o wpis do CEIDG możesz podjąć działalność gospodarczą.

Aby zarejestrować działalność gospodarczą jako osoba fizyczna możesz wybrać jeden z tych sposobów:

 • zalogowanie się do CEIDG, wypełnienie wniosku online i podpisanie go elektronicznie - w tym przypadku firmę informatyczną możesz zarejestrować bez wychodzenia z domu;
 • zalogowanie się do CEIDG, przygotowanie wniosku online i podpisanie go w dowolnej gminie;
 • bez logowania się do CEIDG, przygotowanie wniosku online i podpisanie go w dowolnej gminie;
 • pobranie i złożenie wniosku papierowego w gminie;
 • przesłanie wniosku listem poleconym do wybranej gminy - podpis musi być notarialnie poświadczony.

Procedura rejestracji spółki cywilnej wygląda dokładnie tak samo jak w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej, z tym że w części dotyczącej spółek cywilnych musisz wpisać numer NIP i REGON spółki, w której jesteś wspólnikiem.

Rejestracja w KRS

Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym dotyczy spółek handlowych. Wpisu do KRS dokonywany jest na wniosek podmiotu, który chce się w tym wpisie znaleźć. Wniosek składa się na urzędowym formularzu, ale jego rodzaj jest uzależniony od rodzaju spółki, którą chcesz zarejestrować. Możesz go złożyć tradycyjnie w formie papierowej albo elektronicznie - przy pomocy kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo podpisu potwierdzonego profilem zaufanym.

Rejestracja w KRS, w przeciwieństwie do rejestracji w CEIDG, podlega opłacie. Na opłatę tą składa się opłata za wpis oraz opłata za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, jeżeli wpis podlega takiemu ogłoszeniu.

Krok 6. Załóż firmowe konto bankowe

Po zarejestrowaniu swojej firmy informatycznej jesteś już przedsiębiorcą. Czas więc na założenie firmowego rachunku bankowego. Co prawda nie musisz zakładać specjalnego konta dla swojej nowej firmy. Możesz dla tych celów korzystać również z konta prywatnego - szczególnie jeżeli przy rejestracji firmy podałeś właśnie ten numer rachunku. Warto jednak rozdzielić te dwie sprawy - wówczas zmianę numeru rachunku bankowego powinieneś zgłosić w ciągu 14 dni.

Jeżeli już w czasie rejestracji firmy chcesz podać od razu numer konta firmowego, bo nie chcesz później dokonywać żadnych zmian, może pojawić się pewien problem. Nie jest bowiem możliwe założenie firmowego konta bankowego dla firmy, która formalnie jeszcze nie istnieje. Na szczęście w niektórych bankach jest to dozwolone pod pewnymi warunkami.

Posiadanie firmowego konta bankowego nie jest obowiązkowe dla mikroprzedsiębiorców - przedsiębiorców, którzy w co najmniej jednym z ostatnich 2 lat zatrudniają średniorocznie mniej niż 10 pracowników, a jej obrót roczny netto nie przekracza 2 milionów euro oraz suma aktywów bilansu sporządzonego na koniec roku, nie przekroczyły równowartości 2 milionów euro. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy przedsiębiorca taki dokonuje transakcji z innym przedsiębiorcą, a jej wartość przekracza 15 000 euro, bez względu na ilość transakcji. W takim przypadku bowiem obowiązkowa jest płatność za pośrednictwem konta bankowego.

Ranking najtańszych i darmowych firmowych kont bankowych

W poniższym rankingu firmowych kont bankowych pod uwagę zostały wzięte przede wszystkim koszty prowadzenia konta bankowego. Jako kolejne kryterium przyjęto różne promocje i bonusy, z których można skorzystać otwierając firmowe konto bankowe. Pamiętaj jednak, że musisz wziąć pod uwagę swoje indywidualne potrzeby i specyfikę branży w jakiej prowadzisz działalność.

Ranking darmowych/najtańszych kont firmowych maj 2024:

 1. Nest Bank BIZNest Konto
 2. Santander Bank Polska Konto Firmowe Online
 3. Bank Pekao Konto Przekorzystne Biznes
 4. Alior Bank iKonto Biznes
 5. Millennium Bank Konto Firmowe Mój Biznes
 6. Bank PKO BP konto firmowe
 7. City Bank konto Firmowe CitiKonto

Ranking opracowany w oparciu o elementy: jakość, promocja, cena w promocji, cena po okresie promocyjnym.

1. Nest Bank BIZNest Konto

0 zł
Prowadzenia konta
0 zł
Utrzymania karty
0 zł / 6 zł
Wypłaty z bankomatów
0 zł
Opłata za przelewy
Otwórz konto ›

Promocja: pakiet korzyści do 4400 zł i 25% zwrotu za zakupy na stacjach paliw

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, oragnizacja pozarządowa, spółka akcyjna

 • opłata za założenie konta: 0 zł
 • opłata za prowadzenie konta: 0 zł
 • karta płatnicza: brak opłat za wydanie i używanie karty płatniczej
 • wypłata gotówki w bankomatach: Euronet 0 zł, pozostałe bankomaty 6 zł, wypłata za granicą 5 zł + 3% prowizji za przewalutowanie
 • przelew krajowy: 0 zł
 • przelew natychmiastowy: 5 zł
 • przelewy do ZUS i US: 0 zł
 • przelew europejski SEPA: 0 zł
 • przelew zagraniczny SWIFT: 20 zł
 • polecenie zapłaty: 5 zł
 • konto walutowe: dodatkowe bezpłatne rachunki walutowe EUR, USD, GBP, CHF, CZK, DKK, HUF, JPY, NOK, RON, SEK
 • aplikacja mobilna

2. Santander Bank Polska Konto Firmowe Online

0 zł
Prowadzenia konta
0 zł
Utrzymania karty
0 zł
Wypłaty z bankomatów
0 zł
Opłata za przelewy
Otwórz konto ›

Promocja: Do 2700 zł za aktywność + bezterminowy brak opłat za konto

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, stowarzyszenie

 • opłata za założenie konta: 0 zł
 • opłata za prowadzenie konta: 0 zł (bezterminowo) jeśli otworzysz konto w ramach aktualnej promocji
 • karta płatnicza: wydanie karty 0 zł, miesięczna opłata za kartę 0 zł (bezterminowo) jeśli otworzysz konto w ramach aktualnej promocji
 • wypłata gotówki w bankomatach: w Polsce 0 zł prowizji (wszystkie bankomaty w Polsce darmowe przez 2 lata), następnie 0 zł (bankomaty Santander Bank Polska), pozostałe bankomaty 3,5%, min. 5 zł. Wypłata gotówki w bankomatach za granicą 4%, min. 10 zł +2,8% opłaty za przewalutowanie
 • przelew krajowy: 0 zł
 • przelew natychmiastowy: 0 zł (10 pierwszych przelewów w miesiącu, każdy kolejny 10 zł)
 • przelew europejski SEPA: 0 zł (10 przelewów/mc potem 1,30 zł)
 • przelew zagraniczny SWIFT: 0,25%, min. 25 zł maks. 200 zł
 • przelewy do ZUS i US: 0 zł
 • zlecenie stałe i polecenie zapłaty: 0 zł
 • opracej kasowe w placówce banku: wpłata lub wypłata gotówki w oddziale banku 0,65%, min. 20 zł
 • konta walutowe: można założyć dodatkowe konto walutowe w 17 walutach - w ramach promocji 1 konto walutowe jest bezpłatnie (USD, EUR, GBP) w przypadku innych walut konto płatne 25 zł (CHF, CZK, DKK, NOK, SEK, AUD, CAD, HUF, JPY, CNY, RON, RUB, MXN, TRY) do niektórych walut konieczna jest pozytywna decyzja Banku
 • usługi dodatkowe: dostęp do portalu Santander Trade, mobilny terminal płatniczy, dostepne są również dodatkowe usługi płatne (eKsięgowość, eUmowy, eWadia, eFaktoring, eWindykacja, eLeasing, eZdrowie)

3. Bank Pekao Konto Przekorzystne Biznes

0 zł / 9 zł
Prowadzenia konta
0 zł / 8 zł
Utrzymania karty
0 zł / 2% min. 5 zł
Wypłaty z bankomatów
0 zł/1,50 zł
Opłata za przelewy
Otwórz konto ›

Promocja: do 2 000 zł premii w tym 200 zł na start, 0 zł za wystawianie faktur online bez limitu na platformie księgowej, 0 zł przez 2 lata za dzierżawę terminala POS

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, oragnizacja pozarządowa (fundacja, stowarzyszenie), spółka akcyjna

 • opłata za założenie konta: 0 zł
 • opłata za prowadzenie konta: przez pierwszy rok 0 zł, potem 9 zł/mc, jednak opłata może wynieść 0 zł jeżeli w miesiącu zostanie spełniony jeden z warunków: na konto wpłynie minimum 2000 zł, zostanie wykonany przelew do ZUS lub US, będzie co najmniej 1 transakcja zrealizowana za pomocą terminala płatniczego (wydanego przez Bank Pekao S.A.), zrealizowana zostanie płatność na rzecz Pekao Leasing lub zostanie wykonana co najmniej 1 transakcja wymiany walut w Banku Pekao S.A.
 • karta płatnicza: brak opłat za kartę przez 2 lata, potem 8 zł, chyba, że w danym miesiącu będzie wykonana transakcja kartą na kwotę minimum 500 zł
 • wypłata gotówki w bankomatach: Banku Pekao 0 zł, w innych bankomatach bezpłatne 2 wypłaty, kolejne wypłaty 2%, min. 5 zł, wypłata gotówki w bankomatach za granicą: 2% min. 5 zł
 • przelew krajowy: 0 zł na inne konta Banku Pekao oraz 15 darmowych przelewów miesięcznie do innych banków, potem 1,50 zł/szt.
 • przelew natychmiastowy: 10 zł
 • przelewy do ZUS i US: 0 zł
 • przelew zagraniczny SWIFT: 0,25% min 30,00 zł max 120,00 zł (tryb zwykły), 0,25% min 80,00 zł max 170,00 zł (tryb pilny), 0,25% min 110,00 zł max 200,00 zł (tryb ekspres)
 • konto walutowe: możliwość uruchomienia bezpłatnego konta pomocniczego w 20 walutach
 • atrakcyjny program rabatowy Galeria Rabatów dla firm
 • aplikacja mobilna PeoPay

4. Alior Bank iKonto Biznes

0 zł
Prowadzenia konta
0 zł / 8 zł
Utrzymania karty
0 zł / 3% min. 5 zł
Wypłaty z bankomatów
0 zł
Opłata za przelewy
Otwórz konto ›

Promocja: nawet 2850 zł premii w ciągu roku 350 zł na start - podczas zakładania konta użyj kodu PROMO350, do 1000 zł zwrotu za paliwo z kartą z Plusem (do 200 zł/ mies.), do 1500 zł premii - bankuj regularnie i zyskuj

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza

 • konto przeznaczone jest dla firmy jednoosobowej
 • opłata za założenie konta: 0 zł
 • opłata za prowadzenie konta: 0 zł
 • wydanie karty: 0 zł
 • miesięczna opłata za kartę: 8 zł, jednak przy co najmniej 4 transakcjach miesięcznie brak opłat
 • wypłata gotówki w bankomatach: Alior Banku 0 zł, w bankomatach Euronet, Planet Cash oraz innych banków 0 zł przy pierwszych 5 wypłatach w miesiącu, potem każda kolejna wypłata 2 zł, wypłata gotówki w bankomatach za granicą 3%, min. 8 zł
 • przelew krajowy: 0 zł
 • przelew do ZUS i US: 0 zł
 • przelew natychmiastowy Express Elixir: pierwszy przelew w miesiącu 0 zł, kolejne 10 zł, w systemie Blue Cash 10 zł
 • przelew europejski SEPA: 0 zł za pierwsze 5 przelewów, potem 5 zł/przelew
 • przelew zagraniczny SWIFT: 20 zł
 • zlecenie stałe: 1 zł za realizację przelewu
 • polecenie zapłaty: 0 zł, 1 zł odwołanie polecenia
 • konto walutowe: możliwość założenia rachunku w 19 walutach
 • autodealing: całodobowy system wymiany walut

5. Millennium Bank Konto Firmowe Mój Biznes

0 zł
Prowadzenia konta
0 zł / 7 zł
Utrzymania karty
0 zł / 1 zł / 3% min. 5 zł
Wypłaty z bankomatów
0 zł / 1 zł
Opłata za przelewy
Otwórz konto ›

Promocja "Konto firmowe z premią dla Twojej działalności”: premia do 1500 zł za aktywność. Prowadzenie Konta za 0 zł przez aż 2 lata

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna

 • opłata za założenie konta: 0 zł
 • opłata za prowadzenie konta: 0 zł przez 2 lata; potem 20 zł chyba, że w poprzedni miesiącu wpływy wyniosą min. 1000 zł lub z rachunku zrealizowany został przelew do ZUS, US - wówczas 0 zł
 • wydanie karty: 0 zł
 • miesięczna opłata za kartę: 7 zł, jednak opłata wyniesie 0 zł jeżeli w miesiącu zostaną zrealizowane transakcje min. 500 zł
 • wypłata gotówki w bankomatach: Banku Millennium 0 zł, 1 zł w sieci Planet Cash i Santander, pozostałe bankomaty 3% min. 5 zł, wypłata gotówki w bankomatach za granicą 2,5% min. 9 PLN
 • przelew krajowy: 0 zł za 20 pierwszych przelewów, każdy następny - 1 zł, przelew do ZUS i US 0 zł
 • przelew natychmiastowy: 10 zł
 • przelew europejski SEPA: 0 zł za 20 pierwszych przelewów, 1 zł za każdy następny
 • przelew zagraniczny SWIFT: 0,25% min. 17 zł max. 170 zł
 • zlecenie stałe: 4 zł za realizację przelewu
 • polecenie zapłaty: 3 zł - zlecenie, modyfikacja, odwołanie; 1 zł - realizacja polecenia
 • konto walutowe: możliwość założenia bezpłatnego rachunku walutowego w 4 walutach: EUR, USD, GBP i CHF

6. Bank PKO BP konto firmowe

0 zł / 12 zł
Prowadzenia konta
0 zł / 10 zł
Utrzymania karty
0 zł / 3,5%, min. 5 zł
Wypłaty z bankomatów
0 zł / 1 zł
Opłata za przelewy
Otwórz konto ›

Promocja: "Tankuj, ładuj i zyskaj z kartą VISA" - zyskaj do 1200 zł zwrotu za wydatki na stacjach paliw (do 200 zł/mc)

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka jawna, spółka z o.o., spółka partnerska, oragnizacja pozarządowa (fundacja, stowarzyszenie), spółka akcyjna

 • opłata za założenie konta: 0 zł
 • opłata za prowadzenie konta: 0 zł jeśli odnotowano wpływy w danym m-cu w wysokości 2000 zł, w przeciwnym wypadku 12 zł/mc
 • karta płatnicza: 0 zł jeśli został wykonanych min 5 transakcji w m-cu, jeśli nie to opłata za kartę wynosi 10 zł/mc
 • wypłata gotówki w bankomatach: 0 zł w bankomatach PKO BP, pozostałe 3,5% min 5 zł
 • przelew krajowy: przelewy elixir 0 zł za 10 pierwszych przelewów przez bankowość internetową i 10 przez aplikację za darmo potem 1 zł/przelew
 • przelew express elixir: 10 zł/przelew
 • przelew zagraniczny SEPA: przelew SEPA (europejski) 0 zł - przelewy wliczają się do limitu 10 darmowych przelewów potem 1 zł
 • przelew do ZUS i US: 0 zł
 • polecenie zapłaty: 1 zł (0 zł dla przelewów na rachunki w PKO BP, dodanie nowego 0 zł, modyfikacja 7,50 zł)
 • opracej kasowe w placówce banku: 0,6% min 20 zł
 • wpłata we wpłatomacie: 0 zł do 50 000 zł powyżej 0,5% wpłacanej kwoty
 • SMS-y autoryzacyjne 0 zł
 • dodatkowe usługi: e-księgowość, kantor internetowy, terminal płatniczy, faktoring

7. City Bank konto firmowe CitiKonto

0 zł / 20 zł
Prowadzenia konta
9 zł
Utrzymania karty
0 zł / 2%, min. 9 zł
Wypłaty z bankomatów
0 zł / 1,50 zł
Opłata za przelewy
Otwórz konto ›

Promocja: Zyskaj do 1500 zł premii i 0 zł za prowadzenie konta

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółki, fundacja, stowarzyszenie rejestrowe, spółdzielnia

 • opłata za założenie konta: 0 zł
 • opłata za prowadzenie konta: 20 zł, opłaty unikniesz, jeśli co miesiąc na rachunek wpłynie min. 2000 zł lub gdy prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą i dodatkowo posiadasz konto osobiste w Citi Handlowym zwolnione z opłaty za prowadzenie
 • karta płatnicza: Mastercard Business
 • opłata za wydanie karty: 0 zł
 • miesięczna opłata za kartę: 9 zł
 • wypłata gotówki w bankomatach: w Polsce 0 zł za wypłaty w bankomatach Citi, 2%, min. 9 zł z pozostałych bankomatów, za granicą 0 zł za wypłaty w bankomatach Citi, 2%, min. 9 zł z pozostałych bankomatów
 • wpłata gotówki we wpłatomacie: 0 zł w wpłatomatach City Handlowy 0,6%, min. 9 zł z innych wpłatomatów
 • przelewy internetowe: pierwsze 60 przelewów za 0 zł, każdy następny 1,50 zł (w danym miesiącu)
 • przelew do ZUS i US: 0 zł
 • przelew natychmiastowy: 10 zł
 • przelew europejski SEPA: pierwsze 60 przelewów za 0 zł, każdy następny 1,50 zł (w danym miesiącu)
 • przelew zagraniczny SWIFT: 0,35% min. 20 zł, maks. 100 zł
 • zlecenie stałe: 0 zł
 • polecenie zapłaty: 0 zł
 • konto walutowe: możliwość uruchomienia rachunku walutowego (dostępne konta prowadzone w 11 walutach: EUR, USD, GBP, CHF, AUD, CAD, DKK, NOK, SEK, CZK i HUF)
 • dostępność kredytów firmowych do kwoty nawet 3 000 000 złotych

Powyższe wyliczenia oraz parametry mogą się różnić od ostatecznej decyzji banku, tym samym nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93, z późniejszymi zmianami).

Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do  Urzędu Pracy  ›

Oceń ten artykuł:


Zobacz także artykuły podobne:

Znajdź urząd

Lista urzędów dla wybranych miejscowości

Baza kodów PKD

(Aktualna Polska Klasyfikacja Działalności)

Kody PKD ›
Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do   Urzędu Pracy  ›

Przydatne linki: