Jak założyć restaurację lub kawiarnię?

Ostatnia aktualizacja: 2019-11-11  |  Średni czas czytania: 07:49
Marzysz o własnym lokalu gastronomicznym? Chcesz otworzyć swoją restaurację albo swoją kawiarnię? Kluczem do spełnienia marzeń jest działalność gospodarcza. Jak otworzyć restaurację lub kawiarnię? Dowiesz się tego czytając dalej ten artykuł.
Jak założyć restaurację lub kawiarnię?

Restauracja i kawiarnia - działalność gastronomiczna

Działalność gastronomiczna to jedna z najbardziej wymagających gałęzi własnego biznesu. Przede wszystkim wymaga sporych nakładów finansowych - trzeba znaleźć odpowiedni lokal oraz go wyposażyć. Ponadto własna działalność gastronomiczna, niezależnie od tego czy ma być to restauracja czy kawiarnia, podlega ścisłym regulacjom prawnym dotyczących żywności, stanu technicznego budynku, jakością wody oraz samego wyposażenia lokalu i używanych w nim sprzętów.

Do otwarcia restauracji lub kawiarni będziesz potrzebował szeregu zezwoleń. Nie musisz od razu spełniać wszystkich wymagać, ponieważ w zasadzie wszystkie zezwolenia można zdobyć również w trakcie prowadzenia działalności. Warto jednak starać się o uzyskanie zezwoleń jeszcze przed faktycznym rozpoczęciem działalności. O tym przeczytasz w dalszej części artykułu.


Zobacz gotowe, przykładowe biznesplany

Biznesplan: baru
Cena: 29 zł

Biznesplan: baru

Biznesplan: Pizzeria
Cena: 49 zł

Biznesplan: Pizzeria

Zobacz więcej biznesplanów w kategorii: Gastronomia

Jak otworzyć restaurację lub kawiarnię w 6 krokach?

Otwarcie własnej restauracji lub kawiarni w zasadzie nie różni się od zakładania każdej innej działalności gospodarczej, poza koniecznością uzyskania stosownych zezwoleń.

Krok 1. Forma prawna działalności gospodarczej

Przystępując do zakładania własnego lokalu gastronomicznego musisz zacząć od wyboru formy prawnej działalności gospodarczej, czyli zadecydowania czy chcesz prowadzić firmę samodzielnie, czy w formie spółki z inną lub innymi osobami. Swoją restaurację lub kawiarnię możesz prowadzić jako:

Jednoosobowa działalność gospodarcza

Jednoosobowa działalność gospodarcza jest najczęściej wybierana formą prowadzenia własnego biznesu przez początkujących przedsiębiorców. Wynika to z prostoty prowadzenia firmy w ten sposób, tym bardziej jeżeli nie jest ona dużych rozmiarów. Jednoosobowa działalność gospodarcza nie wymaga kapitału zakładowego, prowadzenia pełnej księgowości oraz pozwala na korzystanie z ulg i dotacji. Wadą tej formy jest pełna odpowiedzialność właściciela firmy za jej zobowiązania.

Spółka cywilna

Jeżeli planujesz prowadzenie działalności wspólnie z inną osobą, warto rozważyć założenie spółki cywilnej. Powstaje ona na podstawie pisemnej umowy. Spółka cywilna nie ma osobowości prawnej, co oznacza, że w jej imieniu działają wspólnicy, którzy odpowiadają solidarnie za zaciągnięte zobowiązania całym swoim majątkiem. Spółkę rejestruje się w CEIDG na takich samych zasadach jak jednoosobową działalność gospodarczą.

Handlowe spółki osobowe

Handlowe spółki osobowe odznaczają się tym, że powstają z chwilą ich wpisu do KRS. Nie mają osobowości prawnej, ale mają zdolność prawną co daje im możliwość działania we własnym imieniu. Do spółek osobowych, w formie których możesz otworzyć restaurację lub kawiarnię, należą:

 • spółka jawna - polecana dla wspólników, którzy darzą się wzajemnym zaufaniem. Założenie spółki nie wymaga kapitału zakładowego, a wspólnicy jej wspólnicy odpowiadają za zobowiązania solidarnie ze spółką
 • spółka komandytowa - jej wspólnicy mają zróżnicowany status prawny. Co najmniej jeden wspólnik musi być komplementariuszem, który odpowiada za zobowiązania spółki subsydiarnie całym swoim majątkiem, a co najmniej jeden musi być komandytariuszem, którego odpowiedzialność za zobowiązania spółki ograniczona jest do wysokości sumy komandytowej
 • spółka komandytowo-akcyjna - podobnie jak w spółce komandytowej występuje tutaj dwojaki rodzaj wspólników - komplementariusze oraz akcjonariusze. Akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki. Do założenia spółki konieczny jest kapitał zakładowy w wysokości minimum 50 000 zł

Handlowe spółki kapitałowe

Handlowe spółki kapitałowe po zarejestrowaniu w KRS otrzymują osobowość prawną, dzięki czemu same mogą zaciągać zobowiązania, nabywać prawa i obowiązki oraz samodzielnie odpowiadać za swoje długi. Odpowiedzialność wspólników jest tutaj ograniczona. Co ważne, spółki kapitałowe można zakładać jednoosobowo. Do założenia spółki kapitałowej konieczny jest kapitał zakładowy w wysokości:

 • co najmniej 5 000 zł dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • co najmniej 100 000 zł dla spółki akcyjnej.

Krok 2. Opodatkowanie firmy

Drugim krokiem do otwarcia restauracji lub kawiarni jest wybranie, w jakiej formie chcesz opodatkować swoją działalność gospodarcza. Wybór dotyczy sposobu obliczania podatku dochodowego od osób fizycznych. Jeżeli więc zdecydowałeś się na działalność jednoosobową albo w formie spółki osobowej, Twoje dochody mogą być opodatkowane na jednej z poniższych zasad.

Opodatkowanie na zasadach ogólnych - jest to podstawowa forma opodatkowania dochodów. Opiera się ona na dwóch progach podatkowych - 17% (stan na 2020 r.) i 32% (stan na 2020 r.). Jeżeli Twoje dochody z działalności gastronomicznej w danym roku podatkowym nie przekroczą kwoty 85 528 zł, podatek wyniesie 17% dochodu. Jeżeli przekroczysz tą kwotę, od osiągniętej nadwyżki dodatkowo zapłacisz 32% podatku. Ta forma opodatkowania ma tą zaletę, że możesz korzystać z ulg podatkowych.

Podatek liniowy - wybierając ten sposób opodatkowania dochodów decydujesz się na stosowanie stałej stawki podatkowej w wysokości 19% (stan na 2020 r.) bez względu na wysokość osiągniętych dochodów. O wyborze tego podatku musisz poinformować naczelnika urzędu skarbowego. Forma ta jest opłacalna dla tych przedsiębiorców, których dochody przekraczają pierwszy próg podatkowy. Minusem podatku liniowego jest brak możliwości korzystania z ulg podatkowych oraz wspólnego rozliczenia z małżonkiem.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - jest to uproszczona forma rozliczania. Możesz z niej skorzystać, jeżeli przychód z Twojej działalności gastronomicznej nie przekracza równowartości 250 000 euro. Wysokość podatku zależy od wysokości przychodów, które w przypadku restauracji lub kawiarni opodatkowane są stawką:

 • 8,5% w zakresie przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości powyżej 1,5% alkoholu,
 • 3% objęte są wszystkie przychody z działalności gastronomicznych - z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości powyżej 1,5% alkoholu.

Karta podatkowa - jest to najprostsza forma opodatkowania. Podatek ustalany jest według stałych miesięcznych stawek pomniejszonych o składkę zdrowotną. Możesz wybrać kartę podatkową, jeżeli nie chcesz prowadzić sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%. Wysokość stawki podatku zależy od rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników oraz liczby mieszkańców miejscowości, w której chcesz otworzyć restaurację lub kawiarnię.

W przypadku spółek kapitałowych, dochody przez nie uzyskiwane są opodatkowane podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT). Prowadząc taką spółkę podatek płaci się niejako „podwójnie”, ponieważ z jednej strony opodatkowane są dochody spółki, a z drugiej płacony jest podatek dochodowy przez wspólników, którzy otrzymują zyski z tytułu posiadanego udziału w spółce.

Podatek VAT

Podatek VAT wliczany jest w cenę towaru lub usługi tego sprzedawcy, który jest płatnikiem tego podatku. Jeżeli zdecydujesz się zostać podatnikiem VAT, będziesz musiał odprowadzać należny podatek związany ze sprzedażą, ale będziesz też uprawniony do uzyskania jego zwrotu z tytułu dokonywanych zakupów.

Podatnikiem VAT musisz obowiązkowo zostać, jeżeli wartość sprzedaży w roku podatkowym przekroczy kwotę 200 000 zł netto. Po przekroczeniu tej kwoty jesteś zobowiązany do rejestracji na druku VAT-R  w urzędzie skarbowym. Będąc właścicielem restauracji lub kawiarni powinieneś zdecydować się na rejestrację jako czynnego podatnika VAT wówczas, gdy chcesz osiągać wysokie dochody. Z kolei opłaca się być zwolnionym z podatku VAT w przypadku gdy:

 • Twoimi klientami są osoby fizyczne,
 • cena towarów zawiera mało kosztów,
 • dostawcami lokalu gastronomicznego są podmioty niebędące płatnikami VAT.
firmino

Krok 3. Kody PKD opisujące działalność gospodarczą

Podczas zakładania działalności gospodarczej musisz wybrać odpowiednie kody PKD, które sklasyfikują Twoją restaurację lub kawiarnię. Kody PKD musisz wybrać bez względu na to czy chcesz założyć jednoosobową działalność gospodarczą, czy chcesz ją prowadzić w formie spółki.

Sekcja Dział Grupa Klasa Symbol PKD Opis kodu
I 56 Działalność usługowa związana z wyżywieniem
I 56 56.1 56.10 PKD 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
I 56 56.1 56.10 PKD 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne
I 56 56.2 56.21 PKD 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering)
I 56 56.2 56.29 PKD 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
I 56 56.3 56.30 PKD 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów

Przy wyborze odpowiednich kodów PKD zacznij od tego, który ogólnie opisuje wiodącą w Twojej firmie działalność. W przypadku restauracji lub kawiarni podstawowym kodem będzie PKD 56.10.A dotyczący przygotowywania i podawania posiłków gościom siedzącym przy stołach bez względu na to, czy spożywają posiłki na miejscu, na wynos, czy są im dostarczane.

Krok 4. Księgowość w firmie

Prowadzenie każdego biznesu wiąże się z koniecznością prowadzenia jego księgowości. Forma prowadzonej dokumentacji zależy zarówno od formy prawnej działalności gospodarczej, jak i wybranej formy opodatkowania.

Większość firm prowadzi księgowość w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, w której zapisywane są wszystkie finansowe zdarzenia mające wpływ na kondycję przedsiębiorstwa. Dotyczy to jednoosobowych działalności gospodarczych, spółek cywilnych oraz spółek jawnych, gdy rozliczają się one na zasadach ogólnych lub podatkiem liniowym. W przypadku opodatkowania ryczałtem, księgowość prowadzi się w formie ewidencji przychodów. Z kolei karta podatkowa zwalnia z prowadzenia księgowości.

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku spółek kapitałowych oraz spółki komandytowej i komandytowo-akcyjnej. Podmioty te zobowiązane są do prowadzenia ksiąg rachunkowych, co oznacza, że muszą one prowadzić pełną księgowość.

Księgowość w swojej firmie możesz prowadzić samodzielnie. Jednak będąc właścicielem restauracji lub kawiarni będziesz miał wiele innych obowiązków. Żeby nie pogubić się w dokumentacji finansowej, warto wówczas rozważyć zatrudnienie księgowego lub współpracę z biurem rachunkowym.

Coraz chętniej wybieraną opcją prowadzenia księgowości przez przedsiębiorców są internetowe biura rachunkowe. Wynika to ze stosunkowo niskich kosztów oferowanych usług oraz uproszczonej współpracy bez konieczności wożenia dokumentów. Ponadto wiele biur rachunkowych online oferuje inne narzędzia, które ułatwiają prowadzenie księgowości w firmie, takie jak:

 • programy do fakturowania,
 • system CMR z funkcjami terminarza,
 • umożliwienie wysyłania deklaracji i raportów JPK,
 • rozliczanie pracowników.

Program do faktur - porównanie internetowych programów księgowych

W ramach programów do wystawiania faktur masz dwie możliwości: albo wybierzesz program, który zainstalujesz lokalnie na Twoim komputerze, albo program który działa online (w chmurze). Ze względu na to, że to drugie rozwiązanie bardzo szybko rośnie na popularności poniżej znajdziesz funkcje, jakie oferuje kilka najpopularniejszych na rynku systemów do wystawiania faktur online. Poniższe porównanie ofert powinno pomóc Ci w podjęciu decyzji jaki program do fakturowania wybrać.

Praktycznie każdy program do wystawiania faktur online ma w ofercie darmowy okres testowy. W zależności od programu może to być 14, 30 dni lub nawet kilka miesięcy. Tak więc warto założyć konto w kilku aplikacjach i porównać ich funkcjonalności. Dzięki temu możesz wybrać program, który najbardziej będzie pasował do Twoich potrzeb.

Program
Cena
Dane kontrahenta
Limit wystawiania faktur
Możliwość edycji faktur
Możliwość wystawiania różnych dokumentów sprzedażowych
Przejrzysty interfejs
Aplikacja mobilna
Integracja z innymi programami
Wsparcie w obsłudze
Waluta i języki
Indywidualizm
Wysyłanie faktur
www
FakturaXL 0 zł - 10 faktur/mc Dane kontrahenta pobierane z bazy GUS-u przez nr NIP, REGON, KRS. Weryfikacja kontrahenta w wykazie Podatników VAT (Biała Księga) oraz weryfikacja numeru konta na Białej Liście Podatników MF. Fakturowanie do 10 faktur w miesiącu bezpłatnie lub bez limitu w abonamencie Możliwość poprawiania wszystkich danych na fakturze Przejrzysty i bardzo intuicyjny Tak Brak - system działa online, automatycznie rozpoznaje urządzenia mobilne i dostosowuje interfejs Posiada open API, integracja z systemami płatności PayU, Przelewy24, PayPal Bezpłatna pomoc z zespołem wsparcia 24/7 przez e-mail i chat oraz infolinia: pn-pt od 10 do 17 Możliwość wystawiania faktur w dowolnej walucie i dwuwalutowych. Faktury w 7 wersjach językowych i dwujęzyczne. Interfejs programu również w języku angielskim. Możliwość wybrania szablonu faktury, dostosowania kolorystyki, umieszczenia własnego logo i dodatkowego elementu graficznego na dole szablonu (np. pieczęć) Bezzałącznikowy i załącznikowy system wysyłania faktur do kontrahenta na e-mail lub smsem! bezpośrednio z programu. Również automatycznie dla faktur cyklicznych. fakturaxl.pl
Uwaga - specjalna oferta dla czytelników 6krokow.pl!
Podczas zakładania konta w platformie FakturaXL podaj kod "6krokow", otrzymasz wówczas jednorazowy rabat w wysokości 30%.
Fakturownia Abonament od 0 zł do 3 faktur/mc Dane kontrahenta pobierane są z listy kontrahentów oraz bazy GUS-u przez nr NIP, REGON, KRS Faktury nielimitowane Możliwość poprawiania danych Tak System dosyć prosty w obsłudze Dostępna w systemie iOS i Android Integracja z systemami płatności automatycznych tj. PayU, PayPal, dotPay, przelewy24, bankowością online i sklepami internetowymi; posiada open API Możliwość bezpłatnego kontaktu z zespołem wsparcia: telefonicznie, e-mail, czat Możliwość wystawiania faktur w w około 30 językach Możliwość wybrania szablonu faktury (7 dostępnych) lub stworzenia własnego szablonu oraz umieszczenia własnego logo Droga elektroniczna fakturownia.pl
Streamsoft Firmino Abonament 0 zł Dane kontrahenta pobierane z bazy GUS-u przez nr NIP, REGON, KRS, weryfikacja kontrahenta w wykazie Podatników VAT Faktury nielimitowane Możliwość poprawiania wszystkich danych Tak Przejrzysty i intuicyjny w obsłudze W przygotowaniu Integracja z innymi programami, API umożliwiające dowolne integracje Bezpłatne wsparcie mailowe i telefoniczne Możliwość wystawiania faktur w dowolnej walucie wg. Kursu NBP, wielojęzyczne wydruki dokumentów Logo na fakturze oraz możliwość wyboru szablonu i kolorystyki faktury Wysyłanie faktur mailowo bezpośrednio z systemu firmino.pl
COMARCH ERP XT od 15 zł/mc za moduł Faktury do 95 zł/mc z obsługą Księgowości i Magazynu Dane kontrahenta pobierane z bazy GUS-u przez nr NIP. Weryfikacja kontrahenta w wykazie Podatników VAT (Biała Księga) Brak limitu w abonamencie, 10 faktur (lub dokumentów księgowych) w wersji testowej Bez ograniczenia, dostępny graficzny edytor wydruków Możliwość wystawiania różnych faktur i dokumentów sprzedażowych Przejrzysty i bardzo intuicyjny Tak - iOS oraz Android Integracja z systemami bankowymi: poprzez wymianę plików i mechanizmy Webservice. Integracja z aplikacją mobilną do obsługi klientów detalicznych (POS) oraz narzędziem analitycznym BI POINT i mechanizmem do rozpoznawania faktur kosztowych (OCR) Bezpłatna Asysta telefoniczna i mailowa w dni powszednie od 8:00 do 18:00 i w soboty od 9:00 do 14:00 Możliwość wystawiania faktur w innych walutach. Interfejs programu w języku: angielskim, francuskim i niemieckim Pełna modyfikacja szablonów wydruków (wraz z możliwością wstawiania logo na wydruki) oraz możliwość edycji skrótów na pulpicie aplikacji Możliwość automatycznej wysyłki faktur drogą mailową erpxt.pl
iFirma 0 zł do 3 faktur/mc Dane kontrahenta pobierane są z bazy GUS-u przez nr NIP Fakturowanie do 3 faktur w miesiącu bezpłatnie lub bez limitu z abonamentem, 30-dniowy okres testowy Możliwość poprawiania danych Tak Rozbudowany interfejs, dużo zbędnych elementów Dostępna w systemie iOS i Android Integracja z bankowością online Możliwość kontaktu z zespołem księgowym telefonicznie, e-mail, czat Możliwość wystawiania faktur w obcej walucie Możliwość umieszczenia własnego logo Droga elektroniczna lub zlecenie wysyłki tradycyjnej iFirma.pl
Faktura.pl 0 zł, wersja premium do 13 zł/mc Dane kontrahenta pobierane z listy kontrahentów oraz z bazy GUS-u przez nr NIP, REGON, KRS. 3 dokumenty przychodowe w pakiecie bezpłatnym na zawsze, w wersji premium bez ograniczeń Edycja danych bez ograniczeń Tak Tak - wystawienie trwa nawet 30 sekund Brak - system działa online, automatycznie rozpoznaje urządzenia mobilne i dostosowuje interfejs Płatność on-line we wspołpracy z Blue Media, brak open API. Integracja z faktoringiem i windykacją Bezpłatna pomoc z zespołem wsparcia poprzez e-mail oraz infolinię: pn-pt: 9.00-17.00 Możliwość wystawiania faktur w dowolnej walucie. Faktury w 1 wersji językowej. Interfejs programu wyłącznie PL. Możliwość utworzenia nowego schematu numeracji, opcje dokumentu zapisywane jako szablony, dzięki czemu wystawianie trwa kilka chwil. Można wstawić własne logo oraz stopkę. Wysyłka dokumentów w formie emaila (załącznik). Klient widzi w systemie czy udało się dostarczyć e-mail do kontrahenta oraz ma możliwość wysyłki do kontrahentów SMSów. faktura.pl
mOrganizer Finansów Abonament od 0 zł Dane kontrahenta pobierane z bazy GUS-u przez NIP. Weryfikacja kontrahenta w wykazie Podatników VAT oraz weryfikacja numeru konta na Białej Liście Podatników MF Faktury nielimitowane Edycja danych bez ograniczeń Tak Intuicyjny, daje możliwość szybkiej obsługi Dostępna w systemie iOS i Android Integracja z bankowością online, windykacja należności, bramka płatnicza Bezpłatna pomoc techniczna oraz kontakt z zespołem księgowym przez e-mail, chat oraz infolinię: pn-pt od 9-17 Możliwość wystawiania faktur w dowolnej walucie, wydruk w języku polskim lub polsko-angielskim Logo na fakturze oraz możliwość wyboru szablonu i kolorystyki faktury Wysyłanie faktur mailowo bezpośrednio z systemu. Również automatycznie dla faktur cyklicznych morganizerfinansow.pl
ING Księgowość Abonament za 0 zł z gwarancją ceny przez 2 lata Dane kontrahenta pobierane są z bazy GUS oraz VIES przez nr NIP Faktury nielimitowane Możliwość edycji wszystkich danych na fakturze - bez dodatkowych opłat Tak, możliwość wystawiania faktur cyklicznych Intuicyjny, przejrzysty interfejs, tworzony razem z klientami Dostępna w systemie iOS i Android Finansowanie Faktur, Windykacja należności, Bramka płatnicza - iMoje, Open Api, Bankowość internetowa: Moje ING, ING Business, MultichashPL Bezpłatna pomoc z zespołem wsparcia infolinia, chat, e-mail: pon - pt od 8 do 18, chatbot dostępny 24/7 Możliwość wystawiania faktur w dowolnej walucie, faktury w 4 wersjach językowych i dwujęzyczne, interfejs programu również w języku angielskim Możliwość umieszczenia własnego logo, personalizacji faktury, możliwość oznaczania GTU na produktach Wysyłka dokumentów w formie e-maila. Klient widzi w systemie czy udało się dostarczyć fakturę oraz czy została odczytana przez kontrahenta ingksiegowosc.pl

Krok 5. Wymagania sanitarne dla prowadzenia działalności gastronomicznej

Zanim otworzysz swoją restaurację lub kawiarnię, musisz spełnić szereg wymagań sanitarnych. Dopiero wtedy będziesz mógł prowadzić działalność gastronomiczną. Regulacje w tym zakresie zawiera ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Zgodnie z jej przepisami na co najmniej 14 dni przed planowanym rozpoczęciem działalności powinieneś złożyć wniosek o zatwierdzenie zakładu i wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli sanitarnej do państwowego inspektora sanitarnego. Ponadto na prowadzenie w danym lokalu punktu gastronomicznego musisz uzyskać zgodę Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

Zanim lokal zostanie zatwierdzony przez Sanepid, wcześniej musi on zostać odebrany na 2 tygodnie przez rozpoczęciem pracy restauracji lub kawiarni. Do obioru lokalu musisz przygotować następujące dokumenty:

 • projekt budowalny, projekty branżowe i technologiczne uzgodnione z rzeczoznawcami,
 • oświadczenie kierownika nadzoru budowlanego lub firmy budowlanej, że prace związane z budową, przebudową lub adaptacją zostały wykonane zgodnie z zaopiniowaną dokumentacją projektową, a użyte materiały posiadają certyfikaty,
 • protokół ze sprawdzenia wentylacji obiektu,
 • dokumentacja działalności gospodarczej,
 • badanie wody wykonane przez Sanepid,
 • w przypadku nowego lokalu potrzebne będzie również pozwolenie na budowę oraz zaakceptowany przez gminę plan lokalizacji i umowa na wywóz nieczystości stałych i pokonsumpcyjnych,
 • w przypadku adaptacji lub przebudowy lokalu potrzebne będzie także pozwolenie gminy lub dzielnicy wydziału architektury na zmianę sposobu użytkowania lub na przebudowę, dodatkowo załącza się sporządzone projekty technologiczne.

Sprzedaż alkoholu i publiczne odtwarzanie muzyki w lokalu gastronomicznym

Jeżeli chcesz sprzedawać w swoim lokalu alkohol, musisz uzyskać do tego specjalne zezwolenie. Zezwolenie takie wydawane jest na wniosek, a udziela go wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Zanim jednak wystąpisz z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na sprzedaż alkoholu, zastanów się jakiego rodzaju alkohol chcesz sprzedawać. Jest to istotne, ponieważ pozwolenia są udzielane oddzielnie ze względu na rodzaj alkoholu:

 • do 4,5% zawartości alkoholu,
 • powyżej 4,5% zawartości alkoholu,
 • powyżej 18% zawartości alkoholu.

Z kolei jeśli chcesz w swoim lokalu odtwarzać publicznie muzykę, musisz uzyskać licencję. Jest ona udzielana na poszczególne formy wykorzystania utworów, które są chronione prawami autorskimi. Jeżeli nie jesteś pewny, czy potrzebujesz licencji, skontaktuj się z organizacją zbiorowego zarządzania.

Krok 6. Zarejestruj firmę i załóż firmowe konto bankowe

Ostatnim krokiem w zakładaniu własnej restauracji lub kawiarni jest formalna rejestracja działalności i założenie firmowego konta bankowego.

Jak zarejestrować działalność gospodarczą?

W zależności od wybranej przez Ciebie formy prawnej działalności gospodarczej musisz zarejestrować ją w CEIDG lub KRS.

Rejestracja w CEIDG dotyczy jednoosobowych działalności gospodarczych oraz wspólników spółek cywilnych. Rejestracja w tym rejestrze jest bezpłatna. Wniosek składa się na formularzu CEIDG-1, który jednocześnie jest wnioskiem o nadanie numeru NIP i REGON. Wniosek możesz złożyć na kilka sposobów:

 • bez wychodzenia z domu - zarejestruj się na stronie internetowe CEIDG, wypełnij formularz i podpisz go elektronicznie profilem zaufanym, podpisem elektronicznym lub za pomocą bankowości internetowej;
 • wypełnij wniosek online i złóż go w urzędzie - elektroniczny formularz wniosku znajdziesz na stronie internetowej CEIDG. Żeby go wypełnić nie musisz się rejestrować. Zapamiętaj kod wniosku i udaj się do urzędu. Tam urzędnik wydrukuje Twój wniosek, da Ci go do podpisania i potwierdzi w systemie;
 • załóż firmę przez telefon - w tym celu skontaktuj się z infolinią Centrum Pomocy, gdzie wspólnie z konsultantem wypełnisz wniosek. Po rozmowie otrzymasz SMS z kodem, z którym należy udać się do urzędu. Urzędnik wydrukuje Twój wniosek i da Ci go do podpisu;
 • złóż wniosek osobiście - wniosek możesz wypełnić na miejscu w urzędzie gminy lub miasta albo wydrukować go wcześniej ze strony internetowej CEIDG, wypełnić, podpisać i przynieść do urzędu;
 • wyślij wniosek listem poleconym - w tym przypadku przesłany wniosek musisz opatrzyć własnoręcznym podpisem, który został potwierdzony notarialnie.

Rejestracja w KRS dotyczy spółek prawa handlowego - osobowych i kapitałowych. Za wpis w KRS trzeba zapłacić 500 zł oraz za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym 100 zł. Wniosek o wpis składa się w sądzie rejonowym (gospodarczym) właściwym ze względu zamieszkania lub siedzibę firmy. Wniosek można złożyć również elektronicznie za pomocą systemu teleinformatycznego S24 - wówczas opłata za wpis do KRS wynosi 250 zł.

Firmowy rachunek bankowy

Będąc właścicielem restauracji lub kawiarni nie masz obowiązku zakładania firmowego konta. Dla celów działalności możesz używać rachunku prywatnego, ale pod warunkiem, że jesteś jedynym jego właścicielem. Jeżeli więc masz jedno konto wspólnie z małżonkiem, nie możesz z niego korzystać w prowadzonej przez siebie firmie. W takim przypadku najlepiej założyć oddzielny rachunek bankowy dla celów Twojej firmy.

Pamiętaj również, że dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarcza powinno być zawsze przeprowadzane za pośrednictwem firmowego rachunku bankowego, gdy:

 • stroną transakcji jest inny przedsiębiorca,
 • jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności przekracza 15 000 zł, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Ranking najtańszych i darmowych firmowych kont bankowych

W poniższym rankingu firmowych kont bankowych pod uwagę zostały wzięte przede wszystkim koszty prowadzenia konta bankowego. Jako kolejne kryterium przyjęto różne promocje i bonusy, z których można skorzystać otwierając firmowe konto bankowe. Pamiętaj jednak, że musisz wziąć pod uwagę swoje indywidualne potrzeby i specyfikę branży w jakiej prowadzisz działalność.

-->
Bank Koszty prowadzenia konta Koszty utrzymania karty Wypłaty z bankomatów krajowych Opłata za przelewy krajowe Bonus dodatkowe usługi -
Firmowe konto bankowe w Nest Bank
Nest Bank
BIZNest Konto
0 zł 0 zł 0 zł 0 zł w promocji do 400 zł dla Twojej firmy + terminal za 0 zł Sprawdź ›

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, oragnizacja pozarządowa, spółka akcyjna

PEKAO Konto Przekorzystne Biznes
Bank Pekao
Konto Przekorzystne Biznes
0 zł
jeśli w mc-u zrobiłeś przelew do ZUS/US lub miałeś wpływ min. 2000 zł lub zostanie rozliczona min. 1 transakcja z terminala Pekao lub opłacisz 1 ratę leasingu w Pekao Leasing, jeśli nie to opłata 9 zł
0 zł
jeśli wykonasz płatności kartą na min. 300 zł/mc, jeśli nie to opłata 7 zł
0 zł
dla bankomatów Pekao i 2 pierwsze wypłaty/mc z pozostałych, kolejne wypłaty z pozostałych 2%, min. 5 zł
0 zł
dla przelewów wewnętrznych oraz 15 darmowych przelewów do innych banków, pozostałe 1,50 zł/szt.
do 1000 zł premii, weź udział w loterii i wygraj samochód BMW i3 Sprawdź ›

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z o.o., spółka akcyjna

Santander Konto Firmowe Godne Polecenia
Santander Bank Polska
Konto Firmowe Godne Polecenia
0 zł
darmowe przez 24 mc-e, potem darmowe jeśli w poprzednim miesiącu zrobiłeś przelew do ZUS na kwotę min. 200 zł, jeśli nie to opłata 25 zł
0 zł
darmowe przez 24 mc-e, potem jeśli wykonasz płatności kartą min. 400 zł/mc, jeśli nie to opłata 7 zł
0 zł
dla bankomatów Santander, pozostałe bankomaty - 3,5%, min. 5 zł
0 zł
darmowe przez 24 mc-e, potem 15 przelewów/mc, każdy kolejny 1 zł
do 900 zł premii za transakcje kartą płatniczą w promocji, 400 zł premii za terminal płatniczy w promocji Sprawdź ›

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, fundacja, stowarzyszenie rejestrowe, spółdzielnia

Firmowe konto bankowe w Alior Bank
Alior Bank
iKonto Biznes
0 zł
jeśli średnie saldo na koncie wyniesie min. 1000 zł, jeśli nie to opłata 15 zł
0 zł
jeśli zrobisz min. 4 transakcje kartą w miesiącu, jeśli nie to opłata 8 zł
0 zł
dla bankomatów Alior Bank,
pozostałe bankomaty 5 pierwszych wypłat, każda następna 2 zł
0 zł w ciągu roku można uzyskać premię do 1500 zł Sprawdź ›

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza

Bank Millenium - Konto Mój Biznes
Bank Millenium
Konto Mój Biznes
0 zł
przez 24 miesiące dla nowych Klientów, którzy otworzą konto w promocji „Zyskaj z kontem dla Biznesu”. Szczegóły i regulamin dostępny po kliknięciu przycisku Sprawdź.
0 zł
jeśli wykonasz płatności kartą min. 500 zł/mc, jeśli nie to opłata 7 zł
0 zł
dla bankomatów Banku Millennium, 1 zł bankomaty Santander Bank Polska i Planet Cash, pozostałe 3,5% prowizji min. 5 zł
0 zł
dla pierwszych 20 przelewów, kolejne 1 zł – dotyczy przelewów zlecanych w Millenecie/aplikacji mobilnej
Do 700 zł premii, dla nowych Klientów, którzy do 31 sierpnia 2021 r. skorzystają z promocji „Zyskaj 700 zł z letnią promocją Konta Mój Biznes”. 0 zł za konta walutowe dla nowych Klientów, którzy otworzą konto w promocji „Zyskaj z kontem dla Biznesu.” Szczegóły i regulaminy promocji dostępne po kliknięciu przycisku Sprawdź. Sprawdź ›

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna

Bank ad
Firmowe konto bankowe w mBank
mBank
mBIZNES Standard
0 zł
bezpłatne przez 2 lata, potem 9 zł (0 zł jeśli zrobisz 1 przelew do ZUS/mc)
0 zł
brak opłat przez 2 lata, potem 5 zł
0 zł
bezpłatnie bankomaty mBank, Santander, Planet Cash, Euronet (wypłata min. 100 zł), pozostałe bankomaty - 3%, min. 5 zł
0 zł
bezpłatne przelewy przez 2 lata
mPlatforma Walutowa mNawigacja Finansowa platforma mikroFirmy.pl Sprawdź ›

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, fundacja, stowarzyszenie rejestrowe, spółdzielnia

Firmowe konto bankowe w ING
ING Bank Śląski
Konto Direct dla Firmy
0 zł
jeśli w poprzednim miesiącu zrobiłeś przelew do ZUS lub US lub miałeś wpływ na konto min. 2000 zł, jeśli nie to opłata 9 zł
0 zł
jeśli wykonasz płatności kartą min. 300 zł/mc, jeśli nie to opłata 7 zł
0 zł
dla bankomatów ING, Planet Cash i 1 wypłata /mc w pozostałych, kolejne wypłaty 2,5 zł
0 zł
jeśli w poprzednim miesiącu zrobiłeś przelew do ZUS lub US lub miałeś wpływ na konto min. 2000 zł, jeśli nie to opłata 0,90 zł
możliwość zadłużenia konta do 200 000 zł; można zyskać 100 zł za otwarcie konta Sprawdź ›

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna korzystająca z uproszczonych metod księgowości, spółka jawna korzystająca z uproszczonych metod księgowości, spółka partnerska korzystająca z uproszczonych metod księgowości, wspólnota mieszkaniowa

BNP Paribas - Konto Otwarte na Biznes
BNP Paribas
Konto Otwarte na Biznes
0 zł
jeśli średnie saldo rachunku wynosi min. 3 000 zł/mc lub suma wpływów wynosi min. 20 000 zł/mc, jeśli nie to opłata 9 zł
0 zł
jeśli wykonasz płatności kartą min. 700 zł/mc lub wpływy wyniosły powyżej 100 000 zł/mc, jeśli nie to opłata 7 zł dla wpływy poniżej 20 000 zł/mc, 3,50 zł dla wpływy 20 000 do 100 000 zł/mc
0 zł
dla bankomatów BNP Paribas, pozostałe bankomaty 1,5% min. 5 zł
0 zł
- Sprawdź ›

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do  Urzędu Pracy  ›

Oceń ten artykuł:

erp-xt

Zobacz także artykuły podobne:

Zakładanie

Znajdź urząd

Lista urzędów dla wybranych miejscowości

Baza kodów PKD

(Aktualna Polska Klasyfikacja Działalności)

Kody PKD ›
eBook: Jak założyć własną firmę

eBook:
Jak założyć własną firmę? w 2020 roku

Wszystkie aktualne informacje o zakładaniu własnej firmy zebrane w jednym miejscu!

zobacz więcej ›

Publikacja dostępna w formacie PDF

Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do   Urzędu Pracy  ›

Przydatne linki: