Własna firma - jak zacząć?

Ostatnia aktualizacja: 2019-05-28  |  Średni czas czytania: 06:30
Własna firma to marzenie wielu ludzi. Jednak marzenie to często nie jest realizowane z przyczyn takich jak brak pomysłu na biznes, brak pieniędzy na rozruch czy... z braku wiedzy, jak się do tego zabrać. Chcesz założyć własną firmę ale nie wiesz jak zacząć? W tym artykule przeczytasz co należy zrobić, żeby dobrze przygotować się do własnej działalności gospodarczej.
Własna firma - jak zacząć?

Pomysł na biznes

Pomysł na biznes to pierwsza rzecz, którą jako przyszły przedsiębiorca musisz mieć. Samo postanowienie, że chcesz mieć własną firmę nie wystarczy. Podstawą funkcjonowania biznesu jest właśnie pomysł! Dlatego musisz go dokładnie przemyśleć. W tym celu odpowiedz sobie na pięć poniższych pytań.

1. Co chcesz robić?

To banalne pytanie jest kluczowe w perspektywie Twojej przyszłej działalności. Spośród swoich pomysłów i możliwości jakie masz, musisz wybrać jeden rodzaj działalności, który ma stanowić podstawę Twojej działalności. Oczywiście nie oznacza to, że masz oferować tylko jeden rodzaj usług lub towarów. Pamiętaj, że jako początkujący przedsiębiorca nie będziesz od razu najlepszy we wszystkim. Dlatego też warto ustalić priorytety i konkretną specjalizację.

Przykład: Zakładasz piekarnię. Możesz założyć, że będziesz w niej produkował także wyroby cukiernicze. Jeśli jednak chcesz zarabiać głównie na pieczywie, to w razie trudności ze sprzedażą wyrobów cukierniczych możesz z nich spokojnie zrezygnować. Dlatego w pierwszej kolejności warto inwestować w pieczywo, czyli trzon biznesu.

2. Jak chcesz to robić?

Jeśli wiesz już co chcesz robić, musisz mieć świadomość, że prawdopodobnie można to wykonywać na wiele sposobów. Masz czas na przemyślenie, jak chcesz oferować swoje usługi lub wytwarzać produkty. Przede wszystkim zastanów się czy chcesz pracować samodzielnie czy ze wspólnikiem oraz czy od razu chcesz mieć pracownika. Może chcesz przystąpić do sieci franczyzowej? Opcji jest wiele.

Przykład: Jeśli chcesz zarabiać na sprzedaży kanapek w budce, możesz to robić samodzielnie, w spółce z innymi osobami albo przystąpić do sieci franczyzowej znanej już marki. Dopiero później możesz wybrać gdzie chcesz tę działalność prowadzić.

3. Czy na tym pomyśle można zarobić?

Sam pomysł na biznes to nie wszystko. Musisz określić co będzie przynosiło zyski z prowadzonej działalności. Żeby ustalić na czym możesz zarobić, musisz wiedzieć co będzie podstawowym źródłem utrzymania dla Twojej własnej firmy.

Nawiązując do przykładu z piekarnią, możesz założyć, że główne zyski chcesz osiągać ze sprzedaży pieczywa. To jego sprzedaż będzie stanowić podstawowe źródło przychodu firmy. Możesz je sprzedawać na kilka sposobów - w sklepach firmowych czy przez sprzedaż obwoźną.

4. Jak znajdziesz klientów?

Biznes bez klientów nie przyniesie Ci oczekiwanych zysków. Dlatego zanim założysz własną firmę, powinieneś ustalić grupę docelową oraz sposoby dotarcia do niej. Skuteczność tego sposobu tak naprawdę zależy od rodzaju wybranej działalności i grupy, do której jest ona skierowana. Pamiętaj, że przekaz reklamowy powinien być dostosowany do wybranego rodzaju działalności oraz cech Twoich potencjalnych klientów. Weź pod uwagę co lubią, co cenią oraz jakim potrzebom odpowiada Twoja oferta.

Przykład: Otwierając butik z odzieżą dla młodzieży, swoją reklamę musisz kierować tak, aby dotarła do młodych ludzi. Możesz na przykład rozdawać ulotki w pobliżu szkół czy zadbać o reklamę na serwisach internetowych odwiedzanych przez młodzież.

5. Co z konkurencją?

Konkurencja to nieodłączny element każdego biznesu. Musisz się z nią liczyć, nawet jeżeli uważasz, że Twój pomysł na biznes jest oryginalny, a oferta niepowtarzalna. Sprawdź czy na pewno nie ma innej osoby, która prowadzi już podobna działalność oraz czy Twój produkt lub usługę można zastąpić czymś innym. Musisz również wziąć pod uwagę, że firmy z tego samego segmentu, które nie oferują pewnych usług, rozszerzają swoje oferty. Robią to po to, aby utrzymać swoich klientów i pozyskać nowych. Dlatego musisz też przygotować się na takie sytuacje i mieć w zanadrzu coś co pomoże Ci się wybić na rynku.

Przykład: Otwierasz kolejny w okolicy warsztat samochodowy. Musisz mieć coś co zachęci potencjalnych klientów do skorzystania z Twoich usług. Mogą to być karty rabatowe dla stałych klientów, okresowe akcje - na przykład darmowe sprawdzanie hamulców czy wyjątkowe usługi takie jak czyszczenie tapicerki.

Branża, w której chcesz działać

Wybierając rodzaj działalności, zwróć uwagę na to czy nie wymaga ona koncesji lub zezwolenia. Jeżeli dana działalność podlega obowiązkowi uzyskania tego typu zgody na jej prowadzenie, będziesz musiał wystąpić z wnioskiem o jego udzielenie. W takim przypadku działalność gospodarczą można rozpocząć dopiero z dniem uzyskania koncesji lub zezwolenia.

Twoja firma może również podlegać obowiązkowi wpisu do działalności regulowanej. Działalność mieszczącą się w tym zakresie można rozpocząć po upływie 14 dni od złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych dla danego typu działalności gospodarczej, jeżeli organ w tym czasie nie podjął żadnego działania. Po tym czasie należy powiadomić organ o rozpoczęciu działalności.

Istnieje ryzyko, że organ może odmówić udzielenia koncesji lub zezwolenia albo nie udzielić wpisu do rejestru działalności regulowanej. Dlatego lepiej złożyć wniosek wcześniej, jeszcze przed rejestracją działalności. W razie odmowy Twoja działalność nie zostanie zablokowana.

Biznesplan

To Twój przewodnik w drodze do funkcjonalnego biznesu. Najczęściej jest spisywany w formie dokumentu, który zawiera koncepcję rozwoju firmy. Podstawowe informacje, jakie się w nim znajdują to:

  • kto zamierza prowadzić własną firmę,
  • co zamierza w niej robić,
  • jak ma przebiegać realizacja przyjętych założeń,
  • ile będzie kosztować rozpoczęcie działalności.

Przed założeniem własnej firmy, warto stworzyć swój biznesplan po to, żeby chociażby spisać swoje pomysły na biznes. Pomoże Ci to spojrzeć na firmę z innej strony oraz krytycznie podejść do swoich wizji. Biznesplan z uwagi na zawarcie w nim zarysu kosztów całego przedsięwzięcia pozwoli Ci również na podjęcie właściwych decyzji.

Wybór formy prawnej działalności

Przygotowania do założenia własnej firmy to również wybór odpowiedniej formy prawnej działalności gospodarczej. W przeciwieństwie do pomysłu na biznes, w tej kwestii wybór jest zdecydowanie prostszy. Do wyboru masz następujące formy prawne:

Jednoosobowa działalność gospodarcza

Jednoosobowa działalność gospodarcza to najprostsza i najpopularniejsza forma własnej firmy wśród przedsiębiorców. Firma rejestrowana jest w CEIDG. Forma ta odznacza się jednym właścicielem bez względu na ilość zatrudnianych pracowników. Poza tym jej rejestracja jest bardzo prosta, ponieważ wszystkie formalności możesz załatwić w jednym urzędzie. Nie wymagany jest żaden początkowy kapitał. Pamiętaj, że jako właściciel firmy, ponosisz odpowiedzialność za jej zobowiązania całym swoim majątkiem.

Spółka cywilna

Spółka cywilna tworzona jest przed przedsiębiorców jednoosobowych, którzy zawierają umowę spółki cywilnej, aby zrealizować jakiś cel gospodarczy. Spółka cywilna jako podmiot nie podlega rejestracji w żadnym rejestrze. Do CEIDG wpisywani są jej wspólnicy - jako przedsiębiorcy z adnotacją, że tworzą oni spółkę cywilną z innymi przedsiębiorcami. W przypadku spółki cywilnej kapitał początkowy nie jest wymagany. Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za zobowiązania spółki.

Spółka jawna

Spółka jawna to handlowa spółka osobowa, która przeznaczona jest dla osób, które chcą prowadzić działalność wspólnie z innymi. Spółkę rejestruje się w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Przepisy nie wymagają kapitału początkowego. Sama spółka ma swój byt prawny, co oznacza że w pierwszej kolejności za zobowiązania spółki odpowiada ona sama. Dopiero bezskuteczność egzekucji z majątku spółki powoduje odpowiedzialność solidarną wspólników.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest handlową spółką kapitałową. Z uwagi na możliwość jej założenia w formie jednoosobowej, korzysta z niej wielu przedsiębiorców. Do założenia tego rodzaju spółki konieczne jest wniesienie kapitału zakładowego w wysokości minimum 5 000 zł. W przeciwieństwie do spółek osobowych, firma w tej formie odpowiada za zobowiązania spółki odpowiada sama.

Spółka partnerska

Spółka partnerska jest formą działalności gospodarczej przeznaczoną dla osób wykonujących tzw. wolny zawód. Funkcjonowanie spółki opiera się w głównej mierze na zasadach spółki jawnej, jednak z tą różnicą, że partner nie ponosi odpowiedzialności za działania innych partnerów oraz osób przez nich zatrudnionych.

Spółka komandytowa

Spółka komandytowa charakteryzuje się wspólnikami dzielonymi na dwie kategorie. Pierwszą są komplementariusze, którzy prowadzą sprawy spółki, reprezentują ją oraz ponoszą pełną odpowiedzialność za jej zobowiązania. Z kolei drugą stanowią komandytariusze, którzy nie prowadzą spraw spółki, nie reprezentują jej, a odpowiedzialność za jej zobowiązania ponoszą tylko do wysokości sumy komandytowej.

Spółka komandytowo-akcyjna

Spółka komandytowo-akcyjna jest formą prawną działalności zbliżoną do spółki komandytowej, z tym że zamiast komandytariuszy występują akcjonariusze. W tym przypadku wymagany jest również kapitał konieczny do założenia spółki i wynosi on 50 000 zł.

Spółka akcyjna

Spółka akcyjna jest formą działalności przeznaczoną dla dużych firm,  które rozwijają swoją działalność na dużą skalę. Można prowadzić ją jednoosobowo, jednak nie jest polecana dla małych firm z uwagi na koszty rejestracji i długi czas wprowadzania jej na giełdę.

Wybór formy opodatkowania firmy

Jako przyszły przedsiębiorca będziesz zobowiązany do opłacania podatków od uzyskiwanych dochodów. Jaki podatek dochodowy będziesz opłacał, zależy od tego, jaką formę prawną działalności gospodarczej wybierzesz:

Wybierz kody PKD

PKD - Polska Klasyfikacja Działalności Gospodarczej - jest to wykaz wszystkich rodzajów działalności społeczno-gospodarczej. Służy klasyfikacji podmiotów gospodarczych dla potrzeb rejestru jednostek gospodarki narodowej (REGON) według rodzajów prowadzonej działalności.

Wcześniejsze przygotowanie odpowiednich kodów PKD, ułatwi Ci uzupełnianie wniosku o rejestrację firmy. W znalezieniu kodów pomoże Ci strona Głównego Urzędu Statystycznego lub nasza lista kodów PKD, gdzie znajdziesz ich pełną listę. Jeżeli składasz wniosek elektronicznie, system automatycznie wyświetli Ci podpowiedzi spośród których należy wybrać odpowiednie kody.

Wybór biura rachunkowego

Zanim zarejestrujesz swoją firmę, warto również wybrać odpowiednie biuro rachunkowe, które pomoże Ci w prowadzeniu finansów firmy. Znalezienie biura rachunkowego na etapie przygotowań do założenia firmy jest istotne tego punktu widzenia, że w formularzu rejestrującym działalność musisz zadeklarować, gdzie będzie przechowywana dokumentacja finansowa Twojej firmy.

Skorzystanie z usług biura rachunkowego jest dobrym rozwiązaniem dla każdego przedsiębiorcy. Z uwagi na fakt, że każdy właściciel firmy ma mnóstwo obowiązków, obsługa księgowości odciąży Cię od dodatkowych zmartwień. Poza tym, jeżeli nie znasz się dobrze na księgowości, odstąpienie od samodzielnych rozliczeń pozwoli Ci na uniknięcie błędów.

Szkolenia i doradztwo przed założeniem własnej firmy

Przed założeniem własnej firmy warto doszkolić się w zakresie, w którym chcesz prowadzić swoją działalność. Szkolenia i doradztwo mogą okazać się nawet pierwszym krokiem w spełnieniu marzeń o własnym biznesie. Pomogą Ci one w zrozumieniu podstaw przedsiębiorczości, księgowości, marketingu i przygotowania biznesplanu. W niektórych przypadkach, na przykład przy staraniu się o dotacje możesz zostać do takiego szkolenia nawet zobowiązany.

Informacji na temat szkoleń dla przyszłych przedsiębiorców szukaj na stronach internetowych instytucji zajmujących się zatrudnieniem, ale organizacją takich przedsięwzięć zajmują się również:

  • Urzędy Miasta,
  • Centra Aktywizacji Społecznej,
  • Punkty Informacji Funduszy Europejskich.

Szkolenia organizowane przez instytucje stworzone do aktywizacji społeczeństwa najczęściej kierowane są dla osób bezrobotnych albo osób, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie prowadziły działalności gospodarczej.

Ciekawą opcją zdobywania wiedzy dla przyszłych przedsiębiorców jest Fundacja Tax Care, która oferuje szkolenia i warsztaty dla osób, które planują rozpocząć działalność gospodarczą i szukają możliwości rozwoju dla swojego biznesu. Fundacja oferuje również konsultacje z Trenerami Biznesu, którzy swoim doradztwem rozwieją wątpliwości związane z zakładaniem i prowadzeniem własnej firmy.

Rejestracja działalności

Jeżeli jesteś już przygotowany na prowadzenie własnej firmy, czas na rejestrację działalności i jej rzeczywiste funkcjonowanie. Rejestracji firmy dokonujesz poprzez złożenie wniosku CEIDG-1 w przypadku założenia jednoosobowej działalności gospodarczej lub wstąpienia do spółki cywilnej. Z kolei rejestracja w KRS dotyczy osobowych spółek handlowych oraz spółek kapitałowych.

Z chwilą wpisu możesz rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. Od tego momentu jesteś przedsiębiorcą. Czas więc na wkroczenie na rynek, zdobywanie klientów i osiągania sukcesów w swojej branży.

Artykuł powstałe we współpracy z Tax Care.

Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do  Urzędu Pracy  ›

Oceń ten artykuł:


Zobacz także artykuły podobne:

Znajdź urząd

Lista urzędów dla wybranych miejscowości

Baza kodów PKD

(Aktualna Polska Klasyfikacja Działalności)

Kody PKD ›
Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do   Urzędu Pracy  ›

Przydatne linki: