Jak założyć szkołę językową?

Ostatnia aktualizacja: 2019-11-15  |  Średni czas czytania: 05:57
Znajomość języków obcych zaczyna być standardem wśród Polaków. Dotyczy to przede wszystkim młodych ludzi, ale też dorosłych, którzy chcą podnosić swoje kwalifikacje zawodowe. Z tego względu z usług szkół językowych korzysta coraz więcej osób. W tym artykule przeczytasz o tym jak założyć szkołę językową.
Jak założyć szkołę językową?

Wymagania i kwalifikacje do otworzenia własnej szkoły językowej

Działalność szkoły językowej polega na prowadzeniu kursów z zakresu różnych języków - od tych najbardziej popularnych do tych bardziej egzotycznych. Warto, żeby szkoła wydawała certyfikaty na zdobyte w niej umiejętności oraz sama posiadać certyfikaty i akredytację Kuratorium Oświaty.

Żeby uczyć innych języka obcego, wcale nie musisz być absolwentem filologii. Potrzebujesz jednak bardzo dobrej znajomości języka, którego chcesz uczyć, umiejętności przekazywania wiedzy oraz rozeznania w metodach i materiałach dydaktycznych. Są to niezbędne kwalifikacje, jeżeli chcesz sam prowadzić lekcje.

W przypadku gdy chcesz jedynie zarządzać szkołą językową, nie potrzebujesz do tego żadnych kwalifikacji. Musisz tylko odnaleźć się w roli szefa i zarządcy, tak aby Twoja działalność funkcjonowała sprawnie i przynosiła zyski. Do nauczania natomiast możesz zatrudnić profesjonalnych lektorów, którzy zajmą się nauką Twoich przyszłych uczniów.

Lokal, w którym będzie Twoja szkoła

Chcąc prowadzić szkołę językową, musisz zapewnić odpowiednie miejsce, w którym będą odbywały się zajęcia. Przedsiębiorcy prowadzący działalność w tym zakresie najczęściej decydują się na wynajęcie sal lekcyjnych w szkołach. Wówczas nie trzeba się martwić o ich wyposażenie - w szkole jest tablica, ławki i inny sprzęt, z którego będziesz mógł skorzystać. Lokal pod szkołę językową możesz również zaadaptować z wynajętego lokalu tworząc sale, w których zmieści się 6-7 osób (optymalna liczba osób w grupach w szkole językowej) przy jednoczesnej wygodzie nauki. Wówczas koszty przystosowania lokalu będą wyższe niż w przypadku wynajmu sal od szkoły, ale będziesz mógł prowadzić zajęcia w różnych godzinach - nie tylko wtedy, gdy szkoła jest pusta.


Zobacz gotowe, przykładowe biznesplany

Biznesplan: Tłumacz
Cena: 49 zł

Biznesplan: Tłumacz

Zobacz więcej biznesplanów w kategorii: Marketing i reklama

Jak założyć szkołę językową w 6 krokach?

Wiesz już na czym polega działalność szkoły językowej oraz jakie wymagania musisz spełniać aby ją założyć. W tej części artykułu przeczytasz o procedurze zakładania szkoły językowej jako działalności gospodarczej.

Krok 1. Wybierz formę prawną dla swojej szkoły językowej

Zakładając własną szkołę językową, musisz zacząć od wyboru formy prawnej, w jakiej chcesz ją prowadzić. W tym zakresie w zasadzie nie ma żadnych ograniczeń - możesz zatem wybrać dowolną formę prawną, za wyjątkiem spółki partnerskiej, która jest przeznaczona wyłącznie dla osób wykonujących tzw. wolny zawód.

Jednoosobowa działalność gospodarcza

Prowadzenie firmy w formie jednoosobowej działalności gospodarczej jest najprostszą formą, w jakiej można prowadzić firmę, a jednocześnie jest to opcja najtańsza. Założenie firmy jest praktycznie bezpłatne (nie biorąc pod uwagę kosztów, które musisz ponieść na odpowiedni lokal i jego wyposażenie). Jako przedsiębiorca kierujesz firmą, w jej imieniu dokonujesz wszelkich czynności i zaciągasz zobowiązania, za które odpowiadasz całym swoim majątkiem.

Spółka cywilna

Spółka cywilna to najprostsza forma działalności dla osób, które chcą ją prowadzić ze wspólnikiem. Spółka nie ma osobowości prawnej. W jej imieniu czynności podejmują wspólnicy, którzy za zaciągnięte zobowiązania odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem.

Osobowa spółka handlowa

Spółki te charakteryzują się tym, że nie mają osobowości prawnej, ale mają zdolność prawną. Dzięki temu jako podmiot prawa mają prawo do zaciągania zobowiązań, zawierania umów czy występowania jako strona w sądzie. W jej imieniu działają wspólnicy, którzy za zobowiązania odpowiadają solidarnie ze spółką całym swoim majątkiem. Do założenia spółki osobowej zasadniczo nie potrzebujesz kapitału (z wyjątkiem spółki komandytowo-akcyjnej). Szkołę językową możesz założyć w formie jednej ze spółek osobowych:

Kapitałowe spółki handlowe

Kapitałowe spółki handlowe mają osobowość prawne. W obrocie działają przez ustanowione organy. Do założenia tego typu spółki wymagany jest kapitał zakładowy i można je założyć już jednoosobowo (jedynym wspólnikiem nie może być jedynie inna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością). Spółka za swoje zobowiązania odpowiada ze swojego majątku, co oznacza, że wspólnicy są zwolnieni z takiej odpowiedzialności. Spółkami kapitałowymi, w których możesz założyć swoją szkołę językową są:

Krok 2. Forma opodatkowania dochodów

Forma opodatkowania Twojej szkoły językowej to druga decyzja, którą musisz podjąć. Dochody w tym przypadku możesz opodatkować według dowolnej formy, a do wyboru masz:

Opodatkowanie na zasadach ogólnych - jest podstawową formą opodatkowania dochodów. Oznacza to, że obowiązuje wtedy, gdy nie zdecydujesz się na inną formę opodatkowania. Pozostając przy tym sposobie opodatkowania dochodów zapłacisz podatek w wysokości 17% obliczanego od dochodu po obniżeniu go o kwotę wolną od podatku. Przekroczenie progu podatkowego, który wynosi 85 528 zł zobowiąże Cię do zapłaty podatku w wysokości 17% oraz 32% od nadwyżki osiągniętej po przekroczeniu pierwszego progu podatkowego. Korzystając z opodatkowania na zasadach ogólnych możesz obniżyć kwotę podatku o ulgi podatkowe i odliczenia, z których możesz skorzystać. Ponadto, od podstawy opodatkowania możesz obliczyć zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Podatek liniowy - polega na opodatkowaniu dochodów stałą stawką, która wynosi 19% (stan na 2020 r.). Formę takiego opodatkowania możesz wybrać już przy rejestrowaniu swojej firmy, bądź później składając oświadczenie o wyborze tej formy do urzędu skarbowego. Jest to szczególnie opłacalna forma dla tych przedsiębiorców, których dochody roczne przekraczają pierwszy próg podatkowy. Pamiętaj jednak, że decydując się na tę formę opodatkowania, nie będziesz mógł korzystać z ulg podatkowych.

Ryczałt ewidencjonowany - uproszczona forma rozliczania podatku w oparciu o osiągnięte przychody. Stawka podatku w przypadku szkoły językowej wynosi 20%. Rozliczanie na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego pozbawia Cię prawa do rozliczania wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko oraz nie możesz odliczać ulgi na dzieci. Przysługują Ci natomiast inne ulgi - takie jak odliczanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Karta podatkowa - forma opodatkowania przeznaczona dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (działalność jednoosobowa) oraz spółek cywilnych osób fizycznych. Kartę podatkową możesz zastosować na wniosek złożony podczas rejestracji w CEDIG lub złożony później na formularzu PIT-16 do urzędu skarbowego. Kiedy naczelnik urzędu skarbowego uwzględni Twój wniosek, wyda decyzję ustalającą wysokość podatku dochodowego. Decyzja taka jest wydawana odrębnie na każdy rok podatkowy. Wysokość podatku do zapłaty ustalana jest w oparciu o liczbę mieszkańców w miejscowości, w której chcesz prowadzić swoją szkołę językową oraz liczbę zatrudnionych w niej pracowników.

Jeżeli zdecydujesz się na prowadzenie szkoły językowej w formie spółki komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjnej, jej dochody w pierwszej kolejności będą opodatkowane podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT).

Krok 3. Wybierz kody PKD opisujące Twoją działalność

Zakładając własną szkołę językową musisz dokładnie sklasyfikować jej usługi przy użyciu odpowiednich kodów PKD. Jest to obowiązkowy element wniosku o wpis działalności do odpowiedniego rejestru, dlatego też warto jest przygotować odpowiednie kody wcześniej, aby uzupełnianie wniosku poszło sprawnie i nie przysporzyło Ci trudności.

Dla swojej szkoły językowej możesz użyć następujących kodów PKD:

 • PKD 74.30.Z - Działalność związana z tłumaczeniami
 • PKD 85.59.A - Nauka języków obcych
 • PKD 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • PKD 85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację

Krok 4. Poszukaj odpowiedniego biura księgowego

Wybór odpowiedniego biura rachunkowego dla Twojej szkoły językowej to kluczowa decyzja w procesie zakładania działalności. Wbrew pozorom przy wyborze nie liczą się wyłącznie koszty korzystania z usług biura rachunkowego. Wybierz taką firmę, która wzbudza zaufanie, jest ubezpieczona od szkody oraz wykazuje się rzetelnością i ma dobre opinie. Warto o to zadbać - w końcu powierzasz w ręce biura dokumentacje swojej firmy, a wraz z nią tajemnice przedsiębiorstwa.

Coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na korzystanie z usług internetowych biur rachunkowych. Współpraca z tego typu biurem opiera się na wprowadzaniu dokumentów księgowych do systemu, w którym są one następnie sprawdzane pod kątem ich poprawności i rozliczane. Biura rachunkowe online często jako dodatkową usługę udostępniają od razu program do księgowości, w którym możesz między innymi wystawiać faktury.

Księgowość w swojej firmie możesz również prowadzić samodzielnie. Na takie rozwiązanie decydują się przede wszystkim przedsiębiorcy, którzy dopiero rozpoczynają działalność i nie mają wielu dokumentów do rozliczania. Mimo to, prowadzenie księgowości warto powierzyć biuru rachunkowemu od samego początku. Mało dokumentacji to mała cena, a nie będziesz musiał martwić się, że nie zdążyłeś czegoś zrobić na czas. Ponadto biuro rachunkowe warto wybrać jeszcze przed zarejestrowaniem firmy - we wniosku o wpis musisz bowiem podać miejsce, w którym będzie przechowywana dokumentacja finansowa Twojej firmy. Natomiast jeżeli zdecydujesz się na samodzielne prowadzenie księgowości, pamiętaj, że dokumenty musisz przechowywać przez 5 lat.

Program do faktur - porównanie internetowych programów księgowych

W ramach programów do wystawiania faktur masz dwie możliwości: albo wybierzesz program, który zainstalujesz lokalnie na Twoim komputerze, albo program który działa online (w chmurze). Ze względu na to, że to drugie rozwiązanie bardzo szybko rośnie na popularności poniżej znajdziesz funkcje, jakie oferuje kilka najpopularniejszych na rynku systemów do wystawiania faktur online. Poniższe porównanie ofert powinno pomóc Ci w podjęciu decyzji jaki program do fakturowania wybrać.

Jaki dobry i prosty program do fakturowania online wybrać? Praktycznie każdy program do wystawiania faktur vat online ma w ofercie darmowy okres testowy. W zależności od programu może to być 14, 30 dni lub nawet kilka miesięcy. Tak więc warto założyć konto w kilku aplikacjach i porównać ich funkcjonalności. Dzięki temu możesz wybrać program, który najbardziej będzie pasował do Twoich potrzeb.

Program
Cena
Dane kontrahenta
Limit wystawiania faktur
Możliwość edycji faktur
Możliwość wystawiania różnych dokumentów sprzedażowych
Przejrzysty interfejs
Aplikacja mobilna
Integracja z innymi programami
Wsparcie w obsłudze
Waluta i języki
Indywidualizm
Wysyłanie faktur
www
FakturaXL 0 zł - 10 faktur/mc Dane kontrahenta pobierane z bazy GUS-u przez nr NIP, REGON, KRS. Weryfikacja kontrahenta w wykazie Podatników VAT (Biała Księga) oraz weryfikacja numeru konta na Białej Liście Podatników MF. Fakturowanie do 10 faktur w miesiącu bezpłatnie lub bez limitu w abonamencie Możliwość poprawiania wszystkich danych na fakturze Przejrzysty i bardzo intuicyjny Tak Brak - system działa online, automatycznie rozpoznaje urządzenia mobilne i dostosowuje interfejs Posiada open API, integracja z systemami płatności PayU, Przelewy24, PayPal Bezpłatna pomoc z zespołem wsparcia 24/7 przez e-mail i chat oraz infolinia: pn-pt od 10 do 17 Możliwość wystawiania faktur w dowolnej walucie i dwuwalutowych. Faktury w 7 wersjach językowych i dwujęzyczne. Interfejs programu również w języku angielskim. Możliwość wybrania szablonu faktury, dostosowania kolorystyki, umieszczenia własnego logo i dodatkowego elementu graficznego na dole szablonu (np. pieczęć) Bezzałącznikowy i załącznikowy system wysyłania faktur do kontrahenta na e-mail lub smsem! bezpośrednio z programu. Również automatycznie dla faktur cyklicznych. fakturaxl.pl
Uwaga - specjalna oferta dla czytelników 6krokow.pl!
Podczas zakładania konta w platformie FakturaXL podaj kod "6krokow", otrzymasz wówczas jednorazowy rabat w wysokości 30%.
Fakturownia Abonament od 0 zł do 3 faktur/mc Dane kontrahenta pobierane są z listy kontrahentów oraz bazy GUS-u przez nr NIP, REGON, KRS Faktury nielimitowane Możliwość poprawiania danych Tak System dosyć prosty w obsłudze Dostępna w systemie iOS i Android Integracja z systemami płatności automatycznych tj. PayU, PayPal, dotPay, przelewy24, bankowością online i sklepami internetowymi; posiada open API Możliwość bezpłatnego kontaktu z zespołem wsparcia: telefonicznie, e-mail, czat Możliwość wystawiania faktur w w około 30 językach Możliwość wybrania szablonu faktury (7 dostępnych) lub stworzenia własnego szablonu oraz umieszczenia własnego logo Droga elektroniczna fakturownia.pl
Streamsoft Firmino Abonament 0 zł Dane kontrahenta pobierane z bazy GUS-u przez nr NIP, REGON, KRS, weryfikacja kontrahenta w wykazie Podatników VAT Faktury nielimitowane Możliwość poprawiania wszystkich danych Tak Przejrzysty i intuicyjny w obsłudze W przygotowaniu Integracja z innymi programami, API umożliwiające dowolne integracje Bezpłatne wsparcie mailowe i telefoniczne Możliwość wystawiania faktur w dowolnej walucie wg. Kursu NBP, wielojęzyczne wydruki dokumentów Logo na fakturze oraz możliwość wyboru szablonu i kolorystyki faktury Wysyłanie faktur mailowo bezpośrednio z systemu firmino.pl
COMARCH ERP XT od 15 zł/mc za moduł Faktury do 95 zł/mc z obsługą Księgowości i Magazynu Dane kontrahenta pobierane z bazy GUS-u przez nr NIP. Weryfikacja kontrahenta w wykazie Podatników VAT (Biała Księga) Brak limitu w abonamencie, 10 faktur (lub dokumentów księgowych) w wersji testowej Bez ograniczenia, dostępny graficzny edytor wydruków Możliwość wystawiania różnych faktur i dokumentów sprzedażowych Przejrzysty i bardzo intuicyjny Tak - iOS oraz Android Integracja z systemami bankowymi: poprzez wymianę plików i mechanizmy Webservice. Integracja z aplikacją mobilną do obsługi klientów detalicznych (POS) oraz narzędziem analitycznym BI POINT i mechanizmem do rozpoznawania faktur kosztowych (OCR) Bezpłatna Asysta telefoniczna i mailowa w dni powszednie od 8:00 do 18:00 i w soboty od 9:00 do 14:00 Możliwość wystawiania faktur w innych walutach. Interfejs programu w języku: angielskim, francuskim i niemieckim Pełna modyfikacja szablonów wydruków (wraz z możliwością wstawiania logo na wydruki) oraz możliwość edycji skrótów na pulpicie aplikacji Możliwość automatycznej wysyłki faktur drogą mailową erpxt.pl
iFirma 0 zł do 3 faktur/mc Dane kontrahenta pobierane są z bazy GUS-u przez nr NIP Fakturowanie do 3 faktur w miesiącu bezpłatnie lub bez limitu z abonamentem, 30-dniowy okres testowy Możliwość poprawiania danych Tak Rozbudowany interfejs, dużo zbędnych elementów Dostępna w systemie iOS i Android Integracja z bankowością online Możliwość kontaktu z zespołem księgowym telefonicznie, e-mail, czat Możliwość wystawiania faktur w obcej walucie Możliwość umieszczenia własnego logo Droga elektroniczna lub zlecenie wysyłki tradycyjnej iFirma.pl
Faktura.pl 0 zł, wersja premium do 13 zł/mc Dane kontrahenta pobierane z listy kontrahentów oraz z bazy GUS-u przez nr NIP, REGON, KRS. 3 dokumenty przychodowe w pakiecie bezpłatnym na zawsze, w wersji premium bez ograniczeń Edycja danych bez ograniczeń Tak Tak - wystawienie trwa nawet 30 sekund Brak - system działa online, automatycznie rozpoznaje urządzenia mobilne i dostosowuje interfejs Płatność on-line we wspołpracy z Blue Media, brak open API. Integracja z faktoringiem i windykacją Bezpłatna pomoc z zespołem wsparcia poprzez e-mail oraz infolinię: pn-pt: 9.00-17.00 Możliwość wystawiania faktur w dowolnej walucie. Faktury w 1 wersji językowej. Interfejs programu wyłącznie PL. Możliwość utworzenia nowego schematu numeracji, opcje dokumentu zapisywane jako szablony, dzięki czemu wystawianie trwa kilka chwil. Można wstawić własne logo oraz stopkę. Wysyłka dokumentów w formie emaila (załącznik). Klient widzi w systemie czy udało się dostarczyć e-mail do kontrahenta oraz ma możliwość wysyłki do kontrahentów SMSów. faktura.pl
mOrganizer Finansów Abonament od 0 zł Dane kontrahenta pobierane z bazy GUS-u przez NIP. Weryfikacja kontrahenta w wykazie Podatników VAT oraz weryfikacja numeru konta na Białej Liście Podatników MF Faktury nielimitowane Edycja danych bez ograniczeń Tak Intuicyjny, daje możliwość szybkiej obsługi Dostępna w systemie iOS i Android Integracja z bankowością online, windykacja należności, bramka płatnicza Bezpłatna pomoc techniczna oraz kontakt z zespołem księgowym przez e-mail, chat oraz infolinię: pn-pt od 9-17 Możliwość wystawiania faktur w dowolnej walucie, wydruk w języku polskim lub polsko-angielskim Logo na fakturze oraz możliwość wyboru szablonu i kolorystyki faktury Wysyłanie faktur mailowo bezpośrednio z systemu. Również automatycznie dla faktur cyklicznych morganizerfinansow.pl
ING Księgowość Abonament za 0 zł z gwarancją ceny przez 2 lata Dane kontrahenta pobierane są z bazy GUS oraz VIES przez nr NIP Faktury nielimitowane Możliwość edycji wszystkich danych na fakturze - bez dodatkowych opłat Tak, możliwość wystawiania faktur cyklicznych Intuicyjny, przejrzysty interfejs, tworzony razem z klientami Dostępna w systemie iOS i Android Finansowanie Faktur, Windykacja należności, Bramka płatnicza - iMoje, Open Api, Bankowość internetowa: Moje ING, ING Business, MultichashPL Bezpłatna pomoc z zespołem wsparcia infolinia, chat, e-mail: pon - pt od 8 do 18, chatbot dostępny 24/7 Możliwość wystawiania faktur w dowolnej walucie, faktury w 4 wersjach językowych i dwujęzyczne, interfejs programu również w języku angielskim Możliwość umieszczenia własnego logo, personalizacji faktury, możliwość oznaczania GTU na produktach Wysyłka dokumentów w formie e-maila. Klient widzi w systemie czy udało się dostarczyć fakturę oraz czy została odczytana przez kontrahenta ingksiegowosc.pl

Krok 5. Zarejestruj działalność gospodarczą

Działalność gospodarczą możesz zarejestrować - w zależności od tego, jaką formę prawną wybierzesz dla swojej szkoły językowej - w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Rejestracja w CEIDG

Zarejestruj szkołę językową w CEIDG jeżeli zdecydowałeś się na jej prowadzenie w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub jesteś wspólnikiem spółki cywilnej. Wniosek o wpis składa się na urzędowym formularzu:

 • bezpośrednio do CEIDG za pomocą jej strony internetowej
 • osobiście w wybranym urzędzie gminy lub miasta na wniosku CEIDG-1
 • wysyłając listem poleconym do wybranego urzędu gminy lub miasta

Wniosek o wpis do CEIDG jest wolny od opłat i jest on jednocześnie zgłoszeniem o nadanie firmie numeru REGON, numeru NIP, płatnika składek oraz oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania.

Rejestracja w KRS

KRS jest prowadzony przez rejonowe sądy gospodarcze. Wpisowi do rejestru przedsiębiorców podlegają spółki handlowe. Wpis dokonywany jest na wniosek złożony na urzędowym formularzu bezpośrednio w sądzie rejestrowym lub przez Internet. Wraz z wnioskiem należy złożysz szereg załączników, do których należą na przykład umowa spółki albo akt założycielki spółki. Wpis do KRS podlega opłacie.

Krok 6. Załóż firmowe konto bankowe

Gdy zarejestrowałeś już działalność gospodarczą, czas na założenie bankowego konta firmowego dla Twojej szkoły językowej. Rachunek bankowy dla firmy pomoże Ci w kontroli finansów działalności oraz przypływu i wypływu gotówki. Dzięki niemu nie pogubisz się chociażby w płatnościach Twoich przyszłych klientów, którzy coraz częściej wybierają bezgotówkową formę płatności.

Wybierając bank, w którym chcesz założyć konto firmowe dla swojej szkoły językowej, dokładnie zapoznaj się z ofertą proponowaną dla przedsiębiorców. Zwróć uwagę na koszty prowadzenia takiego rachunku w danej placówce, prowizje przy przelewach, wypłatach gotówki i tym podobne. Warto abyś obsługi konta mógł dokonywać przez Internet - ułatwi Ci to bowiem pracę, opłacanie podatków czy pracowników.

Do założenia konta bankowego dla firmy banki najczęściej wymagają przedstawienia:

 • zaświadczenia o wpisie do CEIDG lub odpisu z KRS
 • dowodu osobistego
 • pieczątki firmowej

Konto dla swojej firmy zazwyczaj możesz założyć dopiero po uzyskaniu wpisu do właściwego rejestru. Dlatego też po jego założeniu musisz dokonać aktualizacji wpisu przed podanie nowego konta bankowego. Musisz bowiem wpisać je we wniosku o wpis działalności gospodarczej do rejestru. Po jego zmianie masz 7 dni na złożenie wniosku aktualizacyjnego.

Ranking najtańszych i darmowych firmowych kont bankowych

W poniższym rankingu firmowych kont bankowych pod uwagę zostały wzięte przede wszystkim koszty prowadzenia konta bankowego. Jako kolejne kryterium przyjęto różne promocje i bonusy, z których można skorzystać otwierając firmowe konto bankowe. Pamiętaj jednak, że musisz wziąć pod uwagę swoje indywidualne potrzeby i specyfikę branży w jakiej prowadzisz działalność.

Ranking darmowych/najtańszych kont firmowych czerwiec 2024:

 1. Nest Bank BIZNest Konto
 2. Santander Bank Polska Konto Firmowe Online
 3. Bank Pekao Konto Przekorzystne Biznes
 4. Alior Bank iKonto Biznes
 5. Millennium Bank Konto Firmowe Mój Biznes
 6. Bank PKO BP konto firmowe
 7. City Bank konto Firmowe CitiKonto

Ranking opracowany w oparciu o elementy: jakość, promocja, cena w promocji, cena po okresie promocyjnym.

1. Nest Bank BIZNest Konto

0 zł
Prowadzenia konta
0 zł
Utrzymania karty
0 zł / 6 zł
Wypłaty z bankomatów
0 zł
Opłata za przelewy
Otwórz konto ›

Promocja: pakiet korzyści do 4400 zł i 25% zwrotu za zakupy na stacjach paliw

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, oragnizacja pozarządowa, spółka akcyjna

 • opłata za założenie konta: 0 zł
 • opłata za prowadzenie konta: 0 zł
 • karta płatnicza: brak opłat za wydanie i używanie karty płatniczej
 • wypłata gotówki w bankomatach: Euronet 0 zł, pozostałe bankomaty 6 zł, wypłata za granicą 5 zł + 3% prowizji za przewalutowanie
 • przelew krajowy: 0 zł
 • przelew natychmiastowy: 5 zł
 • przelewy do ZUS i US: 0 zł
 • przelew europejski SEPA: 0 zł
 • przelew zagraniczny SWIFT: 20 zł
 • polecenie zapłaty: 5 zł
 • konto walutowe: dodatkowe bezpłatne rachunki walutowe EUR, USD, GBP, CHF, CZK, DKK, HUF, JPY, NOK, RON, SEK
 • aplikacja mobilna

2. Santander Bank Polska Konto Firmowe Online

0 zł
Prowadzenia konta
0 zł
Utrzymania karty
0 zł
Wypłaty z bankomatów
0 zł
Opłata za przelewy
Otwórz konto ›

Promocja: Do 2700 zł za aktywność + bezterminowy brak opłat za konto

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, stowarzyszenie

 • opłata za założenie konta: 0 zł
 • opłata za prowadzenie konta: 0 zł (bezterminowo) jeśli otworzysz konto w ramach aktualnej promocji
 • karta płatnicza: wydanie karty 0 zł, miesięczna opłata za kartę 0 zł (bezterminowo) jeśli otworzysz konto w ramach aktualnej promocji
 • wypłata gotówki w bankomatach: w Polsce 0 zł prowizji (wszystkie bankomaty w Polsce darmowe przez 2 lata), następnie 0 zł (bankomaty Santander Bank Polska), pozostałe bankomaty 3,5%, min. 5 zł. Wypłata gotówki w bankomatach za granicą 4%, min. 10 zł +2,8% opłaty za przewalutowanie
 • przelew krajowy: 0 zł
 • przelew natychmiastowy: 0 zł (10 pierwszych przelewów w miesiącu, każdy kolejny 10 zł)
 • przelew europejski SEPA: 0 zł (10 przelewów/mc potem 1,30 zł)
 • przelew zagraniczny SWIFT: 0,25%, min. 25 zł maks. 200 zł
 • przelewy do ZUS i US: 0 zł
 • zlecenie stałe i polecenie zapłaty: 0 zł
 • opracej kasowe w placówce banku: wpłata lub wypłata gotówki w oddziale banku 0,65%, min. 20 zł
 • konta walutowe: można założyć dodatkowe konto walutowe w 17 walutach - w ramach promocji 1 konto walutowe jest bezpłatnie (USD, EUR, GBP) w przypadku innych walut konto płatne 25 zł (CHF, CZK, DKK, NOK, SEK, AUD, CAD, HUF, JPY, CNY, RON, RUB, MXN, TRY) do niektórych walut konieczna jest pozytywna decyzja Banku
 • usługi dodatkowe: dostęp do portalu Santander Trade, mobilny terminal płatniczy, dostepne są również dodatkowe usługi płatne (eKsięgowość, eUmowy, eWadia, eFaktoring, eWindykacja, eLeasing, eZdrowie)

3. Bank Pekao Konto Przekorzystne Biznes

0 zł / 9 zł
Prowadzenia konta
0 zł / 8 zł
Utrzymania karty
0 zł / 2% min. 5 zł
Wypłaty z bankomatów
0 zł/1,50 zł
Opłata za przelewy
Otwórz konto ›

Promocja: do 2 000 zł premii w tym 200 zł na start, 0 zł za wystawianie faktur online bez limitu na platformie księgowej, 0 zł przez 2 lata za dzierżawę terminala POS

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, oragnizacja pozarządowa (fundacja, stowarzyszenie), spółka akcyjna

 • opłata za założenie konta: 0 zł
 • opłata za prowadzenie konta: przez pierwszy rok 0 zł, potem 9 zł/mc, jednak opłata może wynieść 0 zł jeżeli w miesiącu zostanie spełniony jeden z warunków: na konto wpłynie minimum 2000 zł, zostanie wykonany przelew do ZUS lub US, będzie co najmniej 1 transakcja zrealizowana za pomocą terminala płatniczego (wydanego przez Bank Pekao S.A.), zrealizowana zostanie płatność na rzecz Pekao Leasing lub zostanie wykonana co najmniej 1 transakcja wymiany walut w Banku Pekao S.A.
 • karta płatnicza: brak opłat za kartę przez 2 lata, potem 8 zł, chyba, że w danym miesiącu będzie wykonana transakcja kartą na kwotę minimum 500 zł
 • wypłata gotówki w bankomatach: Banku Pekao 0 zł, w innych bankomatach bezpłatne 2 wypłaty, kolejne wypłaty 2%, min. 5 zł, wypłata gotówki w bankomatach za granicą: 2% min. 5 zł
 • przelew krajowy: 0 zł na inne konta Banku Pekao oraz 15 darmowych przelewów miesięcznie do innych banków, potem 1,50 zł/szt.
 • przelew natychmiastowy: 10 zł
 • przelewy do ZUS i US: 0 zł
 • przelew zagraniczny SWIFT: 0,25% min 30,00 zł max 120,00 zł (tryb zwykły), 0,25% min 80,00 zł max 170,00 zł (tryb pilny), 0,25% min 110,00 zł max 200,00 zł (tryb ekspres)
 • konto walutowe: możliwość uruchomienia bezpłatnego konta pomocniczego w 20 walutach
 • atrakcyjny program rabatowy Galeria Rabatów dla firm
 • aplikacja mobilna PeoPay

4. Alior Bank iKonto Biznes

0 zł
Prowadzenia konta
0 zł / 8 zł
Utrzymania karty
0 zł / 3% min. 5 zł
Wypłaty z bankomatów
0 zł
Opłata za przelewy
Otwórz konto ›

Promocja: nawet 2850 zł premii w ciągu roku 350 zł na start - podczas zakładania konta użyj kodu PROMO350, do 1000 zł zwrotu za paliwo z kartą z Plusem (do 200 zł/ mies.), do 1500 zł premii - bankuj regularnie i zyskuj

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza

 • konto przeznaczone jest dla firmy jednoosobowej
 • opłata za założenie konta: 0 zł
 • opłata za prowadzenie konta: 0 zł
 • wydanie karty: 0 zł
 • miesięczna opłata za kartę: 8 zł, jednak przy co najmniej 4 transakcjach miesięcznie brak opłat
 • wypłata gotówki w bankomatach: Alior Banku 0 zł, w bankomatach Euronet, Planet Cash oraz innych banków 0 zł przy pierwszych 5 wypłatach w miesiącu, potem każda kolejna wypłata 2 zł, wypłata gotówki w bankomatach za granicą 3%, min. 8 zł
 • przelew krajowy: 0 zł
 • przelew do ZUS i US: 0 zł
 • przelew natychmiastowy Express Elixir: pierwszy przelew w miesiącu 0 zł, kolejne 10 zł, w systemie Blue Cash 10 zł
 • przelew europejski SEPA: 0 zł za pierwsze 5 przelewów, potem 5 zł/przelew
 • przelew zagraniczny SWIFT: 20 zł
 • zlecenie stałe: 1 zł za realizację przelewu
 • polecenie zapłaty: 0 zł, 1 zł odwołanie polecenia
 • konto walutowe: możliwość założenia rachunku w 19 walutach
 • autodealing: całodobowy system wymiany walut

5. Millennium Bank Konto Firmowe Mój Biznes

0 zł
Prowadzenia konta
0 zł / 7 zł
Utrzymania karty
0 zł / 1 zł / 3% min. 5 zł
Wypłaty z bankomatów
0 zł / 1 zł
Opłata za przelewy
Otwórz konto ›

Promocja "Konto firmowe z premią dla Twojej działalności”: premia do 1500 zł za aktywność. Prowadzenie Konta za 0 zł przez aż 2 lata

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna

 • opłata za założenie konta: 0 zł
 • opłata za prowadzenie konta: 0 zł przez 2 lata; potem 20 zł chyba, że w poprzedni miesiącu wpływy wyniosą min. 1000 zł lub z rachunku zrealizowany został przelew do ZUS, US - wówczas 0 zł
 • wydanie karty: 0 zł
 • miesięczna opłata za kartę: 7 zł, jednak opłata wyniesie 0 zł jeżeli w miesiącu zostaną zrealizowane transakcje min. 500 zł
 • wypłata gotówki w bankomatach: Banku Millennium 0 zł, 1 zł w sieci Planet Cash i Santander, pozostałe bankomaty 3% min. 5 zł, wypłata gotówki w bankomatach za granicą 2,5% min. 9 PLN
 • przelew krajowy: 0 zł za 20 pierwszych przelewów, każdy następny - 1 zł, przelew do ZUS i US 0 zł
 • przelew natychmiastowy: 10 zł
 • przelew europejski SEPA: 0 zł za 20 pierwszych przelewów, 1 zł za każdy następny
 • przelew zagraniczny SWIFT: 0,25% min. 17 zł max. 170 zł
 • zlecenie stałe: 4 zł za realizację przelewu
 • polecenie zapłaty: 3 zł - zlecenie, modyfikacja, odwołanie; 1 zł - realizacja polecenia
 • konto walutowe: możliwość założenia bezpłatnego rachunku walutowego w 4 walutach: EUR, USD, GBP i CHF

6. Bank PKO BP konto firmowe

0 zł / 12 zł
Prowadzenia konta
0 zł / 10 zł
Utrzymania karty
0 zł / 3,5%, min. 5 zł
Wypłaty z bankomatów
0 zł / 1 zł
Opłata za przelewy
Otwórz konto ›

Promocja: "Tankuj, ładuj i zyskaj z kartą VISA" - zyskaj do 1200 zł zwrotu za wydatki na stacjach paliw (do 200 zł/mc)

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka jawna, spółka z o.o., spółka partnerska, oragnizacja pozarządowa (fundacja, stowarzyszenie), spółka akcyjna

 • opłata za założenie konta: 0 zł
 • opłata za prowadzenie konta: 0 zł jeśli odnotowano wpływy w danym m-cu w wysokości 2000 zł, w przeciwnym wypadku 12 zł/mc
 • karta płatnicza: 0 zł jeśli został wykonanych min 5 transakcji w m-cu, jeśli nie to opłata za kartę wynosi 10 zł/mc
 • wypłata gotówki w bankomatach: 0 zł w bankomatach PKO BP, pozostałe 3,5% min 5 zł
 • przelew krajowy: przelewy elixir 0 zł za 10 pierwszych przelewów przez bankowość internetową i 10 przez aplikację za darmo potem 1 zł/przelew
 • przelew express elixir: 10 zł/przelew
 • przelew zagraniczny SEPA: przelew SEPA (europejski) 0 zł - przelewy wliczają się do limitu 10 darmowych przelewów potem 1 zł
 • przelew do ZUS i US: 0 zł
 • polecenie zapłaty: 1 zł (0 zł dla przelewów na rachunki w PKO BP, dodanie nowego 0 zł, modyfikacja 7,50 zł)
 • opracej kasowe w placówce banku: 0,6% min 20 zł
 • wpłata we wpłatomacie: 0 zł do 50 000 zł powyżej 0,5% wpłacanej kwoty
 • SMS-y autoryzacyjne 0 zł
 • dodatkowe usługi: e-księgowość, kantor internetowy, terminal płatniczy, faktoring

7. City Bank konto firmowe CitiKonto

0 zł / 20 zł
Prowadzenia konta
9 zł
Utrzymania karty
0 zł / 2%, min. 9 zł
Wypłaty z bankomatów
0 zł / 1,50 zł
Opłata za przelewy
Otwórz konto ›

Promocja: Zyskaj do 1500 zł premii i 0 zł za prowadzenie konta

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółki, fundacja, stowarzyszenie rejestrowe, spółdzielnia

 • opłata za założenie konta: 0 zł
 • opłata za prowadzenie konta: 20 zł, opłaty unikniesz, jeśli co miesiąc na rachunek wpłynie min. 2000 zł lub gdy prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą i dodatkowo posiadasz konto osobiste w Citi Handlowym zwolnione z opłaty za prowadzenie
 • karta płatnicza: Mastercard Business
 • opłata za wydanie karty: 0 zł
 • miesięczna opłata za kartę: 9 zł
 • wypłata gotówki w bankomatach: w Polsce 0 zł za wypłaty w bankomatach Citi, 2%, min. 9 zł z pozostałych bankomatów, za granicą 0 zł za wypłaty w bankomatach Citi, 2%, min. 9 zł z pozostałych bankomatów
 • wpłata gotówki we wpłatomacie: 0 zł w wpłatomatach City Handlowy 0,6%, min. 9 zł z innych wpłatomatów
 • przelewy internetowe: pierwsze 60 przelewów za 0 zł, każdy następny 1,50 zł (w danym miesiącu)
 • przelew do ZUS i US: 0 zł
 • przelew natychmiastowy: 10 zł
 • przelew europejski SEPA: pierwsze 60 przelewów za 0 zł, każdy następny 1,50 zł (w danym miesiącu)
 • przelew zagraniczny SWIFT: 0,35% min. 20 zł, maks. 100 zł
 • zlecenie stałe: 0 zł
 • polecenie zapłaty: 0 zł
 • konto walutowe: możliwość uruchomienia rachunku walutowego (dostępne konta prowadzone w 11 walutach: EUR, USD, GBP, CHF, AUD, CAD, DKK, NOK, SEK, CZK i HUF)
 • dostępność kredytów firmowych do kwoty nawet 3 000 000 złotych

Powyższe wyliczenia oraz parametry mogą się różnić od ostatecznej decyzji banku, tym samym nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93, z późniejszymi zmianami).

Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do  Urzędu Pracy  ›

Oceń ten artykuł:


Zobacz także artykuły podobne:

Znajdź urząd

Lista urzędów dla wybranych miejscowości

Baza kodów PKD

(Aktualna Polska Klasyfikacja Działalności)

Kody PKD ›
Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do   Urzędu Pracy  ›

Przydatne linki: