Jak założyć warsztat samochodowy?

Ostatnia aktualizacja: 2019-08-26  |  Średni czas czytania: 07:27
Działalność gospodarcza to coraz chętniej wybierana forma zarabiania pieniędzy. Interesujesz się mechaniką pojazdów samochodowych i chcesz założyć własny warsztat samochodowy? Dowiesz się jak to zrobić czytając dalej ten artykuł.
Jak założyć warsztat samochodowy?

Czym zajmuje się warsztat samochodowy?

Warsztat samochodowy przede wszystkim świadczy usługi związane z naprawą, konserwacją i przebudową pojazdów samochodowych. Oprócz tego w warsztacie samochodowym wykonywane są najczęściej takie usługi jak:

 • naprawy mechaniczne, elektryczne i elektronicznych systemów wtryskowych,
 • przeglądy,
 • naprawy nadwozia i części,
 • mycie i polerowanie,
 • lakierowanie i malowanie oraz zabiegi antykorozyjne,
 • naprawy szyb,
 • naprawy siedzeń samochodowych,
 • naprawy opon,
 • instalowanie części i akcesoriów niebędących częścią produkcji pojazdu.

Do prowadzenia warsztatu samochodowego nie potrzebujesz licencji, zezwoleń ani koncesji. Będziesz jednak potrzebował do tego odpowiednich pomieszczeń, maszyn i narzędzi. Infrastruktura techniczna może znajdować się blisko budynków mieszkalnych, ale nie powinna ona wpływać na środowisko naturalne. Niewykluczone również, że będziesz musiał dostosować budynek do jego potrzeb, a także uzyskać certyfikaty dla wykorzystywanych w warsztacie maszyn i urządzeń.

Wykorzystywanie urządzeń podlegających dozorowi technicznemu

Niektóre usługi naprawy pojazdów samochodowych wymagają wykorzystywania urządzeń technicznych, takich jak: podnośniki ciśnieniowe, dźwigniki, wciągniki, suwnice, żurawie. Wówczas będziesz potrzebował zezwolenia na eksploatację urządzenia objętego dozorem technicznym.

Wniosek o wydanie zezwolenia na wykorzystywania określonych urządzeń technicznych możesz złożyć w dowolnym momencie w oddziale Urzędu Dozoru Technicznego.

Dokumenty, które należy dostarczyć to:

 • wniosek o przeprowadzenie badania technicznego urządzenia podlegającego dozorowi technicznemu,
 • dokumentację techniczną urządzenia,
 • wykaz urządzeń,
 • pismo od zarządcy.

Przed wydaniem zezwolenia, inspektor dozoru technicznego wykona w Twojej obecności (lub osoby przez Ciebie upoważnionej) czynności dozoru technicznego - chodzi przede wszystkim o badanie stanu urządzenia, jego wyposażenia i oznakowania oraz przeprowadzi próby techniczne przed uruchomieniem urządzenia, a także w warunkach jego pracy. Po badaniu z wynikiem pozytywnym Urząd wyda Ci decyzję zezwalającą na eksploatację i ustali formę dozoru technicznego.


Zobacz gotowe, przykładowe biznesplany

Zobacz więcej biznesplanów w kategorii: Handel

Jak założyć warsztat samochodowy w 6 krokach?

Chcesz założyć własny warsztat samochodowy, ale obawiasz się formalności? Przedstawiamy 6 kroków jakie należy podjąć, żeby założyć warsztat samochodowy.

Krok 1. Wybierz formę prowadzenia działalności gospodarczej

Warsztat samochodowy możesz prowadzić w formie zarobkowej działalności nierejestrowej albo w formie zarejestrowanej działalności gospodarczej - z wyłączeniem spółki partnerskiej.

Działalność nierejestrowana

Działalność nierejestrowaną możesz prowadzić wówczas, gdy po raz pierwszy chcesz prowadzić swój biznes albo gdy nie prowadzisz działalności gospodarczej przez ostatnie 60 miesięcy. Ponadto działalność nierejestrowa jest tylko dla tych osób, które z planowanej działalności nie przekroczą w żadnym miesiącu 50% wynagrodzenia minimalnego za pracę. Na przykład w roku 2019 r. przychody nie mogą więc przekroczyć 1 125 zł miesięcznie.

Działalność nierejestrowaną mogą również prowadzić te osoby, które wyrejestrowały swoją firmę przed 30 kwietnia 2017 r. W takim przypadku nie trzeba czekać 5 lat.

Jeżeli zdecydujesz się na prowadzenie warsztatu samochodowego w formie działalności nierejestrowanej, nie będziesz musiał:

 • rejestrować swojej działalności,
 • płacić składek ZUS,
 • rejestrować się w urzędzie skarbowym - nie będziesz posiadał również numeru NIP i REGON,
 • płacić zaliczek na podatek,
 • prowadzić księgowości, a jedynie uproszczoną ewidencję sprzedaży w celu udowodnienia, że faktycznie nie przekraczasz miesięcznych przychodów.

Firma zarejestrowana

Swój warsztat samochodowy możesz zarejestrować w jednej z następujących form prawnych:

 • Jednoosobowa działalność gospodarcza - jest to najprostsza forma prowadzenia firmy. Przedsiębiorca prowadzący taką działalność odpowiada za jej zobowiązania całym swoim majątkiem. Dotyczy to również małżonka przedsiębiorcy z wyłączeniem jego majątku osobistego. Jako przedsiębiorca reprezentujesz swoją firmę. Tylko Ty możesz zawierać umowy, wpłacać zaliczki na podatek i składać deklaracje oraz rozliczać się z ZUS-em. Możesz oczywiście powierzyć te zadania innym osobom w drodze pełnomocnictwa, ale pamiętaj, że i tak będą to działania mające wpływ na Twój osobisty majątek.
 • Spółka cywilna - to według definicji przedsięwzięcie dwóch lub więcej przedsiębiorców, którzy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczej przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów. Ze względu na to, że spółka cywilna nie ma osobowości prawnej, wspólnicy odpowiadają za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem solidarnie. Do założenia spółki konieczne jest zawarcie umowy spółki cywilnej, ale nie trzeba do tego kapitału początkowego.

 • Spółka jawna - tworzona jest przez co najmniej dwie osoby. Wspólnicy odpowiadają za jej zobowiązania całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką.

 • Spółka komandytowa - tworzą ją co najmniej dwie osoby, z których jedna musi być komplementariuszem, a druga komandytariuszem. Komplementariusz odpowiada za zobowiązania spółki tak jak wspólnik spółki jawnej. Z kolei komandytariusz odpowiada do wysokości sumy komandytowej.

 • Spółka komandytowo-akcyjna - mogą ją utworzyć co najmniej dwie osoby, z których jedna musi być komplementariuszem, a drugi akcjonariuszem. Komplementariusz odpowiada za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem solidarnie z innymi komplementariuszami i solidarnie ze spółką. Akcjonariusze nie ponoszą odpowiedzialności, bowiem ryzykuje on składnikami majątkowymi wnoszonymi do spółki.

 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - jest to najpopularniejsza spółka handlowa w Polsce. Z chwilą wpisu do rejestru zyskuje ona osobowość prawną. Spółka samodzielnie odpowiada za swoje zobowiązania, dzięki czemu nie odpowiadają za nie wspólnicy. Spółka z o.o. może być również jednoosobowa. Do założenia spółki konieczny jest kapitał zakładowy w wysokości co najmniej 5 000 zł.
 • Spółka akcyjna - jest to forma działalności dedykowana firmom, które planują wejście na giełdę. Spółka ma osobowość prawną i odpowiada za swoje zobowiązania własnym majątkiem. Odpowiedzialności nie ponoszą akcjonariusze. Do założenia spółki konieczny jest kapitał zakładowy w wysokości 100 000 zł.

Krok 2. Wybierz formę opodatkowania swojej firmy

Jeśli wybrałeś już formę, w jakiej będziesz prowadził swój warsztat samochodowy czas na wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej. Działalność gospodarcza przede wszystkim podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Decydując się na prowadzenie warsztatu samochodowego w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki cywilnej albo osobowej spółki handlowej masz prawo wybrać formę opodatkowania swoich dochodów spośród następujących form:

 • podatek dochodowy od osób fizycznych rozliczanych na zasadach ogólnych - osiągane dochody z działalności możesz skumulować z innymi osiąganymi dochodami osiągniętymi w ciągu roku. W tej formie stosowane są dwa progi podatkowe - 17% i 32%, których stosowanie zależy od wysokości osiągniętych dochodów. Pierwszą stawkę możesz zastosować, jeśli dochody nie przekroczą kwoty pierwszego progu podatkowego - 85 528 zł. Natomiast jeśli dochody będą wyższe, to będziesz musiał zapłacić podatek od nadwyżki w wysokości 32%. Rozliczając dochody na zasadach ogólnych możesz zastosować liczne ulgi i zwolnienia podatkowe.
 • podatek liniowy - odznacza się stałą stawką podatkową w wysokości 19% (stan na 2020 r.), która jest niezależna od wysokości osiąganych dochodów. Tą formę możesz zastosować tylko jeśli nie osiągasz innych dochodów z poza prowadzonej przez siebie działalności. Stosowanie podatku liniowego oznacza również rezygnację z większości ulg podatkowych.
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - jest to uproszczona forma opodatkowania. Mogą z niej skorzystać tylko Ci przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność wymienioną w ustawie. Warsztat samochodowy należy do kategorii działalności, do których można zastosować tę formę opodatkowania. Stosowana w tym przypadku stawka wynosi 8,5%.
 • karta podatkowa - jest to najprostsza forma opodatkowana działalności. Można ją zastosować, jeśli działalność jest niewielkich rozmiarów. Stawki określone są na rok z góry przez naczelnika urzędu skarbowego.

Jeśli zdecydujesz się na prowadzenie warsztatu samochodowego w formie handlowej spółki kapitałowej, dodatkowo będziesz musiał rozliczać podatek CIT, czyli podatek dochodowy od osób prawnych, którym jako osoba prawna jest opodatkowana spółka.

Krok 3. Opisz swoją działalność kodami PKD

Kody PKD służą klasyfikacji podmiotów gospodarczych dla potrzeb jednostek gospodarki narodowej (REGON). Kody opisują Twoją działalność gospodarczą. Warto przygotować je wcześniej z uwagi na to, że będą Ci one potrzebne na etapie rejestracji działalności gospodarczej.

Dla warsztatu samochodowego wybierz następujące numery PKD:

Sekcja Dział Grupa Klasa Symbol PKD Opis kodu
G 45 45.2 45.20 PKD 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
G 45 45.3 45.32 PKD 45.32.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
G 45 45.4 45.40 PKD 45.40.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich

Wybierając kody PKD, zacznij od tych, które opisują działalność przeważającą w Twoim warsztacie samochodowym.

Kod PKD może być również przydatny w staraniu się o dofinansowanie, ponieważ czasami umowy o dofinansowanie precyzują do jakiej działalności mogą być wykorzystane przekazywane środki, a że działalności te najczęściej określane są za pomocą kodów PKD, to warto wiedzieć, w jakie kody wpisuje się Twoja działalność.

Krok 4. Wybierz biuro rachunkowe i zakup program księgowy

Księgowość w swoim warsztacie samochodowym możesz oczywiście prowadzić samodzielnie. Jeżeli jednak nie czujesz się na siłach aby zająć się finansami swojej firmy, warto rozważyć podjęcie współpracy z księgową lub biurem rachunkowym. W takim przypadku decyzję warto podjąć jeszcze przed zarejestrowaniem działalności gospodarczej, ponieważ we wniosku o rejestrację należy podać miejsce, gdzie będzie przechowywana dokumentacja finansowa Twojej firmy.

Współpraca z biurem rachunkowym może odbywać się w sposób tradycyjny. Polega to na tym, że określonego dnia miesiąca przekazujesz dokumenty do biura, które sporządza za Ciebie odpowiednią dokumentację księgową, po czym informuje Cię o wysokości podatków do zapłaty. Biuro w Twoim imieniu składa deklaracje VAT, sporządza i przechowuje dokumentację oraz reprezentuje Cię w przypadku kontroli podatkowej.

Alternatywą dla tradycyjnego biura rachunkowego jest internetowe biuro rachunkowe, z którym współpraca polega na wprowadzaniu do systemu dokumentów sprzedażowych, których poprawność sprawdza biuro rachunkowe online. Obecnie internetowe biura rachunkowe są coraz częściej wybieraną formą prowadzenia księgowości w firmie z uwagi na niższe koszty z tym związane, z oferowanymi ubezpieczeniami OC oraz gwarancją stabilności i niezawodności działania oraz dostępu do dokumentów w każdej chwili.

Zatrudnienie księgowego to również rozwiązanie dla tych przedsiębiorców, którzy nie chcą samodzielnie prowadzić księgowości. Warto jednak pamiętać, że jest to rozwiązanie dużo bardziej kosztowne. Księgowa w firmie to zaleta w firmach, które są duże i mają wiele dokumentów do rozliczania. Poza tym jest to rozwiązanie korzystne, jeśli chcesz prowadzić swój warsztat samochodowy w formie spółki kapitałowej, która zobowiązana jest do prowadzenia pełnej księgowości.

Program do faktur - porównanie internetowych programów księgowych

W ramach programów do wystawiania faktur masz dwie możliwości: albo wybierzesz program, który zainstalujesz lokalnie na Twoim komputerze, albo program który działa online (w chmurze). Ze względu na to, że to drugie rozwiązanie bardzo szybko rośnie na popularności poniżej znajdziesz funkcje, jakie oferuje kilka najpopularniejszych na rynku systemów do wystawiania faktur online. Poniższe porównanie ofert powinno pomóc Ci w podjęciu decyzji jaki program do fakturowania wybrać.

Jaki dobry i prosty program do fakturowania online wybrać? Praktycznie każdy program do wystawiania faktur vat online ma w ofercie darmowy okres testowy. W zależności od programu może to być 14, 30 dni lub nawet kilka miesięcy. Tak więc warto założyć konto w kilku aplikacjach i porównać ich funkcjonalności. Dzięki temu możesz wybrać program, który najbardziej będzie pasował do Twoich potrzeb.

Program
Cena
Dane kontrahenta
Limit wystawiania faktur
Możliwość edycji faktur
Możliwość wystawiania różnych dokumentów sprzedażowych
Przejrzysty interfejs
Aplikacja mobilna
Integracja z innymi programami
Wsparcie w obsłudze
Waluta i języki
Indywidualizm
Wysyłanie faktur
www
FakturaXL 0 zł - 10 faktur/mc Dane kontrahenta pobierane z bazy GUS-u przez nr NIP, REGON, KRS. Weryfikacja kontrahenta w wykazie Podatników VAT (Biała Księga) oraz weryfikacja numeru konta na Białej Liście Podatników MF. Fakturowanie do 10 faktur w miesiącu bezpłatnie lub bez limitu w abonamencie Możliwość poprawiania wszystkich danych na fakturze Przejrzysty i bardzo intuicyjny Tak Brak - system działa online, automatycznie rozpoznaje urządzenia mobilne i dostosowuje interfejs Posiada open API, integracja z systemami płatności PayU, Przelewy24, PayPal Bezpłatna pomoc z zespołem wsparcia 24/7 przez e-mail i chat oraz infolinia: pn-pt od 10 do 17 Możliwość wystawiania faktur w dowolnej walucie i dwuwalutowych. Faktury w 7 wersjach językowych i dwujęzyczne. Interfejs programu również w języku angielskim. Możliwość wybrania szablonu faktury, dostosowania kolorystyki, umieszczenia własnego logo i dodatkowego elementu graficznego na dole szablonu (np. pieczęć) Bezzałącznikowy i załącznikowy system wysyłania faktur do kontrahenta na e-mail lub smsem! bezpośrednio z programu. Również automatycznie dla faktur cyklicznych. fakturaxl.pl
Uwaga - specjalna oferta dla czytelników 6krokow.pl!
Podczas zakładania konta w platformie FakturaXL podaj kod "6krokow", otrzymasz wówczas jednorazowy rabat w wysokości 30%.
Fakturownia Abonament od 0 zł do 3 faktur/mc Dane kontrahenta pobierane są z listy kontrahentów oraz bazy GUS-u przez nr NIP, REGON, KRS Faktury nielimitowane Możliwość poprawiania danych Tak System dosyć prosty w obsłudze Dostępna w systemie iOS i Android Integracja z systemami płatności automatycznych tj. PayU, PayPal, dotPay, przelewy24, bankowością online i sklepami internetowymi; posiada open API Możliwość bezpłatnego kontaktu z zespołem wsparcia: telefonicznie, e-mail, czat Możliwość wystawiania faktur w w około 30 językach Możliwość wybrania szablonu faktury (7 dostępnych) lub stworzenia własnego szablonu oraz umieszczenia własnego logo Droga elektroniczna fakturownia.pl
Streamsoft Firmino Abonament 0 zł Dane kontrahenta pobierane z bazy GUS-u przez nr NIP, REGON, KRS, weryfikacja kontrahenta w wykazie Podatników VAT Faktury nielimitowane Możliwość poprawiania wszystkich danych Tak Przejrzysty i intuicyjny w obsłudze W przygotowaniu Integracja z innymi programami, API umożliwiające dowolne integracje Bezpłatne wsparcie mailowe i telefoniczne Możliwość wystawiania faktur w dowolnej walucie wg. Kursu NBP, wielojęzyczne wydruki dokumentów Logo na fakturze oraz możliwość wyboru szablonu i kolorystyki faktury Wysyłanie faktur mailowo bezpośrednio z systemu firmino.pl
COMARCH ERP XT od 15 zł/mc za moduł Faktury do 95 zł/mc z obsługą Księgowości i Magazynu Dane kontrahenta pobierane z bazy GUS-u przez nr NIP. Weryfikacja kontrahenta w wykazie Podatników VAT (Biała Księga) Brak limitu w abonamencie, 10 faktur (lub dokumentów księgowych) w wersji testowej Bez ograniczenia, dostępny graficzny edytor wydruków Możliwość wystawiania różnych faktur i dokumentów sprzedażowych Przejrzysty i bardzo intuicyjny Tak - iOS oraz Android Integracja z systemami bankowymi: poprzez wymianę plików i mechanizmy Webservice. Integracja z aplikacją mobilną do obsługi klientów detalicznych (POS) oraz narzędziem analitycznym BI POINT i mechanizmem do rozpoznawania faktur kosztowych (OCR) Bezpłatna Asysta telefoniczna i mailowa w dni powszednie od 8:00 do 18:00 i w soboty od 9:00 do 14:00 Możliwość wystawiania faktur w innych walutach. Interfejs programu w języku: angielskim, francuskim i niemieckim Pełna modyfikacja szablonów wydruków (wraz z możliwością wstawiania logo na wydruki) oraz możliwość edycji skrótów na pulpicie aplikacji Możliwość automatycznej wysyłki faktur drogą mailową erpxt.pl
iFirma 0 zł do 3 faktur/mc Dane kontrahenta pobierane są z bazy GUS-u przez nr NIP Fakturowanie do 3 faktur w miesiącu bezpłatnie lub bez limitu z abonamentem, 30-dniowy okres testowy Możliwość poprawiania danych Tak Rozbudowany interfejs, dużo zbędnych elementów Dostępna w systemie iOS i Android Integracja z bankowością online Możliwość kontaktu z zespołem księgowym telefonicznie, e-mail, czat Możliwość wystawiania faktur w obcej walucie Możliwość umieszczenia własnego logo Droga elektroniczna lub zlecenie wysyłki tradycyjnej iFirma.pl
Faktura.pl 0 zł, wersja premium do 13 zł/mc Dane kontrahenta pobierane z listy kontrahentów oraz z bazy GUS-u przez nr NIP, REGON, KRS. 3 dokumenty przychodowe w pakiecie bezpłatnym na zawsze, w wersji premium bez ograniczeń Edycja danych bez ograniczeń Tak Tak - wystawienie trwa nawet 30 sekund Brak - system działa online, automatycznie rozpoznaje urządzenia mobilne i dostosowuje interfejs Płatność on-line we wspołpracy z Blue Media, brak open API. Integracja z faktoringiem i windykacją Bezpłatna pomoc z zespołem wsparcia poprzez e-mail oraz infolinię: pn-pt: 9.00-17.00 Możliwość wystawiania faktur w dowolnej walucie. Faktury w 1 wersji językowej. Interfejs programu wyłącznie PL. Możliwość utworzenia nowego schematu numeracji, opcje dokumentu zapisywane jako szablony, dzięki czemu wystawianie trwa kilka chwil. Można wstawić własne logo oraz stopkę. Wysyłka dokumentów w formie emaila (załącznik). Klient widzi w systemie czy udało się dostarczyć e-mail do kontrahenta oraz ma możliwość wysyłki do kontrahentów SMSów. faktura.pl
mOrganizer Finansów Abonament od 0 zł Dane kontrahenta pobierane z bazy GUS-u przez NIP. Weryfikacja kontrahenta w wykazie Podatników VAT oraz weryfikacja numeru konta na Białej Liście Podatników MF Faktury nielimitowane Edycja danych bez ograniczeń Tak Intuicyjny, daje możliwość szybkiej obsługi Dostępna w systemie iOS i Android Integracja z bankowością online, windykacja należności, bramka płatnicza Bezpłatna pomoc techniczna oraz kontakt z zespołem księgowym przez e-mail, chat oraz infolinię: pn-pt od 9-17 Możliwość wystawiania faktur w dowolnej walucie, wydruk w języku polskim lub polsko-angielskim Logo na fakturze oraz możliwość wyboru szablonu i kolorystyki faktury Wysyłanie faktur mailowo bezpośrednio z systemu. Również automatycznie dla faktur cyklicznych morganizerfinansow.pl
ING Księgowość Abonament za 0 zł z gwarancją ceny przez 2 lata Dane kontrahenta pobierane są z bazy GUS oraz VIES przez nr NIP Faktury nielimitowane Możliwość edycji wszystkich danych na fakturze - bez dodatkowych opłat Tak, możliwość wystawiania faktur cyklicznych Intuicyjny, przejrzysty interfejs, tworzony razem z klientami Dostępna w systemie iOS i Android Finansowanie Faktur, Windykacja należności, Bramka płatnicza - iMoje, Open Api, Bankowość internetowa: Moje ING, ING Business, MultichashPL Bezpłatna pomoc z zespołem wsparcia infolinia, chat, e-mail: pon - pt od 8 do 18, chatbot dostępny 24/7 Możliwość wystawiania faktur w dowolnej walucie, faktury w 4 wersjach językowych i dwujęzyczne, interfejs programu również w języku angielskim Możliwość umieszczenia własnego logo, personalizacji faktury, możliwość oznaczania GTU na produktach Wysyłka dokumentów w formie e-maila. Klient widzi w systemie czy udało się dostarczyć fakturę oraz czy została odczytana przez kontrahenta ingksiegowosc.pl

Krok 5. Zarejestruj swoją firmę

Jeżeli zdecydowałeś się na zarejestrowanie swojego warsztatu samochodowego w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, musisz zarejestrować ją w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Wniosek do CEIDG możesz złożyć bezpośrednio drogą elektroniczną albo za pośrednictwem urzędu miasta lub gminy, który wprowadzi wniosek w Twoim imieniu do systemu.

Wniosek o wpis do CEIDG możesz więc złożyć na jeden z następujących sposobów:

 1. wypełnij wniosek CEIDG-1 online bez wychodzenia z domu - wystarczy zarejestrować się na stronie internetowej CEIDG, wypełnić formularz i podpisać go elektronicznie za pomocą bankowości internetowej. Profilem zaufanym lub podpisem elektronicznym.
 2. Wypełnij wniosek online i złóż w urzędzie - wniosek bez rejestracji możesz wypełnić na stronie CEIDG. Zapamiętaj kod wniosku i udaj się do urzędu w celu podpisania wniosku. Wniosek wprowadzi do systemu urzędnik.
 3. Załóż firmę przez telefon - skontaktuj się z infolinią Centrum Pomocy. Wspólnie z konsultantem wypełnisz wniosek, a po rozmowie otrzymasz SMS z kodem wniosku. Udaj się z nim do urzędu w celu podpisania wniosku.
 4. Złóż wniosek osobiście - w urzędzie możesz pobrać odpowiedni formularz, który należy wypełnić. Możesz przygotować go wcześniej - wystarczy wydrukować go ze strony internetowej CEIDG.
 5. Wyślij wniosek do urzędu listem poleconym - wypełnij wniosek i podpisz go. W tym przypadku Twój podpis musi być poświadczony przez notariusza.

Do uzyskania wpisu w CEIDG potrzebujesz ponadto:

 • oświadczenia o braku zakazu prowadzenia działalności gospodarczej,
 • oświadczenia o braku zakazu wykonywaniu zawodu, którego wykonywanie podlega wpisowi do CEIDG.

Oświadczenia te są elementem wniosku o wpis do CEIDG.

Wniosek o wpis do CEIDG jest równocześnie wnioskiem o nadanie numeru REGON i numeru NIP. Dzięki formule „jednego okienka” nie musisz każdej z tych spraw załatwiać oddzielnie w innych urzędach.

Natomiast jeżeli zdecydujesz się na prowadzenie spółki handlowej - jawnej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjnej - swoją firmę musisz zarejestrować ją w KRS.

Wniosek o wpis do KRS składa się na urzędowym formularzu, którego rodzaj jest uzależniony od formy prowadzonej działalności. Chodzi o to, że rejestracja spółki jawnej odbywa się na innym formularzu niż spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Wniosek możesz złożyć w tradycyjnej papierowej formie albo za pośrednictwem Internetu z użyciem podpisu elektronicznego albo Profilu Zaufanego. Wniosek musisz koniecznie opłacić przy składaniu formularza. Opłaca się wpis oraz jego ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, jeżeli podlega on ogłoszeniu.

Krok 6. Załóż firmowe konto bankowe

Gdy dopełnisz już formalności związanych z rejestracją firmy, czas na założenie firmowego konta bankowego. Nie ma przeszkód, abyś rozliczeń finansowych ze swojego warsztatu samochodowego dokonywał ze swojego prywatnego konta, jednak pieniądze z firmy i inne prywatne pieniądze warto rozdzielić.

Konto bankowe dla firmy jest obowiązkowe, gdy chcesz dokonywać transakcji z innymi przedsiębiorcami na kwotę co najmniej równowartości 15 000 euro bez względu na to, na ile płatności transakcja ta będzie podzielona.

Większkość banków przy zakładaniu firmowego konta bankowego wymaga dostarczenia:

 • zaświadczenia o wpisie do CEIDG,
 • Twojego dowodu osobistego,
 • pieczątkę firmową.

W przypadku spółek handlowych konieczne będzie dostarczenie aktu zawiązania spółki oraz zaświadczenia o nadaniu numeru REGON oraz odpisu KRS.

Bank może również wymagać złożenia podpisów wszystkich wzorów podpisów osób, które będą dysponować kontem. Dotyczyć to będzie w szczególności spółek, gdy jedną firmą zarządza kilka osób.

Fakt powstania firmowego rachunku bankowego musi zostać odnotowany w rejestrze. Jeżeli konto zakładasz po zarejestrowaniu firmy, konieczne jest złożenie formularza aktualizacyjnego do rejestru. Z tego względu warto starać się o założenie firmowego konta bankowego jeszcze przed rejestracją firmy, ponieważ nie będziesz musiał aktualizować danych. Nie zawsze jednak jest to proste, ponieważ założenie typowo firmowego rachunku w banku wymaga podania danych samej firmy, która przed rejestracją jeszcze nie istnieje.

Ranking najtańszych i darmowych firmowych kont bankowych

W poniższym rankingu firmowych kont bankowych pod uwagę zostały wzięte przede wszystkim koszty prowadzenia konta bankowego. Jako kolejne kryterium przyjęto różne promocje i bonusy, z których można skorzystać otwierając firmowe konto bankowe. Pamiętaj jednak, że musisz wziąć pod uwagę swoje indywidualne potrzeby i specyfikę branży w jakiej prowadzisz działalność.

Ranking darmowych/najtańszych kont firmowych czerwiec 2024:

 1. Nest Bank BIZNest Konto
 2. Santander Bank Polska Konto Firmowe Online
 3. Bank Pekao Konto Przekorzystne Biznes
 4. Alior Bank iKonto Biznes
 5. Millennium Bank Konto Firmowe Mój Biznes
 6. Bank PKO BP konto firmowe
 7. City Bank konto Firmowe CitiKonto

Ranking opracowany w oparciu o elementy: jakość, promocja, cena w promocji, cena po okresie promocyjnym.

1. Nest Bank BIZNest Konto

0 zł
Prowadzenia konta
0 zł
Utrzymania karty
0 zł / 6 zł
Wypłaty z bankomatów
0 zł
Opłata za przelewy
Otwórz konto ›

Promocja: pakiet korzyści do 4400 zł i 25% zwrotu za zakupy na stacjach paliw

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, oragnizacja pozarządowa, spółka akcyjna

 • opłata za założenie konta: 0 zł
 • opłata za prowadzenie konta: 0 zł
 • karta płatnicza: brak opłat za wydanie i używanie karty płatniczej
 • wypłata gotówki w bankomatach: Euronet 0 zł, pozostałe bankomaty 6 zł, wypłata za granicą 5 zł + 3% prowizji za przewalutowanie
 • przelew krajowy: 0 zł
 • przelew natychmiastowy: 5 zł
 • przelewy do ZUS i US: 0 zł
 • przelew europejski SEPA: 0 zł
 • przelew zagraniczny SWIFT: 20 zł
 • polecenie zapłaty: 5 zł
 • konto walutowe: dodatkowe bezpłatne rachunki walutowe EUR, USD, GBP, CHF, CZK, DKK, HUF, JPY, NOK, RON, SEK
 • aplikacja mobilna

2. Santander Bank Polska Konto Firmowe Online

0 zł
Prowadzenia konta
0 zł
Utrzymania karty
0 zł
Wypłaty z bankomatów
0 zł
Opłata za przelewy
Otwórz konto ›

Promocja: Do 2700 zł za aktywność + bezterminowy brak opłat za konto

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, stowarzyszenie

 • opłata za założenie konta: 0 zł
 • opłata za prowadzenie konta: 0 zł (bezterminowo) jeśli otworzysz konto w ramach aktualnej promocji
 • karta płatnicza: wydanie karty 0 zł, miesięczna opłata za kartę 0 zł (bezterminowo) jeśli otworzysz konto w ramach aktualnej promocji
 • wypłata gotówki w bankomatach: w Polsce 0 zł prowizji (wszystkie bankomaty w Polsce darmowe przez 2 lata), następnie 0 zł (bankomaty Santander Bank Polska), pozostałe bankomaty 3,5%, min. 5 zł. Wypłata gotówki w bankomatach za granicą 4%, min. 10 zł +2,8% opłaty za przewalutowanie
 • przelew krajowy: 0 zł
 • przelew natychmiastowy: 0 zł (10 pierwszych przelewów w miesiącu, każdy kolejny 10 zł)
 • przelew europejski SEPA: 0 zł (10 przelewów/mc potem 1,30 zł)
 • przelew zagraniczny SWIFT: 0,25%, min. 25 zł maks. 200 zł
 • przelewy do ZUS i US: 0 zł
 • zlecenie stałe i polecenie zapłaty: 0 zł
 • opracej kasowe w placówce banku: wpłata lub wypłata gotówki w oddziale banku 0,65%, min. 20 zł
 • konta walutowe: można założyć dodatkowe konto walutowe w 17 walutach - w ramach promocji 1 konto walutowe jest bezpłatnie (USD, EUR, GBP) w przypadku innych walut konto płatne 25 zł (CHF, CZK, DKK, NOK, SEK, AUD, CAD, HUF, JPY, CNY, RON, RUB, MXN, TRY) do niektórych walut konieczna jest pozytywna decyzja Banku
 • usługi dodatkowe: dostęp do portalu Santander Trade, mobilny terminal płatniczy, dostepne są również dodatkowe usługi płatne (eKsięgowość, eUmowy, eWadia, eFaktoring, eWindykacja, eLeasing, eZdrowie)

3. Bank Pekao Konto Przekorzystne Biznes

0 zł / 9 zł
Prowadzenia konta
0 zł / 8 zł
Utrzymania karty
0 zł / 2% min. 5 zł
Wypłaty z bankomatów
0 zł/1,50 zł
Opłata za przelewy
Otwórz konto ›

Promocja: do 2 000 zł premii w tym 200 zł na start, 0 zł za wystawianie faktur online bez limitu na platformie księgowej, 0 zł przez 2 lata za dzierżawę terminala POS

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, oragnizacja pozarządowa (fundacja, stowarzyszenie), spółka akcyjna

 • opłata za założenie konta: 0 zł
 • opłata za prowadzenie konta: przez pierwszy rok 0 zł, potem 9 zł/mc, jednak opłata może wynieść 0 zł jeżeli w miesiącu zostanie spełniony jeden z warunków: na konto wpłynie minimum 2000 zł, zostanie wykonany przelew do ZUS lub US, będzie co najmniej 1 transakcja zrealizowana za pomocą terminala płatniczego (wydanego przez Bank Pekao S.A.), zrealizowana zostanie płatność na rzecz Pekao Leasing lub zostanie wykonana co najmniej 1 transakcja wymiany walut w Banku Pekao S.A.
 • karta płatnicza: brak opłat za kartę przez 2 lata, potem 8 zł, chyba, że w danym miesiącu będzie wykonana transakcja kartą na kwotę minimum 500 zł
 • wypłata gotówki w bankomatach: Banku Pekao 0 zł, w innych bankomatach bezpłatne 2 wypłaty, kolejne wypłaty 2%, min. 5 zł, wypłata gotówki w bankomatach za granicą: 2% min. 5 zł
 • przelew krajowy: 0 zł na inne konta Banku Pekao oraz 15 darmowych przelewów miesięcznie do innych banków, potem 1,50 zł/szt.
 • przelew natychmiastowy: 10 zł
 • przelewy do ZUS i US: 0 zł
 • przelew zagraniczny SWIFT: 0,25% min 30,00 zł max 120,00 zł (tryb zwykły), 0,25% min 80,00 zł max 170,00 zł (tryb pilny), 0,25% min 110,00 zł max 200,00 zł (tryb ekspres)
 • konto walutowe: możliwość uruchomienia bezpłatnego konta pomocniczego w 20 walutach
 • atrakcyjny program rabatowy Galeria Rabatów dla firm
 • aplikacja mobilna PeoPay

4. Alior Bank iKonto Biznes

0 zł
Prowadzenia konta
0 zł / 8 zł
Utrzymania karty
0 zł / 3% min. 5 zł
Wypłaty z bankomatów
0 zł
Opłata za przelewy
Otwórz konto ›

Promocja: nawet 2850 zł premii w ciągu roku 350 zł na start - podczas zakładania konta użyj kodu PROMO350, do 1000 zł zwrotu za paliwo z kartą z Plusem (do 200 zł/ mies.), do 1500 zł premii - bankuj regularnie i zyskuj

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza

 • konto przeznaczone jest dla firmy jednoosobowej
 • opłata za założenie konta: 0 zł
 • opłata za prowadzenie konta: 0 zł
 • wydanie karty: 0 zł
 • miesięczna opłata za kartę: 8 zł, jednak przy co najmniej 4 transakcjach miesięcznie brak opłat
 • wypłata gotówki w bankomatach: Alior Banku 0 zł, w bankomatach Euronet, Planet Cash oraz innych banków 0 zł przy pierwszych 5 wypłatach w miesiącu, potem każda kolejna wypłata 2 zł, wypłata gotówki w bankomatach za granicą 3%, min. 8 zł
 • przelew krajowy: 0 zł
 • przelew do ZUS i US: 0 zł
 • przelew natychmiastowy Express Elixir: pierwszy przelew w miesiącu 0 zł, kolejne 10 zł, w systemie Blue Cash 10 zł
 • przelew europejski SEPA: 0 zł za pierwsze 5 przelewów, potem 5 zł/przelew
 • przelew zagraniczny SWIFT: 20 zł
 • zlecenie stałe: 1 zł za realizację przelewu
 • polecenie zapłaty: 0 zł, 1 zł odwołanie polecenia
 • konto walutowe: możliwość założenia rachunku w 19 walutach
 • autodealing: całodobowy system wymiany walut

5. Millennium Bank Konto Firmowe Mój Biznes

0 zł
Prowadzenia konta
0 zł / 7 zł
Utrzymania karty
0 zł / 1 zł / 3% min. 5 zł
Wypłaty z bankomatów
0 zł / 1 zł
Opłata za przelewy
Otwórz konto ›

Promocja "Konto firmowe z premią dla Twojej działalności”: premia do 1500 zł za aktywność. Prowadzenie Konta za 0 zł przez aż 2 lata

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna

 • opłata za założenie konta: 0 zł
 • opłata za prowadzenie konta: 0 zł przez 2 lata; potem 20 zł chyba, że w poprzedni miesiącu wpływy wyniosą min. 1000 zł lub z rachunku zrealizowany został przelew do ZUS, US - wówczas 0 zł
 • wydanie karty: 0 zł
 • miesięczna opłata za kartę: 7 zł, jednak opłata wyniesie 0 zł jeżeli w miesiącu zostaną zrealizowane transakcje min. 500 zł
 • wypłata gotówki w bankomatach: Banku Millennium 0 zł, 1 zł w sieci Planet Cash i Santander, pozostałe bankomaty 3% min. 5 zł, wypłata gotówki w bankomatach za granicą 2,5% min. 9 PLN
 • przelew krajowy: 0 zł za 20 pierwszych przelewów, każdy następny - 1 zł, przelew do ZUS i US 0 zł
 • przelew natychmiastowy: 10 zł
 • przelew europejski SEPA: 0 zł za 20 pierwszych przelewów, 1 zł za każdy następny
 • przelew zagraniczny SWIFT: 0,25% min. 17 zł max. 170 zł
 • zlecenie stałe: 4 zł za realizację przelewu
 • polecenie zapłaty: 3 zł - zlecenie, modyfikacja, odwołanie; 1 zł - realizacja polecenia
 • konto walutowe: możliwość założenia bezpłatnego rachunku walutowego w 4 walutach: EUR, USD, GBP i CHF

6. Bank PKO BP konto firmowe

0 zł / 12 zł
Prowadzenia konta
0 zł / 10 zł
Utrzymania karty
0 zł / 3,5%, min. 5 zł
Wypłaty z bankomatów
0 zł / 1 zł
Opłata za przelewy
Otwórz konto ›

Promocja: "Tankuj, ładuj i zyskaj z kartą VISA" - zyskaj do 1200 zł zwrotu za wydatki na stacjach paliw (do 200 zł/mc)

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka jawna, spółka z o.o., spółka partnerska, oragnizacja pozarządowa (fundacja, stowarzyszenie), spółka akcyjna

 • opłata za założenie konta: 0 zł
 • opłata za prowadzenie konta: 0 zł jeśli odnotowano wpływy w danym m-cu w wysokości 2000 zł, w przeciwnym wypadku 12 zł/mc
 • karta płatnicza: 0 zł jeśli został wykonanych min 5 transakcji w m-cu, jeśli nie to opłata za kartę wynosi 10 zł/mc
 • wypłata gotówki w bankomatach: 0 zł w bankomatach PKO BP, pozostałe 3,5% min 5 zł
 • przelew krajowy: przelewy elixir 0 zł za 10 pierwszych przelewów przez bankowość internetową i 10 przez aplikację za darmo potem 1 zł/przelew
 • przelew express elixir: 10 zł/przelew
 • przelew zagraniczny SEPA: przelew SEPA (europejski) 0 zł - przelewy wliczają się do limitu 10 darmowych przelewów potem 1 zł
 • przelew do ZUS i US: 0 zł
 • polecenie zapłaty: 1 zł (0 zł dla przelewów na rachunki w PKO BP, dodanie nowego 0 zł, modyfikacja 7,50 zł)
 • opracej kasowe w placówce banku: 0,6% min 20 zł
 • wpłata we wpłatomacie: 0 zł do 50 000 zł powyżej 0,5% wpłacanej kwoty
 • SMS-y autoryzacyjne 0 zł
 • dodatkowe usługi: e-księgowość, kantor internetowy, terminal płatniczy, faktoring

7. City Bank konto firmowe CitiKonto

0 zł / 20 zł
Prowadzenia konta
9 zł
Utrzymania karty
0 zł / 2%, min. 9 zł
Wypłaty z bankomatów
0 zł / 1,50 zł
Opłata za przelewy
Otwórz konto ›

Promocja: Zyskaj do 1500 zł premii i 0 zł za prowadzenie konta

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółki, fundacja, stowarzyszenie rejestrowe, spółdzielnia

 • opłata za założenie konta: 0 zł
 • opłata za prowadzenie konta: 20 zł, opłaty unikniesz, jeśli co miesiąc na rachunek wpłynie min. 2000 zł lub gdy prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą i dodatkowo posiadasz konto osobiste w Citi Handlowym zwolnione z opłaty za prowadzenie
 • karta płatnicza: Mastercard Business
 • opłata za wydanie karty: 0 zł
 • miesięczna opłata za kartę: 9 zł
 • wypłata gotówki w bankomatach: w Polsce 0 zł za wypłaty w bankomatach Citi, 2%, min. 9 zł z pozostałych bankomatów, za granicą 0 zł za wypłaty w bankomatach Citi, 2%, min. 9 zł z pozostałych bankomatów
 • wpłata gotówki we wpłatomacie: 0 zł w wpłatomatach City Handlowy 0,6%, min. 9 zł z innych wpłatomatów
 • przelewy internetowe: pierwsze 60 przelewów za 0 zł, każdy następny 1,50 zł (w danym miesiącu)
 • przelew do ZUS i US: 0 zł
 • przelew natychmiastowy: 10 zł
 • przelew europejski SEPA: pierwsze 60 przelewów za 0 zł, każdy następny 1,50 zł (w danym miesiącu)
 • przelew zagraniczny SWIFT: 0,35% min. 20 zł, maks. 100 zł
 • zlecenie stałe: 0 zł
 • polecenie zapłaty: 0 zł
 • konto walutowe: możliwość uruchomienia rachunku walutowego (dostępne konta prowadzone w 11 walutach: EUR, USD, GBP, CHF, AUD, CAD, DKK, NOK, SEK, CZK i HUF)
 • dostępność kredytów firmowych do kwoty nawet 3 000 000 złotych

Powyższe wyliczenia oraz parametry mogą się różnić od ostatecznej decyzji banku, tym samym nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93, z późniejszymi zmianami).

Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do  Urzędu Pracy  ›

Oceń ten artykuł:


Zobacz także artykuły podobne:

Znajdź urząd

Lista urzędów dla wybranych miejscowości

Baza kodów PKD

(Aktualna Polska Klasyfikacja Działalności)

Kody PKD ›
Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do   Urzędu Pracy  ›

Przydatne linki: