Jak założyć firmę meblarską?

Ostatnia aktualizacja: 2019-11-14  |  Średni czas czytania: 05:34
Rzeczy tworzone na indywidualne zamówienie klienta cieszą się wciąż niemałą popularnością. Dzięki temu przedsiębiorcy trudniący się tą profesją nie narzekają na brak pracy. Chcesz założyć firmę meblarską? W tym artykule przeczytasz o tym jak to zrobić.
Jak założyć firmę meblarską?

Czym zajmuje się firma meblarska?

Firma meblarska zajmuje się głównie produkcją mebli z drewna, ale też przedmiotów codziennego użytku. Praca w firmie meblarskiej opiera się głównie na indywidualnych zamówieniach klientów, ale nie wyklucza to także produkcji mebli według swoich lub dostarczonych wzorców.

Jako producent mebli z drewna musisz przede wszystkim posiadać wiedzę w zakresie obróbki drewna. Poza tym powinieneś znać się na różnorodnych gatunków drewna, oceny jego jakości, właściwości i przeznaczenia. Musisz bowiem wiedzieć, jakie połączenia możesz zastosować, aby wytworzony przez Ciebie produkt był najwyższej jakości. Inne umiejętności jakimi powinieneś się odznaczać to:

 • posiadanie wyobraźni przestrzennej, zdolności manualnych i uzdolnienia artystyczne
 • umiejętność dopasowania różnego rodzaju drewna oraz elementów łączących w postaci kleju, gwoździ, stalowych śrub
 • znać się na konserwacji i impregnacji drewna oraz jego oklejaniu

Wymagania wstępne do założenia firmy meblarskiej

Otwarcie firmy meblarskiej nie jest działalnością regulowaną, ani nie wymaga żadnych pozwoleń i koncesji. Wystarczy więc samo zarejestrowanie działalności gospodarczej.

Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych

Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych będzie Ci potrzebna, jeżeli chcesz w swojej firmie meblarskiej wykorzystywać impregnaty, rozpuszczalniki organiczne lub konserwację drewna albo wyrobów drewnianych w inny sposób.

Wniosek o wydanie takiej decyzji możesz złożyć w dowolnym momencie w:

 • starostwie powiatowym
 • urzędzie miasta lub gminy
 • regionalnej dyrekcji ochrony środowiska
 • regionalnej dyrekcji lasów państwowych
 • urzędy dzielnicowe m.st. Warszawy
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Jeżeli Twój wniosek dotyczy działalności, która może znacznie oddziaływać na środowisko, dołącz do niego raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Za wydanie decyzji zapłacisz 205 zł.

Zakład o podwyższonym ryzyku

Zakład, w którym wytwarzane są meble jest miejscem szczególnie zagrożonym pod względem pożarowym lub wybuchowym - z uwagi na przechowywane tam materiały. Dlatego też przed rozpoczęciem działalności Twojej firmy meblarskiej musisz powiadomić służby ochrony środowiska i przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej. Ponadto powinieneś opracować raport bezpieczeństwa oraz wdrożyć program zapobiegania awariom.

Zgłoszenie właściwemu organowi Państwowej Straży Pożarnej powinno zawierać:

 • oznaczenie prowadzącego zakład oraz kierującego zakładem, ich adresy zamieszkania lub siedziby
 • adres zakładu
 • charakter prowadzonej lub planowanej działalności zakładu
 • rodzaj instalacji i istniejące systemy zabezpieczeń
 • charakterystykę terenu w bezpośrednim sąsiedztwie zakładu

W programie zapobiegania awariom musisz przedstawić system bezpieczeństwa gwarantujący ochronę ludzi i środowiska, stanowiący element głównego systemu zarządzania zakładem. Dodatkowo, powinieneś opracować i wdrożyć system bezpieczeństwa gwarantującego ochronę ludzi i środowiska.


Zobacz gotowe, przykładowe biznesplany

Zobacz więcej biznesplanów w kategorii: Produkcja

Jak założyć firmę meblarską w 6 krokach?

Wiesz już, jakich pozwoleń potrzebujesz aby rozpocząć działalność swojej firmy meblarskiej. Czas na sprawdzenie, jak założyć firmę meblarską w 6 krokach.

Krok 1. Wybierz formę prawną dla Twojej firmy meblarskiej

Pierwszy krok, który należy wykonać po podjęciu decyzji o założeniu własnej firmy meblarskiej, jest decyzja co do formy prawnej, w jakiej chcesz prowadzić swoją działalność. Firmę meblarską możesz prowadzić w każdej dowolnej formie - z wyłączeniem spółki partnerskiej. Swoją działalność możesz więc prowadzić jako:

 • jednoosobowa działalność gospodarcza - jest to najprostsza forma prowadzenia działalności gospodarczej, w której sam jesteś właścicielem i wykonujesz czynności wchodzące w zakres działalności. Za zobowiązania zaciągnięte w związku z prowadzoną działalnością odpowiadasz całym swoim majątkiem.
 • spółka cywilna - to spółka co najmniej dwóch osób, która nie posiada osobowości prawnej. Czynności w imieniu spółki podejmują wspólnicy, którzy również odpowiadają za zaciągnięte zobowiązania całym swoim majątkiem.
 • jako osobowa spółka handlowa - spółki te charakteryzują się tym, że nie mają osobowości prawnej, ale posiadają zdolność prawną, dzięki czemu to spółka może zaciągać zobowiązania. Odpowiadają za nie wspólnicy solidarnie ze spółką. Do osobowych spółek handlowych, w których możesz prowadzić firmę meblarską, zalicza się:
 • jako kapitałowa spółka handlowa - spółki te mają osobowość prawną, przez co samodzielnie występują w obrocie prawnym działając przez swoje organy. Spółki te można tworzyć już jednoosobowo. Do tego rodzaju spółek zalicza się:

Firmę meblarską możesz również prowadzić w formie tzw. działalności nierejestrowanej. Oznacza to, że nie musisz rejestrować działalności gospodarczej w przypadku gdy:

 • nie prowadziłeś działalności gospodarczej w okresie ostatnich 60 miesięcy
 • przychody z planowanej przez Ciebie działalności nie przekroczą w żadnym miesiącu 50% minimalnego wynagrodzenia (w 2019 r. jest to kwota 1 125 zł)

Prowadzenie działalności nierejestrowej zwalnia Cię z obowiązku zgłoszenia działalności w rejestrze przedsiębiorców, płacenia składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, rejestracji w urzędzie skarbowym oraz wpłacania zaliczek na podatek.

Krok 2. Forma opodatkowania działalności

Drugim krokiem w procesie zakładania własnej firmy jest wybór formy opodatkowania. Swoją firmę meblarską możesz opodatkować według wybranej przez siebie dowolnej formy opodatkowania:

Opodatkowanie na zasadach ogólnych - jest to podstawowa forma opodatkowania dochodów, która obowiązuje wtedy, gdy nie wybierzesz żadnego innego sposobu opodatkowania swoich dochodów. W tej formie zapłacisz podatek w wysokości 17% lub 32% (po przekroczeniu progu w wysokości 85 528 zł). Kwotę podatku możesz obniżyć o dostępne dla Ciebie ulgi i odliczenia, a także od podstawy opodatkowania możesz odliczyć zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne, a od kwoty podatku sumę zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Podatek liniowy - polega na stosowaniu jednej stawki w wysokości 19% (stan na 2020 r.). Nie możesz wybrać tej formy opodatkowania, jeżeli w swojej firmie chcesz wykonywać czynności, które wcześniej wykonywałeś na etacie u byłego pracodawcy. Ponadto wybierając tę formę opodatkowania, stracisz możliwość opodatkowania się wspólnie z małżonkiem oraz nie będziesz mógł skorzystać z większości ulg podatkowych.

Karta podatkowa - ta forma opodatkowania stosowana jest na wniosek przedsiębiorcy, który należy złożyć przez rozpoczęciem działalności gospodarczej lub dołączyć do wniosku o wpis do CEIDG. Kiedy naczelnik urzędu skarbowego uwzględni Twój wniosek o zastosowanie karty podatkowej, wyda decyzję ustalającą wysokość podatku dochodowego. Decyzję wydaje się odrębnie na każdy rok podatkowy.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - jest to uproszczona forma opodatkowania w oparciu o osiągane przychody. Stawka podatku jest uzależniona od rodzaju prowadzonej działalności i w przypadku firmy meblarskiej wynosi ona 8,5%.

Dodatkowo decydując się na działalność w formie jednej ze spółek kapitałowych lub spółki komandytowo-akcyjnej, jej dochody w pierwszej kolejności opodatkowane zostają podatkiem CIT (od dochodów od osób prawnych).

Krok 3. Kody PKD opisujące Twoją działalność

Zakładając działalność gospodarczą obowiązkowo musisz wskazać kody PKD, które służą opisaniu profilu działalności Twojej firmy. Przygotuj je wcześniej - będą Ci potrzebne na etapie uzupełniania wniosku o wpis firmy do właściwego rejestru. Wypełniając wniosek wskaż najpierw kod, który w ogólnym znaczeniu opisuje Twoją działalność, a dopiero za nim wskazuj na działalność dodatkową.

Dla firmy meblarskiej możesz użyć następujących kodów PKD:

Jeżeli w swojej firmie chcesz wykonywać również inne wyrobów stolarskich, możesz dodatkowo użyć następujących kodów:

 • PKD 16.23.Z - Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa
 • PKD 16.29.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania

Krok 4. Wybierz księgowość dla swojej firmy meblarskiej

Prowadzenie firmy, w tym także prowadzenie firmy meblarskiej wiąże się również z księgowością. Podstawową formą księgowości jest podatkowa księga przychodów i rozchodów, z której mogą skorzystać te przedsiębiorstwa, których roczne przychody nie przekraczają równowartości 2 milionów euro oraz które nie są:

 • spółką z o.o. lub spółką akcyjną
 • spółką komandytową lub komandytowo-akcyjną

Prowadzeniem księgowości możesz zająć się osobiście, ale musisz pamiętać o tym, że wiąże się to z dodatkową odpowiedzialnością i obowiązkami. Im większa firma, tym tego więcej. Dlatego też warto rozważyć współpracę z profesjonalnym księgowym lub biurem rachunkowym. Opcja biura rachunkowego będzie z pewnością korzystniejsza pod względem finansowym, szczególnie jeżeli zdecydujesz się na usługi internetowego biura rachunkowego.

Decyzję co do tego, kto będzie zajmował się księgowością Twojej firmy meblarskiej warto podjąć jeszcze przez zarejestrowaniem działalności gospodarczej. We wniosku bowiem musisz wskazać miejsce przechowywania dokumentacji księgowej.

Program do faktur - porównanie internetowych programów księgowych

W ramach programów do wystawiania faktur masz dwie możliwości: albo wybierzesz program, który zainstalujesz lokalnie na Twoim komputerze, albo program który działa online (w chmurze). Ze względu na to, że to drugie rozwiązanie bardzo szybko rośnie na popularności poniżej znajdziesz funkcje, jakie oferuje kilka najpopularniejszych na rynku systemów do wystawiania faktur online. Poniższe porównanie ofert powinno pomóc Ci w podjęciu decyzji jaki program do fakturowania wybrać.

Jaki dobry i prosty program do fakturowania online wybrać? Praktycznie każdy program do wystawiania faktur vat online ma w ofercie darmowy okres testowy. W zależności od programu może to być 14, 30 dni lub nawet kilka miesięcy. Tak więc warto założyć konto w kilku aplikacjach i porównać ich funkcjonalności. Dzięki temu możesz wybrać program, który najbardziej będzie pasował do Twoich potrzeb.

Program
Cena
Dane kontrahenta
Limit wystawiania faktur
Możliwość edycji faktur
Możliwość wystawiania różnych dokumentów sprzedażowych
Przejrzysty interfejs
Aplikacja mobilna
Integracja z innymi programami
Wsparcie w obsłudze
Waluta i języki
Indywidualizm
Wysyłanie faktur
www
FakturaXL 0 zł - 10 faktur/mc Dane kontrahenta pobierane z bazy GUS-u przez nr NIP, REGON, KRS. Weryfikacja kontrahenta w wykazie Podatników VAT (Biała Księga) oraz weryfikacja numeru konta na Białej Liście Podatników MF. Fakturowanie do 10 faktur w miesiącu bezpłatnie lub bez limitu w abonamencie Możliwość poprawiania wszystkich danych na fakturze Przejrzysty i bardzo intuicyjny Tak Brak - system działa online, automatycznie rozpoznaje urządzenia mobilne i dostosowuje interfejs Posiada open API, integracja z systemami płatności PayU, Przelewy24, PayPal Bezpłatna pomoc z zespołem wsparcia 24/7 przez e-mail i chat oraz infolinia: pn-pt od 10 do 17 Możliwość wystawiania faktur w dowolnej walucie i dwuwalutowych. Faktury w 7 wersjach językowych i dwujęzyczne. Interfejs programu również w języku angielskim. Możliwość wybrania szablonu faktury, dostosowania kolorystyki, umieszczenia własnego logo i dodatkowego elementu graficznego na dole szablonu (np. pieczęć) Bezzałącznikowy i załącznikowy system wysyłania faktur do kontrahenta na e-mail lub smsem! bezpośrednio z programu. Również automatycznie dla faktur cyklicznych. fakturaxl.pl
Uwaga - specjalna oferta dla czytelników 6krokow.pl!
Podczas zakładania konta w platformie FakturaXL podaj kod "6krokow", otrzymasz wówczas jednorazowy rabat w wysokości 30%.
Fakturownia Abonament od 0 zł do 3 faktur/mc Dane kontrahenta pobierane są z listy kontrahentów oraz bazy GUS-u przez nr NIP, REGON, KRS Faktury nielimitowane Możliwość poprawiania danych Tak System dosyć prosty w obsłudze Dostępna w systemie iOS i Android Integracja z systemami płatności automatycznych tj. PayU, PayPal, dotPay, przelewy24, bankowością online i sklepami internetowymi; posiada open API Możliwość bezpłatnego kontaktu z zespołem wsparcia: telefonicznie, e-mail, czat Możliwość wystawiania faktur w w około 30 językach Możliwość wybrania szablonu faktury (7 dostępnych) lub stworzenia własnego szablonu oraz umieszczenia własnego logo Droga elektroniczna fakturownia.pl
Streamsoft Firmino Abonament 0 zł Dane kontrahenta pobierane z bazy GUS-u przez nr NIP, REGON, KRS, weryfikacja kontrahenta w wykazie Podatników VAT Faktury nielimitowane Możliwość poprawiania wszystkich danych Tak Przejrzysty i intuicyjny w obsłudze W przygotowaniu Integracja z innymi programami, API umożliwiające dowolne integracje Bezpłatne wsparcie mailowe i telefoniczne Możliwość wystawiania faktur w dowolnej walucie wg. Kursu NBP, wielojęzyczne wydruki dokumentów Logo na fakturze oraz możliwość wyboru szablonu i kolorystyki faktury Wysyłanie faktur mailowo bezpośrednio z systemu firmino.pl
COMARCH ERP XT od 15 zł/mc za moduł Faktury do 95 zł/mc z obsługą Księgowości i Magazynu Dane kontrahenta pobierane z bazy GUS-u przez nr NIP. Weryfikacja kontrahenta w wykazie Podatników VAT (Biała Księga) Brak limitu w abonamencie, 10 faktur (lub dokumentów księgowych) w wersji testowej Bez ograniczenia, dostępny graficzny edytor wydruków Możliwość wystawiania różnych faktur i dokumentów sprzedażowych Przejrzysty i bardzo intuicyjny Tak - iOS oraz Android Integracja z systemami bankowymi: poprzez wymianę plików i mechanizmy Webservice. Integracja z aplikacją mobilną do obsługi klientów detalicznych (POS) oraz narzędziem analitycznym BI POINT i mechanizmem do rozpoznawania faktur kosztowych (OCR) Bezpłatna Asysta telefoniczna i mailowa w dni powszednie od 8:00 do 18:00 i w soboty od 9:00 do 14:00 Możliwość wystawiania faktur w innych walutach. Interfejs programu w języku: angielskim, francuskim i niemieckim Pełna modyfikacja szablonów wydruków (wraz z możliwością wstawiania logo na wydruki) oraz możliwość edycji skrótów na pulpicie aplikacji Możliwość automatycznej wysyłki faktur drogą mailową erpxt.pl
iFirma 0 zł do 3 faktur/mc Dane kontrahenta pobierane są z bazy GUS-u przez nr NIP Fakturowanie do 3 faktur w miesiącu bezpłatnie lub bez limitu z abonamentem, 30-dniowy okres testowy Możliwość poprawiania danych Tak Rozbudowany interfejs, dużo zbędnych elementów Dostępna w systemie iOS i Android Integracja z bankowością online Możliwość kontaktu z zespołem księgowym telefonicznie, e-mail, czat Możliwość wystawiania faktur w obcej walucie Możliwość umieszczenia własnego logo Droga elektroniczna lub zlecenie wysyłki tradycyjnej iFirma.pl
Faktura.pl 0 zł, wersja premium do 13 zł/mc Dane kontrahenta pobierane z listy kontrahentów oraz z bazy GUS-u przez nr NIP, REGON, KRS. 3 dokumenty przychodowe w pakiecie bezpłatnym na zawsze, w wersji premium bez ograniczeń Edycja danych bez ograniczeń Tak Tak - wystawienie trwa nawet 30 sekund Brak - system działa online, automatycznie rozpoznaje urządzenia mobilne i dostosowuje interfejs Płatność on-line we wspołpracy z Blue Media, brak open API. Integracja z faktoringiem i windykacją Bezpłatna pomoc z zespołem wsparcia poprzez e-mail oraz infolinię: pn-pt: 9.00-17.00 Możliwość wystawiania faktur w dowolnej walucie. Faktury w 1 wersji językowej. Interfejs programu wyłącznie PL. Możliwość utworzenia nowego schematu numeracji, opcje dokumentu zapisywane jako szablony, dzięki czemu wystawianie trwa kilka chwil. Można wstawić własne logo oraz stopkę. Wysyłka dokumentów w formie emaila (załącznik). Klient widzi w systemie czy udało się dostarczyć e-mail do kontrahenta oraz ma możliwość wysyłki do kontrahentów SMSów. faktura.pl
mOrganizer Finansów Abonament od 0 zł Dane kontrahenta pobierane z bazy GUS-u przez NIP. Weryfikacja kontrahenta w wykazie Podatników VAT oraz weryfikacja numeru konta na Białej Liście Podatników MF Faktury nielimitowane Edycja danych bez ograniczeń Tak Intuicyjny, daje możliwość szybkiej obsługi Dostępna w systemie iOS i Android Integracja z bankowością online, windykacja należności, bramka płatnicza Bezpłatna pomoc techniczna oraz kontakt z zespołem księgowym przez e-mail, chat oraz infolinię: pn-pt od 9-17 Możliwość wystawiania faktur w dowolnej walucie, wydruk w języku polskim lub polsko-angielskim Logo na fakturze oraz możliwość wyboru szablonu i kolorystyki faktury Wysyłanie faktur mailowo bezpośrednio z systemu. Również automatycznie dla faktur cyklicznych morganizerfinansow.pl
ING Księgowość Abonament za 0 zł z gwarancją ceny przez 2 lata Dane kontrahenta pobierane są z bazy GUS oraz VIES przez nr NIP Faktury nielimitowane Możliwość edycji wszystkich danych na fakturze - bez dodatkowych opłat Tak, możliwość wystawiania faktur cyklicznych Intuicyjny, przejrzysty interfejs, tworzony razem z klientami Dostępna w systemie iOS i Android Finansowanie Faktur, Windykacja należności, Bramka płatnicza - iMoje, Open Api, Bankowość internetowa: Moje ING, ING Business, MultichashPL Bezpłatna pomoc z zespołem wsparcia infolinia, chat, e-mail: pon - pt od 8 do 18, chatbot dostępny 24/7 Możliwość wystawiania faktur w dowolnej walucie, faktury w 4 wersjach językowych i dwujęzyczne, interfejs programu również w języku angielskim Możliwość umieszczenia własnego logo, personalizacji faktury, możliwość oznaczania GTU na produktach Wysyłka dokumentów w formie e-maila. Klient widzi w systemie czy udało się dostarczyć fakturę oraz czy została odczytana przez kontrahenta ingksiegowosc.pl

Krok 5. Zarejestruj działalność gospodarczą

To, gdzie będziesz musiał zarejestrować swoją firmę meblarską zależy od tego, jaką formę prawną dla niej wybrałeś.

Rejestracja w CEIDG

Rejestracji w CEIDG podlegają jednoosobowe działalności gospodarcze oraz wspólnicy spółki cywilnej. Wniosek o wpis składa się na urzędowym formularzu, który możesz złożyć w jeden z następujących sposobów:

 • przez stronę internetową CEIDG
 • za pośrednictwem bankowości online
 • osobiście w wybranym urzędzie gminy na formularzu CEIDG-1
 • przez telefon
 • listem poleconym

Rejestracja w CEIDG jest bezpłatna. Zakładając działalność w tej formie, jednym wnioskiem jednocześnie dokonasz zgłoszenia do urzędu skarbowego, ZUS-u oraz Głównego Urzędu Statystycznego.

Rejestracja w KRS

Rejestracji w KRS podlegają spółki handlowe. Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców KRS składa się na urzędowym formularzu, którego treść zależy od tego, jaką spółkę chce się zarejestrować. Dokumenty możesz złożyć bezpośrednio we właściwym sądzie rejestrowym lub elektronicznie. Opłata za wpis do KRS wynosi 500 zł, a za jego ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - 100 zł.

Krok 6. Załóż firmowe konto bankowe dla swojej firmy

Ostatnim krokiem w zakładaniu własnej firmy meblarskiej jest założenie dla niej firmowego konta bankowego. Co prawda przepisy nie nakazują dokonywania transakcji z konta firmowego poza przypadkiem, gdy jej drugą stroną jest inny przedsiębiorca lub instytucja finansowa oraz gdy jej wartość przekracza 15 000 zł bez względu na liczbę wynikających z niej płatności. Poza tym przypadkiem płatności możesz dokonywać z konta indywidualnego, ale pod warunkiem, że jesteś jego jedynym właścicielem.

Rachunek firmowy warto jest jednak posiadać. Pozwoli Ci to na kontrolę nad finansami swojej firmy meblarskiej. Ponadto stworzysz pozytywny wizerunek swojej działalności w oczach swoich potencjalnych klientów. Rozdzielenie spraw firmowych z prywatnymi zawsze stawia Cię w świetle profesjonalizmu.

Banki posiadają wiele ofert skierowanych dla firm. Po wyborze tej właściwej udaj się do banku z przygotowanym zaświadczeniem o wpisie do CEIDG lub odpisem z KRS, dowodem osobistym i pieczątką firmową. W przypadku spółek handlowych często wymagane jest również przedstawienie zaświadczenia o numerze REGON.

Ranking najtańszych i darmowych firmowych kont bankowych

W poniższym rankingu firmowych kont bankowych pod uwagę zostały wzięte przede wszystkim koszty prowadzenia konta bankowego. Jako kolejne kryterium przyjęto różne promocje i bonusy, z których można skorzystać otwierając firmowe konto bankowe. Pamiętaj jednak, że musisz wziąć pod uwagę swoje indywidualne potrzeby i specyfikę branży w jakiej prowadzisz działalność.

Ranking darmowych/najtańszych kont firmowych lipiec 2024:

 1. Nest Bank BIZNest Konto
 2. Santander Bank Polska Konto Firmowe Online
 3. Bank Pekao Konto Przekorzystne Biznes
 4. Alior Bank iKonto Biznes
 5. Millennium Bank Konto Firmowe Mój Biznes
 6. Bank PKO BP konto firmowe
 7. City Bank konto Firmowe CitiKonto

Ranking opracowany w oparciu o elementy: jakość, promocja, cena w promocji, cena po okresie promocyjnym.

1. Nest Bank BIZNest Konto

0 zł
Prowadzenia konta
0 zł
Utrzymania karty
0 zł / 6 zł
Wypłaty z bankomatów
0 zł
Opłata za przelewy
Otwórz konto ›

Promocja: pakiet korzyści do 4400 zł i 25% zwrotu za zakupy na stacjach paliw

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, oragnizacja pozarządowa, spółka akcyjna

 • opłata za założenie konta: 0 zł
 • opłata za prowadzenie konta: 0 zł
 • karta płatnicza: brak opłat za wydanie i używanie karty płatniczej
 • wypłata gotówki w bankomatach: Euronet 0 zł, pozostałe bankomaty 6 zł, wypłata za granicą 5 zł + 3% prowizji za przewalutowanie
 • przelew krajowy: 0 zł
 • przelew natychmiastowy: 5 zł
 • przelewy do ZUS i US: 0 zł
 • przelew europejski SEPA: 0 zł
 • przelew zagraniczny SWIFT: 20 zł
 • polecenie zapłaty: 5 zł
 • konto walutowe: dodatkowe bezpłatne rachunki walutowe EUR, USD, GBP, CHF, CZK, DKK, HUF, JPY, NOK, RON, SEK
 • aplikacja mobilna

2. Santander Bank Polska Konto Firmowe Online

0 zł
Prowadzenia konta
0 zł
Utrzymania karty
0 zł
Wypłaty z bankomatów
0 zł
Opłata za przelewy
Otwórz konto ›

Promocja: Do 2700 zł za aktywność + bezterminowy brak opłat za konto

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, stowarzyszenie

 • opłata za założenie konta: 0 zł
 • opłata za prowadzenie konta: 0 zł (bezterminowo) jeśli otworzysz konto w ramach aktualnej promocji
 • karta płatnicza: wydanie karty 0 zł, miesięczna opłata za kartę 0 zł (bezterminowo) jeśli otworzysz konto w ramach aktualnej promocji
 • wypłata gotówki w bankomatach: w Polsce 0 zł prowizji (wszystkie bankomaty w Polsce darmowe przez 2 lata), następnie 0 zł (bankomaty Santander Bank Polska), pozostałe bankomaty 3,5%, min. 5 zł. Wypłata gotówki w bankomatach za granicą 4%, min. 10 zł +2,8% opłaty za przewalutowanie
 • przelew krajowy: 0 zł
 • przelew natychmiastowy: 0 zł (10 pierwszych przelewów w miesiącu, każdy kolejny 10 zł)
 • przelew europejski SEPA: 0 zł (10 przelewów/mc potem 1,30 zł)
 • przelew zagraniczny SWIFT: 0,25%, min. 25 zł maks. 200 zł
 • przelewy do ZUS i US: 0 zł
 • zlecenie stałe i polecenie zapłaty: 0 zł
 • opracej kasowe w placówce banku: wpłata lub wypłata gotówki w oddziale banku 0,65%, min. 20 zł
 • konta walutowe: można założyć dodatkowe konto walutowe w 17 walutach - w ramach promocji 1 konto walutowe jest bezpłatnie (USD, EUR, GBP) w przypadku innych walut konto płatne 25 zł (CHF, CZK, DKK, NOK, SEK, AUD, CAD, HUF, JPY, CNY, RON, RUB, MXN, TRY) do niektórych walut konieczna jest pozytywna decyzja Banku
 • usługi dodatkowe: dostęp do portalu Santander Trade, mobilny terminal płatniczy, dostepne są również dodatkowe usługi płatne (eKsięgowość, eUmowy, eWadia, eFaktoring, eWindykacja, eLeasing, eZdrowie)

3. Bank Pekao Konto Przekorzystne Biznes

0 zł / 9 zł
Prowadzenia konta
0 zł / 8 zł
Utrzymania karty
0 zł / 2% min. 5 zł
Wypłaty z bankomatów
0 zł/1,50 zł
Opłata za przelewy
Otwórz konto ›

Promocja: do 2 000 zł premii w tym 200 zł na start, 0 zł za wystawianie faktur online bez limitu na platformie księgowej, 0 zł przez 2 lata za dzierżawę terminala POS

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, oragnizacja pozarządowa (fundacja, stowarzyszenie), spółka akcyjna

 • opłata za założenie konta: 0 zł
 • opłata za prowadzenie konta: przez pierwszy rok 0 zł, potem 9 zł/mc, jednak opłata może wynieść 0 zł jeżeli w miesiącu zostanie spełniony jeden z warunków: na konto wpłynie minimum 2000 zł, zostanie wykonany przelew do ZUS lub US, będzie co najmniej 1 transakcja zrealizowana za pomocą terminala płatniczego (wydanego przez Bank Pekao S.A.), zrealizowana zostanie płatność na rzecz Pekao Leasing lub zostanie wykonana co najmniej 1 transakcja wymiany walut w Banku Pekao S.A.
 • karta płatnicza: brak opłat za kartę przez 2 lata, potem 8 zł, chyba, że w danym miesiącu będzie wykonana transakcja kartą na kwotę minimum 500 zł
 • wypłata gotówki w bankomatach: Banku Pekao 0 zł, w innych bankomatach bezpłatne 2 wypłaty, kolejne wypłaty 2%, min. 5 zł, wypłata gotówki w bankomatach za granicą: 2% min. 5 zł
 • przelew krajowy: 0 zł na inne konta Banku Pekao oraz 15 darmowych przelewów miesięcznie do innych banków, potem 1,50 zł/szt.
 • przelew natychmiastowy: 10 zł
 • przelewy do ZUS i US: 0 zł
 • przelew zagraniczny SWIFT: 0,25% min 30,00 zł max 120,00 zł (tryb zwykły), 0,25% min 80,00 zł max 170,00 zł (tryb pilny), 0,25% min 110,00 zł max 200,00 zł (tryb ekspres)
 • konto walutowe: możliwość uruchomienia bezpłatnego konta pomocniczego w 20 walutach
 • atrakcyjny program rabatowy Galeria Rabatów dla firm
 • aplikacja mobilna PeoPay

4. Alior Bank iKonto Biznes

0 zł
Prowadzenia konta
0 zł / 8 zł
Utrzymania karty
0 zł / 3% min. 5 zł
Wypłaty z bankomatów
0 zł
Opłata za przelewy
Otwórz konto ›

Promocja: nawet 2850 zł premii w ciągu roku 350 zł na start - podczas zakładania konta użyj kodu PROMO350, do 1000 zł zwrotu za paliwo z kartą z Plusem (do 200 zł/ mies.), do 1500 zł premii - bankuj regularnie i zyskuj

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza

 • konto przeznaczone jest dla firmy jednoosobowej
 • opłata za założenie konta: 0 zł
 • opłata za prowadzenie konta: 0 zł
 • wydanie karty: 0 zł
 • miesięczna opłata za kartę: 8 zł, jednak przy co najmniej 4 transakcjach miesięcznie brak opłat
 • wypłata gotówki w bankomatach: Alior Banku 0 zł, w bankomatach Euronet, Planet Cash oraz innych banków 0 zł przy pierwszych 5 wypłatach w miesiącu, potem każda kolejna wypłata 2 zł, wypłata gotówki w bankomatach za granicą 3%, min. 8 zł
 • przelew krajowy: 0 zł
 • przelew do ZUS i US: 0 zł
 • przelew natychmiastowy Express Elixir: pierwszy przelew w miesiącu 0 zł, kolejne 10 zł, w systemie Blue Cash 10 zł
 • przelew europejski SEPA: 0 zł za pierwsze 5 przelewów, potem 5 zł/przelew
 • przelew zagraniczny SWIFT: 20 zł
 • zlecenie stałe: 1 zł za realizację przelewu
 • polecenie zapłaty: 0 zł, 1 zł odwołanie polecenia
 • konto walutowe: możliwość założenia rachunku w 19 walutach
 • autodealing: całodobowy system wymiany walut

5. Millennium Bank Konto Firmowe Mój Biznes

0 zł
Prowadzenia konta
0 zł / 7 zł
Utrzymania karty
0 zł / 1 zł / 3% min. 5 zł
Wypłaty z bankomatów
0 zł / 1 zł
Opłata za przelewy
Otwórz konto ›

Promocja "Konto firmowe z premią dla Twojej działalności”: premia do 1500 zł za aktywność. Prowadzenie Konta za 0 zł przez aż 2 lata

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna

 • opłata za założenie konta: 0 zł
 • opłata za prowadzenie konta: 0 zł przez 2 lata; potem 20 zł chyba, że w poprzedni miesiącu wpływy wyniosą min. 1000 zł lub z rachunku zrealizowany został przelew do ZUS, US - wówczas 0 zł
 • wydanie karty: 0 zł
 • miesięczna opłata za kartę: 7 zł, jednak opłata wyniesie 0 zł jeżeli w miesiącu zostaną zrealizowane transakcje min. 500 zł
 • wypłata gotówki w bankomatach: Banku Millennium 0 zł, 1 zł w sieci Planet Cash i Santander, pozostałe bankomaty 3% min. 5 zł, wypłata gotówki w bankomatach za granicą 2,5% min. 9 PLN
 • przelew krajowy: 0 zł za 20 pierwszych przelewów, każdy następny - 1 zł, przelew do ZUS i US 0 zł
 • przelew natychmiastowy: 10 zł
 • przelew europejski SEPA: 0 zł za 20 pierwszych przelewów, 1 zł za każdy następny
 • przelew zagraniczny SWIFT: 0,25% min. 17 zł max. 170 zł
 • zlecenie stałe: 4 zł za realizację przelewu
 • polecenie zapłaty: 3 zł - zlecenie, modyfikacja, odwołanie; 1 zł - realizacja polecenia
 • konto walutowe: możliwość założenia bezpłatnego rachunku walutowego w 4 walutach: EUR, USD, GBP i CHF

6. Bank PKO BP konto firmowe

0 zł / 12 zł
Prowadzenia konta
0 zł / 10 zł
Utrzymania karty
0 zł / 3,5%, min. 5 zł
Wypłaty z bankomatów
0 zł / 1 zł
Opłata za przelewy
Otwórz konto ›

Promocja: "Tankuj, ładuj i zyskaj z kartą VISA" - zyskaj do 1200 zł zwrotu za wydatki na stacjach paliw (do 200 zł/mc)

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka jawna, spółka z o.o., spółka partnerska, oragnizacja pozarządowa (fundacja, stowarzyszenie), spółka akcyjna

 • opłata za założenie konta: 0 zł
 • opłata za prowadzenie konta: 0 zł jeśli odnotowano wpływy w danym m-cu w wysokości 2000 zł, w przeciwnym wypadku 12 zł/mc
 • karta płatnicza: 0 zł jeśli został wykonanych min 5 transakcji w m-cu, jeśli nie to opłata za kartę wynosi 10 zł/mc
 • wypłata gotówki w bankomatach: 0 zł w bankomatach PKO BP, pozostałe 3,5% min 5 zł
 • przelew krajowy: przelewy elixir 0 zł za 10 pierwszych przelewów przez bankowość internetową i 10 przez aplikację za darmo potem 1 zł/przelew
 • przelew express elixir: 10 zł/przelew
 • przelew zagraniczny SEPA: przelew SEPA (europejski) 0 zł - przelewy wliczają się do limitu 10 darmowych przelewów potem 1 zł
 • przelew do ZUS i US: 0 zł
 • polecenie zapłaty: 1 zł (0 zł dla przelewów na rachunki w PKO BP, dodanie nowego 0 zł, modyfikacja 7,50 zł)
 • opracej kasowe w placówce banku: 0,6% min 20 zł
 • wpłata we wpłatomacie: 0 zł do 50 000 zł powyżej 0,5% wpłacanej kwoty
 • SMS-y autoryzacyjne 0 zł
 • dodatkowe usługi: e-księgowość, kantor internetowy, terminal płatniczy, faktoring

7. City Bank konto firmowe CitiKonto

0 zł / 20 zł
Prowadzenia konta
9 zł
Utrzymania karty
0 zł / 2%, min. 9 zł
Wypłaty z bankomatów
0 zł / 1,50 zł
Opłata za przelewy
Otwórz konto ›

Promocja: Zyskaj do 1500 zł premii i 0 zł za prowadzenie konta

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółki, fundacja, stowarzyszenie rejestrowe, spółdzielnia

 • opłata za założenie konta: 0 zł
 • opłata za prowadzenie konta: 20 zł, opłaty unikniesz, jeśli co miesiąc na rachunek wpłynie min. 2000 zł lub gdy prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą i dodatkowo posiadasz konto osobiste w Citi Handlowym zwolnione z opłaty za prowadzenie
 • karta płatnicza: Mastercard Business
 • opłata za wydanie karty: 0 zł
 • miesięczna opłata za kartę: 9 zł
 • wypłata gotówki w bankomatach: w Polsce 0 zł za wypłaty w bankomatach Citi, 2%, min. 9 zł z pozostałych bankomatów, za granicą 0 zł za wypłaty w bankomatach Citi, 2%, min. 9 zł z pozostałych bankomatów
 • wpłata gotówki we wpłatomacie: 0 zł w wpłatomatach City Handlowy 0,6%, min. 9 zł z innych wpłatomatów
 • przelewy internetowe: pierwsze 60 przelewów za 0 zł, każdy następny 1,50 zł (w danym miesiącu)
 • przelew do ZUS i US: 0 zł
 • przelew natychmiastowy: 10 zł
 • przelew europejski SEPA: pierwsze 60 przelewów za 0 zł, każdy następny 1,50 zł (w danym miesiącu)
 • przelew zagraniczny SWIFT: 0,35% min. 20 zł, maks. 100 zł
 • zlecenie stałe: 0 zł
 • polecenie zapłaty: 0 zł
 • konto walutowe: możliwość uruchomienia rachunku walutowego (dostępne konta prowadzone w 11 walutach: EUR, USD, GBP, CHF, AUD, CAD, DKK, NOK, SEK, CZK i HUF)
 • dostępność kredytów firmowych do kwoty nawet 3 000 000 złotych

Powyższe wyliczenia oraz parametry mogą się różnić od ostatecznej decyzji banku, tym samym nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93, z późniejszymi zmianami).

Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do  Urzędu Pracy  ›

Oceń ten artykuł:


Zobacz także artykuły podobne:

Znajdź urząd

Lista urzędów dla wybranych miejscowości

Baza kodów PKD

(Aktualna Polska Klasyfikacja Działalności)

Kody PKD ›
Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do   Urzędu Pracy  ›

Przydatne linki: