Jak założyć spółkę z o.o. przez internet?

Ostatnia aktualizacja: 2019-02-25  |  Średni czas czytania: 04:45
Spółka z o.o. jest często wybieraną formą prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby, które nie tylko chcą prowadzić firmę wspólnie z innymi osobami, ale także samodzielnie. Przepisy Kodeksu spółek handlowych dają możliwość zarejestrowania takiej spółki w sposób uproszczony - poprzez system S24. Umożliwia on założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością bez formy aktu notarialnego. W tym artykule dowiesz się w jaki sposób założyć spółkę z o.o. przez Internet.
Jak założyć spółkę z o.o. przez internet?

Charakterystyka spółki z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest najpopularniejszą spółką prawa handlowego zakładaną w Polsce. Może być założona zarówno przez kilku wspólników, jak i przez jedną osobę - jedynym ograniczeniem jest tutaj to, że jednoosobowej spółki z o.o. nie może założyć inna jednoosobowa spółka z o.o. Aby spółka mogła zacząć działać, wspólnicy muszą wnieść kapitał zakładowy w wysokości min. 5 000 zł.

Spółka z o.o. charakteryzuje się tym, że wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki swoim prywatnym majątkiem - to spółka sama odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. Wspólnicy ryzykują więc tylko majątkiem, który wnieśli na kapitał zakładowy.

Jeżeli chodzi o opodatkowanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, to niejako podlega ona podwójnemu opodatkowaniu - z jednej strony obciążona jest podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT), a z drugiej w przypadku wypłaty zysku wspólnikom w postaci dywidendy spółka musi zapłacić od nich zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 19% (podatek Belki - stan na 2020 r.). W związku z otrzymaniem dywidendy wspólnicy nie muszą składać dodatkowo żadnego rozliczenia podatkowego po zakończeniu roku podatkowego.

Dużą zaletą spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest to, że w przypadku założenia jej przez co najmniej 2 wspólników nie ma konieczności jej rejestracji w ZUS, a wspólnicy są zwolnieni z obowiązku opłacania składek ZUS.

Rejestracja spółki z o.o. przez Internet

Rejestracja spółki z o.o. przez Internet odbywa się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości za pomocą wzorca umowy (S24).

Poniżej znajdziesz informację na temat jak krok po kroku zarejestrować spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością przez Internet.

Krok 1. Zarejestruj konto użytkownika w systemie e-KRS

System eKRS Krajowego Rejestru Sądowego jest dostępny zarówno dla obywateli Polski jak i cudzoziemców. Aby jednak z niego skorzystać, należy zarejestrować się w portalu. Wejdź na stronę Ministerstwa Sprawiedliwości w zakładkę oznaczoną jako S24 - Rejestracja spółki. Przy rejestracji będziesz musiał podać adres e-mail oraz hasło do systemu, które będą Cię identyfikować.

Jeżeli zakładasz spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością razem ze wspólnikami, a nie jednoosobowo, to musisz pamiętać o tym, że do rejestracji spółki w trybie S24 każdy ze wspólników musi posiadać aktywne konto w systemie.

Uwaga! Na etapie zakładania konta musisz dokonać autoryzacji za pomocą podpisu podpisem kwalifikowanym (podpis elektroniczny) lub podpisem za pomocą profilu ePUAP.

Krok 2. Przygotuj dane do zarejestrowania spółki

Przed rejestracją spółki musisz przygotować odpowiednie dane, które będą Ci potrzebne do założenia firmy. Dane, które będą Ci potrzebne do zarejestrowania spółki to:

 • Nazwa spółki - nazwa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, może być obrana dowolnie. Jednak obowiązkowym elementem nazwy jest dodatkowe oznaczenie „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” - w obrocie dopuszczalne jest używanie skrótu „spółka z o.o.” lub „sp. z o.o.”. W formularzu rejestracji spółki S24 nazwę rejestrowanej spółki należy podać bez przyrostka z formą prawną.
 • Dane adresowe spółki - oprócz danych podstawowych adresowych spółki takich jak adres siedziby, w systemie e-KRS można podać również adres strony internetowej oraz adres e-mailowy. Dane te będą widoczne w KRS.
 • Właściwy sąd rejestrowy według siedziby spółki - tutaj odpowiedni sąd wybiera się z rozwijanej listy.
 • Lista wspólników, lista członków organów zarządczych spółki - listy powinny przedstawiać stan na dzień rejestracji spółki. Należy pamiętać o tym, że w razie ich zmian powinny być one składane do KRS.

Krok 3. Wprowadź dane do formularza wniosku w systemie

Gdy masz już przygotowane wszystkie niezbędne dane do zarejestrowania spółki z o.o. przez Internet, czas na wprowadzenie danych do formularza w systemie.

Przede wszystkim będziesz musiał:

 • wypełnić formularz i dokumenty związane z rejestracją spółki,
 • wypełnić wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego,
 • zdefiniować przedmiot działalności rejestrowanej spółki zgodnie z kodami Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Za ich pomocą wskazujesz czym będzie zajmowała się Twoja firma. W wyborze odpowiedniego PKD pomoże Ci wyszukiwarka kodów dostępna tutaj: tabela kodów pkd.

Krok 4. Zweryfikuj dokumenty i wniosek oraz podpisz je

Zanim podpiszesz dokumenty potrzebne do rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialności, a także wniosek o wpis do KRS, możesz je wcześniej wyświetlić i ewentualnie poprawić ich treść, jeżeli zawierają błędy.

Po sprawdzeniu poprawności dokumentów czas na ich podpisanie. Dokumenty w systemie e-KRS możesz podpisać przy pomocy:

 • kwalifikowanego podpisu elektronicznego,
 • podpisem Profilem Zaufanym e-PUAP.

Wniosek podpisuje każdy ze wspólników - w tym celu każdy z nich musi posiadać konto w systemie eMS. Podpisane dokumenty możesz pobrać z systemu i zachować na komputerze.

Krok 5. Opłać wniosek i złóż dokumenty w sądzie rejestrowym

Na opłaty składają się następujące koszty:

 • opłata za wpis do Krajowego Rejestru Sądowego w wysokości 250 zł,
 • opłata za ogłoszenie pierwszego wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) w wysokości 100 zł,
 • opłata manipulacyjna operatora płatności.

Po opłaceniu wniosku następuje przesłanie wniosku do właściwego sądu. Wnioski składane w trybie S24 są rozpoznawane przez wydziały KRS w dni robocze w godzinach pracy sądów.

Co po uzyskaniu wpisu do KRS?

Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością online nie kończy się na złożeniu wniosku w systemie e-KRS. Po uzyskaniu wpisu w KRS na spółce ciążą dodatkowe obowiązki, które dopełniają proces rejestracji spółki z o.o.

W rejestracji spółki w trybie S24 obowiązuje zasada „jednego okienka”. Oznacza to, że przy zakładaniu spółki z o.o. nie ma obowiązku składania oddzielnych wniosków do Urzędu Statystycznego, zgłoszenia do ZUS i urzędu skarbowego. Załatwienie wszystkiego w jednym miejscu jest możliwe dzięki integracji systemu teleinformatycznego KRS z Centralnym Rejestrem Podmiotów - Krajową Ewidencją Podatników (CRP-KEP), dzięki czemu te wszystkie dane są przesyłane między poszczególnymi rejestrami automatycznie.

Mimo to, po wpisaniu spółki do KRS należy:

Po pierwsze, zarząd spółki w terminie 7 dni od dnia wpisu do rejestru ma obowiązek złożyć do sądu rejestrowego oświadczenie wszystkich członków zarządu o tym, że wkłady pieniężne na pokrycie kapitału zakładowego zostały wniesione w całości. Oświadczenia takiego nie wnosi się, jeżeli zostało dołączone do zgłoszenia spółki. Należy pamiętać, że oświadczenie o pokryciu kapitału zakładowego podlega opłacie sądowej w wysokości 40 zł.

Po drugie, w terminie 14 dni od dnia zawarcia spółki należy złożyć prawidłowo wypełnioną deklarację PCC-3, obliczyć jego wysokość i dokonać wpłaty. Podatek od czynności cywilnoprawnych PCC dotyczy tutaj zawarcia umowy spółki, a podstawą jego obliczenia jest wartość kapitału zakładowego pomniejszonego o koszt wpisu do KRS i ogłoszenia w MSiG. Stawka podatku wynosi 0,5%.

Po trzecie, w terminie 21 dni od dnia dokonania wpisu do KRS (albo w ciągu 7 dni jeżeli przedsiębiorca zamierza odprowadzać składki na ubezpieczenia społeczne) należy złożyć zgłoszenie NIP-8, które jest zgłoszeniem identyfikacyjnym - chodzi tutaj o zgłoszenie takich danych jak: adres prowadzenia działalności czy numery rachunków bankowych.

Po czwarte, w przypadku gdy działalność spółki będzie opierać się na sprzedaży towarów lub usług bądź dostarczaniu towarów, należy pamiętać o złożeniu wniosku o rejestrację spółki jako podatnika VAT na co najmniej 7 dni przed pierwszą transakcją. Jeśli chcemy być płatnikami podatku VAT, dodatkowo musimy przygotować się na wizytę pracownika Urzędu Skarbowego w siedzibie naszej spółki w celu kontroli, czy aby na pewno znajduje się ona pod wskazanym adresem.

Po piąte, należy podpisać umowę z tradycyjnym lub internetowym biurem księgowym - oczywiście jeśli nie chcesz samodzielnie prowadzić księgowości sp. z o.o.

Po szóste należy założyć firmowe konto bankowe dla spółki z o.o. Konto to musi zostać zgłoszone do urzędu skarbowego - tak by w razie brak płatności jakiegoś podatku urząd skarbowy mógł sobie samodzielnie pobrać pieniądze z Twojego konta :)

Najczęściej popełniane błędy w rejestracji spółki S24

Rejestrując spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością przez Internet należy bardzo uważnie wypełniać przeznaczone do tego wnioski i formularze, ponieważ błędy, nawet te najmniej istotne, mogą być przyczyną zwrotu wniosku.

Na co szczególnie zwrócić uwagę:

 • prawidłowa nazwa firmy - podstawową zasadą prawa firmowego jest to, że nie może ona wprowadzać w błąd co do przedmiotu jej działalności. Jeżeli więc nazwa Twojej firmy jest podobna do już istniejącej innej firmy na danym rynku, to sąd rejestrowy może odrzucić Twój wniosek. Oprócz tego, często zdarzają się błędy w wypełnianiu formularza poprzez wpisywanie formy prawnej w niewłaściwym polu;
 • złożenie wniosku do prawidłowego wydziału KRS - wniosek o wpis spółki do KRS składa się w sądzie rejonowym właściwym ze względu na siedzibę spółki;
 • prawidłowe dane osobowe wspólników i członków zarządu - w szczególności należy zwrócić uwagę na adresy i wpisanie drugiego imienia (jeżeli ktoś takie ma). W przypadku osób prawnych należy prawidłowo wprowadzić ich numery rejestrowe;
 • dopilnowanie terminów - w ciągu 7 dniu od dnia zawarcia spółki S24 należy zawrzeć umowę spółki;
 • prawidłowe pełnomocnictwo - wniosek składany online nie wymaga dołączenia pełnomocnictwa, jednak pełnomocnik powinien się na nie powołać.

Podsumowanie

Sama procedura zakładania spółki z o.o. przez Internet nie jest skomplikowana. Co prawda trudności mogą sprawiać niektóre zapisy wzorca umowy, jednak niewątpliwą jego korzyścią jest to, że jest to jeden konkretny wzór, który wykluczy niekorzystne zapisy dla wspólników. Oprócz tego rejestracja spółki w trybie S24 przynosi korzyści finansowe ze względu na brak konieczności zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.

Oceń ten artykuł:


Zobacz także artykuły podobne:

Znajdź urząd

Lista urzędów dla wybranych miejscowości

Baza kodów PKD

(Aktualna Polska Klasyfikacja Działalności)

Kody PKD ›

Przydatne linki: