6krokow.pl -

Poradnik 6krokow.pl

Co warto wiedzieć
o prowadzeniu własnej firmy

Jak założyć warsztat samochodowy?

Ostatnia aktualizacja: 2019-08-26  |  Średni czas czytania: 07:27
Konto firmowe godne polecenia
Działalność gospodarcza to coraz chętniej wybierana forma zarabiania pieniędzy. Interesujesz się mechaniką pojazdów samochodowych i chcesz założyć własny warsztat samochodowy? Dowiesz się jak to zrobić czytając dalej ten artykuł.
Jak założyć warsztat samochodowy?

Czym zajmuje się warsztat samochodowy?

Warsztat samochodowy przede wszystkim świadczy usługi związane z naprawą, konserwacją i przebudową pojazdów samochodowych. Oprócz tego w warsztacie samochodowym wykonywane są najczęściej takie usługi jak:

 • naprawy mechaniczne, elektryczne i elektronicznych systemów wtryskowych,
 • przeglądy,
 • naprawy nadwozia i części,
 • mycie i polerowanie,
 • lakierowanie i malowanie oraz zabiegi antykorozyjne,
 • naprawy szyb,
 • naprawy siedzeń samochodowych,
 • naprawy opon,
 • instalowanie części i akcesoriów niebędących częścią produkcji pojazdu.

Do prowadzenia warsztatu samochodowego nie potrzebujesz licencji, zezwoleń ani koncesji. Będziesz jednak potrzebował do tego odpowiednich pomieszczeń, maszyn i narzędzi. Infrastruktura techniczna może znajdować się blisko budynków mieszkalnych, ale nie powinna ona wpływać na środowisko naturalne. Niewykluczone również, że będziesz musiał dostosować budynek do jego potrzeb, a także uzyskać certyfikaty dla wykorzystywanych w warsztacie maszyn i urządzeń.

Wykorzystywanie urządzeń podlegających dozorowi technicznemu

Niektóre usługi naprawy pojazdów samochodowych wymagają wykorzystywania urządzeń technicznych, takich jak: podnośniki ciśnieniowe, dźwigniki, wciągniki, suwnice, żurawie. Wówczas będziesz potrzebował zezwolenia na eksploatację urządzenia objętego dozorem technicznym.

Wniosek o wydanie zezwolenia na wykorzystywania określonych urządzeń technicznych możesz złożyć w dowolnym momencie w oddziale Urzędu Dozoru Technicznego.

Dokumenty, które należy dostarczyć to:

 • wniosek o przeprowadzenie badania technicznego urządzenia podlegającego dozorowi technicznemu,
 • dokumentację techniczną urządzenia,
 • wykaz urządzeń,
 • pismo od zarządcy.

Przed wydaniem zezwolenia, inspektor dozoru technicznego wykona w Twojej obecności (lub osoby przez Ciebie upoważnionej) czynności dozoru technicznego - chodzi przede wszystkim o badanie stanu urządzenia, jego wyposażenia i oznakowania oraz przeprowadzi próby techniczne przed uruchomieniem urządzenia, a także w warunkach jego pracy. Po badaniu z wynikiem pozytywnym Urząd wyda Ci decyzję zezwalającą na eksploatację i ustali formę dozoru technicznego.

Jak założyć warsztat samochodowy w 6 krokach?

Chcesz założyć własny warsztat samochodowy, ale obawiasz się formalności? Przedstawiamy 6 kroków jakie należy podjąć, żeby założyć warsztat samochodowy.

Krok 1. Wybierz formę prowadzenia działalności gospodarczej

Warsztat samochodowy możesz prowadzić w formie zarobkowej działalności nierejestrowej albo w formie zarejestrowanej działalności gospodarczej - z wyłączeniem spółki partnerskiej.

Działalność nierejestrowana

Działalność nierejestrowaną możesz prowadzić wówczas, gdy po raz pierwszy chcesz prowadzić swój biznes albo gdy nie prowadzisz działalności gospodarczej przez ostatnie 60 miesięcy. Ponadto działalność nierejestrowa jest tylko dla tych osób, które z planowanej działalności nie przekroczą w żadnym miesiącu 50% wynagrodzenia minimalnego za pracę. Na przykład w roku 2019 r. przychody nie mogą więc przekroczyć 1 125 zł miesięcznie.

Działalność nierejestrowaną mogą również prowadzić te osoby, które wyrejestrowały swoją firmę przed 30 kwietnia 2017 r. W takim przypadku nie trzeba czekać 5 lat.

Jeżeli zdecydujesz się na prowadzenie warsztatu samochodowego w formie działalności nierejestrowanej, nie będziesz musiał:

 • rejestrować swojej działalności,
 • płacić składek ZUS,
 • rejestrować się w urzędzie skarbowym - nie będziesz posiadał również numeru NIP i REGON,
 • płacić zaliczek na podatek,
 • prowadzić księgowości, a jedynie uproszczoną ewidencję sprzedaży w celu udowodnienia, że faktycznie nie przekraczasz miesięcznych przychodów.

Firma zarejestrowana

Swój warsztat samochodowy możesz zarejestrować w jednej z następujących form:

 • Jednoosobowa działalność gospodarcza - jest to najprostsza forma prowadzenia firmy. Przedsiębiorca prowadzący taką działalność odpowiada za jej zobowiązania całym swoim majątkiem. Dotyczy to również małżonka przedsiębiorcy z wyłączeniem jego majątku osobistego. Jako przedsiębiorca reprezentujesz swoją firmę. Tylko Ty możesz zawierać umowy, wpłacać zaliczki na podatek i składać deklaracje oraz rozliczać się z ZUS-em. Możesz oczywiście powierzyć te zadania innym osobom w drodze pełnomocnictwa, ale pamiętaj, że i tak będą to działania mające wpływ na Twój osobisty majątek.
 • Spółka cywilna - to według definicji przedsięwzięcie dwóch lub więcej przedsiębiorców, którzy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczej przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów. Ze względu na to, że spółka cywilna nie ma osobowości prawnej, wspólnicy odpowiadają za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem solidarnie. Do założenia spółki konieczne jest zawarcie umowy spółki cywilnej, ale nie trzeba do tego kapitału początkowego.

 • Spółka jawna - tworzona jest przez co najmniej dwie osoby. Wspólnicy odpowiadają za jej zobowiązania całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką.

 • Spółka komandytowa - tworzą ją co najmniej dwie osoby, z których jedna musi być komplementariuszem, a druga komandytariuszem. Komplementariusz odpowiada za zobowiązania spółki tak jak wspólnik spółki jawnej. Z kolei komandytariusz odpowiada do wysokości sumy komandytowej.

 • Spółka komandytowo-akcyjna - mogą ją utworzyć co najmniej dwie osoby, z których jedna musi być komplementariuszem, a drugi akcjonariuszem. Komplementariusz odpowiada za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem solidarnie z innymi komplementariuszami i solidarnie ze spółką. Akcjonariusze nie ponoszą odpowiedzialności, bowiem ryzykuje on składnikami majątkowymi wnoszonymi do spółki.

 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - jest to najpopularniejsza spółka handlowa w Polsce. Z chwilą wpisu do rejestru zyskuje ona osobowość prawną. Spółka samodzielnie odpowiada za swoje zobowiązania, dzięki czemu nie odpowiadają za nie wspólnicy. Spółka z o.o. może być również jednoosobowa. Do założenia spółki konieczny jest kapitał zakładowy w wysokości co najmniej 5 000 zł.
 • Spółka akcyjna - jest to forma działalności dedykowana firmom, które planują wejście na giełdę. Spółka ma osobowość prawną i odpowiada za swoje zobowiązania własnym majątkiem. Odpowiedzialności nie ponoszą akcjonariusze. Do założenia spółki konieczny jest kapitał zakładowy w wysokości 100 000 zł.

Krok 2. Wybierz formę opodatkowania swojej firmy

Jeśli wybrałeś już formę, w jakiej będziesz prowadził swój warsztat samochodowy czas na wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej. Działalność gospodarcza przede wszystkim podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Decydując się na prowadzenie warsztatu samochodowego w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki cywilnej albo osobowej spółki handlowej masz prawo wybrać formę opodatkowania swoich dochodów spośród następujących form:

 • podatek dochodowy od osób fizycznych rozliczanych na zasadach ogólnych - osiągane dochody z działalności możesz skumulować z innymi osiąganymi dochodami osiągniętymi w ciągu roku. W tej formie stosowane są dwa progi podatkowe - 18% i 32%, których stosowanie zależy od wysokości osiągniętych dochodów. Pierwszą stawkę możesz zastosować, jeśli dochody nie przekroczą kwoty pierwszego progu podatkowego - 85 528 zł. Natomiast jeśli dochody będą wyższe, to będziesz musiał zapłacić podatek od nadwyżki w wysokości 32%. Rozliczając dochody na zasadach ogólnych możesz zastosować liczne ulgi i zwolnienia podatkowe.
 • podatek liniowy - odznacza się stałą stawką podatkową w wysokości 19%, która jest niezależna od wysokości osiąganych dochodów. Tą formę możesz zastosować tylko jeśli nie osiągasz innych dochodów z poza prowadzonej przez siebie działalności. Stosowanie podatku liniowego oznacza również rezygnację z większości ulg podatkowych.
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - jest to uproszczona forma opodatkowania. Mogą z niej skorzystać tylko Ci przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność wymienioną w ustawie. Warsztat samochodowy należy do kategorii działalności, do których można zastosować tę formę opodatkowania. Stosowana w tym przypadku stawka wynosi 8,5%.
 • karta podatkowa - jest to najprostsza forma opodatkowana działalności. Można ją zastosować, jeśli działalność jest niewielkich rozmiarów. Stawki określone są na rok z góry przez naczelnika urzędu skarbowego.

Jeśli zdecydujesz się na prowadzenie warsztatu samochodowego w formie handlowej spółki kapitałowej, dodatkowo będziesz musiał rozliczać podatek CIT, czyli podatek dochodowy od osób prawnych, którym jako osoba prawna jest opodatkowana spółka.

Krok 3. Opisz swoją działalność kodami PKD

Kody PKD służą klasyfikacji podmiotów gospodarczych dla potrzeb jednostek gospodarki narodowej (REGON). Kody opisują Twoją działalność gospodarczą. Warto przygotować je wcześniej z uwagi na to, że będą Ci one potrzebne na etapie rejestracji działalności gospodarczej.

Dla warsztatu samochodowego wybierz następujące numery PKD:

Sekcja Dział Grupa Klasa Symbol PKD Opis kodu
G 45 45.2 45.20 PKD 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
G 45 45.3 45.32 PKD 45.32.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
G 45 45.4 45.40 PKD 45.40.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich

Wybierając kody PKD, zacznij od tych, które opisują działalność przeważającą w Twoim warsztacie samochodowym.

Kod PKD może być również przydatny w staraniu się o dofinansowanie, ponieważ czasami umowy o dofinansowanie precyzują do jakiej działalności mogą być wykorzystane przekazywane środki, a że działalności te najczęściej określane są za pomocą kodów PKD, to warto wiedzieć, w jakie kody wpisuje się Twoja działalność.

Krok 4. Wybierz biuro rachunkowe i zakup program księgowy

Księgowość w swoim warsztacie samochodowym możesz oczywiście prowadzić samodzielnie. Jeżeli jednak nie czujesz się na siłach aby zająć się finansami swojej firmy, warto rozważyć podjęcie współpracy z księgową lub biurem rachunkowym. W takim przypadku decyzję warto podjąć jeszcze przed zarejestrowaniem działalności gospodarczej, ponieważ we wniosku o rejestrację należy podać miejsce, gdzie będzie przechowywana dokumentacja finansowa Twojej firmy.

Współpraca z biurem rachunkowym może odbywać się w sposób tradycyjny. Polega to na tym, że określonego dnia miesiąca przekazujesz dokumenty do biura, które sporządza za Ciebie odpowiednią dokumentację księgową, po czym informuje Cię o wysokości podatków do zapłaty. Biuro w Twoim imieniu składa deklaracje VAT, sporządza i przechowuje dokumentację oraz reprezentuje Cię w przypadku kontroli podatkowej.

Alternatywą dla tradycyjnego biura rachunkowego jest internetowe biuro rachunkowe, z którym współpraca polega na wprowadzaniu do systemu dokumentów sprzedażowych, których poprawność sprawdza biuro rachunkowe online. Obecnie internetowe biura rachunkowe są coraz częściej wybieraną formą prowadzenia księgowości w firmie z uwagi na niższe koszty z tym związane, z oferowanymi ubezpieczeniami OC oraz gwarancją stabilności i niezawodności działania oraz dostępu do dokumentów w każdej chwili.

Zatrudnienie księgowego to również rozwiązanie dla tych przedsiębiorców, którzy nie chcą samodzielnie prowadzić księgowości. Warto jednak pamiętać, że jest to rozwiązanie dużo bardziej kosztowne. Księgowa w firmie to zaleta w firmach, które są duże i mają wiele dokumentów do rozliczania. Poza tym jest to rozwiązanie korzystne, jeśli chcesz prowadzić swój warsztat samochodowy w formie spółki kapitałowej, która zobowiązana jest do prowadzenia pełnej księgowości.

Krok 5. Zarejestruj swoją firmę

Jeżeli zdecydowałeś się na zarejestrowanie swojego warsztatu samochodowego w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, musisz zarejestrować ją w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Wniosek do CEIDG możesz złożyć bezpośrednio drogą elektroniczną albo za pośrednictwem urzędu miasta lub gminy, który wprowadzi wniosek w Twoim imieniu do systemu. Wniosek o wpis do CEIDG możesz więc złożyć na jeden z następujących sposobów:

 1. wypełnij wniosek online bez wychodzenia z domu - wystarczy zarejestrować się na stronie internetowej CEIDG, wypełnić formularz i podpisać go elektronicznie za pomocą bankowości internetowej. Profilem zaufanym lub podpisem elektronicznym.
 2. Wypełnij wniosek online i złóż w urzędzie - wniosek bez rejestracji możesz wypełnić na stronie CEIDG. Zapamiętaj kod wniosku i udaj się do urzędu w celu podpisania wniosku. Wniosek wprowadzi do systemu urzędnik.
 3. Załóż firmę przez telefon - skontaktuj się z infolinią Centrum Pomocy. Wspólnie z konsultantem wypełnisz wniosek, a po rozmowie otrzymasz SMS z kodem wniosku. Udaj się z nim do urzędu w celu podpisania wniosku.
 4. Złóż wniosek osobiście - w urzędzie możesz pobrać odpowiedni formularz, który należy wypełnić. Możesz przygotować go wcześniej - wystarczy wydrukować go ze strony internetowej CEIDG.
 5. Wyślij wniosek do urzędu listem poleconym - wypełnij wniosek i podpisz go. W tym przypadku Twój podpis musi być poświadczony przez notariusza.

Do uzyskania wpisu w CEIDG potrzebujesz ponadto:

 • oświadczenia o braku zakazu prowadzenia działalności gospodarczej,
 • oświadczenia o braku zakazu wykonywaniu zawodu, którego wykonywanie podlega wpisowi do CEIDG.

Oświadczenia te są elementem wniosku o wpis do CEIDG.

Wniosek o wpis do CEIDG jest równocześnie wnioskiem o nadanie numeru REGON i numeru NIP. Dzięki formule „jednego okienka” nie musisz każdej z tych spraw załatwiać oddzielnie w innych urzędach.

Natomiast jeżeli zdecydujesz się na prowadzenie spółki handlowej - jawnej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjnej - swoją firmę musisz zarejestrować ją w KRS.

Wniosek o wpis do KRS składa się na urzędowym formularzu, którego rodzaj jest uzależniony od formy prowadzonej działalności. Chodzi o to, że rejestracja spółki jawnej odbywa się na innym formularzu niż spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Wniosek możesz złożyć w tradycyjnej papierowej formie albo za pośrednictwem Internetu z użyciem podpisu elektronicznego albo Profilu Zaufanego. Wniosek musisz koniecznie opłacić przy składaniu formularza. Opłaca się wpis oraz jego ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, jeżeli podlega on ogłoszeniu.

Krok 6. Załóż firmowe konto bankowe

Gdy dopełnisz już formalności związanych z rejestracją firmy, czas na założenie firmowego konta bankowego. Nie ma przeszkód, abyś rozliczeń finansowych ze swojego warsztatu samochodowego dokonywał ze swojego prywatnego konta, jednak pieniądze z firmy i inne prywatne pieniądze warto rozdzielić.

Konto bankowe dla firmy jest obowiązkowe, gdy chcesz dokonywać transakcji z innymi przedsiębiorcami na kwotę co najmniej równowartości 15 000 euro bez względu na to, na ile płatności transakcja ta będzie podzielona.

Większkość banków przy zakładaniu firmowego konta bankowego wymaga dostarczenia:

 • zaświadczenia o wpisie do CEIDG,
 • Twojego dowodu osobistego,
 • pieczątkę firmową.

W przypadku spółek handlowych konieczne będzie dostarczenie aktu zawiązania spółki oraz zaświadczenia o nadaniu numeru REGON oraz odpisu KRS.

Bank może również wymagać złożenia podpisów wszystkich wzorów podpisów osób, które będą dysponować kontem. Dotyczyć to będzie w szczególności spółek, gdy jedną firmą zarządza kilka osób.

Fakt powstania firmowego rachunku bankowego musi zostać odnotowany w rejestrze. Jeżeli konto zakładasz po zarejestrowaniu firmy, konieczne jest złożenie formularza aktualizacyjnego do rejestru. Z tego względu warto starać się o założenie firmowego konta bankowego jeszcze przed rejestracją firmy, ponieważ nie będziesz musiał aktualizować danych. Nie zawsze jednak jest to proste, ponieważ założenie typowo firmowego rachunku w banku wymaga podania danych samej firmy, która przed rejestracją jeszcze nie istnieje.

Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 49 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

Oceń ten artykuł:


Zobacz także artykuły podobne:

Znajdź urząd

Lista urzędów dla wybranych miejscowości

Baza kodów PKD

(Aktualna Polska Klasyfikacja Działalności)

Kody PKD ›
eBook: Jak założyć własną firmę

eBook:
Jak założyć własną firmę? w 2019 roku

Wszystkie aktualne informacje o zakładaniu własnej firmy zebrane w jednym miejscu!

zobacz więcej ›

Publikacja dostępna w formacie PDF

Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 49 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

Nasze poradniki:

Przydatne linki: